Omamy hipnopompiczne

Parapsychologia

Jawa - a omamy, a hipnagogia, a omamy hipnagogiczne, a sny

. Hipnagogia, to zlepek słów „hipnos" (sen) i agogeus" (przewodnik). Inny badacz, Frederic Myers opisał podobne zjawisko - omamy hipnopompiczne, pojawiające się zaraz po przebudzeniu. Do dziś psychiatrzy zastanawiają się nad różnicami między tymi doznaniami. Okazuje się, że rozbieżność pomiędzy stanami uzależniona...

Zdrowie psychiczne

Omamy i halucynacje

Omamy są określane inaczej jako halucynacje. Należą do objawów psychotycznych pozytywnych (wytwórczych), tzn. stanowią wyraźne odchylenie (...) spostrzeżeń, spostrzeżenia takie występują. Ponadto, osoba chora ma głębokie poczucie realności własnych spostrzeżeń. Omamy występują najczęściej

Zaburzenia snu

Omamy nocne

lub zaburzenia psychicznego. Urojenia pojawiają się zwykle podczas snu. Omamy nocne to rodzaj zaburzenia, które jest znane jako parasomnia. Jakie są przyczyny (...) i objawy tego problemu ze snem? Co to są omamy nocne? Urojenia to percepcje różnego typu doświadczeń bez zewnętrznego stymulanta, które wydają

Zaburzenia snu

Hipersomnia

hipnagogicznymi) lub podczas budzenia się, czyli między snem a czuwaniem (omamy hipnopompiczne). Senność w narkolepsji ma zmienne nasilenie. Przede wszystkim narasta ona podczas wykonywania monotonnych zajęć. W ciągu dnia występują epizody nagłego zaśnięcia, trwające 10-20 minut. Po tym czasie chory budzi się zregenerowany,...

Omamy i halucynacje

Halucynoza

Grzyby halucynogenne to ogólne pojęcie rezerwowane na określenie zaburzeń psychicznych zdominowanych przez halucynacje (omamy). Patologiczne stany występują wskutek przyczyny organicznej albo pod wpływem substancji psychoaktywnej, np. narkotyków albo alkoholu. W psychiatrii wyróżnia się kilka rodzajów halucynozy, m.in.: ostrą i przewlekłą...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia paranoidalna - objawy, urojenia a schizofrenia

. W przebiegu schizofrenii paranoidalnej dominują omamy i urojenia. Schizofrenia paranoidalna została ujęta jako odrębna jednostka nozologiczna (...) usystematyzowane urojenia plus nasilone omamy słuchowe. Urojenia to przekonania nieprawdziwe, uporczywe i żywione bez najdrobniejszej wątpliwości

Otępienie starcze - choroba Alzheimera
, leczenie

Otępienie z ciałami Lewy'ego

do choroby Parkinsona jest symetryczne, co może być cechą różnicującą. Znamienne dla otępienia z ciałami Lewy'ego są również omamy wzrokowe. Występują (...) nawet u ok. 80 proc. chorych — wyjaśnia dr Kłodowska-Duda. Omamy mogą być bardzo plastyczne, z udziałem ludzi lub zwierząt. Halucynacje mogą też przybierać

Nerwica - objawy, podział, zaburzenia lękowe, diagnostyka

Zaburzenia świadomości

Świadomość to stan przytomności umysłu, zdolność do zdawania sobie sprawy ze zjawisk zewnętrznych (orientacja w świecie), jak i procesów wewnętrznych (samokontrola, introspekcja, samoorientacja). Różnice między grzybami halucynogennymi a neurotopowymi można podzielić na ilościowe i jakościowe, które objawiają się stopniem nasilenia dezorientacji, trudnością...

Psychoza afektywna

Zaburzenia psychotyczne

psychotycznych Zaburzenia psychotyczne najbardziej kojarzą się ze schizofrenią i sztandarowymi objawami, jak omamy i urojenia. Psychozy (...) fizjologiczne, iluzje, urojenia, halucynacje i omamy rzekome, pseudohalucynacje, zachowania głęboko regresywne - charakterystyczne dla wczesnych faz rozwoju

Skutki alkoholizmu

Psychoza alkoholowa

, niepokój, bezsenność, zaburzenia świadomości, zaburzenia orientacji w przestrzeni i czasie. Pojawiają się iluzje, urojenia i omamy. Pacjent relacjonuje (...) dziwne głosy, widzi dziwne obrazy - pojawiają się omamy wzrokowe i słuchowe. Czasami pojawiają się też omamy cenestetyczne (czuciowe) - alkoholik...

Zdrowie psychiczne

Schizofrenia - przyczyny, przebieg, leczenie

postrzegania lub wyrażania rzeczywistości. Najczęściej ludzie kojarzą schizofrenię jako omamy słuchowe, urojenia, dziwaczność zachowań, zaburzenia (...) i odbiera bodźce ze świata zewnętrznego. Powoduje to, że u osoby chorej na schizofrenię występują omamy słuchowe, wzrokowe. Są to tzw. objawy wytwórcze

Leki antydepresyjne - działanie, rodzaje

Antydepresanty a alkohol

agresywne, omamy, zaburzenia świadomości. Może dojść również do niebezpiecznego dla życia spadku ciśnienia krwi. Czy można łączyć alkohol (...) niepożądane. Pojawiają się: niepokój, lęk, zaburzenia koncentracji, upośledzenie pamięci, splątanie, zaburzenia świadomości, omamy i majaczenie. Niekiedy

Psychoza afektywna

Leki przeciwpsychotyczne

Leki przeciwpsychotyczne to inaczej neuroleptyki. Jak sama nazwa wskazuje, leki antypsychotyczne leczą objawy psychozy - urojenia, omamy, wycofanie (...) (wytwórcze) objawy schizofrenii, czyli omamy, urojenia, zakłócenia emocjonalne i pobudzone zachowanie, ale niewiele robią w zakresie negatywnych

Łysienie a czynniki zewnętrzne

Trichotillomania - wyrywanie włosów

Trichotillomania - to trudne słowo jest zbitką greckiego słowa tricho, czyli włosy i angielskiego - till, czyli wyrywać. W skrócie trichotillomania określana jest jako TTM. Choroba TTM to swoiste zaburzenia psychiczne. Chorzy na trichotillomanię obsesyjnie wyrywają sobie włosy. Popycha ich do tego narastające napięcie, które w pewnym momencie staje...

Choroby i dolegliwości

Schizofrenia nie musi być wyrokiem

charakterystyczne są omamy słuchowe, ale mogą to być również te dotykowe, węchowe, smakowe, szczególnie charakterystyczne są pseudoomamy słuchowe. Czym (...) różnią się omamy od pseudoomamów? Rzutowaniem, tzn. jeśli dana osoba słyszy omamy to tak, jakby słyszała głosy w przestrzeni adekwatnej

Klasyfikacja narkotyków

Halucynogeny

syntetycznie. Halucynogeny prowadzą do zmian w świadomości, zniekształcają percepcję, generują omamy i zacierają granicę między „Ja" a światem zewnętrznym (...) omamy, zaburzenia świadomościi myślenia. Szybkość pojawiania się halucynacji, ich obraz i nasilenie oraz długość utrzymywania się efektów

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Zespół urojeniowy

Urojenie wielkościowe, urojenia ksobne, urojenia owładnięcia, urojenia prześladowcze - te wszystkie rodzaje urojeń zwykle kojarzy się z zaburzeniami schizofrenicznymi. I dużo w tym racji, bowiem zaburzenia treści myślenia to jeden z głównych objawów pozytywnych schizofrenii. Zaburzenia urojeniowe stanowią jednak szerszą grupę patologii psychicznych,...

Omamy i halucynacje

Halucynacje alkoholowe

psychotyczne, np. omamy, urojenia i iluzje. Pojawiają się zaburzenia świadomości, zaburzenia myślenia i pamięci, różnego rodzaju konfabulacje (...) świadomości, omamy i urojenia, napady drgawkowe, podniecenie psychoruchowe, nierzadko agresja. Pacjent traci orientację w czasie i przestrzeni, relacjonuje

Zaburzenia snu

Narkolepsja - przyczyny, objawy, leczenie

do nich nawet przed zaśnięciem (powodując halucynacje i omamy). Badania wskazują, że niedawno odkryta proteina, hypokretyna (inaczej oreksyna, rodzaj (...) (omamy hipnagogiczne) u ludzi zdrowych pojawiają się w stanie „pomiędzy" snem a jawą, wtedy, kiedy zasypiamy. Ciągła senność, która przechodzi po ataku

Zdrowie psychiczne

Psychoza afektywna

schizofrenii, w obrazie której daje się zaobserwować nawroty objawów psychotycznych (omamy, iluzje, urojenia, zaburzenia logicznego myślenia itp (...) schizoafektywnych mogą występować nagłe zmiany nastroju i napędu od depresji do manii. Przez pojęcie objawów wytwórczych rozumie się omamy oraz urojenia. Pacjenci

Uzależnienie od środków odurzających

Klasyfikacja narkotyków

omamy (grzyby halucynogenne, LSD). Mimo podziału narkotyków na miękkie i twarde, nie można powiedzieć, że tylko twarde narkotyki są niebezpieczne, a (...) w większych ilościach także marihuana i ecstasy) - ich działanie zależy od stanu osoby je zażywającej; zwykle wywołują omamy, w niektórych przypadkach

Klasyfikacja narkotyków

LSD

psychopatologiczne pojawiające się po przyjęciu LSD, to: iluzje i omamy, zwłaszcza wzrokowe, zaburzenia percepcji - czasu, barw, dźwięków (...) , wszystko wokół wydaje się nierzeczywiste. Wzrok staje się czuły na kontrasty, wyostrzają się zmysły. Pod wpływem LSD pojawiają się różnego rodzaju omamy

Objawy depresji

Objawy depresyjne

. U chorych na zaburzenia depresyjne mogą pojawić się urojenia, omamy słuchowe i wzrokowe; osłabienie tempa procesów myślowych i ruchowych

Migrena

Co warto wiedzieć o migrenie?

charakteryzuje się występowaniem objawów poprzedzających atak. Są to przede wszystkim omamy wzrokowe: ciemne plamki, pulsujące punkty lub zygzaki. Alternatywne

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Wągrzyca

, splątanie, omamy, demencję, spowolnienie, zaburzenia emocjonalne, apatię, amnezję. Wągry, które osiadają się w mięśniach, mogą powodować ból

Leki i suplementy

Czy Tramadol ma działanie narkotyczne?

(takie jak pobudzenie, omamy lub dezorientacja), ból brzucha, trudności w oddawaniu moczu, objawy nadmiernego zmęczenia (utrata apetytu, niezwykłe zmęczenie

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia hebefreniczna

, rozkojarzoną mowę, spłycone lub nieadekwatne reakcje emocjonalne. W obrazie klinicznym mogą wystąpić objawy pozytywne - omamy i urojenia

Onkologia

Nowotwór złośliwy mózgu

koncentracji, pamięci, uwagi; nudności, wymioty; zaburzenia wzroku; problemy z mową; stopniowe zmiany możliwości intelektualnych i emocjonalnych, omamy

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

Hospitalizacja w depresji

w domu, w wykonywaniu podstawowych czynności, dbaniu o higienę, odżywianiu się, przyjmowaniu leków, z objawami psychotycznymi (urojenia, omamy

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia rezydualna

się omamy i urojenia, ale zazwyczaj mają charakter minimalny i występują niezwykle rzadko. Potencjał upośledzający schizofrenii rezydualnej tkwi

Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

Grypa - wirusy, przyczyny, objawy, leczenie

występujące powikłania grypy, to: niewydolność oddechowa, zapalenie spojówek, zapalenie zatok, zapalenie ucha, zapalenie płuc i oskrzeli, omamy. W okresie

Nowotwór złośliwy mózgu

Co to jest rak mózgu?

depresyjne, lękowe, zaburzenia pamięci świeżej, zaburzenia afatyczne (mowy), omamy słuchowe; móżdżek: oczopląs, zawroty głowy, problemy z utrzymaniem

Klasyfikacja narkotyków

Uzależnienie od amfetaminy

poczucie mocy. Niestety, amfetamina niesie ze sobą szereg negatywnych skutków, jak chociażby wybuchy agresji, drażliwość, irytację czy formikacje (omamy (...) się poniższe symptomy ostrego zatrucia: znaczne podniecenie ruchowe, przyspieszenie toku myślenia, omamy, nastawienia urojeniowe, majaczenie, napady drgawkowe