omamy wzrokowe

Omamy i halucynacje

, szczególnie u schizofreników. Występują u nich najczęściej omamy słuchowe, rzadziej wzrokowe, smakowe, węchowe czy dotykowe. Seligman M.E., Walker E.F (...) Omamy są określane inaczej jako halucynacje....

Jawa - a omamy, a hipnagogia, a omamy hipnagogiczne, a sny

zasypiania. Nasz umysł zawiesza się pomiędzy snem a jawą, pojawiają się realistyczne wrażenia wzrokowe, słuchowe lub kinestetyczne, które powodują (...) , że nie potrafimy odróżnić, czy to, co właśnie przeżywamy, jest jawą, czy urojeniem. Jawa...

Omamy nocne

lub zaburzenia psychicznego. Urojenia pojawiają się zwykle podczas snu. Omamy nocne to rodzaj zaburzenia, które jest znane jako parasomnia. Jakie są przyczyny (...) i objawy tego problemu ze snem? Co to są omamy nocne? Urojenia...

Neuropatia nerwu wzrokowego

Neuropatie nerwu wzrokowego, jest to dość szeroka grupa chorób o przeróżnej etiologii, których skutkiem jest uszkodzenie nerwu „przewodzącego (...) " impulsy odebrane przez siatkówkę do ośrodków wzrokowych w mózgu. Jak...

Zapalenie nerwu wzrokowego - przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie nerwu wzrokowego to choroba oczu, która może doprowadzić do całkowitej lub częściowej degradacji funkcji zmysłu wzroku. Może przebiegać (...) postacie zapalenia nerwu wzrokowego: wewnątrzgałkową i pozagałkową....

Halucynoza

lub nawracającymi halucynacjami. Najczęściej występują omamy wzrokowe lub słuchowe, ale świadomość i krytycyzm są zwykle zachowane. Chory często zdaje (...) neuropsychiatryczny wywołany przez organiczne urazy mózgu,...

Otępienie z ciałami Lewy'ego

do choroby Parkinsona jest symetryczne, co może być cechą różnicującą. Znamienne dla otępienia z ciałami Lewy'ego są również omamy wzrokowe. Występują (...) otępienia oraz przynajmniej dwóch z trzech następujących objawów: parkinsonizm, fluktuacje...

Psychoza alkoholowa

dziwne głosy, widzi dziwne obrazy - pojawiają się omamy wzrokowe i słuchowe. Czasami pojawiają się też omamy cenestetyczne (czuciowe) - alkoholik twierdzi (...) , niepokój, bezsenność, zaburzenia świadomości,...

Schizofrenia - przyczyny, przebieg, leczenie

i odbiera bodźce ze świata zewnętrznego. Powoduje to, że u osoby chorej na schizofrenię występują omamy słuchowe, wzrokowe. Są to tzw. objawy wytwórcze (...) postrzegania lub wyrażania rzeczywistości. Najczęściej ludzie...

Zaburzenia świadomości

alkoholowego albo towarzyszą wysokiej gorączce w przebiegu wielu chorób. Pojawiają się wówczas objawy wytwórcze, omamy wzrokowe, słuchowe, rzadziej słowne (...) , iluzje oraz urojenia. U chorego z zawężoną świadomością...

LSD

psychopatologiczne pojawiające się po przyjęciu LSD, to: iluzje i omamy, zwłaszcza wzrokowe, zaburzenia percepcji - czasu, barw, dźwięków (...) , szczególnie w rejonie kory mózgowej i w układzie limbicznym, co wpływa...

Objawy depresyjne

. U chorych na zaburzenia depresyjne mogą pojawić się urojenia, omamy słuchowe i wzrokowe; osłabienie tempa procesów myślowych i ruchowych

Co warto wiedzieć o migrenie?

charakteryzuje się występowaniem objawów poprzedzających atak. Są to przede wszystkim omamy wzrokowe: ciemne plamki, pulsujące punkty lub zygzaki. Alternatywne

Striptiz dla niej

Męski striptiz Podczas striptizu najważniejszy jest kontakt wzrokowy. Uwodzenie wzrokiem to ważny element gry wstępnej.

Halucynogeny

się też omamy o różnej treści i dotyczące różnych analizatorów - wzrokowe, słuchowe, dotykowe. Halucynogeny wywołują iluzje, zaburzenia percepcji (czasu (...) syntetycznie. Halucynogeny prowadzą do zmian w świadomości,...

Halucynacje alkoholowe

psychotyczne, np. omamy, urojenia i iluzje. Pojawiają się zaburzenia świadomości, zaburzenia myślenia i pamięci, różnego rodzaju konfabulacje (...) świadomości, omamy i urojenia, napady drgawkowe, podniecenie psychoruchowe,...

Narkolepsja - przyczyny, objawy, leczenie

do nich nawet przed zaśnięciem (powodując halucynacje i omamy). Badania wskazują, że niedawno odkryta proteina, hypokretyna (inaczej oreksyna, rodzaj (...) (omamy hipnagogiczne) u ludzi zdrowych pojawiają się w stanie...

Hipersomnia

zasypiania, oraz omamy - doznania zmysłowe, dotykowe, wzrokowe, słuchowe, występujące podczas zasypiania, czyli między czuwaniem a snem (zwane omamami (...) hipnagogicznymi) lub podczas budzenia się, czyli między snem...

Schizofrenia rezydualna

dbałości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, upośledzenie komunikacji niewerbalnej - mimiki, kontaktu wzrokowego, gestów, ogólny spadek wydolności (...) się omamy i urojenia, ale zazwyczaj mają charakter minimalny...

Co to jest rak mózgu?

padaczkowe, podniesione ciśnienie krwi, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (patologiczna zmiana na dnie oka), sztywność karku, zaburzenia wzroku (widzenie (...) depresyjne, lękowe, zaburzenia pamięci świeżej, zaburzenia afatyczne (mowy),...

Wścieklizna - opis, objawy, profilaktyka, leczenie

i gorączka. Następnie następuje tzw. faza porażeń, która jest związana z zapaleniem mózgu. Tu mogą pojawić się zaburzenia świadomości, drgawki, omamy (...) wzrokowo słuchowe i wodowstręt - nagły skurcz przepony oraz...

Depresja i mania

, czyli takie, które są efektem wyładowań w płacie skroniowym mózgu; mogą występować jako omamy węchowe, smakowe, urojenia wzrokowe czy słuchowe; częste

Wąchanie kleju

; uszkodzenia nerwu wzrokowego; uszkodzenie szpiku kostnego, agranulocytoza, niedokrwistość (...) ; euforia, oszołomienie,...

Lotne rozpuszczalniki

powodować pobudzenie, a następnie apatię. U większości osób występuje euforia z tendencją do fantazjowania, omamy wzrokowe podobne do marzeń sennych, nastawienia wielkościowe, pewność siebie, wysoka samoocena, a potem...

Psychoza poporodowa

Pojawienie się na świecie dziecka dla każdego rodzica jest rewolucją i zmianą organizacji dotychczasowego uporządkowanego życia. Niemal 3/4 kobiet doświadcza krótkotrwałego przygnębienia po urodzeniu dziecka. Takie załamanie nastroju, zazwyczaj przemijające...

Jak groźna jest wścieklizna?

). - Wraz z rozwojem choroby pacjent czuje się coraz gorzej, występuje pobudzenie psychoruchowe, omamy wzrokowe i słuchowe, ogromna wrażliwość na dźwięk

Rodzaje schizofrenii

. Częste są takie objawy, jak omamy czy urojenia. Nie ulega wątpliwości, że schizofrenia jest przyczyną poważnych zmian w psychicznym i społecznym (...) nie potrafią potem wytłumaczyć swojego zachowania. Zespół paranoidalny schizofrenii...

Uzależnienie od amfetaminy

poczucie mocy. Niestety, amfetamina niesie ze sobą szereg negatywnych skutków, jak chociażby wybuchy agresji, drażliwość, irytację czy formikacje (omamy (...) i drętwienie kończyn. Przedawkowanie amfetaminy skutkuje pobudzeniem, wzrostem...

Demencja (prezentacja edukacyjna)

poprzez omamy wzrokowe, objawy parkinsonizmu, takie jak chód bez odrywania stóp od ziemi i z dnia na dzień nasilające się objawy. Pacjenci z demencją (...) osobowości i zaburzenia zachowania, takie jak pobudzenie, urojenia...

Grzyby halucynogenne (WIDEO)

Grzyby halucynogenne wywołują omamy Substancje zawarte w grzybach halucynogennych (psylocyna, psylocybina i baeocystyna) powodują wystąpienie omamów

Zaburzenia widzenia

, którym towarzyszy ostry ból oka to zwykle konsekwencja ostrego ataku niedokrwienia oka, ataku ostrej jaskry lub zapalenie nerwu wzrokowego. Przy wystąpieniu (...) widzenia. Przyczynę neurogennych zaburzeń wzroku mogą zaś stanowić...

Schizofrenia - rzecz o rozszczepieniu umysłu

ludzkości. Kojarzona z kwintesencją obłędu, uważana jest za jedną z bardziej kontrowersyjnych chorób psychicznych. Inny świat, doświadczenia mistyczne, omamy (...) wzrokowe, głosy w głowie, wszystko jest możliwe. Trudno...

1/4 Polaków ma zaburzenia psychiczne. "Mamy epidemię depresji"

wymaga intensywnej terapii i ciągłego monitorowania chorego ze względu na omamy i złudzenia. Jest to choroba, która zaburza myślenie. Występuje (...) , które charakteryzują się podwyższonym nastrojem, pobudliwością, majaczeniem, omamami...

Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

Niszczenie nerwu wzrokowego Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania...

Badanie okulistyczne (WIDEO)

tj. plamkę tarczy nerwu wzrokowego, naczynia siatkówki i błony naczyniowe. Jest to badanie dna oka. Okulista mierzy ciśnienie śródgałkowe (...) i określa pole widzenia. Istnieje również badania elektrofizjologiczne, które wykonuje...

Ocena dna oka (WIDEO)

siatkówki i tarczę nerwu wzrokowego. Oflalmoskopia pozwala na rozpoznanie zwyrodnienia plamki żółtej i błony naczyniowej. Diagnozuje również choroby (...) badania wzroku. U dzieci pozwala rozpoznać zeza, jest niezbędne w badaniu...

Wzrost ciśnienia śródgałkowego (WIDEO)

(zanik) nerwu wzrokowego, zmiany w polu widzenia. Omawiając w skrócie mechanizm powstawania jaskry, można powiedzieć, iż podwyższone ciśnienie (...) śródgałkowe wywołuje niedokrwienie tarczy nerwu wzrokowego, co prowadzi...

Badanie elektrofizjologiczne w okulistyce

i okolicy wzrokowej kory mózgowej. W wyniku pobudzenia bodźcem zewnętrznym możliwe jest zbadanie czynności gałki ocznej, co pozwala na zdiagnozowanie (...) we włóknach mięśni oczu podczas skurczu; wywołane potencjały wzrokowe...

Objawy depresji

absurdalne, tzw. urojenia nihilistyczne - chorzy twierdzą, że nie żyją lub jakaś część ich ciała obumarła) oraz omamy (halucynacje, mogą być: wzrokowe (...) . Kiedy się wypowiadają, robią przerwy i używają niewielu słów,...

Schizofrenia paranoidalna - objawy, urojenia

. W przebiegu schizofrenii paranoidalnej dominują omamy i urojenia. Schizofrenia paranoidalna została ujęta jako odrębna jednostka nozologiczna (...) wyrażone. Schizofrenia paranoidalna to w skrócie usystematyzowane urojenia plus nasilone...

Alzheimera zobaczy okulista?

, cukrzyca. Jak to możliwe? Zmiany związane z tymi dolegliwościami odzwierciedlają się w stanie naczyń siatkówki, np. obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (...) .** Zagraniczni badacze wykonali u zwierząt również tomografię siatkówki (badanie...

Nowotwory złośliwe oka

guza zazwyczaj polega na chirurgicznym usunięciu całej gałki ocznej. Zmiany nowotworowe mogą się umiejscowić w okolicach nerwu wzrokowego, powieki (...) do śmierci. Oponiak osłonek nerwu wzrokowego, glejak nerwu...

Jaskra a ślepota

Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz (...) gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego....

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (WIDEO)

(średnio 15 mmHg). Osoby, które mają wyższe ciśnienie od 21 mmHg mają neuropatię nerwu wzrokowego, typową dla występowania jaskry - choroby, która może doprowadzić do powstania ślepoty.

Badanie Amslera

tego, na czym skupiamy wzrok. Obejmuje on 2 stopnie kąta wzrokowego, a więc niewielki obszar widzenia. Jest jednak obszarem o najostrzejszym widzeniu (...) wzrokowego lub połączeń między okiem a mózgiem. Przebieg...

6 rzeczy, które robisz, a które działają przeciwko tobie

. Im bowiem jaśniejsze światło, tym intensywniejsze emocje przeżywamy - zarówno pozytywne, jak i negatywne. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego Często powtarza (...) się, że patrząc w oczy rozmówcy wydajemy się bardziej wiarygodni i uczciwi....