omamy wzrokowe

Zdrowie psychiczne

Omamy i halucynacje

, szczególnie u schizofreników. Występują u nich najczęściej omamy słuchowe, rzadziej wzrokowe, smakowe, węchowe czy dotykowe. Seligman M.E., Walker E.F (...) Omamy są określane inaczej jako halucynacje. Należą do objawów psychotycznych pozytywnych (wytwórczych), tzn. stanowią wyraźne odchylenie

Parapsychologia

Jawa - a omamy, a hipnagogia, a omamy hipnagogiczne, a sny

zasypiania. Nasz umysł zawiesza się pomiędzy snem a jawą, pojawiają się realistyczne wrażenia wzrokowe, słuchowe lub kinestetyczne, które powodują (...) , że nie potrafimy odróżnić, czy to, co właśnie przeżywamy, jest jawą, czy urojeniem. Jawa - a omamy Omamy, to zaburzenia percepcji, które...

Zaburzenia snu

Omamy nocne

lub zaburzenia psychicznego. Urojenia pojawiają się zwykle podczas snu. Omamy nocne to rodzaj zaburzenia, które jest znane jako parasomnia. Jakie są przyczyny (...) i objawy tego problemu ze snem? Co to są omamy nocne? Urojenia to percepcje różnego typu doświadczeń bez zewnętrznego stymulanta, które wydają

Okulistyka

Neuropatia nerwu wzrokowego

Neuropatie nerwu wzrokowego, jest to dość szeroka grupa chorób o przeróżnej etiologii, których skutkiem jest uszkodzenie nerwu „przewodzącego (...) " impulsy odebrane przez siatkówkę do ośrodków wzrokowych w mózgu. Jak dotąd, nie są znane medycynie możliwości regeneracji tkanki nerwowej, dlatego

Okulistyka

Zapalenie nerwu wzrokowego - przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie nerwu wzrokowego to choroba oczu, która może doprowadzić do całkowitej lub częściowej degradacji funkcji zmysłu wzroku. Może przebiegać (...) postacie zapalenia nerwu wzrokowego: wewnątrzgałkową i pozagałkową. W początkowym stopniu zapalenia nerwu wzrokowego pojawia się zaburzenie widzenia

Omamy i halucynacje

Halucynoza

lub nawracającymi halucynacjami. Najczęściej występują omamy wzrokowe lub słuchowe, ale świadomość i krytycyzm są zwykle zachowane. Chory często zdaje (...) neuropsychiatryczny wywołany przez organiczne urazy mózgu, a dokładnie uszkodzenia konarów móżdżku i mostu. Chory cierpi na omamy wzrokowe...

Otępienie starcze - choroba Alzheimera
, leczenie

Otępienie z ciałami Lewy'ego

do choroby Parkinsona jest symetryczne, co może być cechą różnicującą. Znamienne dla otępienia z ciałami Lewy'ego są również omamy wzrokowe. Występują (...) otępienia oraz przynajmniej dwóch z trzech następujących objawów: parkinsonizm, fluktuacje poznawcze, wczesne omamy wzrokowe...

Skutki alkoholizmu

Psychoza alkoholowa

dziwne głosy, widzi dziwne obrazy - pojawiają się omamy wzrokowe i słuchowe. Czasami pojawiają się też omamy cenestetyczne (czuciowe) - alkoholik twierdzi (...) , niepokój, bezsenność, zaburzenia świadomości, zaburzenia orientacji w przestrzeni i czasie. Pojawiają się iluzje, urojenia i omamy....

Zdrowie psychiczne

Schizofrenia - przyczyny, przebieg, leczenie

i odbiera bodźce ze świata zewnętrznego. Powoduje to, że u osoby chorej na schizofrenię występują omamy słuchowe, wzrokowe. Są to tzw. objawy wytwórcze (...) postrzegania lub wyrażania rzeczywistości. Najczęściej ludzie kojarzą schizofrenię jako omamy słuchowe, urojenia, dziwaczność zachowań, zaburzenia

Nerwica - objawy, podział, zaburzenia lękowe, diagnostyka

Zaburzenia świadomości

alkoholowego albo towarzyszą wysokiej gorączce w przebiegu wielu chorób. Pojawiają się wówczas objawy wytwórcze, omamy wzrokowe, słuchowe, rzadziej słowne (...) , iluzje oraz urojenia. U chorego z zawężoną świadomością obserwuje się niepokój ruchowy, stany lękowe, destabilizacje zachowania. Mogą wystąpić omamy

Klasyfikacja narkotyków

LSD

psychopatologiczne pojawiające się po przyjęciu LSD, to: iluzje i omamy, zwłaszcza wzrokowe, zaburzenia percepcji - czasu, barw, dźwięków (...) , szczególnie w rejonie kory mózgowej i w układzie limbicznym, co wpływa na procesy myślowe oraz percepcję słuchową i wzrokową. Ponadto, LSD zaburza pracę

Objawy depresji

Objawy depresyjne

. U chorych na zaburzenia depresyjne mogą pojawić się urojenia, omamy słuchowe i wzrokowe; osłabienie tempa procesów myślowych i ruchowych

Migrena

Co warto wiedzieć o migrenie?

charakteryzuje się występowaniem objawów poprzedzających atak. Są to przede wszystkim omamy wzrokowe: ciemne plamki, pulsujące punkty lub zygzaki. Alternatywne

Fantazje i marzenia seksualne

Striptiz dla niej

Podczas striptizu najważniejszy jest kontakt wzrokowy. Uwodzenie wzrokiem to ważny element gry wstępnej.

Klasyfikacja narkotyków

Halucynogeny

się też omamy o różnej treści i dotyczące różnych analizatorów - wzrokowe, słuchowe, dotykowe. Halucynogeny wywołują iluzje, zaburzenia percepcji (czasu (...) syntetycznie. Halucynogeny prowadzą do zmian w świadomości, zniekształcają percepcję, generują omamy i zacierają granicę między „Ja" a światem...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia rezydualna

dbałości o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, upośledzenie komunikacji niewerbalnej - mimiki, kontaktu wzrokowego, gestów, ogólny spadek wydolności (...) się omamy i urojenia, ale zazwyczaj mają charakter minimalny i występują niezwykle rzadko. Potencjał upośledzający schizofrenii rezydualnej tkwi

Wścieklizna - drogi zarażenia, objawy, rozpoznanie, leczenie

Wścieklizna - śmiertelna choroba, przed którą łatwo się ustrzec

z zapaleniem mózgu. Tu mogą pojawić się zaburzenia świadomości, drgawki, omamy wzrokowo słuchowe i wodowstręt - nagły skurcz przepony oraz mięśni oddechowych, który pojawia się w trakcie spożywania płynów. W trakcie takiego napadu może nastąpić zatrzymanie oddychania i krążenia, a pacjent może zapaść w śpiączkę. To...

Nowotwór złośliwy mózgu

Co to jest rak mózgu?

Rak mózgu, którego prawidłową nazwą jest nowotworowy guz mózgu, to jeden z możliwych guzów mózgu. Jest wywołany namnażaniem się komórek nowotworowych w tkance mózgu. Nie każdy nowotwór mózgu jest rakiem, gdyż słowo "rak" oznacza tylko nowotwór złośliwy wywodzący się z komórek nabłonkowych. Rak a guz mózgu Guz mózgu to każdy obcy obiekt lub tkanka...

Zaburzenia snu

Hipersomnia

zasypiania, oraz omamy - doznania zmysłowe, dotykowe, wzrokowe, słuchowe, występujące podczas zasypiania, czyli między czuwaniem a snem (zwane omamami (...) hipnagogicznymi) lub podczas budzenia się, czyli między snem a czuwaniem (omamy hipnopompiczne). Senność w narkolepsji ma zmienne nasilenie

Omamy i halucynacje

Halucynacje alkoholowe

psychotyczne, np. omamy, urojenia i iluzje. Pojawiają się zaburzenia świadomości, zaburzenia myślenia i pamięci, różnego rodzaju konfabulacje (...) świadomości, omamy i urojenia, napady drgawkowe, podniecenie psychoruchowe, nierzadko agresja. Pacjent traci orientację w czasie i przestrzeni, relacjonuje

Zaburzenia snu

Narkolepsja - przyczyny, objawy, leczenie

do nich nawet przed zaśnięciem (powodując halucynacje i omamy). Badania wskazują, że niedawno odkryta proteina, hypokretyna (inaczej oreksyna, rodzaj (...) (omamy hipnagogiczne) u ludzi zdrowych pojawiają się w stanie „pomiędzy" snem a jawą, wtedy, kiedy zasypiamy. Ciągła senność, która przechodzi po ataku

Zdrowie psychiczne

Depresja i mania

, czyli takie, które są efektem wyładowań w płacie skroniowym mózgu; mogą występować jako omamy węchowe, smakowe, urojenia wzrokowe czy słuchowe; częste

Klasyfikacja narkotyków

Wąchanie kleju

; uszkodzenia nerwu wzrokowego; uszkodzenie szpiku kostnego, agranulocytoza, niedokrwistość (...) ; euforia, oszołomienie, odprężenie; myśli wielkościowe; ...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Rodzaje schizofrenii

. Częste są takie objawy, jak omamy czy urojenia. Nie ulega wątpliwości, że schizofrenia jest przyczyną poważnych zmian w psychicznym i społecznym (...) nie potrafią potem wytłumaczyć swojego zachowania. Zespół paranoidalny schizofrenii jest postacią, w której urojenia i omamy wysuwają się na plan pierwszy

Klasyfikacja narkotyków

Lotne rozpuszczalniki

powodować pobudzenie, a następnie apatię. U większości osób występuje euforia z tendencją do fantazjowania, omamy wzrokowe podobne do marzeń sennych, nastawienia wielkościowe, pewność siebie, wysoka samoocena, a potem - senność, przygnębienie, zmniejszenie aktywności ruchowej, aż do znieruchomienia włącznie. Zachowanie...

Depresja poporodowa - przyczyny, baby blues, objawy, leczenie

Psychoza poporodowa

Pojawienie się na świecie dziecka dla każdego rodzica jest rewolucją i zmianą organizacji dotychczasowego uporządkowanego życia. Niemal 3/4 kobiet doświadcza krótkotrwałego przygnębienia po urodzeniu dziecka. Takie załamanie nastroju, zazwyczaj przemijające i niegroźne, określa się mianem „baby blues" (póki co nie istnieje polski odpowiednik tego sformułowania)....

Wścieklizna - drogi zarażenia, objawy, rozpoznanie, leczenie

Jak groźna jest wścieklizna?

). - Wraz z rozwojem choroby pacjent czuje się coraz gorzej, występuje pobudzenie psychoruchowe, omamy wzrokowe i słuchowe, ogromna wrażliwość na dźwięk

Klasyfikacja narkotyków

Uzależnienie od amfetaminy

poczucie mocy. Niestety, amfetamina niesie ze sobą szereg negatywnych skutków, jak chociażby wybuchy agresji, drażliwość, irytację czy formikacje (omamy (...) i drętwienie kończyn. Przedawkowanie amfetaminy skutkuje pobudzeniem, wzrostem temperatury ciała, niewydolnością krążenia, omamami wzrokowymi, a

Badanie dna oka

Ocena dna oka (WIDEO)

wzrokowego. Oflalmoskopia pozwala na rozpoznanie zwyrodnienia plamki żółtej i błony naczyniowej. Diagnozuje również choroby ogólnoustrojowe, m.in (...) . U dzieci pozwala rozpoznać zeza, jest niezbędne w badaniu wcześniaków. Dzięki systematycznej ocenie dna oka można rozpoznawać różne schorzenia, zwłaszcza choroby plamki, nerwu...

Otępienie starcze - choroba Alzheimera
, leczenie

Demencja (prezentacja edukacyjna)

się częściej poprzez omamy wzrokowe, objawy parkinsonizmu, takie jak chód bez odrywania stóp od ziemi i z dnia na dzień nasilające się objawy. Pacjenci (...) , takie jak pobudzenie, urojenia i omamy. Chociaż utrata pamięci jest częstym objawem demencji, sam ten fakt nie oznacza, że osoba jest chora....

Okulistyka

Zaburzenia widzenia

, którym towarzyszy ostry ból oka to zwykle konsekwencja ostrego ataku niedokrwienia oka, ataku ostrej jaskry lub zapalenie nerwu wzrokowego. Przy wystąpieniu (...) widzenia. Przyczynę neurogennych zaburzeń wzroku mogą zaś stanowić uszkodzenia nerwu wzrokowego, skrzyżowania wzrokowego, drogi wzrokowej...

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia - rzecz o rozszczepieniu umysłu

ludzkości. Kojarzona z kwintesencją obłędu, uważana jest za jedną z bardziej kontrowersyjnych chorób psychicznych. Inny świat, doświadczenia mistyczne, omamy (...) wzrokowe, głosy w głowie, wszystko jest możliwe. Trudno powiedzieć jak często schizofrenicy zostawali szamanami, kapłanami wierzącymi w swój bezpośredni...

Neurologia

1/4 Polaków ma zaburzenia psychiczne. "Mamy epidemię depresji"

wymaga intensywnej terapii i ciągłego monitorowania chorego ze względu na omamy i złudzenia. Jest to choroba, która zaburza myślenie. Występuje (...) , które charakteryzują się podwyższonym nastrojem, pobudliwością, majaczeniem, omamami słuchowymi lub wzrokowymi i otępieniem. Leczenie najczęściej polega

Badanie wzroku - badanie pola widzenia, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka

Badanie okulistyczne (WIDEO)

wzrokowego, naczynia siatkówki i błony naczyniowe. Jest to badanie dna oka. Okulista mierzy ciśnienie śródgałkowe i określa pole widzenia. Istnieje (...) również badania elektrofizjologiczne, które wykonuje się m.in. przy zapaleniu nerwu wzrokowego. Jak wygląda wizyta u okulisty?

Choroby przewlekłe a oczy

Objawy stwardnienia rozsianego - symptomy oczne, diagnozowanie i leczenie choroby

oraz badanie wzrokowych potencjałów wywołanych. W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego u chorych z SM stwierdza się podwyższoną ilość białka całkowitego (...) nerwu wzrokowego, porażenie międzyjądrowe, oczopląs, niezborność móżdżkowa, drżenie zamiarowe, parapareza kurczowa, kurczowo-ataktyczne upośledzenie chodu

Badania

Badanie elektrofizjologiczne w okulistyce

i okolicy wzrokowej kory mózgowej. W wyniku pobudzenia bodźcem zewnętrznym możliwe jest zbadanie czynności gałki ocznej, co pozwala na zdiagnozowanie (...) we włóknach mięśni oczu podczas skurczu; wywołane potencjały wzrokowe (BVER lub BVEP) - zapisywanie zjawisk elektrycznych powstających w korze wzrokowej

Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenieleczenie

Wzrost ciśnienia śródgałkowego (WIDEO)

ciśnienie śródgałkowe, które jest zbyt wysokim dla utrzymania prawidłowej czynności oka, zagłębienie i atrofia (zanik) nerwu wzrokowego, zmiany w polu (...) wzrokowego, co prowadzi do uszkodzenia włókien nerwowych siatkówki, a to z kolei objawia się zmianami w polu widzenia. Jednak powstawanie jaskry

Schizofrenia – przyczyny, przebieg, leczenie

Schizofrenia paranoidalna - objawy, urojenia a schizofrenia

. W przebiegu schizofrenii paranoidalnej dominują omamy i urojenia. Schizofrenia paranoidalna została ujęta jako odrębna jednostka nozologiczna (...) usystematyzowane urojenia plus nasilone omamy słuchowe. Urojenia to przekonania nieprawdziwe, uporczywe i żywione bez najdrobniejszej wątpliwości

Zaburzenia pamięci i intelektu

Alzheimera zobaczy okulista?

, cukrzyca. Jak to możliwe? Zmiany związane z tymi dolegliwościami odzwierciedlają się w stanie naczyń siatkówki, np. obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (...) .** Zagraniczni badacze wykonali u zwierząt również tomografię siatkówki (badanie OCT). Zaobserwowali oni zmiany wokół tarczy nerwu wzrokowego

Depresja - objawy, leczenie

Objawy depresji

absurdalne, tzw. urojenia nihilistyczne - chorzy twierdzą, że nie żyją lub jakaś część ich ciała obumarła) oraz omamy (halucynacje, mogą być: wzrokowe (...) . Kiedy się wypowiadają, robią przerwy i używają niewielu słów, mówią monotonnym głosem, nie starają się utrzymywać kontaktu wzrokowego. Inni...

Onkologia

Nowotwory złośliwe oka

guza zazwyczaj polega na chirurgicznym usunięciu całej gałki ocznej. Zmiany nowotworowe mogą się umiejscowić w okolicach nerwu wzrokowego, powieki (...) do śmierci. Oponiak osłonek nerwu wzrokowego, glejak nerwu wzrokowego, rak powieki i mięsak Oponiak osłonek nerwu wzrokowego...

Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, leczenie

Jaskra a ślepota

Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz (...) gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków. Czy jednak jaskra to zawsze wyrok

Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenieleczenie

Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego

Zwyrodnienie plamki żółtej - rodzaje, objawy, leczenie

Badanie Amslera

tego, na czym skupiamy wzrok. Obejmuje on 2 stopnie kąta wzrokowego, a więc niewielki obszar widzenia. Jest jednak obszarem o najostrzejszym widzeniu (...) wzrokowego lub połączeń między okiem a mózgiem. Przebieg testu Amslera Do testu Amslera używa się zakratkowanego kwadratu o boku 10 cm, którego linie

Randki

Podryw krok po kroku (WIDEO)

jest nie tylko ubranie, ale i mowa werbalna, czyli to, co mówi nasze ciało. Bardzo często koncentrujemy się na wyglądzie, zapominając o kontakcie wzrokowym i subtelnych

Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenieleczenie

Diagnostyka jaskry

, jako następstwo uszkodzenia nerwu wzrokowego. Perymetrię wykonuje się zazwyczaj dwa razy w roku w celu oceny postępu choroby. Przy szybko (...) przez pacjenta pojawiania się punktu świetlnego. Badanie dna oka Wykonuje się je w celu oceny tarczy nerwu wzrokowego, która w sytuacji patologicznej zmienia

Żywienie

Palenie powoduje jaskrę i inne choroby oczu

, który powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego oka, pogarszające się z biegiem czasu. Objawia się wzrostem ciśnienia wewnątrz oka. Jest to choroba (...) palaczami, również może dojść do rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej. Podczas gdy jaskra jest chorobą, która uszkadza nerwy wzrokowe oka, zwyrodnienie