Po trawce

Depresja po narkotykach

odurzających za „niewinną trawkę" i należąca do tzw. narkotyków miękkich, uprawdopodabnia zachorowanie na depresję. W wyniku długotrwałego palenia „trawki

Mówienie nie

trudności w odmawianiu może być jeszcze wiele, np. młodzież często ulega namowom rówieśników, np. by zapalili papierosa czy „trawkę", gdyż chce zrobić

Narkotyki w ciąży

| Konopie indyjskie zawierają THC, który bardzo długo pozostaje w tkankach matki i dziecka. Noworodki matek intensywnie palących „trawkę

Ważne tematy