podwyższony poziom leukocytów

Badania

Leukocyty - badanie, normy

. Leki, które mogą mieć wpływ na wyniki badania krwi: 1. Grupa leków mogąca podwyższyć poziom leukocytów to: kortykosteroidy, aspiryna (...) , chinina, heparyna, adrenalina. 2. Leki, które mogą obniżyć poziom leukocytów: leki przeciwtarczycowe, przeciwhistaminowe, przeciwpadaczkowe

Normy laboratoryjne

Bilirubina - badanie poziomu we krwi, normy, przyczyny podwyższonego poziomu

glukuronowym. Taka sprzężona bilirubina, nazywana bilirubiną bezpośrednią, zostaje wydalona następnie do żółci. Podwyższony poziom bilirubiny, nazywany (...) Podwyższony poziom bilirubiny określamy mianem hiperbilirubinemii. Wyróżnia się dwa rodzaje hiperbilirubinemii: hiperbilirubinemia...

Normy laboratoryjne

Trójglicerydy - badanie, normy, przyczyny podwyższonego poziomu

mmol/l). Podwyższony poziom trójglicerydów ma większy wpływ na ryzyko zawału serca czy udaru mózguniż podwyższony poziom cholesterolu. Poziom (...) , niewydolność nerek, zapalenie trzustki oraz dna moczanowa. Podwyższony poziom...

Normy laboratoryjne

Cholesterol LDL - sposób oznaczania, normy, przyczyny podwyższonego ldl

ma służyć diagnostyce zaburzeń lipidowych, to nie powinien również przyjmować leków obniżających poziom cholesterolu. Cholesterol LDL - normy Normy (...) ). W przypadku osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, norma LDL wynosi poniżej 115 mg/dl, a dla osób, które mają już objawy tych schorzeń poziom

Normy laboratoryjne

Kwas moczowy - poziom, interpretacja wyników

Kwas moczowy jest produktem degradacji puryn, czyli zasad azotowych wchodzących w skład kwasów nukleinowych DNA i RNA. Degradacja ta zachodzi w hepatocytach wątroby pod wpływem działania różnych enzymów. Kwas moczowy w 30% jest wydalany przez przewód pokarmowy, a w 70% jest przefiltrowywany prz ...

Normy laboratoryjne

Liczba krwinek białych (WBC)

do zwiększenia lub zmniejszenia jednego typu krwinek białych lub kilku rodzajów leukocytów na raz. Rodzaje i liczba białych krwinek Leukocyty (...) , zaś u dużej części krwinek białych (granulocytów) w cytoplazmie występują charakterystyczne ziarnistości (są to liposomy zawierające enzymy). Leukocyty

Normy laboratoryjne

Monocyty

i bazofilów. Wartości nieprawidłowe Monocytoza, czyli podwyższony poziom monocytów we krwi, może wskazywać na: zakażenie bakteryjne, np. gruźlicę (...) Krew jest zawiesiną elementów morfotycznych w osoczu. Do elementów morfotycznych zalicza się: krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty

Normy laboratoryjne

Neutrofile - normy

się stan zapalny w organizmie, a także wskazuje na wiele chorób. Podwyższony lub obniżony poziom neutrofili może być związany ze stosowaniem wielu leków (...) zapaleniu stawów (RZS); Podwyższony poziom neutrofili występuje także w przebiegu leczenia kortykosteroidami przy nadczynności...

Normy laboratoryjne

Limfocyty - normy

Limfocyty należą do leukocytów i mają zdolność do swoistego rozpoznawania antygenów. Dzielą się na limfocyty B oraz T. Białe krwinki wchodzą (...) ), w wyniku czego chronią organizm przed chorobami zakaźnymi. Niski poziom limfocytów może świadczyć o zakłóconym funkcjonowaniu systemu

Badania

Badanie krwi - profilaktyka, normy morfologii

zapalnym wewnątrz organizmu; chorobą nowotworową. Zbyt niski poziom leukocytów to leukopenia. Jej podłożem mogą być: zakażenia wirusowe (...) mających podwyższony poziom tych składników może rozwinąć się miażdżyca, która może zwiększać ryzyko zawału serca czy udaru mózgu....

Normy laboratoryjne

Amylaza w moczu

poniżej 650 U/l. Podwyższony poziom wydalania amylazy z moczem nazywany jest amylazurią. Zbyt wysoka amylaza w moczu, oprócz oczywiście ostrego zapalenia (...) i w granulocytach obojętnochłonnych (jest to rodzaj białych krwinek - leukocytów). Wzrost poziomu amylazy we krwi, wiąże się z automatycznym...

Okulistyka

Zespół Sjörgena

się nacieki z limfocytów, podwyższone OB, obniżony poziom leukocytów, wysoki poziom gammaglobulin i przeciwciał skierowanych przeciw komórkom nabłonka

Krew i naczynia krwionośne

Leukopenia czyli brak białych krwinek

więc podawane są związki wyrównujące poziom leukocytów do wartości prawidłowej. Jeżeli brak białych krwinek jest wynikiem stosowania niektórych leków (...) ) to obniżona liczba białych krwinek (leukocytów) w jednostce objętości krwi poniżej przyjętej normy dla płci i wieku. Wystąpienie leukopenii stwierdza

Normy laboratoryjne

Posiewy z krwi

. Badanie to wykonuje się także u pacjentów, u których występują objawy zakażenia bakteryjnego: gorączka, dreszcze, zmęczenie czy podwyższony poziom leukocytów. Objawy te mogą świadczyć o zakażeniu różnych części organizmu, np. zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, zakażenie skóry czy biegunka. Badanie...

Normy laboratoryjne

Bazofile

Bazofile, inaczej określane jako granulocyty zasadochłonne, są rodzajem leukocytów, czyli białych krwinek. We krwi występują w niewielkiej ilości (...) , stanowią około 1% wszystkich krążących leukocytów. Bazofile odgrywają dużą rolę w reakcjach alergicznych. Na swojej powierzchni granulocyty te posiadają

Normy laboratoryjne

Osteokalcyna

się w surowicy krwi, która nie została zaabsorbowana w kościach. Podwyższony poziom osteokalcyny Wynik powyżej normy może świadczyć (...) ; osteomalacji. Obniżony poziom osteokalcyny Wynik poniżej normy może wskazywać na: niedoczynność przytarczyc; niedoczynność tarczycy

Normy laboratoryjne

TRAb

poziom TRAb Łagodnie podwyższony poziom przeciwciał przeciwtarczycowych TRAb może być związany z różnymi chorobami tarczycy i chorobami (...) ). Znacznie podwyższony poziom przeciwciał TRAb najczęściej wskazuje na chorobę Gravesa-Basedowa. Oznaczanie TRAb...

Normy laboratoryjne

Liczba Addisa

stwierdzi się zwiększoną liczbę erytrocytów lub leukocytów w polu widzenia. Wówczas oznaczenie liczby Addisa w moczu dobowym pozwala stwierdzić (...) leukocytów na minutę. Interpretacja wyników oznaczania liczby Addisa Wzrost liczby Addisa dla krwinek białych powyżej normy świadczy

Anemia (niedokrwistość) - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

Niedokrwistość z niedoborów (żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12)

z niedoboru witaminy B12 pomaga również stwierdzenie podwyższonych wartości bilirubiny we krwi oraz obniżonej liczby płytek krwi i leukocytów (...) dla ciężarnych, niemowląt oraz dojrzewających dziewcząt. Warto pamiętać, że na poziom kwasu foliowego w organizmie mają wpływ leki antykoncepcyjne

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Sepsa - charakterystyka, przyczyny, predyspozycje, leczenie

podwyższenie poziomu prokalcytoniny, białka biorącego udział w reakcjach zapalnych, hiperglikemia (podwyższony poziom glukozy we krwi (...) leukocytów (białych ciałek krwi) >12 000/µl lub gdy mamy zidentyfikowane ognisko zakażenia, czyli wykazana jest obecność drobnoustrojów

Normy laboratoryjne

LH

przeciwdrgawkowe. Podwyższony poziom hormonu LH może pojawić się także w gruczolakach przysadki oraz w pierwotnej niedoczynności gonad. Spadek LH (...) często wykonywane przy leczeniu niepłodności, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Poziom LH zmienia się wraz z wiekiem. Po zakończeniu dojrzewania...

Normy laboratoryjne

Antygen nowotworowy CA 19-9

trzustki, ale jego znacznie podwyższony poziom stwierdza się również w nowotworach złośliwych pęcherzyka żółciowego, raka jelita grubego itd. CA 19-9 (...) żołądka, raku wątroby i innych). Podwyższony poziom markera spotyka się ponadto w różnych chorobach o nienowotworowej etiologii,...

Urologia i nefrologia

Kamica nerkowa

krwi nie wykazuje się zazwyczaj specyficznych odchyleń. Podwyższone parametry OB, CRP czy ilość leukocytów mogą świadczyć o współtowarzyszącym zakażeniu (...) oraz hiperkalcuria (zbyt wysoki poziom wapnia wydalanego z moczem). Na tworzenie się kamieni nerkowych może mieć wpływ także dieta bogata...

Normy laboratoryjne

Homocysteina

, że podwyższony poziom homocysteiny znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca, a także obniża przeżywalność po zawale. Homocysteina wpływa (...) o nieprawidłowościach. We krwi norma wynosi 5 - 14 mol/l. Jednak już ok. 11 - 13 mol/l może zacząć uszkadzać tkanki. Podwyższony poziom...

Normy laboratoryjne

Aldosteron

hiperadlosteronizm. Jeśli poziom aldosteronu jest podwyższony, ale jednocześnie podwyższona jest ARO, może to świadczyć o wtórnym (...) hiperaldosteronizmie. Natomiast obniżony poziom aldosteronu i podwyższona ARO występują zwykle w niedoczynności kory nadnerczy...

Normy laboratoryjne

Liczba erytrocytów (RBC)

i jakościowej podlegają elementy morfologiczne krwi: krwinki białe ( leukocyty), krwinki czerwone (erytrocyty) oraz płytki krwi. Spis (...) - mężczyźni 4,5-5,9 x1012/l. RBC podwyższone - przyczyny erytrocytozy Podwyższona liczba erytrocytów we krwi jest przyczyną rzadko spotykanej

Normy laboratoryjne

ACTH

poziomu ACTH Jeśli u osoby z objawami nadczynności kory nadnerczy i podwyższonym stężeniem kortyzolu w surowicy poziom ACTH jest obniżony (...) . W pierwotnej niedoczynności nadnerczy poziom kortyzolu w surowicy jest obniżony, a poziom ACTH jest znacznie podwyższony...

Normy laboratoryjne

ASO

i wykorzystywane jako wskaźnik świeżego lub przebytego zakażenia tymi bakteriami. Normy dla ASO oraz znaczenie podwyższonych wartości ASO Prawidłowy poziom (...) ASO we krwi wynosi od 10 do 200 IU/ml. Za podwyższone wartości uznaje się poziomy ASO przekraczające 250 IU/ml u dorosłych oraz 333...

Normy laboratoryjne

Potas we krwi

Podwyższony potas we krwi (hiperkaliemia) świadczy o nadmiernej podaży potasu, upośledzeniu jego wydalania przez nerki (przy ostrej (...) rozpadem tkanek, będącym wynikiem urazu lub innego uszkodzenia. Na wysoki poziom potasu we krwi wpływa nadmierna degradacja tkanek i glikogenu wywołana

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Mononukleoza zakaźna - przyczyny, objawy, diagnozowanie, leczenie

liczby leukocytów, podwyższona ilość limfocytów oraz obecność limfocytów o nietypowym kształcie świadczą o mononukleozie. Niekiedy wykonuje (...) się mu tabletki do ssania, których składniki mają działanie odkażające. W przypadku podwyższonej temperatury ciała, przepisuje się pacjentowi leki

Normy laboratoryjne

Fosfataza kwaśna

). Jej nieprawidłowy poziom może wskazywać na: występowanie uogólnionej infekcji; anemię; zakrzepowe zapalenie żył. Podwyższony poziom (...) Gauchera i inne. Poziom fosfatazy kwaśnej różni się z wiekiem. U dzieci do okresu pokwitania aktywność fosfatazy kwaśnej jest większa

Magnez - przyczyny i skutki niedoboru, rola magnezu, dieta

Stężenie magnezu

i fosforem, w celu oceny równowagi elektrolitowej. Jeśli poziom magnezu jest niski, poziom potasu często jest również niski. Stężenie magnezu (...) aminoglikozydowych, diuretyków; utratę magnezu z potem (gorączka, obfite pocenie się) lub mlekiem (u matek karmiących). Nieprawidłowy poziom magnezu

Normy laboratoryjne

Troponina I i T

troponiny jest znakiem, że miał miejsce zawał mięśnia sercowego. Podwyższony poziom może pojawić się już po 3-4 godzinach od uszkodzenia mięśnia sercowego (...) się pierwszych objawów. Jej poziom może być podwyższony w okresie od 1 do 2 tygodni od ataku serca. Zwiększone stężenie...

Normy laboratoryjne

Testosteron

czy Pradera - Williego. Na spadek poziomu tego hormonu wpływa także niewydolność jąder i bezpłodność mężczyzn. Podwyższony poziom testosteronu u mężczyzn (...) Organizm zdrowego mężczyzny wydziela ok. 6 mg testosteronu dziennie. Niestety wraz z wiekiem jego poziom spada (ok. 1% rocznie

Badania

Lipidogram - wskazania, przygotowanie, prawidłowe wyniki

konieczność kontroli gospodarki tłuszczowej organizmu już od młodych lat zachodzi u osób, u których ryzyko chorób układu krążenia jest podwyższone: chorych (...) , jak: poziom cholesterolu całkowitego (TChol), poziom frakcji HDL (HDL-Chol), poziom frakcji LDL (LDL-Chol), poziom...

Normy laboratoryjne

Haptoglobina

w osoczu krwi mieści się w zakresie 0,3 - 2,0 g/l. Jeżeli w wyniku badania wykrywany jest obniżony poziom haptoglobiny, przy jednoczesnym obniżeniu (...) liczby krwinek czerwonych, hemoglobiny i hematokrytu, a podwyższonej liczbie retikulocytów, świadczy to o istnieniu niedokrwistości hemolitycznej

Normy laboratoryjne

Aspergillus fumigatus IgE, IgG

proksymalnych oskrzeli, można ponadto stwierdzić przyspieszenie OB i podwyższoną liczbę leukocytów. Aspergiloza OUN W przypadku aspergilozy

Normy laboratoryjne

Estradiol

leczenia niepłodności. Wysoki poziom estradiolu Podwyższony poziom estradiolu występuje w trakcie ciąży, a także gdy: stosowane są estrogeny (...) i łożysko. Poziom estradiolu waha się w zależności od dnia cyklu menstruacyjnego, stąd też badanie jego stężenia wykonuje...

Normy laboratoryjne

Antygen nowotworowy CA 15-3

w wątrobie lub do kości. Nie zaleca się wykonywania oznaczenia markera CA 15-3 w celu wykrywania raka piersi, ponieważ jego podwyższony poziom (...) jego zaawansowania. Należy jednak pamiętać, że podwyższony i to nawet dość znacznie poziom tego antygenu występuje także u kobiet chorych...

Normy laboratoryjne

PAPP-A

ciężarnej jest obniżony, poziom wolnej beta-hcG podwyższony, zaś parametry przezierności karkowej przekraczają normę, oznacza to zwiększone ryzyko (...) PAPP-A, powinna tego samego dnia wykonać badanie krwi oraz badanie USG płodu. We krwi matki oznacza się poziom dwóch substancji - białka ciążowego...

Neurologia

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych

, ale z przewagą limfocytów, poziom białka nieznacznie podwyższony, glukoza obniżona, a w posiewie bardzo rzadko udaje się znaleźć prątki. W wirusowym (...) , ilość białka również jest podwyższona, choć wartości te są mniejsze niż w zapaleniu bakteryjnym, poziom glukozy zwykle...

Normy laboratoryjne

Stężenie wapnia

morfologicznych takich, jak erytrocyty, leukocyty czy płytki krwi. W niektórych przypadkach lekarz zleca wykonanie badania biochemicznego osocza. Dzięki badaniom (...) osocza można dowiedzieć się, m.in.: jaki jest poziom enzymów, białek, elektrolitów i pierwiastków śladowych w organizmie. Biochemia krwi daje obraz

Normy laboratoryjne

Antygen nowotworowy CA-125

tego antygenu pobiera się próbkę krwi pacjenta najczęściej z żyły łokciowej. U większości zdrowych kobiet poziom antygenu nowotworowego CA-125 nie przekracza (...) wartości prawidłowych i odwrotnie - nie wszystkie kobiety z podwyższonym jego stężeniem chorują na raka jajnika. Przy obecnych technikach laboratoryjnych

Normy laboratoryjne

Eozynofile

: astmą; chorobami autoimmunologicznymi; wysoką gorączką; katarem siennym; białaczką.
 Podwyższony poziom eozynofili związany (...) są aktywowane w przypadku wystąpienia niektórych chorób alergicznych oraz infekcji. Poziom eozynofili może zmieniać się pod wpływem stosowania niektórych

Normy laboratoryjne

Mocznik we krwi

wskaźników, np. stężenie kreatyniny czy amoniaku. Wysoki poziom mocznika może wskazywać na dietę wysokobiałkową lub na zbyt duży rozpad białek. Niski (...) poziom mocznika zaś wynika z uszkodzenia wątroby lub świadczy o tym, że w organizmie występuje niedobór białek. W jakim celu oznaczany jest poziom

Normy laboratoryjne

MCH

. Podwyższony poziom MCH lub niska średnia masa hemoglobiny związane są z wieloma współistniejącymi chorobami. Głównie występują, odpowiednio (...) (pikogram) i fmol (femtomol). Wartość referencyjna MCH wynosi 27 - 33 pg. Gdy wartość MCH wynosi 34 pg wskazuje to już na podwyższony poziom

Badania

Badanie moczu - wskazania, charakterystyka, wyniki, posiew moczu

substancji, które są efektem końcowym procesu przemiany materii. Podwyższony bądź obniżony poziom niektórych z nich lub obecność nieprawidłowych (...) zabarwienia moczu (różowy lub nawet czerwony), mówimy o krwiomoczu. Białe krwinki w moczu (leukocyty) - prawidłowo w osadzie może znajdować się...

Normy laboratoryjne

Fibrynogen - przebieg, wskazania, wyniki badania

się także, gdy pojawiają się długotrwałe krwawienia o nieznanej etiologii. Wysoki poziom fibrynogenu oznaczany jest, gdy występują infekcje, stany zapalne (...) , choroby serca. Niski poziom fibrynogeny występuje w wyniku niedożywienia lub gdy współistnieje nabyty lub wrodzony brak syntezy fibrynogenu

Choroby zakaźne i pasożytnicze

Gorączka reumatyczna

, natręctwa, nadpobudliwość.
 Kryteria małe: gorączka, bóle stawów, zwiększone OB, leukocytoza (wysoki poziom leukocytów), poprzedzająca