Przemoc domowa a depresja

Społeczna natura człowieka pozwala mu na budowanie trwałych relacji z innymi osobami. Ludzie zakochują się w sobie, pragną tworzyć wspólną przyszłość i przeżywać wspólnie ważne chwile. Utrzymywanie trwałych relacji zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji. Nie zawsze jednak relacja dwojga ludzi wiąże się z bezpieczeństwem i wzajemnym poszanowaniem. Agresywne zachowanie względem drugiej osoby oraz nieszanowanie jej praw są powszechnym elementem w życiu wielu par. Agresja wpływa na ich późniejsze życie.

Zobacz film: "Depresja - przyczyny"

Zjawisko przemocy domowej

Zmiany zachodzące w Polskim społeczeństwie sprzyjają eliminowaniu zjawiska przemocy domowej. Edukacja oraz samoświadomość kobiet pozwalają im na samodzielność oraz decydowanie o swoim życiu. Przemoc domowa większości kojarzy się z agresją fizyczną i znęcaniem się nad członkami rodziny. Wiązana jest ze środowiskiem patologii społecznych (środowisk biednych, ludzi z problemem alkoholowym, niewykształconych i niezaradnych życiowo). Jednak ten problem może dotknąć każdego. Wbrew obiegowym opiniom również ludzie wykształceni, o wysokim statusie społecznym i z dużymi zasobami finansowymi są sprawcami przemocy domowej. W przeważającej liczbie sprawcami są mężczyźni. Ich ofiarami padają kobiety i dzieci. Jednak również kobiety mogą używać swojej pozycji i siły, by uzyskiwać pożądane rezultaty. Przemoc w związku ma różne oblicza, nie jest tylko biciem czy znęcaniem się fizycznym. Może mieć również formę zaniedbania, pozbawienia lub znacznego ograniczania środków do życia, ale przede wszystkim przemocy psychicznej. Jest to forma, które stosowana jest bardzo powszechnie, niestety trudno jest ją udowodnić.

Ofiary przemocy w rodzinie

Ofiary przemocy wpadają w swoisty krąg przemocy wraz ze sprawcami. Nie potrafią się z niego wydostać, coraz silniej uzależniając się od sprawcy. Stan taki może trwać latami. Charakterystyczne cechy ofiary przemocy w rodzinie to wstyd i poczucie winy. Osoby takie biorą na siebie całą winę za postępowanie sprawcy i nie są w stanie zrozumieć, że to sprawca wyrządza im krzywdę i to on jest osobą winną. Trwanie w takiej sytuacji przez długi czas może prowadzić do rozwoju szeregu zaburzeń psychicznych, tj. depresji, nerwic, PTSD (syndrom stresu pourazowego).

Wpływ przemocy na rozwój depresji

Depresja jest bardzo poważną chorobą. Chory wymaga odpowiednich komfortowych warunków, by móc wrócić do zdrowia. Rodzina odgrywa w tym procesie bardzo ważną rolę. Jeśli jednak sytuacja w domu nie sprzyja atmosferze bezpieczeństwa i spokoju, to choroba może się nasilać, a stan chorego pogarszać się. Przemoc fizyczna w rodzinie wpływa na pogłębianie się zaburzeń oraz zaniżenie samooceny oraz poczucia własnej wartości. Może to w efekcie prowadzić do powstawania myśli i planów samobójczych. Równie groźna dla ofiary jest przemoc psychiczna w rodzinie.

Sytuacja psychiczna ofiary przemocy w rodzinie jest bardzo trudna. Ciągłe zagrożenie i niepewność są przyczyną powstawania stresu. Długotrwały stres (czasem ofiara przez wiele lat przebywa ze sprawcą), wywołuje różne dolegliwości i degraduje osobowość ofiary. Może być także wyzwalaczem depresji. Pojawienie się choroby często nie jest zauważane przez samą ofiarę, gdyż wiąże ona ten fakt z pogorszeniem się nastroju, związanym z działaniami sprawcy. Leczenie w takich warunkach również jest bardzo trudne. Osoba chora na depresję potrzebuje przede wszystkim zapewnienia jej wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Dalsze przebywanie ze sprawcą przemocy może utrudniać powrót do zdrowia.

Pomoc ofiarom przemocy domowej

W takiej sytuacji warto jest, oprócz leczenia farmakologicznego zapewnić chorej osobie wsparcie psychologiczne oraz możliwość podjęcia psychoterapii. Psychoterapia i pomoc psychologiczna będą uzupełnieniem leczenia farmakologicznego. Osoba chora będzie miała również szansę na poprawę swojej życiowej sytuacji, wyrwanie się z kręgu przemocy domowej i samostanowieniu. Utrwalanie pozytywnych zachowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz praca nad samooceną pozwolą na powrót do życia w społeczeństwie i nawiązywania zdrowych relacji z innymi osobami.

Przemoc domowa jest bardzo poważnym społecznym problemem, gdyż wzorce zachowania zarówno ofiary, jak i sprawcy, mogą być przekazywane i utrwalane w kolejnych pokoleniach. Wynikiem tego mogą być pogłębiające się problemy społeczne, a także zwiększone ryzyko zapadalności na choroby psychiczne u ofiar. Edukowanie ofiar przemocy w rodzinie i udzielanie im pomocy może być szansą dla nich na zdrowe funkcjonowanie, bez zaburzeń. Warto zatem starać się zapobiegać takim zjawiskom i wyczulać społeczeństwo na problemy przemocy domowej.

Wyjście z depresji jest bardzo trudnym i długotrwałym procesem. Dlatego też zapewnienie wsparcia oraz odpowiedniej pomocy dla osób będących ofiarami przemocy domowej może wpłynąć na poprawę ich życia oraz szybki powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Psycholog Arleta Balcerek, ponad rok temu

Bibliografia

  • Badura-Madej W., Dobrzyńska-Masterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ISBN 83-233-1384-9.
  • Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002, ISBN 83-88149-84-9.

Źródła zewnętrzne

Przemoc domowa

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przemoc domowa
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Przemoc domowa
Przemoc domowa

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to problem natury prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. Interwencje w przypadku przemocy domowej określa m.in. ustawa (...) społecznej państwa. Jak pomagać ofiarom przemocy...

Przemoc domowa

Znęcanie się nad rodziną

Co to jest zgwałcenie? to niestety nie tylko problem w środowiskach patologicznych czy tych z „marginesu społecznego". Coraz częściej w tzw. „dobrych domach" pojawia się przemoc psychiczna i agresja jako skutek frustracji czy obniżonej...

Przemoc domowa

Żona bije męża

W mediach i prasie bardzo dużo mówi się na temat przemocy w rodzinie. Najczęściej zdarza się, że ofiarami przemocy domowej padają kobiety i dzieci (...) stereotyp, że ofiarami przemocy...

Przemoc domowa

Życie dzielone z katem

Życie dzielone z katem

roku ofiarami przemocy domowej padło łącznie ponad 100 tys. osób, przy czym jedną piątą z tej grupy stanowiły dzieci. Osoby, które na co dzień (...) liczbę przypadków przemocy wobec kobiet spośród wszystkich...

Przemoc domowa

Przemoc fizyczna w rodzinie

Przemoc fizyczna w rodzinie

Dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej, nie wiedzą, do kogo powinny zwrócić się o pomoc.

Przemoc domowa

Przemoc w rodzinie wobec dzieci

Przemoc w rodzinie wobec dzieci

do samoobrony. Sprawcami przemocy domowej wobec dzieci bywają zarówno ojcowie, jak i matki, a także inni członkowie rodziny, np. dziadkowie albo starsze (...) przemocy domowej, będąc...

Przemoc domowa

Alkoholizm w rodzinie

Alkoholizm w rodzinie to choroba wszystkich jej członków. Może pić jedna osoba, a cierpi każdy domownik. Najczęściej uzależnieni od alkoholu są mężczyźni - mężowie i ojcowie. Coraz częściej jednak, pod wpływem licznych stresów i frustracji, do kieliszka...

Przemoc domowa

Syndrom maltretowanego dziecka

Syndrom maltretowanego dziecka

wychowawcza. Art. 207 Kodeksu karnego uznaje przemoc wobec najmłodszych za przestępstwo. Jak objawia się zespół dziecka bitego i jakie są skutki (...) . Niestety, nie wszystkie maluchy mogą cieszyć się sielskim scenariuszem lat dziecinnych....

Przemoc domowa

Psychopata w rodzinie

Psychopata w rodzinie

W ciężkich sytuacjach niezbędna jest konsultacja z psychiatrą, ważne jest to przede wszystkim dla kobiet, które narażone były na przemoc psychiczną i fizyczną.