przerost lewej komory serca

Niewydolność serca - przyczyny, rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

Co to jest niewydolność serca?

metaboliczne organizmu. Wspomniana niewydolność serca może mieć miejsce jedynie w prawej lub lewej komorze serca lub w obu komorach. Do podstawowych (...) i przerostowi mięśnia sercowego. Przy drugim z problemów obserwuje się podniesione ciśnienie...

Kardiologia

Zawał serca

). Pozostałe czynniki ryzyka to: inne przyczyny przerostu lewej komory serca (kardiomiopatia, przerost po stosowaniu leków sterydowych), obecność (...) zobrazować tętnice wieńcowe serca. Wyróżniamy cewniki lewe i prawe, gdzie za...

Nadciśnienie

Co szkodzi sercu?

; zawał serca; udar mózgu; przerost lewej komory serca; uszkodzenie wzroku (retinopatię nadciśnieniową). Szkodliwość cholesterolu Osoba (...) obserwacji zmarło 2270 osób, z czego aż 1268 z powodu powikłań sercowo-naczyniowych - zawałów serca oraz...

Badania w ciąży - nieinwazyjne i inwazyjne badania prenatalne

Badanie ultrasonograficzne serca płodu

naczynia tętnicze, wychodzące z komór serca - aorta i pień płucny. Pierwsze skurcze pojawiają się w 22. dniu życia. Prawidłowo serce powinno składać (...) się z dwóch komór (lewej i prawej) oraz dwóch przedsionków (lewego i prawego), przedzielonych...

Kardiologia

Jak Viagra może pomóc w leczeniu serca?

u osób, które cierpią na przerost lewej komory. Poprawiła się też wydajność serca pacjentów u osób z innymi dolegliwościami sercowymi. Autorzy badania (...) się lekiem na choroby serca. Viagra podbiła rynek farmaceutyczny w 1998 roku i była lekiem dla panów, którzy...

Kardiologia

Budowa serca

. Serce składa się z dwóch przedsionków znajdujących się po lewej i prawej stronie oraz leżących pod nimi dwóch komór. Obie strony oddzielone (...) zastawka aorty zamyka wejście z lewej komory do tętnic. Praca serca Praca serca przebiega...

Skutki bezsenności

Bezsenność a serce

powikłań narządowych, np. przerostu lewej komory serca, wystąpienie zaburzeń rytmu. Obserwuje się także wyższą częstość występowania choroby wieńcowej (...) Znamienna częstość występowania bezsenności oraz dolegliwości sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna...

Kardiologia

Anatomia serca

i komory serca. W prawej części serca znajduje się zastawka trójdzielna, a w lewej - zastawka dwudzielna, zwana również mitralną. Ujście komór (...) w prawym przedsionku serca lub w zatoce wieńcowej. Dwa krwiobiegi Krwiobieg mały Zaczyna się w...

Zastawka mitralna - przyczyny, objawy i leczenie niedomykalności zastawki mitralnej

Serce z niedomykalnością zastawki

Na schemacie zaznaczono: 1. Zastawkę mitralną, 2. Komorę lewą, 3. Lewy przedsionek, 4. Łuk aorty. Strzałka wskazuje cofanie się krwi z lewej komory do lewego przedsionka.

Przerost prostaty - objawy, leczenie

Przerost prostaty - zdjęcia

Na schemacie: od lewej - prawidłowy obraz odpływu moczu, po prawej - przerost prostaty.

Kardiologia

Serce Amelii

się powiększy i dojdzie do uszkodzenia ważnej lewej komory serca? - pyta tata Amelki. - Leki na obniżenie nadciśnienia po wstawieniu stentu przestały działać (...) wysłuchanie szmerów nad sercem. W przypadku Amelki to dużo, gdyby wykryto wadę serca wcześniej, być...

Kardiologia

Niewydolność serca - przyczyny, rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

. Względnie odpowiednia pojemność minutowa utrzymywana jest kosztem zwiększonego ciśnienia napełniania lewej komory. Przewlekła niewydolność serca (...) na tlen, obniżają tętno oraz mogą zahamować proces powiększania się lewej komory serca i narastającej...

Badania

Badanie izotopowe serca i naczyń

znaczonej izotopem w lewej komorze serca. Scyntygrafia perfuzyjna serca obrazuje ukrwienie mięśnia sercowego w spoczynku i podczas wysiłku. Wykonuje (...) wielkość i miejsce ognisk niedokrwiennych lewej komory serca; ocenia ilość...

Zabiegi

Wszczepialny defibrylator serca

sygnał do serca, by przywrócić normalny jego rytm. Serce jest organem składającym się z dwóch przedsionków i dwóch komór pompujących krew. Dwie górne (...) komory. Prawa komora pompuje tę krew do płuc, aby została natleniona. Bogata w tlen krew z płuc udaje się...

Zabiegi

Wszczepienie rozrusznika serca

się elektrodę do serca. W zależności od typu potrzebnej stymulacji elektrody mogą być wszczepione do prawej komory lub do prawego przedsionka. Elektrody (...) . Rozrusznik serca wszczepia się podskórnie, tuż poniżej lewego obojczyka. Wszczepione elektrody łączy się ze stymulatorem...

Kardiologia

Złamane serce to nie mit

. Kluczowym badaniem w rozpoznaniu zespołu złamanego serca jest wentrykulografia lewej komory serca. Po wprowadzeniu kontrastu, lekarz jest w stanie (...) wieńcowych, co powoduje szybkie zmniejszenie przepływu krwi przez serce. Efektem jest rozdęcie komór...

Kardiologia

Nowy lek poprawiający pracę serca

przedłużają interakcję między białkami motorowymi a aktyną w celu wydłużenia skurczy lewej komory, a więc części serca, która wpompowuje natlenioną krew (...) w Hull. Testom poddano 45 pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń pracy lewej komory serca....

Badania

Echo serca - charakterystyka, rodzaje

umieszcza się specjalną sondę w przełyku pacjenta i wykorzystując bliskość przełyku i lewego przedsionka i komory serca, ocenia się skrzepliny (...) Echo serca, to potoczna nazwa echokardiografii. Echo serca to nic innego jak badanie USG serca. Pozwala...

Kardiologia

Choroby serca (prezentacja edukacyjna)

znamionują: - bóle serca (bóle w klarce piersiowej), - bezdech, duszność, - ból szczęki, - ból pleców, szczególnie po lewej stronie (...) wewnątrzsercowych, a także przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca. Tomografia komputerowa w diagnostyce chorób serca...

Zdrowie

Stymulator serca - działanie, rodzaje, zalecenia

umiejscowione są w obydwu wcześniej wymienionych miejscach, a także w lewej komorze. Taki stymulator serca określa się jako trójjamowy. To urządzenie (...) . Są też takie, które za zadanie mają pobudzać do pracy prawą komorę lub prawy przedsionek serca. W tym przypadku...

Kardiologia

Zastawki serca - charakterystyka, budowa, najczęstsze choroby

- charakterystyka Zastawka trójdzielna znajduje się między prawym przedsionkiem a prawą komorą serca. Zastawka dwudzielna umieszczona jest pomiędzy lewym (...) przedsionkiem i lewą komorą. W ujściu aorty z lewej komory serca znajduje...

Newsy

Co łączy chorobę Alzheimera z chorobami serca?

, które średnio miały 78 lat. Eksperymenty wykazały, że osoby z chorobą Alzheimera miały zwiększoną grubość lewej komory i ****znacznie mniejszą zdolność (...) do relaksacji mięśnia w trakcie której dochodzi do napełnienia komór serca. W wyniku tego zaburzenia dochodzi do nieefektywnej...

Kardiologia

Serce - budowa, objawy chorób, badania

. Z tego miejsca poprzez żyły płucne wędruje do lewego przedsionka, a następnie do lewej komory, która tłoczy ją do aorty, czyli tętnicy głównej (...) Sposób działania i budowa serca przypomina niezwykle sprawną pompę, której wytężonej pracy często nie doceniamy. Choroby mięśnia sercowego

Choroby i dolegliwości

Prof. Nessler: Mamy problem z diagnozowaniem niewydolności serca

chorych z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Mamy nadzieję na refundację tego leku i jego dostępność przynajmniej (...) krótko jak i długoterminowe lewej komory. Dla niektórych chorych zastosowanie takiego wspomagania w ostrym okresie...

Układ krążenia

Grypa uszkadza serce i naczynia krwionośne

powiększonej lewej komory serca. Pacjenci zupełnie zdrowieją lub rozwija się u nich po wielu latach kardiomiopatia zastoinowa. W przewlekłym (...) serca. Brak jest dysfunkcji skurczowej lewej komory, ale w biopsji stwierdza się cechy czynnego procesu...

Badania

Mapowanie serca

Mapowanie serca to badanie, które jest zwykle wykonywane za pomocą cewnika wprowadzanego przez skórę do komór serca. W czasie badania zostają (...) rozdzielczości aktywności wsierdzia w nietkniętym bijącym sercu. Na początku określana jest geometria komory serca....

Zabiegi

Przeszczep serca

do żyły szyjnej. Stamtąd cewnik jest umieszczany w prawej części serca (prawa komora), używa się przy tym fluoroskopii. Cewnik ma bioptom na końcu (...) Zabieg transplantacji serca składa się tak naprawdę z trzech operacji. Pierwsza operacja to pozyskanie serca od dawcy. Organ pobiera...

Newsy - zdrowie

Depresja równie groźna dla serca jak otyłość i cholesterol

, jak i skurczowe, a także zwiększa się objętość wyrzutowa lewej komory serca. W konsekwencji wzrasta zapotrzebowanie serca na tlen. W dzisiejszych (...) czy nadciśnienie. Wyniki pokazują, że tylko wysokie ciśnienie krwi i palenie papierosów jest związane ze zwiększonym ryzykiem...

Badania

Cewnikowanie serca

. Do cewnikowania używa się najczęściej naczyń udowych, stąd konieczność depilacji tych okolic. Jeśli badane mają być jamy lewej strony serca, nakłuwa (...) Cewnikowanie serca to badanie wykonywane, gdy istnieją wady wrodzone serca, w przypadku, gdy pojawia się trudność w ich zdiagnozowaniu

Badania

Biopsja serca

promieniowania rentgenowskiego umożliwiają lekarzowi sprawne pokierowanie rurki do prawej lub lewej części serca przez naczynia krwionośne. Kiedy lekarz dotrze (...) Biopsja serca polega na pobraniu wycinka mięśnia sercowego (wielkości główki szpilki) w celu przeprowadzenia jego analizy mikroskopowej

Ciąża i dziecko

Zawał serca - jak go przeżyć? Objawy, pierwsza pomoc

Prawie każdy z nas ma w gronie rodziny lub znajomych kogoś, kto przebył zawał serca i wrócił do normalnego życia. Ale znamy też przypadki zawału (...) mamy już sporo osiągnięć, to zawał serca wciąż jest groźny. Czy musi się kojarzyć z sytuacją ostateczną, bez wyjścia? Prof. dr. hab. med. Andrzej

Zawał serca

Powikłania zawału serca

% przypadków migotania komór ma miejsce w ciągu pierwszych 24 godzin od zawału serca. U 1/3 pacjentów po zawale serca występuje niewydolność serca. Oba (...) te wczesne powikłania (migotanie komór i niewydolność serca) są najczęstszą przyczyną zgonów...

Echo serca - charakterystyka, rodzaje

Echo serca (WIDEO)

różnych patologii serca, m.in. zaburzeń funkcji i budowy zastawek mięśnia serca, zaburzeń komór i przedsionków serca, w monitorowaniu obecności skrzeplin (...) Wśród wielu badań kardiologicznych, np. elektrokardiografii, angiografii, fonokardiografii, koronarografii, badania dopplerowskiego...

Niewydolność serca - przyczyny, rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

Wady serca - kardiomiopatia (WIDEO)

serca. Przerost mięśnia serca wtórny do nadciśnienia tętniczego może prowadzić do kardiomiopatii przerostowej wtórnej. Kardiomiopatia przerostowa (...) Kardiomiopatie w większości przypadków wiążą się z uwarunkowaniami genetycznymi, czyli są to kardiomiopatie pierwotne. Wady serca...

Kardiologia

Zaburzenia rytmu serca

może doprowadzić do martwicy mięśnia serca, czyli zawału. Wyróżniamy 2 szczególne formy częstoskurczu: migotanie komór, migotanie przedsionków. Migotanie (...) komór jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ powoduje zatrzymanie pracy serca i śmierć kliniczną. Migotanie przedsionków...

EKG spoczynkowe – charakterystyka, wskazania, opis badania

Interpretacja badania EKG serca

odpowiadający szerzeniu się impulsów elektrycznych do przedsionków serca. Następny jest tzw. zespół QRS odpowiadający czynności elektrycznej komór serca (...) można ocenić nie tylko czy serce bije za wolno czy za szybko, ale także czy np. przewodzenie impulsu elektrycznego z przedsionków...

Kardiologia

Wpływ kofeiny na pracę serca

jego skurczu. Powoduje to zwiększenie ilości krwi wtłaczanej przez jedną z komór serca do tętnicy (tzw. objętość wyrzutową serca) i znaczne zwiększenie częstości (...) , np. pobudzenie ośrodka oddechowego, czy pobudzenie tzw. ośrodka naczynioruchowego. Aktywacja tego ostatniego stanowi podstawę działania...

Zabiegi

Bezpośredni masaż serca

w czasie bezpośredniego przyłożenia łyżek defibrylatora do komór serca, jest znacznie mniejsza niż energia stosowana do defibrylacji pośredniej (...) Masaż serca to czynność, którą należy wykonać u osoby, u której nie występują oznaki życia: nie ma tętna, serce przestało bić, brak...

Joga

Joga leczy serce!

mającej na celu eliminację zaburzeń impulsów nerwowych, prowadzących do migotania komór serca. Wcześniejsze badania wykazały, że joga może wpłynąć (...) , a także zwiększa elastyczność ciała, redukując problemy z kręgosłupem. Ostatnie doniesienia naukowe dotyczą wpływu jogi na stan serca. Okazuje

Bóle w klatce piersiowej - przyczyny, diagnostyka

Kłucie w sercu - przyczyny, leczenie

jest sygnałem choroby serca. Kłucie w sercu jest oczywiście alarmujace, ale trzeba pamiętać, że serce nie jest położone po lewej stronie, a po środku klatki (...) kręgosłupa. Kłucie w sercu może mieć swoje przyczyny także w schorzeniach czy kontuzjach kręgosłupa....

Kardiologia

W jakim wieku jest twoje serce?

Wiek serca Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Dlatego musimy przywiązywać (...) , czy brak aktywności fizycznej. To jaki styl życia przyjmujesz odbija się w dużym stopniu na sercu. Nie zawsze wiek serca jest taki...

Kardiologia

Serce zawsze w akcji

częstoskurcze, trzepotanie komór czy migotanie przedsionków. Listę ważnych badań uzupełnia jeszcze echokardiografia, czyli echo serca, pozwalające (...) .   Zaniedbane „słońce mikrokosmosu" Serce i praca układu krążenia fascynuje naukowców od zawsze. W latach 70. na badania nad tym narządem...

Zawał serca

Leczenie zawału serca

serca została uszkodzona przez niedokrwienie. I tak rozróżnia się zawał ściany przedniej, dolnej, bocznej, tylnej lub zawał prawej komory serca. Metody (...) Zawał serca jest to obumarcie części mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem. Jest to proces nieodwracalny. Jednak...

Zastawka mitralna - przyczyny, objawy i leczenie niedomykalności zastawki mitralnej

Budowa serca - struna rzekoma (WIDEO)

Każdy wie, że serce człowieka jest narządem składającym się z czterech jam - dwóch komór i dwóch przedsionków. Niewiele jednak osób (...) , które mają nietypową lokalizację w sercu, to znaczy łączą fragment mięśnia serca z fragmentem mięśnia serca w komorze,...

Leczenie zawału serca

Pierwsza pomoc w zawale serca

Zawał serca to ostry stan kliniczny zagrażający życiu, który rozwija się w większości przypadków na podłożu choroby niedokrwiennej serca (...) i glukozy do mięśnia sercowego, który, jak każdy inny mięsień, potrzebuje ich do swojej pracy. Jak dochodzi do zawału serca? Nagłe zatrzymanie

Przerost prostaty - objawy, leczenie

Objawy przerostu prostaty

Leczenie farmakologiczne i odpowiednia dieta mogą w dużym stopniu przyczynić się do poprawy zdrowia chorego.

Przerost prostaty - objawy, leczenie

Jak dochodzi do przerostu prostaty?

Infekcje, stany zapalne, tworzenie kamieni w nerkach - na te dolegliwości jest narażony mężczyzna, który zaniedba leczenie przerostu prostaty (...) prostaty odpowiada testosteron (hormon wytwarzany przez jądra). Przyczyny łagodnego przerostu prostaty Łagodny przerost prostaty związany

Kardiologia

Wrodzone wady serca

), nieprawidłowości w funkcjonowaniu zastawek serca, tetralogia Fallota, zespół hipoplazji lewego serca. Przyczyny wrodzonych wad serca W większości (...) Wada serca to nieprawidłowość w budowie lub funkcjonowaniu serca. Wrodzone wady serca...

Bóle w klatce piersiowej - przyczyny, diagnostyka

Ból serca - przyczyny, badanie

Ból serca czy w jego okolicy nie zawsze musi zwiastować ciężką chorobę czy nieprawidłowości w jego pracy. Jest wiele przyczyn, dla których ból serca (...) EKG serca, czyli badanie podstawowe. Ból serca może wystąpić bez względu na wiek, dlatego tak ważne jest by zwracać uwagę na wszelkie...