Psychoterapia depresji

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców, psychoterapia kognitywna (poznawcza) jest skuteczną metodą zwalczania objawów depresji. Co więcej, okazuje się, że psychoterapia jest lepszą kuracją niż leki prze ciwdepresyjne, ponieważ zapobiega również nawrotom choroby. Większość psychologów klinicznych podkreśla jednak, iż najlepsze rezultaty leczenia daje synergia metod, a więc łączne zastosowanie farmakoterapii i metod psychoterapeutycznych. Na czym polega psychoterapia depresji i jakie metody terapeutyczne się stosuje?

Zobacz film: "Depresja - przyczyny"

Skuteczność psychoterapii

Wspomniane badanie amerykańskich naukowców jest największym z dotychczas przeprowadzonych. Uczestniczyło w nim dwieście czterdzieści osób dotkniętych depresją (od łagodnej do ostrej formy). Porównano skuteczność przyjmowania leków przeciwdepresyjnych i seansów psychoterapii. Badanie miało dwa etapy: etap leczenia objawów, który trwał 4 miesiące i etap obserwacji, trwający 12 miesięcy. Po pierwszym etapie eksperymentu leczenie farmakologiczne i psychoterapia okazały się skuteczne w równym stopniu. W obu grupach objawy depresji zostały złagodzone u 58% badanych, a całkowicie ustąpiły u około 40%. Po 12 miesiącach od zakończenia leczenia nawrót choroby wystąpił u 76% osób stosujących antydepresanty i tylko u 31% badanych poddanych psychoterapii.

Metody leczenia depresji

Terapia kognitywna to stosunkowo nowa forma psychoterapii, która uczy ludzi zmiany negatywnych myśli, często niezgodnych z rzeczywistością, na pozytywną wizję świata. Robert DeRubeis, szef badania i profesor psychologii na Uniwersytecie w Pensylwanii wyjaśnia, że psychoterapia daje ludziom chorym na depresję narzędzia, dzięki którym są w stanie samodzielnie radzić sobie z problemami, czego nie są w stanie uczynić leki.

Wyniki badań wskazują na to, że chorzy na depresję mają obecnie wybór między dwiema metodami leczenia o potwierdzonej skuteczności: leczenie farmakologiczne i psychoterapia kognitywna. Należy brać pod uwagę fakt, że niektóre osoby lepiej reagują na leki przeciwdepresyjne niż na rozmowę. Według Roberta DeRubeisa, w terapii kognitywnej niezwykle istotne są: doświadczenie terapeuty, motywacja i otwartość pacjenta. Dlatego najlepszą strategią w podejmowaniu decyzji o leczeniu jest dostosowanie terapii do konkretnego przypadku. Według niektórych specjalistów, naprawdę skuteczne jest jedynie połączenie obu metod leczenia.

Znaczenie psychoterapii w leczeniu depresji

W początkowym okresie leczenia depresji psychoterapia stanowi zazwyczaj działanie wspomagające dla farmakoterapii. Polega na dawaniu wsparcia pacjentowi i wyjaśnianiu, czym tak naprawdę jest depresja. Kiedy objawy chorobowe stopniowo ustępują, wówczas znaczenie psychoterapii wzrasta, by zredukować ryzyko nawrotu choroby.

Metody i techniki psychoterapeutyczne stosowane wobec pacjentów z depresją wywodzą się z podejścia poznawczo-behawioralnego. Behawioryzm zakłada, że depresja to skutek przewagi karania i nadmiernej krytyki nad nagradzaniem (pochwałą). Koncepcje poznawcze wnoszą, że osoby chorujące na depresję mają obniżone poczucie własnej wartości, są pesymistami i widzą wszystko „w czarnych barwach”, gdyż prezentują nieprawidłowy sposób myślenia o sobie i otaczającym świecie oraz niewłaściwie interpretują relacje z innymi. Psychoterapia ma demaskować patologiczne wzorce myślowe, zastępować je bardziej skutecznymi i uczyć zdrowych reakcji na różne doświadczenia życiowe.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Depresja i mania
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Depresja i mania
Depresja i mania

Przyczyny depresji u dzieci (WIDEO)

Przyczyny depresji u dzieci (WIDEO) Odtwórz wideo

Depresja to poważna choroba psychiczna, która niestety dotyka coraz więcej ludzi młodych i dzieci. Statystyki pokazują, iż coraz więcej dzieci (...) młodocianych pragnie zwrócić na siebie uwagę w rodzinie, szkole czy grupie rówieśniczej. Jakie...

Depresja i mania

Problem depresji w medycynie paliatywnej (WIDEO)

Problem depresji w medycynie paliatywnej (WIDEO) Odtwórz wideo

Medycyna paliatywna zajmuje się leczeniem i opieką chorych z objawami postępującej, aktywnej, zaawansowanej choroby. Celem tej dziedziny medycyny jest poprawa jakości ostatnich dni życia, kiedy nie ma już żadnych szans na zahamowanie szybko postępującej...

Depresja i mania

Farmakoterapia przy depresji (WIDEO)

Farmakoterapia przy depresji (WIDEO) Odtwórz wideo

Osoba, która rozpoczyna farmakoterapię przeciw depresji musi pamiętać o kilku rzeczach. Leki przeciwdepresyjne nie są panaceum na wszystkie problemy (...) danego człowieka ani tabletkami szczęścia. Lek przeciwdepresyjny zmniejszy więc...

Depresja i mania

Skuteczność terapii grupowej (WIDEO)

Skuteczność terapii grupowej (WIDEO) Odtwórz wideo

Jedną z form leczenia nerwicy jest psychoterapia, która ma na celu rozwiązanie wewnętrznych konfliktów chorego i poznanie przyczyn jego zaburzeń. Często wykorzystuje się pracę w grupie, która jest uzupełnieniem terapii indywidualnej. Takie rozwiązanie...

Depresja i mania

Depresja a seks (WIDEO)

Depresja a seks (WIDEO) Odtwórz wideo

Depresja to zaburzenie psychiczne, które wpływa negatywnie na życie seksualne. Przyjmowanie leków antydepresyjnych może obniżać libido, zatem osoby (...) czynniki, które mogą przyczynić się do zaburzeń w depresji, to:...

Depresja i mania

Męska depresja

Męska depresja

nie zdaje sobie sprawy z choroby, jaką jest depresja, najtrudniejszy krok to przyznanie się do dolegliwości przed samym sobą.