Psychoterapia systemowa

Psychologia

Psychoterapia

ciałem, a także różne nurty psychoterapii, np. psychoterapię behawioralno-poznawczą, psychoterapię psychodynamiczną czy podejście systemowe. Pomoc (...) Psychoterapia to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychicznej....

Psychoterapia

Psychoterapia krótkoterminowa

Weakland, Jay Haley, Jules Riskin, Virginia Satir oraz Paul Watzlawick - wielu z nich to przedstawiciele podejścia systemowego w psychoterapii (...) Psychoterapia krótkoterminowa opiera się na prowadzeniu rozmów z pacjentem, który w swoim życiu potrzebuje zmiany lub nie potrafi sobie samodzielnie

Psychoterapia

Neurolingwistyczna psychoterapia

„Szczęście to zdolność wykorzystywania tego, co zostało ci dane" - Milton Erickson Neurolingwistyczna psychoterapia (w skrócie NLPt) to terapia (...) systemowa, zorientowana na realizację celów i ukierunkowana na przyszłość pacjenta. W dużej mierze opiera się na zaangażowaniu wyobraźni

Uzależnienie od papierosów

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

zwalczyć nałóg nikotynowy Psychoterapia behawioralno-poznawcza jest uznaną metodą wspomagania pacjenta uzależnionego od nikotyny w decyzji (...) o niepaleniu i w wytrwaniu w abstynencji. Prowadzą ją terapeuci, mający certyfikat z zakresu psychoterapii behawioralno-poznawczej. Podejście behawioralno

Leczenie grzybicy

Leczenie systemowe grzybicy

Znajomość licznych preparatów przeciwgrzybiczych, ich mechanizmów i zakresu działania, a przede wszystkim wielu efektów ubocznych i interakcji z innymi lekami jest bardzo ważna przy rozpoczynaniu terapii. Należy także pamiętać, że grzybicę skóry gładkiej powinno rozpoczynać się od leczenia miej ...

Psychoterapia

Rodzaje psychoterapii

Psychoterapia indywidualna polega na spotkaniach terapeutycznych, w których uczestniczą pacjent i terapeuta. Psychoterapia grupowa polega (...) na spotkaniach kilku pacjentów z jednym lub dwoma terapeutami. Kiedy należy zdecydować się na udział w psychoterapii grupowej, a kiedy na indywidualne spotkania

Psychoterapia

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. Polega ona na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy pacjentów (...) sesji psychoterapeutycznej? Odpowiedź jest niejednoznaczna - różnice tkwią zarówno w doborze nurtu psychoterapii grupowej, w regułach pracy z grupą

Psychoterapia

Psychoterapia długoterminowa

Jedną z gałęzi psychoterapii jest psychoterapia długoterminowa. Opiera się ona zasadzie regularności - sesje z pacjentami prowadzone (...) historii życia i zgłębienia wpływu nieświadomych impulsów na dokonywane wybory. Ponadto, ten rodzaj psychoterapii daje szansę przepracowania urazów

Depresja i mania

Psychoterapia depresji

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców, psychoterapia kognitywna (poznawcza) jest skuteczną metodą zwalczania (...) objawów depresji. Co więcej, okazuje się, że psychoterapia jest lepszą kuracją niż leki prze ciwdepresyjne, ponieważ zapobiega również nawrotom choroby

Nurty psychoterapeutyczne

Psychoterapia humanistyczna

Psychoterapia humanistyczna to nurt terapeutyczny, w którym mieści się zarówno psychoterapia rogeriańska, jak i terapia Gestalt. Zazwyczaj (...) jednak utożsamia się podejście humanistyczne w terapii z psychoterapią skoncentrowaną na osobie Carla Rogersa. Psychoterapia humanistyczna...

Jak wybrać terapeutę?

Psychoterapia egzystencjalna

Psychoterapia egzystencjalna może przynieść psychiczne ukojenie osobom zagubionym, borykającym się z problemem śmierci i sensu życia. Terapia pomaga (...) psychoterapii. Jej źródeł upatruje się bardziej w filozofii niż psychologii. Psychoterapii egzystencjalnej bardzo blisko do podejścia humanistycznego

Jak wybrać terapeutę?

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt to forma psychoterapii oparta na dążeniu do tzw. życia „tu i teraz" i do utworzenia satysfakcjonujących związków ze sobą (...) . Terapia Gestalt mieści się w nurcie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. Na czym polega terapia Gestalt? Terapia Gestalt ma stworzyć klientowi

Jak wybrać terapeutę?

Psychoterapia dzieci

Psychoterapia dzieci różni się nieco od psychoterapii osób dorosłych. Również zawiera elementy terapii indywidualnej i grupowej, jednak sesje (...) najczęściej przybierają formę zabawy lub aktywności fizycznej, np. rysowanie, śpiewanie, budowanie, odgrywanie ról poprzez zabawki. Podczas psychoterapii

Psychoterapia

Psychoterapia online

na psychoterapię/konsultacje w takim samym stopniu,  jak osoby, z którymi widuję się w gabinecie - wniosek ten wysuwam na podstawie szybkości postępów naszej (...) , że psychoterapia online jest tak samo skuteczna jak psychoterapia tradycyjna Skuteczność psychoterapii online jest...

Psychoterapia

Czym jest psychoterapia?

często mogą stać się wyniszczające. Czym jest psychoterapia? Psychoterapeuta może pomóc przepracować takie problemy. Dzięki psychoterapii psychoterapeuci (...) pomagają ludziom w każdym wieku żyć szczęśliwszymi, zdrowszymi i bardziej produktywnymi. W psychoterapii psychoterapeuci stosują naukowo...

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapię indywidualną można określić najprościej jako bezpośredni kontakt pacjenta z psychoterapeutą. Psychoterapia indywidualna to forma pracy (...) wiele kontrowersji wokół psychoterapii, a szczególnie wokół jej skuteczności jako metody leczenia. Przeciwnicy pytają zwykle, jak rozmowa z obcą...

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

Psychoterapia w leczeniu depresji nerwicowej

Psychoterapia jest często pierwszą formą leczenia zalecaną w przypadku depresji nerwicowej. Psychoterapia, nazywana również po prostu terapią, łączy (...) pod uwagę zarówno czynniki psychologiczne, jak i fizjologiczne choroby. Jak działa psychoterapia? Psychoterapia depresji pozwala...

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

Jaką psychoterapię wybrać przy depresji?

leki antydepresyjne, jak też psychoterapię. Istnieją różne metody leczenia i różni terapeuci. Leki antydepresyjne stosowane bez psychoterapii (...) nie są wystarczające dla pokonania depresji. Psychoterapia depresji jest konieczna, ponieważ pomaga odkryć przyczyny choroby i wspomaga leczenie farmakologiczne

Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

Psychoterapia grupowa w nerwicy

Psychoterapia jest podstawową metodą leczenia nerwicy. Oddziaływania terapeutyczne mają na celu rozwiązanie wewnętrznych konfliktów, poznanie (...) przyczyn zaburzeń oraz zmniejszenia dolegliwości wywołanych chorobą. Jedną z form psychoterapii stosowanej w leczeniu nerwic jest psychoterapia grupowa

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

Farmakoterapia i psychoterapia przy depresji

Połączenie farmakoterapii z psychoterapią jest najbardziej korzystną dla pacjenta metodą leczenia depresji. Pierwsze leki przeciwdepresyjne pojawiły (...) na psychoterapię. Spotkania z psychoterapeutą pomagają choremu w radzeniu sobie z objawami depresji. Psychoterapia spełnia ważną rolę w procesie

Psychoterapia

Fakty i mity dotyczące psychoterapii

Na czym polega psychoterapia? Terapia polega na rozmowie z psychologiem bądź psychoterapeutą, która umożliwia zrozumienie i odnalezienie rozwiązania (...) teraźniejszych, ale również tych dotyczących przeszłości. Psychoterapii poddawane są zarówno osoby z depresją, jak i np. ludzie uzależnieni, zmagający

Psychoterapia

Ciało w psychoterapii ma znaczenie

, która decyduje się na psychoterapię staje przed wyzwaniem, ponieważ wszystko to, co było do tej pory nienazwane, zaczyna wychodzić na powierzchnię (...) , jest jak ścinanie posłańcowi głowy - jedynie za to, że dostarczył wiadomość. Psychoterapia bardzo często budzi frustrację. Przepracowanie, czyli wracanie

Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

Psychoterapia indywidualna w nerwicy

Psychoterapia jest podstawową metodą leczenia nerwicy. Stosowana wraz z środkami farmakologicznymi daje dobre rezultaty w pomocy chorym na zaburzenia (...) lękowe. Proces terapeutyczny pozwala choremu rozwiązać wewnętrzne konflikty i problemy. Psychoterapia indywidualna spełnia tu bardzo istotną rolę

Impotencja psychogenna

Psychoterapia w leczeniu impotencji

impotencji jest psychoterapia. Leczenie impotencji Zaburzenia erekcji są bardzo poważnym problemem wielu mężczyzn. Przyczyniają się one do zmian w życiu (...) problemu obejmuje różne metody. Można wśród nich wyróżnić: leki (farmakoterapię), psychoterapię, zajęcia treningowe, fizykoterapię oraz zabiegi

Psychoterapia

Pozytywna rola "oporu" w psychoterapii - jak go najlepiej wykorzystać?

sposób neurolingwistyczna psychoterapia (NLPt) pomaga takim pacjentom? W NLPt rzadko używa się pojęcia opór pacjenta. Natomiast wiele uwagi poświęca (...) się zjawisku obiekcji, które mają często nieświadomy charakter. Niekiedy bywają też mylnie interpretowane jako „opór" w psychoterapii, rozumiany

#dzieńdobryWP

#dziejesienazywo: Psychoterapia par - razem czy osobno? (WIDEO)

Podjęcie psychoterapii powinno być wspólną decyzją. Nie zawsze jednak każda ze stron czuję potrzebę pomocy psychoterapeuty. Co w takiej sytuacji (...) zrobić? Czy spotkania muszą odbywać się z udziałem obu partnerów? O tym, jak wygląda psychoterapia par oraz jakie zadania domowe mogą otrzymywać osoby uczestniczące...

Depresja - objawy, leczenie

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

, elektrowstrząsy i lobotomia - dziś stopniowo odchodzą w niepamięć. Obecnie leczenie depresji opiera się na lekach przeciwdepresyjnych, psychoterapii (...) - psychoterapia Istnieje wiele różnych nurtów, które mają charakterystyczne dla siebie metody terapeutyczne. Najważniejsze jest jednak w psychoterapii

Naturalne środki poprawy odporności

Wpływ technik relaksacji, medytacji i psychoterapii na odporność

relaksacji, medytacji i psychoterapii pozwalają wpłynąć pozytywnie na nasze codzienne życie, co za tym idzie również na zdrowie. Stres a odporność (...) na wyładowanie stresu lub nadmiaru emocji na drodze odpowiednich ćwiczeń fizycznych i psychicznych. Nie są one psychoterapią w ścisłym znaczeniu

Nerwica

Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

autonomicznego. Wybór leku jest uzależniony od całości objawów, jakie występują u chorego, i stopnia ich nasilenia. Leczenie nerwicy - psychoterapia Metody (...) . Prace z pacjentem podczas leczenia nerwicy prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów. Często psychoterapia jest bardzo długa i żmudna. Zdarza

Psychoterapia

Jak wybrać terapeutę?

Systemowej, Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (...) Psychoterapia to pomoc w zrozumieniu i ulepszaniu siebie. Można dzięki niej zgłębić swoją osobowość, nauczyć się radzić sobie ze...

Psychoterapia grupowa

Terapia rodzinna

Obok terapii indywidualnej czy psychoterapii grupowej istnieje jeszcze inna forma leczenia psychologicznego, a mianowicie terapia rodzinna (...) , np. w podejściu psychoanalitycznym, behawioralnym, fenomenologicznym czy systemowym. W rodzinie zawsze znajdują odzwierciedlenie dysfunkcje jednostki

Leczenie bulimii

Terapia bulimii

z psychoterapią, ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzinnej i behawioralno-poznawczej. Według nowych standardów, podawanie leków nie może być jedyną (...) -elektrolitowej, odstawienie leków przeczyszczających i próbę wdrożenia prawidłowych nawyków żywieniowych. Psychoterapia bulimii Istnieje wiele różnych metod

Psychoterapia

Autopsychoterapia

do negatywnych emocji. Zastosowanie autopsychoterapii Psychoterapia Ellisa znajduje zastosowanie w leczeniu nerwic i psychoz oraz wszelkich zachowań (...) , czym jest psychoterapia. Termin „psychoterapia" pochodzi z języka greckiego (gr. psyche - dusza, therapein - leczyć) i można wyróżnić trzy różne

Psychoterapia

Nurty psychoterapeutyczne

Psychoterapię uznaje się za specjalistyczną metodę leczenia, polegającą na intencjonalnym stosowaniu oddziaływań psychologicznych, która wykorzystuje (...) wiedzę teoretyczną i umiejętności psychoterapeuty (psychiatry, psychologa klinicznego) w procesie niesienia pomocy. Zakres zastosowań psychoterapii

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Na czym polega terapia celowana?

tego obszaru. L****eczenie ogólnoustrojowe (systemowe) polega natomiast na stosowaniu chemioterapii lub innych leków o działaniu na cały organizm (...) raka żołądka oraz innych nowotworów złośliwych, w ramach terapii systemowej zaczęto stosować tzw. terapię celowaną. Jej działanie jest ukierunkowane

Zdrowie psychiczne

Zaburzenia osobowości

, model systemowy czy biomedyczny). Zasadniczo daje się wyróżnić cztery wyznaczniki definicyjne osobowości: osobowość jako wytwór i specyficzny styl (...) zalicza się psychoterapię grupową i indywidualną, których efektywność waha się w granicach 40-64%. Bez względu na nurt psychoterapeutyczny najbardziej

Łysienie bliznowaciejące

Leczenie łysienia bliznowaciejącego

(np. w terapii podskórnej dermatofitozy) lub antybiotyki (w zależności od nasilenia zmian miejscowo lub systemowo) oraz środki przeciwzapalne (np. sterydy (...) i podnoszące samopoczucie pacjenta (co jest tak naprawdę najważniejsze) może przynieść wsparcie rodziny i otoczenia chorego a także psychoterapia

Niezbędnik pacjenta

Po prostu lubię ludzi

osób chorych przewlekle i ich rodzin. W prywatnej praktyce prowadzę psychoterapię par w kryzysie i osób z depresją i zaburzeniami osobowości. Wykładam (...) kliniczną z osobami chorymi na nowotwór, to bardzo szybko wiedziałam, że poza specjalizacją z psychologii klinicznej muszę skończyć szkołę psychoterapii

Choroby i dolegliwości

Rokowania nowotworu kości - kostniakomięsak, chrzęstniakomięsak, mięsak Ewinga

systemowe - chemioterapię. Rokowania nowotworu kości, w tym wypadku kostiankomięsaka biorąc pod uwagę 5 letnie przeżycie oscyluje w granicach 45-80 (...) bardzo duże znaczenie ma diagnostyka obrazowa. Większość chrzęstniakomięsaków nie jest wrażliwa na leczenie systemowe jakim jest chemioterapia (poza małymi

Psychoterapia krótkoterminowa

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

albo przybrać formę psychoterapii krótkoterminowej. Nie ma jednoznacznej definicji sytuacji trudnej bądź kryzysu. Istnieją jednak uniwersalne stresory (...) kryzysowe obejmują interdyscyplinarne (systemowe) metody oddziaływania na człowieka w kryzysie. Dostarczają wsparcia i różnych form pomocy: psychologicznej

Dziecko z ADHD w szkole

Praca z dziećmi nadpobudliwymi

dzieci z ADHD Praca z dzieckiem nadpobudliwym powinna mieć charakter systemowy, tzn. powinna bazować na współpracy rodziców, nauczycieli i samego (...) i terapii ADHD wykorzystuje się również specjalistyczne metody psychoterapeutyczne i psychokorekcyjne. Psychoterapia może mieć charakter pośredni

Leczenie cukrzycy

Nanotechnologia w leczeniu cukrzycy

. Ryzyko wystąpienia choroby można obecnie przewidzieć z niemal 90% dokładnością. Jednak leczenie systemowe osób znajdujących się w grupie wysokiego (...) nanocząsteczek, które można zaprogramować, by dotrzeć z lekiem do konkretnych części ciała jest doskonałą alternatywą dla leczenia systemowego. Dzięki

Hormonalna terapia zastępcza

Zalety hormonalnej terapii zastępczej

terapia zastępcza była bezpieczna i skuteczna, należy ją zacząć stosować wcześnie, a zakończyć po 3-5 latach. Terapii systemowej nie zaleca się u kobiet (...) . Dostępna jest systemowa hormonalna terapia zastępcza (leki podawane doustnie, przezskórnie lub w postaci iniekcji), która oddziałuje na cały organizm

Zdrowie

Brak rąk do pracy w opiece długoterminowej

, już dziś warto podejmować działania systemowe aktywizujące seniorów na rynku pracy. Mierzymy sią tutaj między innymi z problemem w świadomości (...) i przywiązani do firmy pracownicy, którzy nie mają oporów przed dzieleniem się własnym wieloletnim doświadczeniem. Zbyt mało jest też zachęt systemowych