Zapytaj lekarza

1 , 0 2 5 , 9 6 0

odpowiedzi udzielonych przez naszych ekspertów

Rzetelnie + Bezpiecznie + Bezpłatnie

Dieta niskocholesterolowa przy miażdżycy oka

Witam mam 48lat stwierdzono u mnie miażdżyce oka.Stosuje diete, nie pije alkoholu nie palę.I skąd ta choroba? do jakich lekarzy najlepiej sie z tym udac bo Pani Doktor przepisala mi tylko leki.... od czego ta choroba moze być... dodam tylko ze moja mama miała jaskre czy to jest w jakis sposob dziedziczne? podobno ma sie wtedy podwyższony cholesterol co w takim przypadku jeść zeby sie obniżył????
48 LAT ponad rok temu

Indeks glikemiczny potraw

Z pewnością każdy z nas słyszał o indeksie glikemicznym potraw. Ale czy wiemy, czym to tak naprawdę jest? Obejrzyj film i dowiedz się więcej na ten temat.

Lek. Paweł Baljon
77 poziom zaufania

Witam serdecznie. Ogól­na za­sa­da jest taka: cho­le­ste­rolu do­star­cza po­ży­wie­nie po­cho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Nie za­wie­ra­ją go po­kar­my ro­ślin­ne. Jed­nak uni­ka­nie żyw­no­ści za­wie­ra­ją­cej cho­le­ste­rol to za mało. Na szczę­ście są też po­kar­my, które po­tra­fią ob­ni­żyć jego po­ziom. Dla­te­go na Pana stole po­win­ny się zna­leźć: tłusz­cze - wie­lo­nie­na­sy­co­ne (kwasy tłusz­czo­we ome­ga-3) i jed­no­nie­na­sy­co­ne w ole­jach ro­ślin­nych, ry­bach (ma­kre­la, łosoś, śledź, sar­dyn­ki), orze­chach i ziar­nach, oliw­kach i oli­wie z nich tło­czo­nej, awo­ka­do, mig­da­łach. Ob­ni­ża­ją po­ziom LDL i za­po­bie­ga­ją jego utle­nia­niu. błon­nik - za­wie­ra­ją go wa­rzy­wa (zwłasz­cza strącz­ko­we), owoce, orze­chy, ziar­na, na przy­kład owies, zwany wy­mia­ta­czem cho­le­ste­ro­lu, jęcz­mień, który można jeść w po­sta­ci płat­ków i kaszy. Jedno jabł­ko zje­dzo­ne ze skór­ka za­spo­ka­ja 10 proc. dzien­ne­go za­po­trze­bo­wa­nia or­ga­ni­zmu na błon­nik. an­ty­ok­sy­dan­ty - za­po­bie­ga­ją utle­nia­niu się cho­le­ste­ro­lu LDL (utle­nia­nie czyni go bar­dziej nie­bez­piecz­nym i sprzy­ja jego osa­dza­niu się w na­czy­niach krwio­no­śnych). Są to: wi­ta­mi­na C (wa­rzy­wa i owoce), E (zboża i orze­chy), be­ta-ka­ro­ten (żółte i po­ma­rań­czo­we wa­rzy­wa i owoce), li­ko­pen (po­mi­do­ry i czer­wo­ne grejp­fru­ty), fla­wo­no­idy (owoce czer­wo­ne i fio­le­to­we, np. aro­nia, ciem­ne wi­no­gro­na, czar­ne ja­go­dy i po­rzecz­ki), ka­te­chi­ny (cze­ko­la­da - tylko gorz­ka, her­ba­ta zie­lo­na, czer­wo­na, czar­na), kwer­ce­ty­na (czer­wo­ne wino). Sul­fi­dy - związ­ki che­micz­ne za­wie­ra­ją­ce siar­kę. Mo­że­my je zna­leźć w ce­bu­li, czosn­ku, po­rach i szpa­ra­gach. Ob­ni­ża­ją po­ziom cho­le­ste­ro­lu we krwi, a także dzia­ła­ją jako prze­ciw­u­tle­nia­cze. Fi­to­ste­ro­le - związ­ki przy­po­mi­na­ją­ce bu­do­wą cho­le­ste­rol, które blo­ku­ją jego wchła­nia­nie i ob­ni­ża­ją w ten spo­sób ogól­ny po­ziom cho­le­ste­ro­lu oraz po­ziom od­mia­ny LDL. Można je zna­leźć w ole­jach ro­ślin­nych, np. rze­pa­ko­wym i oli­wie z oli­wek, w ro­śli­nach strącz­ko­wych, ziar­nach, mące gru­bo­ziar­ni­stej, orze­chach. Fi­to­ste­ro­la­mi są wzbo­ga­ca­ne nie­któ­re mar­ga­ry­ny (in­for­mu­je o tym napis na opa­ko­wa­niu). Co do pochodzenia choroby mogę jedynie powiedzieć iż nie rozwija się ona z dnia na dzień. Możliwe iż złe nawyki z przeszłości bądź towarzyszące nadciśnienie wpłynęły na naczynia gałki ocznej właśnie w taki sposób.

lekarz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
0

Witam, zalecałabym dietę, która miałaby na celu zmniejszenie poziomu cholesterolu polegającą na ograniczeniu tłuszczów zwierzęcych, stąd wskazania do wyeliminowania tłustego mięsa i jego przetworów, pełnotłustego nabiału oraz tłuszczów trans (również wykazujących działania miażdżycorodne) występujących w słodyczach, ciastkach, ciastkach. Dietę powinno się wzbogacić w warzywa, orzechy, pestki, nasiona, oleje roślinne oraz ryby. Polecałabym również skontrolować poziom cholesterolu we krwi. Pozdrawiam

0
redakcja abczdrowie Odpowiedź udzielona automatycznie

Nasi lekarze odpowiedzieli już na kilka podobnych pytań innych użytkowników.
Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:

Strefa Kobiety
Ważne tematy