Zapytaj lekarza

1 , 0 1 5 , 8 6 6

odpowiedzi udzielonych przez naszych ekspertów

Rzetelnie + Bezpiecznie + Bezpłatnie

Zażycie połówki leku Propranolol w 6. i 8. tygodniu ciąży

Witam. W 6 i 8 tygodniu ciąży zażyłam połówkę propranololu 10mg z powodu częstoskurczu (puls 160) czy bardzo zaszkodziłam dziecku tym lekiem? Pozdrawiam
KOBIETA, 27 LAT ponad rok temu
Tomasz Budlewski
79 poziom zaufania

Nikt nie jest w stanie tego określić, ale jeśli kontrolne badania są prawidłowe to nie sądzę. Oto wpływ leku na ciążę: Pro­pra­no­lol można sto­so­wać w okre­sie ciąży tylko w sy­tu­acjach, gdy jest to ko­niecz­ne. Nie stwier­dzo­no, aby pro­pra­no­lol dzia­łał te­ra­to­gen­nie. Po­dob­nie jak inne leki β-ad­re­no­li­tycz­ne, pro­pra­no­lol zmniej­sza prze­pływ ło­ży­sko­wy krwi, co może spo­wo­do­wać śmierć płodu, po­ro­nie­nie, przed­wcze­sny poród. Mogą rów­nież wy­stą­pić dzia­ła­nia nie­po­żą­da­ne, szcze­gól­nie hi­po­gli­ke­mia i bra­dy­kar­dia u no­wo­rod­ka, bra­dy­kar­dia u płodu. Zwięk­sza się ry­zy­ko po­wi­kłań ser­co­wo-płuc­nych u no­wo­rod­ków w okre­sie po­uro­dze­nio­wym. Pro­pra­no­lol prze­ni­ka do po­kar­mu ko­bie­ce­go. Nie za­le­ca się kar­mie­nia pier­sią w cza­sie sto­so­wa­nia pre­pa­ra­tu.

0
redakcja abczdrowie Odpowiedź udzielona automatycznie

Nasi lekarze odpowiedzieli już na kilka podobnych pytań innych użytkowników.
Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:

Strefa Kobiety