Rokowanie

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

Rokowanie w depresji

Przebieg depresji jest różny u różnych chorych. Warunkuje to odmienność rokowania jakie próbujemy ustalić u danego pacjenta. Wprowadzenie (...) oszacować rozmiaru powikłań jakie niesie ze sobą depresja. Jakie są rokowania w depresji? Przyjmuje się, że u blisko połowy chorych na depresję objawy

Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

Rokowanie w ziarnicy złośliwej

i rozmieszczenie. Pobrany wycinek badany jest pod mikroskopem Im więcej w węźle chłonnym limfocytów i mniej komórek Reed-Sternberga, tym rokowanie jest lepsze (...) na stosowane leczenie a zatem także rokowanie może być różne. Odmiana bogatolimfocytowa charakterystyczna dla młodych mężczyzn, jest postacią która najlepiej

Białaczka przewlekła

Rokowanie w białaczce przewlekłej

się między sobą, a rokowanie zależne jest od typu białaczki, jej zaawansowania oraz stosowanego leczenia. Wśród białaczek limfatycznych znajdują (...) lat. Przebieg taki występuje u ok/ 30% chorych i rokowanie jest dobre. U pozostałych choroba może przebiegać od początku agresywnie

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Rokowanie w raku żołądka (WIDEO)

Jeśli chodzi o określenie rokowań w przebiegu nowotworów złośliwych, podaje się procent 5-letnich przeżyć chorych, którzy pokonali raka. Wskaźnik (...) żołądka: wczesny, miejscowo zaawansowany, naciekający okoliczne narządy oraz dający przerzuty odległe. Dla każdej z wymienionych grup rokowanie

Rak piersi

Rokowanie w raku piersi

się ważnymi markerami determinującymi wybór leczenia raka piersi oraz rokowanie. Stosowane już także w Polsce przeciwciało monoklinalne, zwane (...) (MI). Im wyższy MI, tym rak jest bardziej agresywny. Na pytanie o rokowanie w raku piersi nie ma jednoznacznej i prostej odpowiedzi. Można oczywiście opierać

Ostra białaczka limfoblastyczna

Rokowanie w ostrej białaczce limfoblastycznej

. Choroba dotyka głównie osoby młode oraz dzieci a rokowanie zależne jest od charakterystyki białaczki, zaawansowania choroby oraz zastosowanego (...) leczenia. Bez leczenia rokowanie jest niekorzystne, choroba prowadzi wtedy do śmierci w przeciągu kilku tygodni. Ostra białaczka limfoblastyczna- grupy

Rak nerki - przyczyny, objawy, diagnostyka, klasyfikacja, przerzuty, leczenie

Rak nerki - rokowania (WIDEO)

nerkowych. W zależności od stopnia zaawansowania nowotworu, rokowania są odmienne. Zauważono, że przerzutowa forma raka występuje u ponad połowy

Rak tarczycy - klasyfikacja, przyczyny, objawy, leczenie

Rodzaje raka tarczycy i rokowanie

stadium rozwoju, co źle rokuje. W wielu przypadkach nie ma nawet szansy na radykalne leczenie. Nowotwór ten bardzo szybko powiększa swoją masę (...) tarczycy jest uwarunkowanych genetycznie (wiąże się je z aktywującą mutacją zarodkową genu RET). Rak tarczycy - rokowanie W ostatnim czasie

Zaburzenia erekcji

Powikłania i rokowania przy impotencji

z tym problemem jest inseminacja, czyli przeniesienie nasienia sztucznie. Rokowania w impotencji W przypadku impotencji rokowanie zależy w głównej (...) fosfodiesterazy typu 5, tak dla przełamania się. Z kolei w przypadku schorzeń organicznych rokowanie nie zawsze jest już takie dobre. W tym przypadku

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

Rokowania w depresji (WIDEO)

Depresja jest chorobą wysoce złożoną. Jej rokowania w poszczególnych przypadkach zależą od spektrum i nasilenia objawów depresyjnych (...) jednostki chorobowej, a inaczej w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej. Rokowanie w depresji pogarsza się w przypadku uzależnień i towarzyszących

Choroby genetyczne - klasyfikacja

Mukopolisacharydoza - patogeneza, objawy, leczenie, rokowanie

różnią się od siebie w znaczący sposób, zarówno pod względem rokowania jak i leczenia. Czym zatem jest mukopolisacharydoza, jak powstaje i jakie są objawy (...) i w znaczący sposób podnosi jakość życia zarówno chorych jak i ich rodzin, które sprawują nad nimi codzienną opiekę. Mukopolisacharydoza - rokowanie

Neurologia

Padaczka - rodzaje, przyczyny, leczenie, rokowanie

i profilem skuteczności leku. Padaczka - rokowanie Rokowanie w padaczce zależy od rodzaju i częstości napadów, zespołu padaczkowego i stopnia (...) uszkodzenia mózgu. Wiele padaczek idiopatycznych ma dobre rokowanie. Przykładem padaczek o złym rokowaniu są zespoły Westa i Lennoxa-Gastauta....

Rak płuc - przyczyny, objawy, diagnostyka, rodzaje, leczenie

Rak płuc - typy, leczenie, rokowania

. Jakie są rokowania, gdy zapadnie się na raka płuc? Rak płuc - typy                     Rozróżnia się dwa typy nowotworu i w zależności, który dotyczy pacjenta (...) określa się rokowania.  Są to drobno- i niedrobnokomórkowy rak płuca. Ten drugi występuje o wiele częściej, bowiem stwierdza się go u około

Choroby i dolegliwości

Rokowania nowotworu kości - kostniakomięsak, chrzęstniakomięsak, mięsak Ewinga

Chociaż nowotwory kości nie należą do najczęstszych schorzeń onkologicznych, to warto przyjrzeć się, jakie są średnie rokowania przy wprowadzeniu (...) są przerzutami z innych narządów. Rokowania nowotworu kości - kostniakomięsak Kostiankomięsak (osteosarcoma), należy do tak zwanych nowotworów

Alergologia i pulmonologia

Obrzęk naczynioruchowy - przyczyny, odmiany, leczenie, rokowania

, stosowanie doustnej antykoncepcji, ciąża. Obrzęk naczynioruchowy - leczenie i rokowania Obrzęk Quinckego leczy się lekami przeciwhistaminowymi (...) naczynioruchowego jest ogólnie dobra. Objawy ustępują zwykle w ciągu od 1 do 3 dni, ale istnieje prawdopodobieństwo nawrotów. Rokowania dla osób

Onkologia

Guz nadnerczy - objawy, rozpoznanie, leczenie, rokowanie

jest chirurgiczne usunięcie guza. Guz nadnerczy - leczenie i rokowanie Metodami leczenia są usunięcie guza nadnercza poprzez operację oraz farmakoterapia (...) . Rokowanie nowotworu złośliwego nadnerczy to 5-letnie przeżycie u 20-35% chorych. Szanse na wyleczenie zależą nie tylko od stopnia zaawansowania choroby

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Przyczyny złego rokowania w raku żołądka (WIDEO)

Codzienne wiadomości, informacje w mediach i artykuły w gazetach informują o niekompetencji polskich lekarzy. To powoduje, że znaczna część polskich pacjentów nie ma zaufania do krajowej służby zdrowia, co często jest reakcją przesadzoną. Dla wielu osób w Polsce diagnoza stwierdzająca zachorowanie na chorobę nowotworową, brzmi zatem jak podwójny wyrok....

Urologia i nefrologia

Kamica nerkowa - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, rokowanie, zapobieganie

, jaja czy rośliny strączkowe: groch czy fasola. Kamica nerkowa - rokowanie Kamica nerkowa zazwyczaj wiąże się z dobrym rokowaniem. Skuteczność (...) w drogach moczowych oraz w przypadku powikłań w postaci uogólnionego zakażenia (sepsa), wodonercza oraz roponercza, rokowanie może być poważne

Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów - przyczyny i objawy, zapobieganie i leczenie

Reumatoidalne zapalenie stawów: od czego zależy rokowanie u pacjenta? (WIDEO)

diagnoza jest kluczowa do podjęcia leczenia. Od czego zależą rokowania u pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów? Im wcześniej zdiagnozuje (...) się reumatoidalne zapalenie stawów, tym lepsze rokowania dla pacjenta. Wykrycie tej choroby we wczesnym stadium, zanim pojawią się zmiany w stawach widoczne

Ciąża i dziecko

Nowe terapie w leczeniu raka piersi. Ryzyko zachorowania, rokowania, problemy

, częściej u młodych kobiet. Dziś, dzięki stosowaniu leków skierowanych na specjalne białko - receptor błonowy HER2 - wyniki leczenia i rokowanie (...) rokuje właśnie rak hormonozależny. Ale i w tych przypadkach mogą pojawić się trudności w terapii, kiedy nowotwór staje się oporny na leczenie

Amyloidoza

Złogi amyloidu

, poza tym jest objawowe. Rokowanie zależy od postaci choroby, średnie przeżycie waha się w granicach 1-15 lat.

Rak pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie, przerzuty

Badania dotyczące raka pęcherza moczowego (WIDEO)

choroby nowotworowej. Ale nie zawsze tak się dzieje. Bywają bowiem i takie, dla których rokowanie jest korzystne. Każdy nowotwór (...) leczenia raka pęcherza moczowego? Jakie są rokowania tej choroby? O tych zagadnieniach opowie urolog Wojciech Pypno.

Ostra białaczka szpikowa - przyczyny, objawy, leczenie, rokowanie

Ostra białaczka szpikowa - nawroty

białaczki są zróżnicowane i nie do końca rozpoznane przez medycynę. Ostra białaczka szpikowa - rokowanie Rokowanie (czyli prawdopodobieństwo dobrej (...) (w zaawansowanym wieku rokowanie jest gorsze), stanu ogólnego oraz współwystępujących chorób, od typu cytogenetycznego i molekularnego białaczki, od...

Objawy żylaków

Najczęstsze objawy żylaków

, może się on oderwać i wraz z prądem krwi dostać się do krążenia płucnego, powodując bardzo groźny dla życia zator płuc. Rokowania przy żylakach Żylaki kończyn

Nerwica

Rozwój nerwicy

. specyficznymi objawami, czasem trwania itp. Różnorodność ta odzwierciedla się w rokowaniu w każdym z poszczególnych typów zaburzeń. Rokowanie (...) w zespołach lękowych i lęku napadowego W większości zespoły lękowe, jako grupa, charakteryzują się dobrym rokowaniem, jeśli leczenie jest prowadzone

Rak tarczycy - klasyfikacja, przyczyny, objawy, leczenie

Nowotwory u osób młodych (WIDEO)

. Rokowania w przypadku nowotworu u młodych ludzi również nie są zadowalające. Dotyczy to osób, u których w rodzinie chorowano na nowotwór piersi, jelita

Zapalenie prostaty - przyczyny, objawy, leczenie

Antybiotyki w leczeniu zapalenia prostaty

spowodowane infekcją bakteryjną i ma dosyć dobre rokowania. W przypadku zapalenia przewlekłego zwykle nie udaje się udowodnić bakteryjnej etiologii (...) schorzenia, a rokowanie co do wyleczenia jest zazwyczaj nieco gorsze, choroba ma tendencję do nawracania. W obu przypadkach antybiotyki znajdują

Newsy - zdrowie

Picie dwóch kaw dziennie może obniżyć ryzyko raka wątroby nawet o 1/3

najczęściej rozpoznawanym rodzajem raka na świecie. Niestety ze względu na złe rokowania, jest to również druga najczęstsza przyczyna śmierci. Ten rodzaj raka (...) statystyk, ze względu na złe rokowania, do usunięcia guza zostaje zakwalifikowanych tylko od 10 do 37 proc. pacjentów. Badanie wykazało, że picie jednej

Newsy

Agresywna forma białaczki związana z wadliwą produkcją białka

Od 20 do 40 proc. pacjentów z typem białaczki znanym jako szpiczak mnogi ma wadę w rybosomach komórki. Ci pacjenci mają gorsze rokowanie niż chorzy (...) białko, ale zakłócona jest równowaga. W każdym razie okazało się, że ci ludzie mają gorsze rokowania niż chorzy ze szpiczakiem z nienaruszonym

Skutki bezsenności

Powikłania bezsenności

, u których bezsenność jest spowodowana tzw. złą higieną snu. U innych pacjentów proces leczenia jest bardziej skomplikowany. Rokowanie w bezsenności (...) Rokowanie w bezsenności zależy w dużej mierze od przyczyn ją powodujących, w jednych rokowanie jest dobre, w innych złe, gdyż leczenie choroby...

Przyczyny zawału serca

Zawał serca - przyczyny (WIDEO)

i jakie są rokowania w przypadku takiego przypadku. Zawał jest to martwica mięśnia serca i dochodzi do niej wskutek miażdżycy tętnic wieńcowych. Powodem takiego

Leczenie raka piersi

Rak piersi - choroba wyleczalna? (WIDEO)

zaawansowane (40%) i rozsiane (10%). Innymi czynnikami wpływającymi na rokowania przy nowotworach są: wiek, nadekspresja receptora HER2, stopień

Pomostowanie aortalno-wieńcowe

Kardiologia interwencyjna (WIDEO)

efektywniejszego ukrwienia mięśnia sercowego. Kardiologia interwencyjna rokuje pozytywnie, aż u 92-98% pacjentów, niestety nie daje 100% pewności

Krew utajona w kale - wskazania do badania, rodzaje, wartości

Test na krew utajoną w kale (WIDEO)

na raka jelita grubego zwiększa się, by osiągnąć szczyt w 8. dekadzie życia. Rokowania w raku jelita grubego zależą od stopnia zaawansowania nowotworu

Rak żołądka - powstawanie, przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

Na czym polega terapia celowana?

do onkologii terapii skojarzonej, a więc działania zarówno miejscowego jak i ogólnoustrojowego znacznie poprawiło efekt leczniczy oraz rokowanie u pacjentów

Rak piersi - charakterystyka, przyczyny, profilaktyka

Rodzaje raka piersi

niesklasyfikowane. Określenie typu raka ma swoje znaczenie kliniczne, gdyż ułatwia ocenę rokowania i podjęcie decyzji co do leczenia uzupełniającego. Najlepsze (...) jest rokowanie w przypadkach raków przedinwazyjnych, dobre w postaciach specjalnych. Rokowanie w przypadku raków niesklasyfikowanych...