Rokowanie

Rokowanie w depresji

Przebieg depresji jest różny u różnych chorych. Warunkuje to odmienność rokowania jakie próbujemy ustalić u danego pacjenta. Wprowadzenie (...) oszacować rozmiaru powikłań jakie niesie ze sobą depresja. Jakie są rokowania...

Rokowanie w ostrej białaczce limfoblastycznej

. Choroba dotyka głównie osoby młode oraz dzieci a rokowanie zależne jest od charakterystyki białaczki, zaawansowania choroby oraz zastosowanego (...) leczenia. Bez leczenia rokowanie jest niekorzystne, choroba prowadzi...

Rokowanie w raku żołądka (WIDEO)

Wyleczalność raka żołądka Jeśli chodzi o określenie rokowań w przebiegu nowotworów złośliwych, podaje się procent 5-letnich przeżyć chorych (...) z wymienionych grup rokowanie jest zupełnie inne. W naszym kraju jednak...

Rokowanie w białaczce przewlekłej

się między sobą, a rokowanie zależne jest od typu białaczki, jej zaawansowania oraz stosowanego leczenia. Wśród białaczek limfatycznych znajdują (...) lat. Przebieg taki występuje u ok/ 30% chorych i rokowanie jest...

Rokowanie w raku piersi

się ważnymi markerami determinującymi wybór leczenia raka piersi oraz rokowanie. Stosowane już także w Polsce przeciwciało monoklinalne, zwane (...) (MI). Im wyższy MI, tym rak jest bardziej agresywny. Na pytanie o rokowanie...

Rokowanie w ziarnicy złośliwej

i rozmieszczenie. Pobrany wycinek badany jest pod mikroskopem Im więcej w węźle chłonnym limfocytów i mniej komórek Reed-Sternberga, tym rokowanie jest lepsze (...) na stosowane leczenie a zatem także rokowanie może...

Rokowania w depresji (WIDEO)

Leczenie depresji Depresja jest chorobą wysoce złożoną. Jej rokowania w poszczególnych przypadkach zależą od spektrum i nasilenia objawów (...) jako zamodzielnej jednostki chorobowej, a inaczej w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej....

Nowotwory, które mają najlepsze rokowania (WIDEO)

Dzięki rozwojowi medycyny, mamy większe szanse na wyjście z choroby nowotworowej. Jednak prawdopodobieństwo wyleczenia zależy od dobrej diagnozy oraz stadium, w jakim znajduje się rak. Oto kilka rodzajów nowotworów, w których szanse na wyleczenie są...

Rak nerki - rokowania (WIDEO)

urotelialny, który dotyczy komórek miedniczek nerkowych. W zależności od stopnia zaawansowania nowotworu, rokowania są odmienne. Zauważono

Powikłania i rokowania przy impotencji

z tym problemem jest inseminacja, czyli przeniesienie nasienia sztucznie. Rokowania w impotencji W przypadku impotencji rokowanie zależy w głównej (...) fosfodiesterazy typu 5, tak dla przełamania się. Z kolei w...

Padaczka - rodzaje, przyczyny, leczenie, rokowanie

i profilem skuteczności leku. Padaczka - rokowanie Rokowanie w padaczce zależy od rodzaju i częstości napadów, zespołu padaczkowego i stopnia (...) uszkodzenia mózgu. Wiele padaczek idiopatycznych ma dobre rokowanie....

Mukopolisacharydoza - patogeneza, objawy, leczenie, rokowanie

różnią się od siebie w znaczący sposób, zarówno pod względem rokowania jak i leczenia. Czym zatem jest mukopolisacharydoza, jak powstaje i jakie są objawy (...) i w znaczący sposób podnosi jakość życia zarówno chorych jak i ich rodzin,...

Rak płuc - typy, leczenie, rokowania

. Jakie są rokowania, gdy zapadnie się na raka płuc? Rak płuc - typy                     Rozróżnia się dwa typy nowotworu i w zależności, który dotyczy pacjenta (...) określa się rokowania.  Są to drobno- i niedrobnokomórkowy...

Guz nadnerczy - objawy, rozpoznanie, leczenie, rokowanie

jest chirurgiczne usunięcie guza. Guz nadnerczy - leczenie i rokowanie Metodami leczenia są usunięcie guza nadnercza poprzez operację oraz farmakoterapia (...) . Rokowanie nowotworu złośliwego nadnerczy to 5-letnie...

Ostra białaczka szpikowa - nawroty

białaczki są zróżnicowane i nie do końca rozpoznane przez medycynę. Ostra białaczka szpikowa - rokowanie Rokowanie (czyli prawdopodobieństwo dobrej (...) (w zaawansowanym wieku rokowanie jest gorsze),...

Badania dotyczące raka pęcherza moczowego (WIDEO)

te często łączą się z agresywnym, przebiegiem choroby nowotworowej. Ale nie zawsze tak się dzieje. Bywają bowiem i takie, dla których rokowanie jest korzystne (...) w tej dziedzinie? Jakie mają znaczenie dla procesu leczenia raka pęcherza...

Rozwój nerwicy

. specyficznymi objawami, czasem trwania itp. Różnorodność ta odzwierciedla się w rokowaniu w każdym z poszczególnych typów zaburzeń. Rokowanie (...) w zespołach lękowych i lęku napadowego W większości zespoły lękowe,...

Złogi amyloidu

przyczyną, poza tym jest objawowe. Rokowanie zależy od postaci choroby, średnie przeżycie waha się w granicach 1-15 lat.

Antybiotyki w leczeniu zapalenia prostaty

spowodowane infekcją bakteryjną i ma dosyć dobre rokowania. W przypadku zapalenia przewlekłego zwykle nie udaje się udowodnić bakteryjnej etiologii (...) schorzenia, a rokowanie co do wyleczenia jest zazwyczaj nieco...

Nowotwory u osób młodych (WIDEO)

większość zachorowań dotyczy osób po 50. roku życia. Rokowania w przypadku nowotworu u młodych ludzi również nie są zadowalające. Dotyczy to osób

Rodzaje raka piersi

niesklasyfikowane. Określenie typu raka ma swoje znaczenie kliniczne, gdyż ułatwia ocenę rokowania i podjęcie decyzji co do leczenia uzupełniającego. Najlepsze (...) jest rokowanie w przypadkach raków przedinwazyjnych,...

Powikłania bezsenności

, u których bezsenność jest spowodowana tzw. złą higieną snu. U innych pacjentów proces leczenia jest bardziej skomplikowany. Rokowanie w bezsenności (...) Rokowanie w bezsenności zależy w dużej mierze od przyczyn...

Rak zapalny piersi - groźny i dynamiczny nowotwór

, poczucie ciepła w piersi, wrażliwość na dotyk, brak bólu. Rokowania są niepomyślne. Rak zapalny piersi początki Choroby cywilizacyjne, szczególnie (...) chirurgii. Możliwe jest również leczenie hormonalne. Mimo, że rak zapalny piersi...

Kardiologia interwencyjna (WIDEO)

interwencyjna rokuje pozytywnie, aż u 92-98% pacjentów, niestety nie daje 100% pewności, ponieważ istnieje ryzyko powtórnego zwężenia tętnic

Zawał serca - przyczyny (WIDEO)

leczenie i jakie są rokowania w przypadku takiego przypadku. Zawał jest to martwica mięśnia serca i dochodzi do niej wskutek miażdżycy tętnic

Pieprzyki a rak skóry (WIDEO)

. O tym jakie jest rokowanie tej choroby przesądza jednak stopień zaawansowania choroby. Niebezpieczeństwo tego nowotworu polega na tym, że zagrożenie