Rokowanie

Rokowanie w depresji

Przebieg depresji jest różny u różnych chorych. Warunkuje to odmienność rokowania jakie próbujemy ustalić u danego pacjenta. Wprowadzenie (...) oszacować rozmiaru powikłań jakie niesie ze sobą depresja. Jakie są rokowania...

Rak nerki - rokowania (WIDEO)

nerkowych. W zależności od stopnia zaawansowania nowotworu, rokowania są odmienne. Zauważono, że przerzutowa forma raka występuje u ponad połowy

Rokowanie w raku piersi

się ważnymi markerami determinującymi wybór leczenia raka piersi oraz rokowanie. Stosowane już także w Polsce przeciwciało monoklinalne, zwane (...) (MI). Im wyższy MI, tym rak jest bardziej agresywny. Na pytanie o rokowanie...

Rokowanie w ostrej białaczce limfoblastycznej

. Choroba dotyka głównie osoby młode oraz dzieci a rokowanie zależne jest od charakterystyki białaczki, zaawansowania choroby oraz zastosowanego (...) leczenia. Bez leczenia rokowanie jest niekorzystne, choroba prowadzi...

Rokowania w depresji (WIDEO)

Depresja jest chorobą wysoce złożoną. Jej rokowania w poszczególnych przypadkach zależą od spektrum i nasilenia objawów depresyjnych (...) jednostki chorobowej, a inaczej w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej. Rokowanie...

Powikłania i rokowania przy impotencji

z tym problemem jest inseminacja, czyli przeniesienie nasienia sztucznie. Rokowania w impotencji W przypadku impotencji rokowanie zależy w głównej (...) fosfodiesterazy typu 5, tak dla przełamania się. Z kolei w...

Rokowanie w raku żołądka (WIDEO)

Jeśli chodzi o określenie rokowań w przebiegu nowotworów złośliwych, podaje się procent 5-letnich przeżyć chorych, którzy pokonali raka. Wskaźnik (...) żołądka: wczesny, miejscowo zaawansowany, naciekający okoliczne narządy oraz dający...

Rokowanie w ziarnicy złośliwej

i rozmieszczenie. Pobrany wycinek badany jest pod mikroskopem Im więcej w węźle chłonnym limfocytów i mniej komórek Reed-Sternberga, tym rokowanie jest lepsze (...) na stosowane leczenie a zatem także rokowanie może...

Rokowanie w białaczce przewlekłej

się między sobą, a rokowanie zależne jest od typu białaczki, jej zaawansowania oraz stosowanego leczenia. Wśród białaczek limfatycznych znajdują (...) lat. Przebieg taki występuje u ok/ 30% chorych i rokowanie jest...

Padaczka - rodzaje, przyczyny, leczenie, rokowanie

i profilem skuteczności leku. Padaczka - rokowanie Rokowanie w padaczce zależy od rodzaju i częstości napadów, zespołu padaczkowego i stopnia (...) uszkodzenia mózgu. Wiele padaczek idiopatycznych ma dobre rokowanie....

Rak płuc - typy, leczenie, rokowania

. Jakie są rokowania, gdy zapadnie się na raka płuc? Rak płuc - typy                     Rozróżnia się dwa typy nowotworu i w zależności, który dotyczy pacjenta (...) określa się rokowania.  Są to drobno- i niedrobnokomórkowy...

Mukopolisacharydoza - patogeneza, objawy, leczenie, rokowanie

różnią się od siebie w znaczący sposób, zarówno pod względem rokowania jak i leczenia. Czym zatem jest mukopolisacharydoza, jak powstaje i jakie są objawy (...) i w znaczący sposób podnosi jakość życia zarówno chorych jak i ich rodzin,...

Guz nadnerczy - objawy, rozpoznanie, leczenie, rokowanie

jest chirurgiczne usunięcie guza. Guz nadnerczy - leczenie i rokowanie Metodami leczenia są usunięcie guza nadnercza poprzez operację oraz farmakoterapia (...) . Rokowanie nowotworu złośliwego nadnerczy to 5-letnie...

Przyczyny złego rokowania w raku żołądka (WIDEO)

Codzienne wiadomości, informacje w mediach i artykuły w gazetach informują o niekompetencji polskich lekarzy. To powoduje, że znaczna część polskich pacjentów nie ma zaufania do krajowej służby zdrowia, co często jest reakcją przesadzoną. Dla wielu osób...

Złogi amyloidu

, poza tym jest objawowe. Rokowanie zależy od postaci choroby, średnie przeżycie waha się w granicach 1-15 lat.

Badania dotyczące raka pęcherza moczowego (WIDEO)

choroby nowotworowej. Ale nie zawsze tak się dzieje. Bywają bowiem i takie, dla których rokowanie jest korzystne. Każdy nowotwór (...) leczenia raka pęcherza moczowego? Jakie są rokowania tej choroby? O tych zagadnieniach...

Ostra białaczka szpikowa - nawroty

białaczki są zróżnicowane i nie do końca rozpoznane przez medycynę. Ostra białaczka szpikowa - rokowanie Rokowanie (czyli prawdopodobieństwo dobrej (...) (w zaawansowanym wieku rokowanie jest gorsze),...

Najczęstsze objawy żylaków

, może się on oderwać i wraz z prądem krwi dostać się do krążenia płucnego, powodując bardzo groźny dla życia zator płuc. Rokowania przy żylakach Żylaki kończyn

Rozwój nerwicy

. specyficznymi objawami, czasem trwania itp. Różnorodność ta odzwierciedla się w rokowaniu w każdym z poszczególnych typów zaburzeń. Rokowanie (...) w zespołach lękowych i lęku napadowego W większości zespoły lękowe,...

Nowotwory u osób młodych (WIDEO)

. Rokowania w przypadku nowotworu u młodych ludzi również nie są zadowalające. Dotyczy to osób, u których w rodzinie chorowano na nowotwór piersi, jelita

Antybiotyki w leczeniu zapalenia prostaty

spowodowane infekcją bakteryjną i ma dosyć dobre rokowania. W przypadku zapalenia przewlekłego zwykle nie udaje się udowodnić bakteryjnej etiologii (...) schorzenia, a rokowanie co do wyleczenia jest zazwyczaj nieco...

Test na krew utajoną w kale (WIDEO)

na raka jelita grubego zwiększa się, by osiągnąć szczyt w 8. dekadzie życia. Rokowania w raku jelita grubego zależą od stopnia zaawansowania nowotworu

Kardiologia interwencyjna (WIDEO)

efektywniejszego ukrwienia mięśnia sercowego. Kardiologia interwencyjna rokuje pozytywnie, aż u 92-98% pacjentów, niestety nie daje 100% pewności

Zawał serca - przyczyny (WIDEO)

i jakie są rokowania w przypadku takiego przypadku. Zawał jest to martwica mięśnia serca i dochodzi do niej wskutek miażdżycy tętnic wieńcowych. Powodem takiego

Kontrola skuteczności terapii RZS (WIDEO)

IV: całkowite unieruchomienie w łóżku. Na temat rokowań w reumatoidalnym zapaleniu stawów opowiada dr n. med. Marta Rell-Bakalarska, specjalista reumatologii i chorób wewnętrznych z Rheuma Medicus.

Czerniak a geny (WIDEO)

akralny - pojawiający się na skórze rąk, stóp i paznokciach. Oto czynniki rokowana wpływające na długość życia chorego: - stężenie LDH w surowicy

Pieprzyki a rak skóry (WIDEO)

Ocenia się, że w niedalekiej przyszłości 1 na 90 osób będzie zagrożona rozwojem nowotworu złośliwego jakim jest czerniak. O tym jakie jest rokowanie

Powikłania bezsenności

, u których bezsenność jest spowodowana tzw. złą higieną snu. U innych pacjentów proces leczenia jest bardziej skomplikowany. Rokowanie w bezsenności (...) Rokowanie w bezsenności zależy w dużej mierze od przyczyn...