Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Stopien dojrzalosci lozyska

Ginekologia

Przedwczesne oddzielenie się łożyska

(...) odklejenie łożyska jest stanem zagrażającym życiu zarówno płodu, jak i matki. Stopień zagrożenia życia jest uzależniony od tygodnia ... matkę ze swoim nienarodzonym dzieckiem. Kiedy dochodzi do przedwczesnego oddzielenia się łożyska, dziecko otrzymuje mniej tlenu i składników odżywczych, co zaburza jego rozwój. Przedwczesne oddzielenie łożyska jest bezpośrednim zagrożeniem życia dziecka. Jest ono ... i ciąża mnoga. Ryzyko przedwczesnego oddzielenia się łożyska zwiększa się u kobiet, które rodziły dużo razy. Zagrożenia ...

Badania w ciąży

Badanie USG w ciąży

(...) ), położenie oraz stopień dojrzałości łożyska. Pomiary te umożliwiają ocenę warunków, w jakich rozwija się płód. Anatomia dziecka ... ), położenie łożyska (czy nie mamy do czynienia z łożyskiem przodującym), płeć dziecka (badający ocenia ją zawsze, jednak rodzice, jeśli ...

Badanie krwi

Badania krwi - granulocyty

(...) parametrem jest także stopień ich dojrzałości. Stan, w którym przeważają młode granulocyty nazywa się przesunięciem w lewo ...

Owoce

Właściwości oliwek

(...) stopniowo barwę od zielonej do czarnej, którą uzyskują pod koniec jesieni lub z początkiem zimy. Stopień dojrzałości oliwek wpływa ...

Reanimacja

Jak zostać ratownikiem medycznym

(...) świadectwa dojrzałości ma odpowiednie predyspozycje, by być ratownikiem. Od osoby, która w profesjonalny sposób udzieli pierwszej ... przeciwwstrząsowe; ocenić stopień utraty przytomności; zabezpieczyć funkcje życiowe poszkodowanego; transportować pacjentów, zarówno ręcznie ...

Badania w ciąży

Położnicze badanie USG

(...) i pępowinę. Sprawdzana jest lokalizacja i dojrzałość łożyska. Na tym etapie można rozpoznać jego przodowanie (nieprawidłowe położenie ... cięciem cesarskim zaraz po uzyskaniu przez płód dojrzałości do życia poza organizmem mamy. W pępowinie oceniamy ilość naczyń ... się też do łożyska i ilości płynu owodniowego. Jeżeli wszystko jest w porządku, życzymy mamie udanego porodu.Albig M., Becker R ...

Objawy ciąży

Termin porodu

(...) : KTG (zapis czynności serca dziecka i czynności skurczowej macicy), USG z oceną dojrzałości łożyska, stanu dziecka, przepływów ... czynności łożyska oraz jego niewydolnością. Ustalanie daty porodu innymi metodami Jeśli możliwy jest do wskazania dzień owulacji (OW ... niewydolności łożyska, które w 40. tygodniu osiąga swoją dojrzałość, oraz ze zmniejszaniem się ilości płynu owodniowego. Oba te czynniki mogą spowodować niedotlenienie dziecka. Dlatego konieczna jest specjalistyczna ocena stanu zdrowia malucha, wydolności łożyska ...

Uzależnienie od środków odurzających

Narkotyki w ciąży

(...) niepełnosprawnością, a nawet śmiercią. Stopień zagrożenia dla dziecka zależy od tego, co zażywa kobieta i w jakich dawkach. Matka ... ilość krwi matki, jaka dociera do łożyska, co może prowadzić do niedotlenienia płodu. Noworodek, któremu brakowało tlenu w łonie ... naczynia krwionośne, co może prowadzić do zbyt wczesnego odklejenia łożyska, zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, zapalenia ... u dziecka. Kokaina Kokaina ekstremalnie zwęża naczynia krwionośne macicy i łożyska, przez co hamuje rozwój dziecka i upośledza ...

Obniżona odporność

Leczenie immunosupresyjne

(...) w różnych jednostkach chorobowych. Stopień nasilenia immunosupresji oraz jej długotrwałość jest wypadkową wielu czynników, m.in. wrażliwości gatunkowej i osobniczej, dojrzałości immunologicznej, rodzaju i ilości antygenu, dawki i częstości podań leku ...

Suplementy diety na urodę

Suplementy witaminowe

(...) wpływają także takie czynniki jak: klimat, stopień dojrzałości i metody zbiorów oraz przechowywanie. Dodatkowo duże ilości witamin ...

Inteligencja

Inteligencja emocjonalna

(...) do grupy, poczuciem rzeczywistości i zdolnością adaptacji do okoliczności oraz brakiem agresywności. O dojrzałości emocjonalnej ... coraz większe znaczenie, nawet w sytuacji starania się o pracę. Pracodawców mniej interesuje stopień na dyplomie niż zdolność ...

Składniki odżywcze

Indeks glikemiczny

(...) in. od ilości i rodzaju węglowodanów w nim zawartych, stopnia dojrzałości owoców oraz metod zastosowanych do przygotowania żywności ... . Wpływ na wartość IG ma także stopień przetworzenia produktu, np. zawartość pełnych ziaren. Wartość indeksu glikemicznego ...

Wywieranie wpływu

Psychologia wywierania wpływu

(...) ta czerpie swą siłę z przekonania, że konsekwencja świadczy o dojrzałości i byciu racjonalnym człowiekiem. Natomiast brak konsekwencji ... wiadomości, odnoszeniu ich do posiadanej wiedzy w pamięci i wyprowadzaniu nowych wniosków; stopień zmiany postawy za pomocą perswazji ...