Trwa ładowanie...

Polityka prywatności

Prywatność Użytkowników naszego serwisu jest bardzo ważna, dlatego też dopełniamy wszystkich obowiązków nałożonych na administratorów danych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Nasze systemy informatyczne oraz pomieszczenia, w których dane są przetwarzane gwarantują Państwa danym pełne bezpieczeństwo. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa prywatności w formie pytań i odpowiedzi.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy informacji osobistych takich jak e-mail, login, etc. innym podmiotom. Zbiór danych osobowych dotyczących Użytkowników został zgłoszony do biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych (nr ref. WWW 25000311).

Jakie informacje o Użytkowniku gromadzimy i wykorzystujemy?

Pliki z logami. Tak jak większość innych witryn internetowych, rejestrujemy i wykorzystujemy w celach statystycznych i demograficznych dane zawarte w plikach logów. Dzięki temu możemy rozwijać nasz Serwis w oparciu o rzeczywiste potrzeby Użytkowników.

Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox) oraz adres strony, którą otwierasz, korzystając z naszego Serwisu. Informacje te przechowujemy maksymalnie przez dwa tygodnie. Po upływie dwóch tygodni są one automatycznie usuwane.

Co to są pliki cookies i sygnalizatory WWW oraz jak z nimi postępujemy?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na Twoim komputerze (bądź innym urządzeniu, z którego korzystasz).

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania Twoich osobistych preferencji oraz informacji o logowaniu. Innymi słowy pliki cookies umożliwiają m. in. zalogowanie do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.

Nasz serwis umożliwia także korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (np. Google) w celach statystycznych oraz reklamowych.

To Ty decydujesz, czy chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall.

Zwróć uwagę, że wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z opcji naszego serwisu. Nie będziesz mógł m.in. zalogować się na forum, utworzyć własnego konta i logować się do nich.

W celu prowadzenia analiz oglądalności serwisu i doskonalenia znajdujących tam treści używamy Google Analytics. Narzędzie Google Analytics nie służy do gromadzenia danych osobowych. Więcej informacji na temat Google Analytics znajdziesz tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Jakie dane mogą być wykorzystywane przez inne podmioty i w jakim celu?

Niektórzy z naszych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii, jak pliki cookies czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz, i w niektórych przypadkach informacji o zainstalowaniu dodatku Flash.

Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane Użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych Użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

Czy informacje dotyczące mojego schorzenia będą utrzymywane w tajemnicy?

Lekarze odpowiadający na pytania oraz będący autorami treści w serwisie są związani przyrzeczeniem lekarskim. Zobowiązuje ich to między innymi do nie nadużywania zaufania i dochowania tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego oraz do niesienia pomocy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny.

Jak zachować się w sytuacji, kiedy inna Osoba Korzystająca z serwisu, upubliczniła moje dane osobowe bądź w jakikolwiek inny sposób naruszyła moje dobra osobiste?

Wszelkie wypowiedzi niezgodne z regulaminem Serwisu będą przez Właściciela niezwłocznie usuwane. W przypadku zaistnienia okoliczności naruszenia dóbr osobistych bądź upublicznienia danych osobowych, prosimy osobę pokrzywdzoną takim działaniem o niezwłoczny kontakt z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji - abi@nextwebmedia.pl

Jakie prawa przysługują Użytkownikom, którzy udostępnili Serwisowi swoje dane osobowe?

To Użytkownicy decydują o tym, czy udostępnione przez nich informacje, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, będą traktowane jako dane osobowe. Dla przykładu: zarejestrowanie się pod mailem o strukturze imię.nazwisko@nazwa_zakładu_pracy może zostać uznane za dane identyfikujące osobę fizyczną. Podobnie w przypadku ujawnienia w pytaniu zadawanym lekarzowi bądź w komentarzu szczegółowych informacji o Użytkowniku, takich jak np. dokładny adres zamieszkania czy numer telefonu.

Każdej osobie, która udostępniła swoje dane osobowe przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a w szczególności prawo do:

 1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
 2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
 3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
 4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
 5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
 6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2,
 7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 8. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
 9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
 10. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1

  Centrum Ochrony Prywatności - http://onas.wp.pl/poufnosc

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017