Trwa ładowanie...

Świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przysługuje z tytułu zrezygnowania z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uprawnieni są matka lub ojciec, a także opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zobacz film: "Czy w ciąży należy jeść za dwoje?"

spis treści

1. Dla kogo świadczenia pielęgnacyjne?

Od 1 stycznia 2010 roku osoby, które opiekują się niepełnosprawnym członkiem rodziny, rezygnując przy tym z wykonywania pracy zarobkowej, mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 złotych bez względu na osiągane dochody. Świadczenie pielęgnacyjne wypłacają ośrodki pomocy społecznej.

Ojciec z dzieckiem
Ojciec z dzieckiem

Do świadczeń pielęgnacyjnych uprawniony jest każdy, kto nie podejmuje lub rezygnuje z pracy zarobkowej

zobacz galerię

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • rodzicom,
 • innym osobom, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (to jest osobie sprawującej opiekę nad dzieckiem).

Osoba, nad którą jest sprawowana opieka, musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto ta osoba powinna wymagać stałej lub długotrwałej opieki, która jest niezbędna w procesie leczenia, rehabilitacji oraz edukacji.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne? Wniosek o zaświadczenie pielęgnacyjne składa się w urzędzie gminy lub właściwym ośrodku pomocy społecznej. Aby dostać dodatek pielęgnacyjny na dziecko, należy złożyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • kopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o świadczenia pielęgnacyjne,
 • zaświadczenie ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

2. Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli:

 • Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • Osoba wymagająca opieki: pozostaje w związku małżeńskim, została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, albo - w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji - w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej);
 • Osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 • Osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
 • Na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Skorzystaj z usług medycznych bez kolejek. Umów wizytę u specjalisty z e-receptą i e-zwolnieniem lub badanie na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Mgr Anna Czupryniak
Polecane dla Ciebie
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Pomocni lekarze
  Szukaj innego lekarza