Tomografia glowy

Czy tomografia komputerowa jest bezpieczna?

Tomografia komputerowa to jedno z badań radiologicznych, wykorzystujących promienie rentgenowskie, wykonywane za pomocą tomografu komputerowego (...) nawet kilkumilimetrowego ogniska choroby. Tomografię komputerową zawsze...

W jaki sposób działa tomografia komputerowa?

Tomografia komputerowa to technika obrazowania, która używa promieni rentgenowskich w celu stworzenia przekrojowych obrazów ciała. Tomografia (...) . Zasada działania tomografii komputerowej Podczas...

Tomografia komputerowa 3D (WIDEO)

Trójwymiarowa tomografia komputerowa Tomografia komputerowa pozwala uzyskać precyzyjne obrazy trójwymiarowe narządów wewnętrznych ludzkiego ciała (...) , wyjaśnia dr Michał Michalik. Trójwymiarowa tomografia...

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w ginekologii

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny są technikami badań obrazowych, które stosuje się pomocniczo w diagnostyce i monitorowaniu leczenia (...) pacjentki) nie można ich dobrze uwidocznić. W takich wypadkach, zwłaszcza w onkologii...

Tomografia głowy - cel badania, wskazania

Tomografia głowy to badanie radiologiczne mózgu z wykorzystaniem promieniowania rentegowskiego. Tomografia głowy jest badaniem, które jest zlecane (...) do wykonania badania i jak ono przebiega? Tomografia...

Przebieg badania tomografii komputerowej (WIDEO)

Zastosowanie tomografii komputerowej Tomografia komputerowa to rodzaj badania radiologicznego, które wykorzystuje działanie promieni rentgenowskich (...) . Dzięki badaniu można otrzymać poprzeczny obraz ciała ludzkiego....

Nowe technologie w medycynie ratują życie

wystąpił udar mózgu, a nawet śmierć. Na przestrzeni ostatnich 30 lat, wyniki znacznie poprawiają się - głównie za sprawą tomografii komputerowej (...) badanie angiografii tomografii komputerowej przez aparaty używane...

Mit samonaświetlania (WIDEO)

do badań diagnostycznych: do robienia zdjęć rentgenowskich, przeprowadzania mammografii oraz do wykonywania rentgenowskiej tomografii komputerowej (...) one bezpieczeństwo pacjenta poddanego takiemu badaniu. Dotyczy to aparatów rentgenowskich...

Terapia skojarzona w leczeniu czerniaka złośliwego

ścian tętnicy, wątroby, tarczycy, jelita grubego lub błony naczyniowej gałki ocznej. U badanych pozytonowa tomografia emisyjna wykazała zwiększoną (...) odpowiedź immunologiczną na komórki nowotworowe, a tomografia...

#dziejesienazywo: Uwaga - udar (WIDEO)

z Kliniki Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, należy wtedy zgłosić się do lekarza, który zaleci z pewnością wykonanie tomografii głowy.

Wszystko o rezonansie magnetycznym

Rzeonans magnetyczny różni się od tomografii komputerowej. Oba badania diagnostyczne należą jednak do badań obrazowych. Specjalista, wykonując (...) tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny, może na ekranie zobaczyć...

Diagnostyka raka nerki (WIDEO)

badania. Jest to tomografia komputerowa z kontrastem. Zaleca się także badanie rentgenowskie lub badanie tomograficzne klatki piersiowej (...) , aby wykluczyć lub potwierdzić przerzuty do płuc. W przypadku wystąpienia u chorego objawów...

Diagnostyka jaskry

siatkówki). Badanie HRT - skaningowa tomografia laserowa. Przedstawia trójwymiarowy obraz tarczy nerwu wzrokowego. OCT - optyczna tomografia koherentna

Alzheimera zobaczy okulista?

.** Zagraniczni badacze wykonali u zwierząt również tomografię siatkówki (badanie OCT). Zaobserwowali oni zmiany wokół tarczy nerwu wzrokowego (...) wzrokowego i zwężenia pola widzenia. Wiele gabinetów okulistycznych wyposażonych jest...

Choroby tętnic obwodowych

takich jak USG Doppler oraz badania angiograficzne za pomocą tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Leczenie zależy od stopnia zaawansowania

Badania obrazowe

„Rezonans magnetyczny - zdjęcie" stanowią dużą grupę badań, do której należy między innymi tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania (...) . W odróżnieniu od niektórych innych badań obrazowych, takich jak badania radiologiczne...

Badania wykonywane przy udarze mózgu

przeprowadzić także szczegółowe badanie neurologiczne, aby ocenić kliniczne do jak dużych zmian doszło w mózgu. Tomografia i rezonans po udarze mózgu (...) U każdego chorego z podejrzeniem udaru mózgu należy jak najszybciej wykonać...

Gałęzie medycyny korzystające z medycyny nuklearnej

Medycyna nuklearna obejmuje techniki badań obrazowych i terapii wykorzystujące izotopy promieniotwórcze. Tomografia komputerowa 3D (...) tomografia emisyjna (PET), a także wszelkie formy terapii opierające się na wybiórczym...

Biopsja nadnerczy

tylko podczas specjalnych badań rentgenowskich, takich jak tomografia komputerowa jamy brzusznej. Ponieważ przygotowania do tej procedury mogą się różnić (...) także informację o skłonnościach do krwawień (skaza krwotoczna). Przed...

Ból trzustki - przyczyny, diagnostyka

oraz tomografia. W sytuacji, kiedy przeprowadzenie tomografii trzustki nie jest w przypadku danego pacjenta zalecane, specjalista wykonuje badanie (...) i jest kierowane do dwunastnicy. Badanie jest zalecane w sytuacji,...

Nowotwór złośliwy mózgu

, przeprowadzane są zazwyczaj tomografia komputerowa mózgu oraz rutynowe badania laboratoryjne krwi i moczu, które mogą wskazać inne choroby jako przyczyny (...) objawów. Ostatnimi czasy coraz częściej zamiast tomografii...

Rak tchawicy

rak tchawicy może nie być widoczny na zdjęciach rentgenowskich, tomografia komputerowa - badanie dostarcza trójwymiarowych zdjęć narządów wewnętrznych (...) . Przez przynajmniej 4 godziny przed tomografią nie wolno jeść...

Rezonans magnetyczny układu nerwowego

płaszczyznach. Inne stosowane skróty i nazwy określające tę metodę diagnostyczną to MRI, MR, tomografia rezonansu magnetycznego. MRI to angielski skrót (...) czy badania tomografii komputerowej nie wykorzystuje promieniowania...

Rozpoznawanie chłoniaków nieziarniczych

), wirusowych zapaleń wątroby typu B i C, wirusa cytomegalii i wirusa Epsteina Barr. Wykonuje się szereg badań obrazowych: tomografię klatki piersiowej (...) , badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej (często także tomografię),...

Ślinianki - przyczyny, objawy i leczenie chorób ślinianek

i głowy, a także kontakt ze związkami chemicznymi. Ślinianki - leczenie raka ślinianki Diagnoza raka ślinianki obejmuje ultrasonografię, tomografię (...) komputerową, rezonans magnetyczny, a także endoskopię i pozytywną tomografię...

Objawy tętniaka mózgu - charakterystyka, symptomy, badania

objawy tętniaka mózgu powinien natychmiast zlecić wykonanie tomografii komputerowej głowy w celu sprawdzenia czy nie doszło do krwawienia. W sytuacji (...) . Coraz powszechniej jest też wykorzystywana angiografia z wykorzystaniem tomografii...

Nerwiakowłókniakowatość - przyczyny, objawy, leczenie

. Diagnostyka powinna obejmować: dokładny wywiad lekarski, badanie audiologiczne, okulistyczne, testy psychologiczne, tomografię komputerową oraz rezonans (...) nerwiakowłókniakowatości typu 2 zazwyczaj wykonuje się diagnostykę obrazową...

Badanie neurologiczne - cel, przebieg, etapy

badania neurologicznego lekarz posługuje się różnymi metodami diagnostycznymi; badanie aparaturowe, np. tomografia komputerowa, czy biochemia krwi (...) również badania aparaturowe, czyli np. tomografię komputerową,...

Badania przy zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem

na plamce żółtej jest w stanie wykryć różne nieprawidłowości barwnikowe, w tym małe obszary krwawień i zbliznowaceń. Tomografia oka oraz angiografia (...) w diagnostyce AMD Gdy wykryte zostaną zmiany degeneracyjne centralnej siatkówki,...

Rak stercza

z biopsją gruczołu krokowego. Pobraną próbkę tkanki gruczołu ocenia się pod względem zróżnicowania komórek. Dodatkowo stosuje się badania takie jak tomografia (...) komputerowa, PET (pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa),...

Nacięcie ropnia stercza

się w znieczuleniu miejscowym. Przez kilka dni ropień stercza należy drenować. Uwidacznia się on za pomocą tomografii komputerowej oraz przezodbytniczego (...) zmiany, stosuje się przede wszystkim metody obrazowe takie, jak ultrasonografię...

Objawy chorób żuchwy - choroby, diagnostyka, leczenie

żadnych dolegliwości wykrywany jest przypadkowo, szczególnie w trakcie badań diagnostyki obrazowej takich jak tomografia komputerowa (TK (...) temu wskazania, lekarz stomatolog może zlecić wykonanie tomografii komputerowej...

Obrazowanie 3D. Przełom w walce z nowotworami?

potrzebny był wynik badania tomograficznego chłopca. - Na podstawie obrazów z tomografii komputerowej wspólnie z doktorem Henrykiem Olszewskim (...) (pozytronowa tomografia emisyjna). Polega ona na wprowadzeniu do układu...