wybuchy agresji

Objawy ADHD

Agresja impulsywna

się relatywnie lepiej. Jednakże ostatnie wybuchy agresji zarówno w domu (szczególnie w stosunku do młodszej o 2 lata siostry), jak i w przedszkolu (gdzie przez swoje zachowanie w zasadzie nie miał kolegów) stały się poważnym problemem. Chłopiec wyraźnie nie potrafił sprostać formułowanym przez dorosłych i inne dzieci...

Nerwica - objawy, podział, zaburzenia lękowe, diagnostyka

Nerwica a agresja

można szybko wyprowadzić z równowagi, zdenerwować, a nawet doprowadzić do furii. Jaki jest związek nerwicy z agresją? Czy agresja indukuje nerwicę, a (...) może stanowi przejaw zaburzeń nerwicowych? Co to jest agresja? Agresja (łac. aggresio - napaść) to zachowanie prowadzące...

Objawy autyzmu

Agresja dzieci autystycznych (WIDEO)

Dziecko autystyczne odbiera bodźce ze świata zewnętrznego zupełnie inaczej niż jego zdrowi rówieśnicy. Do tego często ma problemy z komunikacją. Wszystko to sprawia, że często zamyka się ono w swoim własnym świecie, do którego dorosłym bardzo trudno jest dotrzeć. To zaburzenie rozwojowe wywołuje także agresję wobec otoczenia lub siebie...

Objawy autyzmu

Autyzm a agresja

gwałtownych zachowań dziecka Kluczowe w postępowaniu z dzieckiem przejawiającym agresję, czy to wobec innych, czy siebie, jest zrozumienie przyczyny (...) , jest agresja. Nie wszystkie jednak osoby autystyczne przejawiają agresję. U tych, u których ona występuje, wynika często z nieumiejętności komunikowania

Objawy ADHD

Agresja u małych dzieci

Agresja u małych dzieci to sprawdzian dla kompetencji wychowawczych rodziców. Maluchy często kopią, krzyczą, biją, uderzają głową o ścianę, tarzają (...) zapanować nad małym agresorem. Co robić, kiedy nasz brzdąc dostaje ataku furii? Jak się zachować? Czy agresja u małego dziecka to coś normalnego

Problemy

W korowodzie agresji, czyli o niebezpieczeństwie życia wśród innych

współcześnie drastycznemu przesunięciu. Agresja towarzyszy nam każdego dnia. Stała się tak wszechobecna, że zdajemy się jej nie zauważać. Filmy, programy (...) telewizyjne, strony internetowe, a nawet muzyka przesiąknięta jest motywami brutalności i przemocy. Co gorsza, agresja zakradła się do treści, z którymi

Depresja i mania

Męska depresja

Agresja i nagłe wybuchy są częstszym zachowaniem u mężczyzn, pojawiają się częściej niż smutek i tłumienie emocji wewnątrz. Wielu mężczyzn

Kariera

Trudni współpracownicy

poczucia bezpieczeństwa wyrażają poprzez wybuchy złości lub za pomocą pośrednio wyrażonej agresji wobec innych. Jak sobie radzić z toksycznymi (...) nawet agresją i tendencjami manipulatorskimi. W zależności od sposobu przejawiania się niskiej samooceny, trudni współpracownicy dzielą się na trzy...

Emocje

Jak sobie radzić ze złością?

, że ma się wrażenie, iż można rozwalić głową mur. Niestety, w takich okolicznościach często pojawia się agresja i niepohamowane wybuchy gniewu. Złości (...) przez otoczenie. Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami? Czy wybuchy gniewu mogą przerodzić się w przemoc psychiczną albo fizyczną? Jak kontrolować...

Toksyczny związek - przyczyny, czynniki ryzyka, zerwanie

Chorobliwa zazdrość

destrukcyjnie na nasz związek. Jeśli natomiast pozwolimy rozwinąć się temu uczuciu, musimy wziąć pod uwagę konsekwencje, jakimi mogą być agresja (...) jego reakcje i wybuchy gniewu są bezpodstawne. Druga osoba w związku może mieć dość niczym nieuzasadnionych awantur z powodu zazdrości partnera, może czuć

Choroby i dolegliwości

Na co umierają menadżerowie?

zwalczające stres alkoholem tylko utrudniają kontrolę choroby. Najczęściej występujące objawy to: osłabienie, senność, wymioty, biegunka, wybuchy agresji, a nawet śpiączka. Według danych Koalicji na rzecz Walki z Cukrzycą w roku 2035 na całym świecie będą 592 miliony osób cierpiących na cukrzycę. Obecnie w Polsce szacuje...

Emocje

Forma zazdrości

Zespół Otella charakteryzuje się brakiem zaufania, agresją, chęcią kontrolowania i sprawowania nadzoru nad drugą osobą.

Zaburzenia osobowości

Borderline - przyczyny, objawy, leczenie

, bardzo szybko się denerwują, miewają lęki i niekontrolowane wybuchy gniewu, zachowują się nieadekwatnie do sytuacji. Większość ludzi z borderline (...) też agresję. Chorzy na borderline sami stosują przemoc albo też wiążą się z osobami, które jej używają. Osoby chore na borderline są więc na przemian

ADHD - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, statystyki

Rodzice dzieci z ADHD - pytania

oraz wybuchy złości staną się częstsze i bardziej nasilone. Istnieją różne metody behawioralne zaliczane do terapii ADHD, które pomagają radzić sobie z takimi sytuacjami. Należy do nich między innymi arterapia (ang. Agression Replacement Training). W skrócie jest to program, którego zadaniem jest zamiana zachowań agresywnych na...

Problemy

Przemoc domowa

Przemoc domowa jest wciąż tematem drażliwym w naszym społeczeństwie. Nie każdy jest w stanie się przyznać, że miała ona miejsce w ich domach. Wyróżnia się kilka form przemocy w rodzinie, jak np.: fizyczną, psychiczną, ekonomiczną, seksualną. Przemoc nad dzieckiem ma wpływ na prawidłowy jego rozwój. Wielu dorosłych stosujących agresję...

Problemy

Pierwsze oznaki depresji - jak je rozpoznać?

sięgamy po używki, pogłębiając tym samym problem. Wybuchy złości Nieumiejętność zapanowania nad negatywnymi emocjami często przeplata (...) . W wielu przypadkach agresja nie ogranicza się jedynie do słownej, przeradzając się w fizyczną. Przejawianie takich zachowań jest cechą znamienną

Klasyfikacja narkotyków

Uzależnienie od benzodiazepin

, niepokoju i bezsenności utrzymujących się 1-2 dni. Mogą pojawić się też reakcje paradoksalne, np. wybuchy agresji. Przewlekłe zażywanie benzodiazepin (...) myślenia; bełkotliwa mowa; zaburzenia snu; spadek zainteresowań; lęk, czasami agresja; anhedonia; spadek aktywności życiowej

Toksyczny związek - przyczyny, czynniki ryzyka, zerwanie

Zespół Otella - charakterystyka, objawy, leczenie

o dochowaniu wierności. W związku mogą pojawić się wybuchy agresji, przemoc fizyczna, agresja słowna. Pijany alkoholik nie potrafi kontrolować swoich

Zaburzenia snu

Parasomnie

przypadkach parasomnii są to epizody łagodne, jednak zdarzają się wybuchy agresji, samookaleczania lub okaleczania innej osoby. W trakcie epizodu pacjent nie jest świadomy swoich czynów, nie potrafi ich ocenić, zrozumieć ani też się nimi kierować. Dlatego określa się, że człowiek w takim stanie jest niepoczytalny. Jarema...

Przemoc domowa

Syndrom maltretowanego dziecka

Syndrom maltretowanego dziecka jako pojęcie medyczne pojawiło się dopiero w 1962 roku. Wydaje się, że w postępowym XXI wieku nie powinno być przypadków maltretowania dzieci ani znęcania się fizycznego i psychicznego na najmniejszych szkrabach. Tymczasem rzeczywistość jest przerażająca, bowiem coraz częściej notuje się w kronikach policyjnych sytuacje...

Klasyfikacja narkotyków

Uzależnienie od amfetaminy

poczucie mocy. Niestety, amfetamina niesie ze sobą szereg negatywnych skutków, jak chociażby wybuchy agresji, drażliwość, irytację czy formikacje (omamy (...) inicjatywę i napęd, mogąc wywoływać agresję. Do pseudopozytywnych efektów działania amfetaminy zalicza się między innymi: zwiększenie wydolności

Zaburzenia osobowości

Borderline, czyli świat zmiennych emocji

Zatrzymaj się w świecie zmiennych emocji, stań w pośrodku natłoku myśli i niestabilnego nastroju, popatrz na świat przeładowany wrażliwością, pożądaniem i porzuceniem jednocześnie, poczuj wewnętrzny ból, którego i tak nikt nie zrozumie. Na rozstaju dróg… Pograniczne zaburzenie osobowości. Statystycznie co pięćdziesiąty człowiek ma osobowość chwiejną...

Objawy ADHD

ADD a ADHD

; duża wrażliwość emocjonalna na bodźce z otoczenia; silne reakcje emocjonalne, np. agresja, wybuchy złości; potrzeba bezpośredniego wzmocnienia; chęć

Problemy

Trauma

przeżyty uraz; ostre wybuchy paniki, strachu, agresji, złości wyzwalane przez bodźce przypominające uraz; wzmożony odruch orientacyjny i nadmierna czujność (...) żywiołowe (np. trzęsienia ziemi, powodzie, tsunami, wybuchy wulkanów), wojny, porwania, gwałt, napaść, akty terroru, sytuacje chronicznej...

Alkoholizm - objawy uzależnienia, kiedy można rozpoznać alkoholizm, rozwój zespołu abstynencyjnego, fazy choroby alkoholowej, statystyki

Fazy alkoholizmu

. Objawy są związane z zaburzeniami potencji osoby uzależnionej na skutek picia. Nieufność, wrogie nastawienie do otoczenia mogą powodować wybuchy agresji

Przemoc domowa

Przemoc psychiczna w rodzinie

czy agresji słownej. Częściej jednak rozmowy powodują eskalację złości i wybuchy gniewu agresora, dlatego kobieta uczy się milczeć. Unikanie - próba (...) dopuszczają się także kobiety, które dręczą własnych partnerów i dają upust frustracjom, wyżywając się na dzieciach. Kiedy agresję można uznać...

Psychoterapia krótkoterminowa

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

, agresja, odrętwienie emocjonalne, utrata bezpieczeństwa i poczucia kontroli, niepewność, obawa, poczucie winy, bezradność, depersonalizacja, bierność (...) , brak motywacji do działania | | sfera behawioralna | zależność od otoczenia, wybuchy gniewu, irytacja, drażliwość

Relacje

Czy cudzoziemcy w Polsce czują się bezpiecznie? (WIDEO)

się jednak w naszym kraju przypadki skrajnego rasizmu. Agresja słowna i fizyczna na tle narodowościowym czy religijnym dotyczy w szczególności imigrantów z Bliskiego (...) Wschodu i krajów afrykańskich. Skąd taka postawa i jak radzić sobie z takimi atakami agresji słownej oraz fizycznej? Przede wszystkim potrzebna

Zachowanie niemowlęcia

Zespół dziecka potrząsanego

nerwowych i nadpobudliwych, wybuchy agresji, kończące się niestety wyładowywaniem na dziecku. Bezpośrednim następstwem potrząsania jest to, że dziecko jest spokojniejsze i nie wykazuje zazwyczaj poważniejszych urazów, co niekiedy utwierdza rodziców w skuteczności tej metody uspokajania. Z punktu widzenia klinicznego...

Nerwica i lęki

Stany lękowe - przyczyny, rodzaje, stres, objawy, leczenie

sobie ze stanami lękowymi. Niektórzy wyładowują wewnętrzne niepokoje agresją, inni uciekają się do narkotyków. Lekarze zaobserwowali, że cierpienia psychiczne (...) się samotny i opuszczony. Miewa również wybuchy złości, a często odczuwa także poczucie winy. Dużą rolę w leczeniu zespołu stresu pourazowego odgrywa

Nerwica

Jak pomóc osobie z nerwicą?

jest dużym stresem i może wywoływać u takiej osoby skrajne emocje. Znaczna zmiana zachowania, unikanie pytań i rozmów oraz wybuchy emocjonalne (gniew (...) , agresja, atakowanie bliskich) mogą być sygnałem dla bliskich, że coś dzieje się z jednym z członków rodziny. Pogłębiające się problemy chorego

Hormony - charakterystyka, choroby endokrynologiczne

Siła testosteronu

Testosteron zazwyczaj kojarzy się nam z agresją, a tymczasem hormon ten jest odpowiedzialny za poczucie uczciwości i sprawiedliwości, sugeruje (...) nowe badanie. Jak twierdzi Michael Naef z University of London, testosteron nie powoduje agresji, ale kieruje zachowaniami, które mają na celu

Newsy - zdrowie

Nowe odkrycie naukowców. Osoby, które lubią czarny humor mają wyższe IQ

poziom agresji, a także ogólne nastawienie do życia. Następnie naukowcy obserwowali reakcję respondentów na rysunki niemieckiego rysownika Uli (...) pokazują, że osoby, które lubią czarny humor nie tylko mają wysokie IQ, ale również niski poziom agresji i w większości są optymistami. Z kolei osoby

Sporty walki

Czy kobiety mogą uprawiać ju-jitsu? (WIDEO)

Ju-jitsu staje się coraz popularniejszym sportem w Polsce. Na sale treningowe przyciąga tysiące osób, zarówno kobiet, mężczyzn, jak i najmłodszych dzieci. Choć to sport walki, na zajęciach z ju-jitsu bynajmniej nie uczy się agresji. Nie chodzi o przemoc, a świadome kontrolowanie swojego ciała, decydowanie o kolejności ruchów, przejrzenie...

Demencja pourazowa

Wpływ leków przeciwbólowych na zachowanie chorych z demencją

Wielu pacjentów z demencją przyjmuje leki psychotropowe. Jednak naukowcy z Norwegii i Anglii sugerują, że znacznie skuteczniejsze w uspokojeniu chorych i zapobieganiu agresji z ich strony mogą być zwykłe środki przeciwbólowe dostępne bez recepty w każdej aptece. Uśmierzanie bólu a agresja Norwescy i angielscy naukowcy...

Rozwój niemowlęcia

Jak panować nad gniewem?

Większości rodziców zdarza się wpaść w gniew w obecności dzieci. Czasami złość jest skierowana przeciw najmłodszym, a niekiedy maluchy są tylko świadkami wybuchu rodziców. Jednak za każdym razem gniew rodzica jest dla dziecka trudnym doświadczeniem. Na szczęście, istnieją sprawdzone sposoby na zachowanie kontroli nad emocjami i na uniknięcie tego typu...

Przemoc domowa

Żona bije męża

patologicznych, ale obejmuje swym zasięgiem także wysoko sytuowane i wykształcone warstwy społeczne. Agresję coraz częściej przejawiają kobiety (...) się przez współmałżonka. Wyjątkiem jest liczba zabójstw, których częściej dokonują mężowie na żonach. Agresja kobiet Jakie zachowania żony można uznać

Kawa

Objawy świadczące o nadmiarze kofeiny

adrenaliny oraz dopaminy. Nadmierne picie kawy może więc wywołać niepokój, zdenerwowanie, przyspieszoną pracę serca, drażliwość, a nawet wybuchy gniewu

Coming out

Co to jest coming out? (WIDEO)

jawność pozwala na rozwinięcie akceptacji wobec samego siebie. Ukrywanie swojej orientacji seksualnej początkowo może chronić przed agresją

Problemy z seksem

Kobieta mnie bije (WIDEO)

pomóc ofierze agresji i, jeśli to konieczne, przygotować ją do zgłoszenia przemocy na policji.

Homoseksualizm

Homofobia (WIDEO)

, co heteroseksualiści. Ludzie o odmiennej orientacji spotykają się więc z odrzuceniem czy agresją. Cieszy fakt, że społeczeństwo z biegiem lat bardziej otwiera

Gra wstępna

Miłosne zapasy czy przemoc

. Spośród różnych form przemocy, które są erotyczną grą, należy także wykluczyć nieświadome prowokowanie prawdziwej agresji, po to żeby stać (...) na to, by zabawa i niegroźne klapsy nie zamieniły się w okrucieństwo i metodę wyładowania prawdziwej agresji. Nigdy nie powinno się tolerować rzeczywistej

Przemoc domowa

Przemoc w rodzinie wobec dzieci

rodzeństwo. Klaps czy inne formy agresji wobec maluchów wyrastają z tzw. „tradycyjnego wychowania" i bardzo często spotykają się z przyzwoleniem (...) przemocy domowej, będąc świadkami agresji między rodzicami. Przemoc domowa może przybrać różny charakter - może być to przemoc fizyczna, moralna