Zasiłek pielęgnacyjny

Dziecko niepełnosprawne jest przeznaczony w celu pokrycia niektórych wydatków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są osobom, które opiekują się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji i przyznawane są niezależnie od sytuacji materialnej rodziny oraz osoby uprawnionej.

Dla kogo jest przeznaczony zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są osobom, które opiekują się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny zaliczany jest do

Zobacz film: "Soki ekologiczne"

świadczeń opiekuńczych . Według przepisów, powinien zostać przeznaczony na przynajmniej częściowe pokrycie wydatków związanych z niesieniem opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym. Brak możliwości samodzielnej egzystencji wynika z ograniczonej sprawności fizycznej, przez którą konieczna jest stała lub długotrwała opieka.

Zasiłek przyznawany jest niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek należy się także osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 r.ż. i posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (pod warunkiem, że niepełnosprawność, bez określenia jej stopnia, powstała przed ukończeniem 21 lat). Jak już zostało wspomniane, zasiłek wypłacany jest niezależnie od sytuacji materialnej rodziny oraz osoby uprawnionej. Ponadto przysługuje dzieciom spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, nawet jeśli na dziecko nie przysługuje zasiłek rodzinny. O zasiłek pielęgnacyjny nie mogą się ubiegać osoby, które przebywają w specjalnych instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie, w przypadku gdy ich pobyt w całości lub częściowo finansowany jest z budżetu państwa lub NFZ. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje też osobom, które nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego.

Ważne informacje o zasiłku pielęgnacyjnym

Do prawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku, gdy wniosek jest składany pierwszy raz, prawo do zasiłku ustala się od miesiąca wpłynięcia wniosku, niezależnie od daty złożenia wniosku o wydanie orzeczenia w zespole orzekającym. Zasiłek pielęgnacyjny to jeden z tych rodzajów świadczeń rodzinnych, które wypłaca się co miesiąc. Zasiłek wypłacany jest w kwocie 153 zł i przyznaje się go na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takiej sytuacji zasiłek jest wypłacany do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Komentarze (2)
~dosia@65 onet.pl
~dosia@65 onet.pl ponad rok temu

czy opieka społeczna ma prawo dodatek pielęgnacyjny wliczać do dochodu.Mam 70 lat poruszam się na wózku korzystam z pomocy PKPS,oraz co miesiąc proszę o pomoc na wykup leków MOPR.Mam emerytury z dodatkiem 936Pl po opłaceniu zostaje 200-300zł Proszę o pomoc.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Zasiłki dla rodziców
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Artykuły Zasiłki dla rodziców
Zasiłki dla rodziców

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko niepełnosprawne

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są osobom, które opiekują się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zasiłki dla rodziców

Matka z dzieckiem

Matka z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o świadczenia.

Zasiłki dla rodziców

Osoba niezdolna do pracy

Osoba niezdolna do pracy

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy.

Zasiłki dla rodziców

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

liczba osób będzie mogła liczyć na finansowe wsparcie. W dalszym ciągu do grona osób uprawnionych do otrzymania zasiłku zaliczają się rodzice, opiekunowie (...) 2015 roku zasiłek pielęgnacyjny będzie...

Zasiłki dla rodziców

Becikowe samorządowe

, dodatek do zasiłku rodzinnego i tzw. becikowe samorządowe. Jednorazowa zapomoga z okazji narodzin dziecka przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie (...) oznajmiające, że na dziecko nie przyznano wcześniej becikowego. Dodatek...

Zasiłki dla rodziców

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, natomiast (...) rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do: emerytury, renty...

Zasiłki dla rodziców

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

trzeba spełniać? Samotne wychowanie dziecka Samotne wychowywanie dziecka to nie lada wyzwanie. Wymaga ono od rodzica wielu poświęceń. Dlatego osoby samotnie (...) faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, gdy nie zostało...

Zasiłki dla rodziców

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

Kobiecie w ciąży przysługuje prawo do zasiłku rehabilitacyjnego. Świadczenie to przysługuje po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, w przypadku (...) gdy kobieta jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie daje jej...

Zasiłki dla rodziców

Rodzina

Rodzina

Zasiłek rodzinny należy się tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza 504,00 złotych.