Trwa ładowanie...

Inteligencja werbalna

Inteligencja werbalna to jeden z wielu rodzajów inteligencji, jakie posiada człowiek. Obok inteligencji analitycznej, inteligencji twórczej, inteligencji logiczno-matematycznej czy inteligencji emocjonalnej można wyróżnić ludzi, którzy prezentują ponadprzeciętne zdolności językowe. Osoba o wysokim ilorazie inteligencji lingwistycznej szybko uczy się języków obcych, w krótkim czasie pojmuje zasady gramatyczne, ma bogaty zasób słownictwa i świetnie rozumie komunikaty nadawane przez innych. Co jeszcze potrafi osoba wybitnie uzdolniona pod względem językowym?

Zobacz film: "Depresja - przyczyny"

spis treści

1. Typy inteligencji

Inteligencja werbalna doczekała się wielu pojęć-substytutów stosowanych zamiennie. I tak, inteligencję werbalną można rozumieć jako inteligencję językową albo inteligencję lingwistyczną. Na obecność różnych typów inteligencji zwrócił uwagę psycholog z Uniwersytetu Harvarda – Howard Gardner. Wyróżnił on kilka zdolności umysłowych, składających się na inteligencję ogólną. Jego myśl znana jest pod nazwą koncepcji inteligencji wielorakich. H. Gardner wymienił takie rodzaje inteligencji, jak:

 • inteligencja logiczno-matematyczna – zdolność rozumowania przez analogie, zdolności arytmetyczne, umiejętność rozwiązywania problemów logicznych;
 • inteligencja przestrzenna – tworzenie umysłowych obrazów przedmiotów i zdolność rotacji brył w umyśle;
 • inteligencja muzyczna – komponowanie, ocenianie i wykonywanie wzorców muzycznych, rytmicznych i tonalnych;
 • inteligencja językowa – zdolność czytania ze zrozumieniem i znaczny zasób leksykalny;
 • inteligencja cielesno-kinestetyczna – zdolność do kontrolowania ruchów i koordynacji;
 • inteligencja interpersonalna – rozumienie zamiarów, emocji, motywów i działań innych oraz skuteczna współpraca z ludźmi;
 • inteligencja intrapersonalna – zdolność do poznawania samego siebie, rozwoju satysfakcjonującego poczucia tożsamości i regulowania własnego życia.

2. Co potrafi osoba o rozwiniętej inteligencji językowej?

Inteligencja werbalna to ogólnie zdolność rozumienia komunikatów ustnych i pisemnych, umiejętność formułowania rozbudowanych wypowiedzi i doboru wyrazów adekwatnych do zasłyszanego przekazu słownego. Człowiek o wysokiej inteligencji językowej skutecznie porozumiewa się z innymi ludźmi, lubi czytać książki, szybko przyswaja nowe słowa, jasno artykułuje swoje myśli i sprawnie uzasadnia własne stanowisko, trafnie dobierając argumenty. Co wskazuje na wysoki iloraz inteligencji lingwistycznej?

 • Człowiek jako mały brzdąc zaczął szybko mówić, relatywnie wcześniej niż rówieśnicy, a potem sprawnie czytać.
 • Jako dziecko lubił żartować i układać barwne rymowanki.
 • Człowiek o wybitnych zdolnościach językowych chętnie i dużo mówi.
 • Opowiada w sposób obrazowy i płynny, sprawnie dobierając słownictwo.
 • Nie ma problemów z werbalizacją własnych zamierzeń i intencji.
 • Ma duży zasób słownika biernego i czynnego.
 • Łatwo uzasadnia swoje zdanie.
 • Wykazuje zamiłowanie do literatury i poezji.
 • Lubi zabawy słowne, np. żarty, kalambury, rymowanki.
 • Pisze w sposób kreatywny.
 • Używa wysublimowanego słownictwa.
 • Chętnie uczestniczy w debatach i wystąpieniach publicznych.
 • Szybko uczy się języków obcych, nowych słów i zasad gramatycznych.
 • Świetnie interpretuje komunikaty werbalne i pisane.
 • Szybko zapamiętuje informacje i sprawnie sporządza notatki.
 • Wykazuje zdolności oratorskie.
 • Nie ma problemów z ortografią ani kłopotów w postaci dysleksji czy dysgrafii.

Osoby z wysoką inteligencją werbalną mają dobrze rozwiniętą lewą półkulę mózgu, odpowiadającą za zdolności lingwistyczne i sprawne porozumiewanie się. W testach psychologicznych inteligencję językową bada się za pomocą podtestów skali słownej, np. w skali inteligencji Davida Wechslera dla dzieci (WISC-R) dobrymi miarami inteligencji lingwistycznej są takie testy, jak: Wiadomości, Słownik, Podobieństwa i Rozumienie. Odzwierciedlają one poziom rozumowania słownego, wiedzę werbalną nabytą w toku formalnego i nieformalnego kształcenia, umiejętność zastosowania zdolności językowych w nowych sytuacjach, werbalne myślenie pojęciowe i umiejętność odbioru informacji drogą słuchową.

Znaczne zdolności językowe wskazują na dobrą percepcję słuchową złożonych bodźców słownych, wysoką ekspresję słowną, wrażliwość na dźwięki, rytm i modulację głosu. Osoby o wybitnej inteligencji słownej odznaczają się umiejętnością zdobywania, przechowywania i odzyskiwania wiedzy, trwałością pamięci werbalnej, zdolnością do automatycznego przypominania wyuczonych odpowiedzi, myśleniem abstrakcyjnym, płynnością werbalną, czyli zdolnością do tworzenia i rozumienia pojęć słownych czy neologizmów. Najczęściej wybitne zdolności językowe prezentują poeci, pisarze, mówcy, dziennikarze i redaktorzy, czyli ci, których narzędziem pracy jest głównie „słowo”.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Mgr Agata Pacia (Katulska)
Polecane dla Ciebie
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Pomocni lekarze
  Szukaj innego lekarza