Trwa ładowanie...

Kontakt z nami

Kontaktując się z Nami za pomocą poniższych danych teleadresowych, Użytkownik może także zgłosić obecność w Serwisie informacji, które uważa za nielegalne. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. uzasadnienie powodów, dla których Użytkownik zarzuca, że odpowiednie informacje sa nielegalne;
  2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści;
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail Użytkownika dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie Użytkownika dokonującego zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawdziwe i kompletne.

Wirtualna Polska Media S.A.
ul. Żwirki i Wigury 16
02-092 Warszawa

Kontakt z redakcją:
redakcja_abczdrowie@grupawp.pl

Kontakt ws. reklamy:
reklama@grupawp.pl

Kontakt ws. profili klinik i lekarzy:
profil_abcZdrowie@grupawp.pl