Normy laboratoryjne

Normy laboratoryjne to wartości prawidłowe dla poszczególnych badań. Niestety, nie istnieją wartości uniwersalne dla wszystkich laboratoriów, ponieważ: wykorzystują one różne odczynniki i odmienne metody analityczne, stosują inny sprzęt i sposoby pobierania materiału. Dlatego też każde laboratorium powinno wraz z wynikami badań podawać wartości stanowiące normę, by możliwa była ich prawidłowa interpretacja przez lekarza.


Ponadto na wyniki badań mogą wpłynąć takie czynniki, jak płeć oraz wiek badanego, dlatego normy oddzielnie ustala się dla kobiet i mężczyzn, inne dla dzieci i dorosłych. Nie bez znaczenia jest także pora dnia, np. przy badaniu poziomu cukru. Na wynik badania może wpłynąć także sposób odżywiania tuż przed badaniem, dlatego jeśli okaże się nieprawidłowy, warto go powtórzyć, stosując zbilansowaną dietę. Również obciążenie fizyczne (np. bardzo intensywny wysiłek na krótko przed badaniem) i psychiczne (np. silny stres) mogą zadecydować o ostatecznym wyniku badania.

Należy także pamiętać, że normy badań są wartościami orientacyjnymi i nie każde odchylenie wyniku badania świadczy o chorobie. Również nie każdy prawidłowy wynik świadczy o pełni zdrowia, ponieważ prawidłową diagnozę można postawić dopiero po zestawieniu badań, objawów zgłaszanych przez pacjenta i wyników fizykalnych. Pod uwagę należy wziąć także fakt, że powodem nieprawidłowego wyniku może być nieprawidłowy odczyt aparatu lub pomyłka w laboratorium.

Normy

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Ż

Artykuły Normy laboratoryjne
Normy laboratoryjne

Monocyty

rodzajów krwinek. Badanie krwi W rutynowej diagnostyce laboratoryjnej procedury mikroskopowe przestały już być podstawą opisu próbki krwi, a (...) pierwotniakowe; reakcje zapalne (urazy, kolagenozy, choroba Crohna); choroby...

Normy laboratoryjne

Stężenie wapnia

-137-2, Tomaszewski J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-3591-0, Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4 (...) ;...

Normy laboratoryjne

Różyczka IgG i IgM

, świadczący o trwającym zakażeniu. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner

Normy laboratoryjne

Badanie pokrewieństwa

Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2011, ISBN 978-83-233-3059-2, Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2

Normy laboratoryjne

Białko C

oceniany składnik ma ustalone granice normy, w których powinien się mieścić. Normy badań laboratoryjnych zależą od innych elementów procesu (...) diagnostycznego, dlatego analizę biochemii krwi powinien...

Normy laboratoryjne

Białko S

ma największe znaczenie w diagnostyce trombofilii. Wartości prawidłowe dla białka S to jego aktywność stanowiąca od 70% do 140% normy dla osób (...) środków antykoncepcyjnych. Jastrzębska M. Diagnostyka laboratoryjna...

Normy laboratoryjne

Biocenoza pochwy

Biocenoza pochwy jest częstym badaniem diagnostycznym. Pojęcie biocenozy pochwy jest stosowane zamiennie z oceną stopnia czystości pochwy, biologią pochwy, badaniem flory pochwy lub rozmazem z pochwy. Biocenozą pochwy nazywa się populacje drobnoustrojów,...

Normy laboratoryjne

Stężenie cynku w moczu

-200-3591-0, Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, ISBN 83-200-2711-X (...) badać jego poziom zarówno w moczu, jak i we krwi. Dembińska-Kieć...

Normy laboratoryjne

SHBG

laboratoryjnej przez maksymalnie siedem dni. W jakich przypadkach wykonuje się oznaczenie SHBG? Oznaczenie stężenia SHBG jest pomocne (...) od normy Dla oznaczenia SHBG w surowicy krwi nie...

Normy laboratoryjne

Przeciwciała przeciwjądrowe

Przeciwciała we krwi chronią nas przed wirusami, bakteriami i drobnoustrojami. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA to nietypowy rodzaj białek skierowanych przeciwko składnikom jądra komórkowego, (stąd też wzięła się ich nazwa). Mają one zdolność do wiązania...