Normy laboratoryjne

Normy laboratoryjne to wartości prawidłowe dla poszczególnych badań. Niestety, nie istnieją wartości uniwersalne dla wszystkich laboratoriów, ponieważ: wykorzystują one różne odczynniki i odmienne metody analityczne, stosują inny sprzęt i sposoby pobierania materiału. Dlatego też każde laboratorium powinno wraz z wynikami badań podawać wartości stanowiące normę, by możliwa była ich prawidłowa interpretacja przez lekarza.


Ponadto na wyniki badań mogą wpłynąć takie czynniki, jak płeć oraz wiek badanego, dlatego normy oddzielnie ustala się dla kobiet i mężczyzn, inne dla dzieci i dorosłych. Nie bez znaczenia jest także pora dnia, np. przy badaniu poziomu cukru. Na wynik badania może wpłynąć także sposób odżywiania tuż przed badaniem, dlatego jeśli okaże się nieprawidłowy, warto go powtórzyć, stosując zbilansowaną dietę. Również obciążenie fizyczne (np. bardzo intensywny wysiłek na krótko przed badaniem) i psychiczne (np. silny stres) mogą zadecydować o ostatecznym wyniku badania.

Należy także pamiętać, że normy badań są wartościami orientacyjnymi i nie każde odchylenie wyniku badania świadczy o chorobie. Również nie każdy prawidłowy wynik świadczy o pełni zdrowia, ponieważ prawidłową diagnozę można postawić dopiero po zestawieniu badań, objawów zgłaszanych przez pacjenta i wyników fizykalnych. Pod uwagę należy wziąć także fakt, że powodem nieprawidłowego wyniku może być nieprawidłowy odczyt aparatu lub pomyłka w laboratorium.

Normy

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Ż

Artykuły Normy laboratoryjne
Normy laboratoryjne

ACTH

. Endokrynologia, Urban & Partner, Wrocław 1996, ISBN 83-85842-51-9, Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4 (...) . Stężenie ACTH zależy także od płci i wieku pacjenta. Normy...

Normy laboratoryjne

Aldosteron

. inhibitory konwertazy angiotensyny, leki moczopędne). Hyla-Klekot L., Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja (...) z kaptoprilem). Interpretacja wyników badania poziomu...

Normy laboratoryjne

Amylaza we krwi

, dlatego osoby, które mają podwyższony poziom trójglicerydów we krwi mogą mieć zaniżony poziom amylazy. Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica (...) we krwi, ale również w moczu. Podwyższony poziom amylazy we...

Normy laboratoryjne

Anty-CCP

. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4301-3, Dembińska-Kieć A., Naskalski (...) J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami...

Normy laboratoryjne

Antygen nowotworowy CA 19-9

i by można go było wykorzystywać w badaniu przesiewowym tego nowotworu. Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4, Perek D (...) po zakończeniu terapii. ...

Normy laboratoryjne

Antygen specyficzny gruczołu krokowego (PSA)

PSA należy wykonywać już od 40. roku życia. Norma dla antygenu PSA Standardowy zakres prawidłowego stężenia PSA w surowicy (...) , jakie można uzyskać na podstawie tego testu, stosuje się metody zwiększające...

Normy laboratoryjne

Właściwości fizykochemiczne moczu

, Via Medica, Gdańsk 2002, ISBN 83-89012-96-0, Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, ISBN 83-200-2711-X (...) : Ciężar właściwy moczu ...

Normy laboratoryjne

Troponina I i T

Badanie troponiny pozwala określić poziom jednego z trzech białek: troponiny T, troponiny I lub troponiny C. Białka te uwalniane są wówczas, gdy mięsień sercowy uległ uszkodzeniu, np. podczas ataku serca. Im poważniejsze uszkodzenie tym ilość troponiny...

Normy laboratoryjne

Toksoplazmoza IgG, IgM

. Diagnostyka laboratoryjna toksoplazmozy W diagnostyce laboratoryjnej najczęściej oznacza się przeciwciała IgG, IgM i IgA. W ocenie aktywności (...) toksoplazmozy W diagnostyce laboratoryjnej...

Normy laboratoryjne

Test po stosunku (postkoitalny)

Test po stosunku, zwany inaczej testem postkoitalnym lub testem Simsa-Huhnera (ang. Post Coital Test), jest badaniem określającym przeżywalność i zachowanie plemników w śluzie szyjki macicy. Test PC wykonuje się, gdy inne badania na niepłodność, takie...