Normy laboratoryjne

Normy laboratoryjne to wartości prawidłowe dla poszczególnych badań. Niestety, nie istnieją wartości uniwersalne dla wszystkich laboratoriów, ponieważ: wykorzystują one różne odczynniki i odmienne metody analityczne, stosują inny sprzęt i sposoby pobierania materiału. Dlatego też każde laboratorium powinno wraz z wynikami badań podawać wartości stanowiące normę, by możliwa była ich prawidłowa interpretacja przez lekarza.


Ponadto na wyniki badań mogą wpłynąć takie czynniki, jak płeć oraz wiek badanego, dlatego normy oddzielnie ustala się dla kobiet i mężczyzn, inne dla dzieci i dorosłych. Nie bez znaczenia jest także pora dnia, np. przy badaniu poziomu cukru. Na wynik badania może wpłynąć także sposób odżywiania tuż przed badaniem, dlatego jeśli okaże się nieprawidłowy, warto go powtórzyć, stosując zbilansowaną dietę. Również obciążenie fizyczne (np. bardzo intensywny wysiłek na krótko przed badaniem) i psychiczne (np. silny stres) mogą zadecydować o ostatecznym wyniku badania.

Należy także pamiętać, że normy badań są wartościami orientacyjnymi i nie każde odchylenie wyniku badania świadczy o chorobie. Również nie każdy prawidłowy wynik świadczy o pełni zdrowia, ponieważ prawidłową diagnozę można postawić dopiero po zestawieniu badań, objawów zgłaszanych przez pacjenta i wyników fizykalnych. Pod uwagę należy wziąć także fakt, że powodem nieprawidłowego wyniku może być nieprawidłowy odczyt aparatu lub pomyłka w laboratorium.

Normy

A

B

C

D

E

f

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Ż

Artykuły Normy laboratoryjne
Normy laboratoryjne

Alfa 1-antytrypsyna

L., Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4301-3 (...) lub zapalenie wątroby. Norma zawartości alfa-1-antytrypsyny...

Normy laboratoryjne

Amoniak w moczu

., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4, Tomaszewski J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, ISBN 83-200-3591-0 (...) Specjalne przygotowanie...

Normy laboratoryjne

Antygen nowotworowy CA-125

., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2, Jakob M., Normy (...) jednak, aby wykluczyć jak najwięcej wyników fałszywie dodatnich...

Normy laboratoryjne

Antykoagulant toczniowy

. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4301-3, Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W (...) ., Diagnostyka laboratoryjna z elementami...

Normy laboratoryjne

Posiew nasienia

Posiew nasienia to badanie płodności męskiej polegające na ocenie jakości spermy, a szczególnie obecności w niej bakterii oraz grzybów. Posiew spermy jest także wykonywany przed każdym zabiegiem inseminacji wewnątrzmacicznej i in vitro. Posiew z nasienia...

Normy laboratoryjne

Kał na pasożyty

., Choroby zakaźne i pasożytnicze, Czelej, Lublin 2007, ISBN 978-83-60608-34-0, Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami

Normy laboratoryjne

Czas kefalinowy (PTT)

wartości czasu kefalinowego. Jastrzębska M. Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie, OINPHARMA, Warszawa 2009, ISBN 978-83-61364-05-4, Jakob M., Normy (...) laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN...

Normy laboratoryjne

Czas reptylazowy

obniżenie jego poziomu w osoczu poniżej normy i przez to wydłużenie czasu reptylazowego; obecność produktów degradacji fibryny. Skrócenie czasu (...) M. Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie, OINPHARMA, Warszawa...

Normy laboratoryjne

Estriol

dla ginekologa, internisty i pediatry, Springer PWN, Warszawa 1998, ISBN 83-86637-07-2, Hyla-Klekot L., Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm (...) całkowitego. Kiedy wykonywane jest badanie estriolu...

Normy laboratoryjne

Haptoglobina

. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4301-3, Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0...