Normy laboratoryjne

Normy laboratoryjne to wartości prawidłowe dla poszczególnych badań. Niestety, nie istnieją wartości uniwersalne dla wszystkich laboratoriów, ponieważ: wykorzystują one różne odczynniki i odmienne metody analityczne, stosują inny sprzęt i sposoby pobierania materiału. Dlatego też każde laboratorium powinno wraz z wynikami badań podawać wartości stanowiące normę, by możliwa była ich prawidłowa interpretacja przez lekarza.


Ponadto na wyniki badań mogą wpłynąć takie czynniki, jak płeć oraz wiek badanego, dlatego normy oddzielnie ustala się dla kobiet i mężczyzn, inne dla dzieci i dorosłych. Nie bez znaczenia jest także pora dnia, np. przy badaniu poziomu cukru. Na wynik badania może wpłynąć także sposób odżywiania tuż przed badaniem, dlatego jeśli okaże się nieprawidłowy, warto go powtórzyć, stosując zbilansowaną dietę. Również obciążenie fizyczne (np. bardzo intensywny wysiłek na krótko przed badaniem) i psychiczne (np. silny stres) mogą zadecydować o ostatecznym wyniku badania.

Należy także pamiętać, że normy badań są wartościami orientacyjnymi i nie każde odchylenie wyniku badania świadczy o chorobie. Również nie każdy prawidłowy wynik świadczy o pełni zdrowia, ponieważ prawidłową diagnozę można postawić dopiero po zestawieniu badań, objawów zgłaszanych przez pacjenta i wyników fizykalnych. Pod uwagę należy wziąć także fakt, że powodem nieprawidłowego wyniku może być nieprawidłowy odczyt aparatu lub pomyłka w laboratorium.

Normy

A

B

C

D

E

f

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Ż

Artykuły Normy laboratoryjne
Normy laboratoryjne

Czas kefalinowy (PTT)

wartości czasu kefalinowego. Jastrzębska M. Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie, OINPHARMA, Warszawa 2009, ISBN 978-83-61364-05-4, Jakob M., Normy (...) laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN...

Normy laboratoryjne

Estriol

dla ginekologa, internisty i pediatry, Springer PWN, Warszawa 1998, ISBN 83-86637-07-2, Hyla-Klekot L., Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm (...) całkowitego. Kiedy wykonywane jest badanie estriolu...

Normy laboratoryjne

Chlorki w moczu

; utratę wody z organizmu spowodowaną biegunką, wymiotami, nadmiernym poceniem się. Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83 (...) nie może się odbywać w trakcie krwawienia miesiączkowego....

Normy laboratoryjne

HCV - metoda ilościowa i jakościowa

., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2

Normy laboratoryjne

Glukagon

., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4301-3 (...) glukagon, mogą występować w trzustce i dwunastnicy. Jakie są normy...

Normy laboratoryjne

Anty-GAD

. Wartości prawidłowe dla przeciwciał anty-GAD wynoszą 0 - 10 IU/ml. Hyla-Klekot L., Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm (...) jeszcze sposób zapobiegania rozwojowi cukrzycy typu 1). Metody oznaczania...

Normy laboratoryjne

Dobowy profil glikemii

, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3370-0, Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4 (...) w zakresie samokontroli glikemii, jak i sprawność glukometru,...

Normy laboratoryjne

Monocyty

rodzajów krwinek. Badanie krwi W rutynowej diagnostyce laboratoryjnej procedury mikroskopowe przestały już być podstawą opisu próbki krwi, a badanie (...) ); choroby nowotworowe (białaczka, ziarnica złośliwa). Monocyty poniżej...

Normy laboratoryjne

Przeciwciała przeciwjądrowe

Przeciwciała we krwi chronią nas przed wirusami, bakteriami i drobnoustrojami. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA to nietypowy rodzaj białek skierowanych przeciwko składnikom jądra komórkowego, (stąd też wzięła się ich nazwa). Mają one zdolność do wiązania...