Normy laboratoryjne

Normy laboratoryjne to wartości prawidłowe dla poszczególnych badań. Niestety, nie istnieją wartości uniwersalne dla wszystkich laboratoriów, ponieważ: wykorzystują one różne odczynniki i odmienne metody analityczne, stosują inny sprzęt i sposoby pobierania materiału. Dlatego też każde laboratorium powinno wraz z wynikami badań podawać wartości stanowiące normę, by możliwa była ich prawidłowa interpretacja przez lekarza.


Ponadto na wyniki badań mogą wpłynąć takie czynniki, jak płeć oraz wiek badanego, dlatego normy oddzielnie ustala się dla kobiet i mężczyzn, inne dla dzieci i dorosłych. Nie bez znaczenia jest także pora dnia, np. przy badaniu poziomu cukru. Na wynik badania może wpłynąć także sposób odżywiania tuż przed badaniem, dlatego jeśli okaże się nieprawidłowy, warto go powtórzyć, stosując zbilansowaną dietę. Również obciążenie fizyczne (np. bardzo intensywny wysiłek na krótko przed badaniem) i psychiczne (np. silny stres) mogą zadecydować o ostatecznym wyniku badania.

Należy także pamiętać, że normy badań są wartościami orientacyjnymi i nie każde odchylenie wyniku badania świadczy o chorobie. Również nie każdy prawidłowy wynik świadczy o pełni zdrowia, ponieważ prawidłową diagnozę można postawić dopiero po zestawieniu badań, objawów zgłaszanych przez pacjenta i wyników fizykalnych. Pod uwagę należy wziąć także fakt, że powodem nieprawidłowego wyniku może być nieprawidłowy odczyt aparatu lub pomyłka w laboratorium.

Normy

A

B

C

D

E

f

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Ż

Artykuły Normy laboratoryjne
Normy laboratoryjne

Chlorki w moczu

; utratę wody z organizmu spowodowaną biegunką, wymiotami, nadmiernym poceniem się. Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83 (...) nie może się odbywać w trakcie krwawienia miesiączkowego....

Normy laboratoryjne

Czas kefalinowy (PTT)

wartości czasu kefalinowego. Jastrzębska M. Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie, OINPHARMA, Warszawa 2009, ISBN 978-83-61364-05-4, Jakob M., Normy (...) laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN...

Normy laboratoryjne

Estriol

dla ginekologa, internisty i pediatry, Springer PWN, Warszawa 1998, ISBN 83-86637-07-2, Hyla-Klekot L., Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm (...) całkowitego. Kiedy wykonywane jest badanie estriolu...

Normy laboratoryjne

Krew utajona w kale - wskazania do badania, rodzaje, wartości

Krew utajona w kale - wskazania do badania, rodzaje, wartości

Test na krew utajoną (FOBT) jest nieinwazyjnym badaniem, które wykrywa obecność, niewidocznej gołym okiem, krwi w stolcu. Krew utajona w kale może być spowodowana kilkoma czynnikami. Są to, np. rak jelita grubego, rak żołądka, wrzodziejące zapalenie jelita...

Normy laboratoryjne

HCV - metoda ilościowa i jakościowa

., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2

Normy laboratoryjne

Prokalcytonina

. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4301-3, Dunstan R. Interpretacja wyników (...) czerwonego paska oraz intensywności jego zabarwienia. Badanie...

Normy laboratoryjne

Dobowy profil glikemii

, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3370-0, Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4 (...) w zakresie samokontroli glikemii, jak i sprawność glukometru,...

Normy laboratoryjne

Monocyty

rodzajów krwinek. Badanie krwi W rutynowej diagnostyce laboratoryjnej procedury mikroskopowe przestały już być podstawą opisu próbki krwi, a badanie (...) ); choroby nowotworowe (białaczka, ziarnica złośliwa). Monocyty poniżej...

Normy laboratoryjne

Glukagon

., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4301-3 (...) glukagon, mogą występować w trzustce i dwunastnicy. Jakie są normy...

Normy laboratoryjne

Parathormon

fosforanów w osoczu (czyli zmniejsza fosfatemię) poprzez zwiększenie ich wydzielania z moczem (czyli fosfaturię). Normy parathormonu i metody oznaczania (...) stanowiące normę dla parahormonu wahają się w granicach:...