Normy laboratoryjne

Normy laboratoryjne to wartości prawidłowe dla poszczególnych badań. Niestety, nie istnieją wartości uniwersalne dla wszystkich laboratoriów, ponieważ: wykorzystują one różne odczynniki i odmienne metody analityczne, stosują inny sprzęt i sposoby pobierania materiału. Dlatego też każde laboratorium powinno wraz z wynikami badań podawać wartości stanowiące normę, by możliwa była ich prawidłowa interpretacja przez lekarza.


Ponadto na wyniki badań mogą wpłynąć takie czynniki, jak płeć oraz wiek badanego, dlatego normy oddzielnie ustala się dla kobiet i mężczyzn, inne dla dzieci i dorosłych. Nie bez znaczenia jest także pora dnia, np. przy badaniu poziomu cukru. Na wynik badania może wpłynąć także sposób odżywiania tuż przed badaniem, dlatego jeśli okaże się nieprawidłowy, warto go powtórzyć, stosując zbilansowaną dietę. Również obciążenie fizyczne (np. bardzo intensywny wysiłek na krótko przed badaniem) i psychiczne (np. silny stres) mogą zadecydować o ostatecznym wyniku badania.

Należy także pamiętać, że normy badań są wartościami orientacyjnymi i nie każde odchylenie wyniku badania świadczy o chorobie. Również nie każdy prawidłowy wynik świadczy o pełni zdrowia, ponieważ prawidłową diagnozę można postawić dopiero po zestawieniu badań, objawów zgłaszanych przez pacjenta i wyników fizykalnych. Pod uwagę należy wziąć także fakt, że powodem nieprawidłowego wyniku może być nieprawidłowy odczyt aparatu lub pomyłka w laboratorium.

Normy

A

B

C

D

E

f

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

W

Ż

Artykuły Normy laboratoryjne
Normy laboratoryjne

Kał na pasożyty

, Czelej, Lublin 2007, ISBN 978-83-60608-34-0, Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban

Normy laboratoryjne

C-telopeptyd kolagenu typu I

biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2, Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, ISBN 83-200-2711-X (...)...

Normy laboratoryjne

Chlorki w moczu

się. Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4, Brunzel N.A. Diagnostyka laboratoryjna, Elsevier Urban (...) do badania ogólnego moczu. Badanie moczu nie...

Normy laboratoryjne

Cholesterol HDL

klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2, Hyla-Klekot L., Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja (...) laboratoryjnej. Zazwyczaj krew pobierana...

Normy laboratoryjne

CK i CK-MB

Dla mężczyzn norma aktywności całkowitej CK wynosi od 24 do 195 j.m./l, a dla kobiet od 24 do 170 j.m./l. Aktywność izoenzymu CK-MB powinna być mniejsza (...) całkowitej CK powyżej normy wraz ze wzrostem aktywności...

Normy laboratoryjne

Cynk we krwi - jakie są normy?

laboratoryjnej. Poziom cynku można także wykonać poprzez analizę włosa. Normy poziomu cynku we krwi Prawidłowy poziom cynku we krwi mieści się w granicach (...) i mikroskładniki odżywcze, MedPharm, Wrocław 2011,...

Normy laboratoryjne

Czas kefalinowy (PTT)

, OINPHARMA, Warszawa 2009, ISBN 978-83-61364-05-4, Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4, Brunzel N.A. Diagnostyka laboratoryjna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław...

Normy laboratoryjne

Czas reptylazowy

w procesie wykrzepiania w naczyniach, powoduje obniżenie jego poziomu w osoczu poniżej normy i przez to wydłużenie czasu reptylazowego; obecność produktów (...) przez bardziej popularne oznaczanie czasu trombinowego. Jastrzębska...

Normy laboratoryjne

Estriol

., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm i interpretacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, ISBN 978-83-200-4301-3, Tomaszewski J (...) całkowitego. Kiedy wykonywane jest badanie...

Normy laboratoryjne

Haptoglobina

z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2, Hyla-Klekot L., Kokot F., Kokot S. Badania laboratoryjne - Zakres norm (...) obwodowej; bezpośredni test antyglobulinowy; badanie...