Trwa ładowanie...

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty

Samorozwój to położenie nacisku na kształtowanie własnych umiejętności i talentów, które mają pomóc w osiągnięciu kariery zawodowej. Coraz częściej szkolenia społeczne obejmują zjawisko określane mianem NLP, czyli programowania neurolingwistycznego. Dzięki NLP można nauczyć się jeszcze lepiej zarządzać sobą, swoim umysłem, emocjami i działaniem. Można też efektywniej się komunikować, skuteczniej prezentować swoje idee i poglądy lub wpływać na innych. Na rozwój osobisty składają się różne treningi pamięci, kursy szybkiego czytania, mnemotechniki, umiejętność tworzenia map myśli, praca nad własną motywacją, umiejętne zarządzanie czasem, treningi kreatywności i twórczego myślenia, sposoby radzenia sobie ze stresem, umiejętność skutecznej komunikacji, autoprezentacji oraz werbalizacji poglądów.


Czasem na samorozwój i poznawanie głębin własnej podświadomości wpływają niekonwencjonalne metody, takie jak chociażby hipnoza i medytacja. We współczesnych czasach bardzo wielu ludzi korzysta z kursów wywierania wpływu na innych – perswazji, a także umiejętności prowadzenia rozmów handlowych, negocjacji, prezentacji biznesowych i stosowania technik oddziaływania na podświadomość w marketingu. Udział w takich kursach nie tylko pomaga w kreatywny sposób zaprojektować nowe przedsięwzięcia, lecz również rozbudza zainteresowanie własnym rozwojem osobistym.

Dużą popularnością wśród uczniów czy studentów cieszą się kursy szybkiego uczenia się przy wykorzystaniu mnemotechnik oraz warsztaty autoprezentacji. Na zawodowy sukces duży wpływ ma nie tylko nauka, ale również silna motywacja i zdyscyplinowanie. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, działania w stresie i pod presją czasu, kulturalne i stanowcze wyrażanie własnego stanowiska - to tylko niektóre z zalet, których poszukują pracodawcy wśród swoich potencjalnych pracowników. Inwestycja w siebie, w kształcenie czy doszkalanie, jest coraz bardziej brana pod uwagę przy rozmowach o pracę.