Rodzice mają prawo do otrzymywania materialnej pomocy od państwa. Podstawowe świadczenia dla rodziców to: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) oraz świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Możliwy jest także zasiłek macierzyński po urodzeniu przez kobietę dziecka, a także dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Świadczenia rodzinne w większości można otrzymać, jeśli spełnia się przede wszystkim ustalone kryterium dochodowe.

Polecane wideo:


Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełniać kryterium dochodowe. Prawo do tej pomocy materialnej pozwala ubiegać się o dodatkowe środki finansowe, wśród których są: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatek przysługujący osobom samotnie wychowującym dziecko, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek przysługujący osobom kształcącym i leczącym dzieci niepełnosprawne, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeśli stosuje się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym lub z innych, bardziej skomplikowanych przepisów prawnych. Kwoty uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego, a także wysokość wyżej wymienionych świadczeń zmieniają się co trzy lata. Najbliższa weryfikacja przypada na listopad 2012 roku.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Świadczenia dla rodziców
najnowsze pytania

Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Przywileje pracownicze

, kiedy to pojawia się nowy członek rodziny i dezorganizuje cały porządek dotychczasowego życia, ale także sfery zawodowej, kiedy to świeżo upieczeni rodzice (...) prawnych dziecka, bez względu na to, czy rodzice są...

Świadczenia dla rodziców

Zasiłki dla rodziców

Zasiłki dla rodziców

jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodziców zostało oddalone. Za osobę samotnie wychowującą dziecko (...) : rodzice lub jedno z rodziców,...

Świadczenia dla rodziców

Urlop macierzyński

rodziców jej nie obejmują. Spis treści Ile trwa urlop macierzyński? Z urlopu macierzyńskiego (...) porodu. Prawa do tego urlopu nie można się zrzec, można go jedynie rozdzielić między...

Świadczenia dla rodziców

Ulga podatkowa na dzieci

za 2010 roku? Kiedy takie przywileje rodziców przestają obowiązywać? Komu przysługuje ulga na dziecko? Zwrot podatku (...) zł. Warunkiem otrzymania tych pieniędzy jest zapłacenie podatku tej wysokości...

Zasiłki dla rodziców

Matka z dzieckiem

Matka z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o świadczenia.

Zasiłki dla rodziców

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko niepełnosprawne

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są osobom, które opiekują się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zasiłki dla rodziców

Wychowywanie dziecka

Wychowywanie dziecka

O prawo do zasiłku macierzyńskiego może ubiegać się kobieta, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko.

Zasiłki dla rodziców

Rodzina

Rodzina

Zasiłek rodzinny należy się tym rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza 504,00 złotych.