Rodzice mają prawo do otrzymywania materialnej pomocy od państwa. Podstawowe świadczenia dla rodziców to: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) oraz świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Możliwy jest także zasiłek macierzyński po urodzeniu przez kobietę dziecka, a także dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Świadczenia rodzinne w większości można otrzymać, jeśli spełnia się przede wszystkim ustalone kryterium dochodowe.

Polecane wideo:


Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełniać kryterium dochodowe. Prawo do tej pomocy materialnej pozwala ubiegać się o dodatkowe środki finansowe, wśród których są: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatek przysługujący osobom samotnie wychowującym dziecko, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek przysługujący osobom kształcącym i leczącym dzieci niepełnosprawne, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeśli stosuje się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym lub z innych, bardziej skomplikowanych przepisów prawnych. Kwoty uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego, a także wysokość wyżej wymienionych świadczeń zmieniają się co trzy lata. Najbliższa weryfikacja przypada na listopad 2012 roku.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Świadczenia dla rodziców
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Sex, ciąża

Blondyneczka95 • ostatni post 21 godzin temu

1
Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Uprawnienia rodziców

. Co więcej, uprawnienia rodziców dotyczą też dodatkowych zasiłków pieniężnych. Przywileje kobiety w ciąży Przywileje pracownicze podczas ciąży (...) czwartego roku życia (do 18. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych)....

Świadczenia dla rodziców

Ulga podatkowa na dzieci

za 2010 roku? Kiedy takie przywileje rodziców przestają obowiązywać? Komu przysługuje ulga na dziecko? Zwrot podatku otrzymuje się w ciągu (...) tych pieniędzy jest zapłacenie podatku tej wysokości w mijającym roku. O prawo do ulgi...

Świadczenia dla rodziców

Urlop macierzyński

rodziców jej nie obejmują. Ile trwa urlop macierzyński? Z urlopu macierzyńskiego mogą korzystać matka dziecka oraz ojciec dziecka. Pracownica (...) , można go jedynie rozdzielić między oboje rodziców. W 2011 roku,...

Świadczenia dla rodziców

Zasiłki dla rodziców

Zasiłki dla rodziców

dziecko, która dostaje świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica. Osoba ta otrzyma jednak zasiłek rodzinny, jeśli: rodzice lub jedno (...) z rodziców dziecka nie...

Świadczenia dla rodziców

Wspólne rozliczanie się z dzieckiem

18% stawki. Samotni rodzice mogą zapłacić niższy podatek o 556 zł. Jednak okazuje się, że w wielu wypadkach realny zysk będzie niższy (...) lub nie będzie go w ogóle, ponieważ zazwyczaj osoba rozliczająca się na zasadach przewidzianych...

Świadczenia dla rodziców

Przywileje pracownicze

, kiedy to pojawia się nowy członek rodziny i dezorganizuje cały porządek dotychczasowego życia, ale także sfery zawodowej, kiedy to świeżo upieczeni rodzice (...) i opiekunów prawnych dziecka, bez względu na to, czy rodzice...

Świadczenia dla rodziców

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to okres, w którym rodzic lub opiekun prawny czasowo rezygnuje z obowiązków pracowniczych, by zająć się dzieckiem (...) ), choć może być także wykorzystany w późniejszym terminie. Warto pamiętać, że pracodawca nie ma...

Zasiłki dla rodziców

Matka z dzieckiem

Matka z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o świadczenia.

Zasiłki dla rodziców

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko niepełnosprawne

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są osobom, które opiekują się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.