Rodzice mają prawo do otrzymywania materialnej pomocy od państwa. Podstawowe świadczenia dla rodziców to: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. „becikowe”) oraz świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Możliwy jest także zasiłek macierzyński po urodzeniu przez kobietę dziecka, a także dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Świadczenia rodzinne w większości można otrzymać, jeśli spełnia się przede wszystkim ustalone kryterium dochodowe.

Przekarmianie dzieci


Aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełniać kryterium dochodowe. Prawo do tej pomocy materialnej pozwala ubiegać się o dodatkowe środki finansowe, wśród których są: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatek przysługujący osobom samotnie wychowującym dziecko, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek przysługujący osobom kształcącym i leczącym dzieci niepełnosprawne, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeśli stosuje się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym lub z innych, bardziej skomplikowanych przepisów prawnych. Kwoty uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego, a także wysokość wyżej wymienionych świadczeń zmieniają się co trzy lata. Najbliższa weryfikacja przypada na listopad 2012 roku.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Świadczenia dla rodziców
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Ulga podatkowa na dzieci

za 2010 roku? Kiedy takie przywileje rodziców przestają obowiązywać? Komu przysługuje ulga na dziecko? Zwrot podatku otrzymuje się w ciągu (...) tych pieniędzy jest zapłacenie podatku tej wysokości w mijającym roku. O prawo do ulgi...

Świadczenia dla rodziców

Uprawnienia rodziców

. Co więcej, uprawnienia rodziców dotyczą też dodatkowych zasiłków pieniężnych. Przywileje kobiety w ciąży Przywileje pracownicze podczas ciąży (...) czwartego roku życia (do 18. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych)....

Świadczenia dla rodziców

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to okres, w którym rodzic lub opiekun prawny czasowo rezygnuje z obowiązków pracowniczych, by zająć się dzieckiem (...) ), choć może być także wykorzystany w późniejszym terminie. Warto pamiętać, że pracodawca nie ma...

Świadczenia dla rodziców

Przywileje pracownicze

, kiedy to pojawia się nowy członek rodziny i dezorganizuje cały porządek dotychczasowego życia, ale także sfery zawodowej, kiedy to świeżo upieczeni rodzice (...) i opiekunów prawnych dziecka, bez względu na to, czy rodzice...

Świadczenia dla rodziców

Zasiłki dla rodziców

Zasiłki dla rodziców

dziecko, która dostaje świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica. Osoba ta otrzyma jednak zasiłek rodzinny, jeśli: rodzice lub jedno (...) z rodziców dziecka nie...

Świadczenia dla rodziców

Wspólne rozliczanie się z dzieckiem

18% stawki. Samotni rodzice mogą zapłacić niższy podatek o 556 zł. Jednak okazuje się, że w wielu wypadkach realny zysk będzie niższy (...) lub nie będzie go w ogóle, ponieważ zazwyczaj osoba rozliczająca się na zasadach przewidzianych...

Świadczenia dla rodziców

Urlop macierzyński

rodziców jej nie obejmują. Ile trwa urlop macierzyński? Z urlopu macierzyńskiego mogą korzystać matka dziecka oraz ojciec dziecka. Pracownica (...) , można go jedynie rozdzielić między oboje rodziców. W 2011 roku,...

Zasiłki dla rodziców

Matka z dzieckiem

Matka z dzieckiem

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o świadczenia.

Zasiłki dla rodziców

Dziecko niepełnosprawne

Dziecko niepełnosprawne

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są osobom, które opiekują się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.