Urlop wychowawczy - komu przysługuje, świadczenia

Urlop wychowawczy to okres, w którym rodzic lub opiekun prawny czasowo rezygnuje z obowiązków pracowniczych, by zająć się dzieckiem, które nie przekroczyło czwartego roku życia. Najczęściej ten rodzaj urlopu jest przedłużeniem urlopu macierzyńskiego (lub ojcowskiego), choć może być także wykorzystany w późniejszym terminie. Warto pamiętać, że pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi urlopu wychowawczego. Przywileje rodziców dotyczące urlopu pozwalają im na wychowanie dziecka i spędzenie z nim większej ilości czasu w momencie, kiedy dziecko bardzo dynamicznie się rozwija.

urlop wychowawczy - komu przysługuje?

Czas dla dziecka

Urlop wychowawczy jest kontynuacją urlopu macierzyńskiego. Jednak podczas opieki nad dzieckiem nie należy się żadne wynagrodzenie.

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik, który:

  • ma co najmniej sześciomiesięczny staż pracy (do tego okresu wlicza się poprzednie zatrudnienie i okres bezrobocia),
  • złożył pisemny wniosek, w którym widnieje data rozpoczęcia i zakończenia urlopu; pracodawca musi otrzymać wniosek na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu (osobiście lub drogą pocztową).

To, ile trwa urlop wychowawczy, zależy od decyzji rodziców. Urlop może trwać maksymalnie trzy lata, przy czym maluch nie może przekroczyć czwartego roku życia. Urlop może także trwać dodatkowe trzy lata, jeśli dziecko urodziło się niepełnosprawne, i zostać wykorzystany, dopóki podopieczny nie osiągnie pełnoletności. Z urlopu wychowawczego nie trzeba korzystać w sposób ciągły, zatem jeśli nastąpił powrót do pracy, lecz dziecko nie przekroczyło progu wieku, opiekun może ponownie zdecydować się na pójście na urlop wychowawczy.

Na urlopie mogą przebywać i matka, i ojciec jedynie przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie tylko jeden rodzic jest uprawniony do korzystania z tego przywileju. Jeśli pracownik podpisał umowę o pracę na czas określony, prawo to kończy się wraz z wygaśnięciem umowy. Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym i chce go przerwać i wrócić do pracy, może to zrobić, ale pod warunkiem, że pracodawca wyrazi na to zgodę.

Urlop wychowawczy - świadczenia

Do świadczeń z tytułu urlopu wychowawczego należą:

  • ubezpieczenie społeczne, pokrywane z budżetu państwa,
  • dodatek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, jeśli miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza ustalonej kwoty,
  • brak możliwości wypowiedzenia umowy przez pracodawcę przez okres trwania urlopu (wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochodzi do likwidacji firmy lub ogłoszenia upadłości, lub gdy rozwiązanie umowy o pracę niespowodowane winą pracownika jest uzasadnione),
  • wliczanie okresu urlopu wychowawczego do stażu pracy (jako okres nieskładkowy), urlop liczy się także do emerytury,
  • pracownik ma prawo do powrotu do pracy na poprzednie stanowisko lub równorzędne o podobnym wynagrodzeniu.

Pracownik wychowujący dziecko tymczasowo zrezygnował z pełnienia obowiązków, zatem pracodawca nie jest zobowiązany do wynagradzania pracownika. Pensja zostanie przyznana dopiero po powrocie do pracy. Co ważne, w czasie urlopu wychowawczego można pracować na niepełny etat (również u innego pracodawcy), jeśli w tym samym czasie możliwe jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy to przywilej, który daje rodzicom możliwość całodobowego opiekowania się pociechą i stałym obserwowaniem, jak dorasta. Niestety, wiąże się on jednocześnie z ograniczeniem budżetu domowego.

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Urlop wychowawczy - komu przysługuje, świadczenia
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły Urlop wychowawczy - komu przysługuje, świadczenia
Urlop wychowawczy - komu przysługuje, świadczenia

Narodziny

Narodziny

Urlop wychowawczy - komu przysługuje, świadczenia

Wyprawka dla malucha

Wyprawka dla malucha

Ubranka dla dziecka powinny być wykonane z łatwo piorących się i przewiewnych materiałów. Bardzo dobrze spisują się ciuszki bawełniane, które są miękkie i miłe w dotyku

Urlop wychowawczy - komu przysługuje, świadczenia

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

. Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Urlop może być udzielony tylko w celu sprawowania (...) wychowawczego przez...

Urlop wychowawczy

Czas dla dziecka

Czas dla dziecka

Urlop wychowawczy jest kontynuacją urlopu macierzyńskiego. Jednak podczas opieki nad dzieckiem nie należy się żadne wynagrodzenie.

Urlop macierzyński

Tacierzyński

Tacierzyński

W 2010 roku weszło w życie nowe prawo, uznające, że ojciec dziecka również ma prawo do urlopu ojcowskiego, bez względu na to, czy taki urlop przysługuje już matce dziecka.

Urlop macierzyński

Matka karmiąca dziecko

Matka karmiąca dziecko

Przerwy przeznaczone na karmienie dziecka są wliczane do czasu pracy i przysługuje za nie normalne wynagrodzenie.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński dla ojca

, kiedy matce przysługiwał urlop macierzyński. Wyjściem trochę awaryjnym był zawsze urlop wychowawczy , ale nie jest to rozwiązanie dobre dla wszystkich (...) przysługuje...

Świadczenia dla rodziców

Urlop macierzyński

. Warto jednak pamiętać, że urlop macierzyński oraz urlop wychowawczy przysługują tylko wtedy, kiedy pracownica ma podpisaną umowę o pracę. Otrzymuje (...) . Po urodzeniu bliźniąt matce...

Świadczenia dla rodziców

Przywileje pracownicze

się z nimi zapoznać bardziej szczegółowo. Ważne, że urlop macierzyński przysługuje także opiekunom prawnym dzieci na tych samych zasadach. Kolejny (...) , wychowawczy i ojcowski. W tych przypadkach...