Pamięć krótkotrwała

Pamięć krótkotrwała (ang. short-term memory, STM) albo inaczej pamięć operacyjna stanowi drugi etap przetwarzania informacji przez umysł. Jest swego rodzaju przełącznikiem między pamięcią sensoryczną a pamięcią długotrwałą. Pamięć krótkotrwała przechowuje niewielkie partie wiadomości przez krótki czas (do kilkunastu sekund). To tymczasowy magazyn do przechowywania nowych informacji, które albo przejdą do pamięci długotrwałej i przyjmą postać trwałego engramu (śladu pamięciowego), albo zostaną zignorowane, uznane za nieistotne i zapomniane. Pamięć STM pełni funkcję selektywnego sita, które analizuje, co jest ważne, a co nie. Jak działa pamięć operacyjna i czym różni się od pamięci długotrwałej?

Zobacz film: "Gdzie szukać pomocy w przypadku uzależnień i innych problemów psychologicznych?"

Funkcje pamięci operacyjnej

Pamięć krótkotrwała (operacyjna) służy jako bufor, w którym umieszcza się usłyszane przed chwilą nowe nazwisko. Działa ona także jako czasowy magazyn dla słów z pierwszej części zdania, gdy czyta się już jego koniec. Pamięć operacyjna jest procesem świadomego doświadczenia umysłowego – z jednej strony, włącza informacje pochodzące z pamięci sensorycznej, a z drugiej – wydobywa informacje z pamięci długotrwałej. Działa zatem dwukierunkowo. Ponadto, pamięć krótkotrwała dostarcza umysłowej „przestrzeni roboczej”, w której sortuje się i koduje informacje przed włączeniem ich do trwalszego przechowania. Czyniąc to, sprawia, że doświadczenia nabierają znaczenia poprzez wiązanie ich z informacją przechowywaną w pamięci długotrwałej. Pamięć operacyjna to „centralny układ przetwarzający” dla całego systemu pamięci.

Pamięć operacyjna jest rejestrem, utrzymującym informację przeważnie przez około 20 sekund, czyli znacznie dłużej niż czyni to pamięć sensoryczna. Jeśli podejmie się wysiłek i będzie się powtarzać materiał, można utrzymać aktywną informację dłużej. Pamięć krótkotrwała jako umysłowa przestrzeń robocza, w której się myśli, łączy obrazy wydobyte z pamięci długotrwałej. Zdaje się zatem, że pamięć operacyjna działa na podobnej zasadzie, jak centralny procesor w komputerze, ale też jako stacja przekaźnikowa między pozostałymi systemami pamięci. Gdy dochodzi do przeładowania pamięci operacyjnej, zwykłe elementy, które były w niej wcześniej, zostają usunięte, by ustąpić miejsca nowszym. Jednak gdy pamięć operacyjna jest zapełniona informacją wymagającą uwagi, można nawet nie zauważyć nowej informacji docierającej przez zmysły.

Różnice między pamięcią krótkotrwałą a długotrwałą

Zasadniczo proces zapamiętywania dzieli się na trzy etapy. Zdarzenia najpierw muszą zostać przetworzone przez pamięć sensoryczną i krótkotrwałą (operacyjną), zanim w końcu dostaną się do magazynu pamięci długotrwałej, z którego mogą w późniejszym czasie zostać wydobyte z powrotem do pamięci operacyjnej. Często pamięć krótkotrwałą przeciwstawia się pamięci długotrwałej, traktując je jako oddzielne magazyny pamięciowe, wykorzystujące odmienne sposoby rejestrowania informacji oraz niejednakowo wrażliwe na zapominanie. Czym różni się pamięć krótkotrwała i długotrwała?

Właściwość PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA
Czas przechowywania kilkanaście sekund do kilku lub kilkunastu minut praktycznie nieograniczony
Pojemność 7 +/- 2 elementy; elementem może być cyfra, liczba, litera, figura geometryczna lub wyraz praktycznie nieograniczona; nawet do 185 miliardów bitów informacji
Zapamiętywanie szybkie, nie wymaga wysiłku, przebiega automatycznie wolniejsze, wymaga zaangażowania i skupienia uwagi
Dostęp łatwy i natychmiastowy powolny, niekiedy wymaga wysiłku
Utrwalanie materiału powtórki wewnętrzne; w pewnych wypadkach ułatwiają przekazanie materiału do pamięci trwałej wykrycie wewnętrznej struktury lub znaczenia; uczenie się dowolne
Format zapamiętywanych informacji akustyczny lub wzrokowy semantyczny lub wzrokowy
Wrażliwość na zapominanie duża; informacje zapomniane znikają bezpowrotnie mała; informacje są zapominane pozornie, ponieważ można je odzyskać dzięki stosowanym świadomie specjalnym strategiom wydobycia, albo są odzyskiwane spontanicznie, w wyniku reminiscencji
Format zapisu głównie akustyczny i wzrokowy; niekiedy semantyczny głównie semantyczny; niekiedy wzrokowy lub słuchowy
Czynniki powodujące interferencję (zniekształcenia pamięciowe) podobieństwo akustyczne (na zasadzie baran – banan) podobieństwo semantyczne lub wzrokowe (na zasadzie baran – zwierzę)

Pamięć operacyjna ukierunkowuje uwagę na ważne dane pochodzące ze zmysłów lub na materiał wydobyty z pamięci długotrwałej, czasowo przechowuje dźwięki albo obrazy wzrokowe oraz manipuluje nimi, przetwarza słowa i pomaga w zapamiętywaniu zdarzeń. Tak naprawdę bez pamięci krótkotrwałej nie dałoby się żyć.

psycholog Kamila Krocz, 10 miesięcy temu

Bibliografia

  • Maruszewski T., Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia [w:] Strealu J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, GWP, Gdańsk 2004, ISBN 83-87957-05-4.
  • Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, PWN, Warszawa 2010, ISBN 978-83-01-16300-6.

Inteligencja

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Inteligencja
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Inteligencja
Inteligencja

Inteligencja płynna i skrystalizowana

Inteligencja i sposób pomiaru ilorazu inteligencji budzą ciągle liczne kontrowersje w środowisku psychologicznym. Nie ma jednej obowiązującej (...) definicji inteligencji, akceptowanej przez wszystkich....

Inteligencja

Inteligencja matematyczna

Inteligencja matematyczna, a precyzyjniej inteligencja matematyczno-logiczna, to rodzaj inteligencji, który bardzo dobrze poddaje się badaniu (...) i znajduje odzwierciedlenie w ilorazie inteligencji...

Inteligencja

Pamięć długotrwała

Zasadniczo proces zapamiętywania dzieli się na trzy etapy. Każda informacja, która w końcu trafia do pamięci długotrwałej, musi najpierw zostać przetworzona przez pamięć sensoryczną i pamięć operacyjną (krótkotrwałą). Pamięć długotrwała (ang. long-term...

Inteligencja

Inteligencja werbalna

Inteligencja werbalna to jeden z wielu rodzajów inteligencji, jakie posiada człowiek. Obok inteligencji analitycznej, inteligencji twórczej (...) , inteligencji logiczno-matematycznej...

Inteligencja

Style poznawcze

. Zdolności poznawcze nie ograniczają się jedynie do inteligencji, ale dotyczą też stylów poznawczych, określanych czasem jako osobowości intelektualne

Inteligencja

Inteligencja społeczna

Inteligencję społeczną można rozbić na dwa podtypy - inteligencję interpersonalną i inteligencję intrapersonalną. Inteligencja interpersonalna (...) to zdolność do rozumienia zamiarów,...

Inteligencja

Ćwiczenia na mózg

Ćwiczenia na mózg

Z wiekiem szwankuje nie tylko zdrowie fizyczne, ale i sprawność umysłowa. Specjaliści przekonują jednak, że wystarczy wykonywać jedno ćwiczenie na mózg dziennie, by na dłużej cieszyć się dobrą pamięcią i intelektem ostrym jak brzytwa.

Inteligencja

Zaburzenia w sieci mózgowej mogą uczynić nas lepszymi myślicielami

Przez ostatnie 100 lat, naukowcy zrozumieli, że różne obszary mózgu posiadają unikalne funkcje. Dopiero niedawno zdali sobie sprawę, że nie są one zorganizowane w stały sposób. Zamiast ściśle określonych tras komunikacji pomiędzy różnymi obszarami, sposób...