Poczucie winy

Trudna samoakceptacja

Poczucie winy współtowarzyszy często różnym problemom natury psychicznej, np.: depresji, samotności, kryzysom małżeńskim, alkoholizmowi, zdradzie czy zaburzeniom...

Poczucie winy w psychologii często jest rozpatrywane wspólnie z takimi emocjami, jak wstyd, zażenowanie czy zakłopotanie. I chociaż każde z tych odczuć ma nieco inny charakter, to do tej pory nie znaleziono metodologicznie mocnego narzędzia pomiarowego, które pozwoliłoby rozdzielić te emocje. Poczucie winy współtowarzyszy często różnym problemom natury psychicznej, np. depresji, samotności, kryzysom małżeńskim, alkoholizmowi, narkomanii, zdradzie, zaburzeniom nawyków i popędów czy trudnościom wieku pokwitania itp. Na czym polega rygoryzm sumienia? Po co człowiekowi samokrytyka? Czym różni się poczucie winy od poczucia wstydu? Jakie rodzaje winy daje się wyróżnić i jaki jest związek między samopotępieniem a depresją?

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Psychoterapia par - razem czy osobno?"

Poczucie winy a poczucie wstydu

Wstyd jest emocją szczególną, bo może być zarówno negatywny, jak i pozytywny. Negatywny – ponieważ stanowi efekt przekraczania własnych norm i świadomości bycia niedoskonałym. Pozytywny – bowiem dzięki poczuciu wstydu człowiek unika uchybień i wykroczeń. Wstyd jest pożądaną emocją, bo informuje innych, że ma się wewnętrzne hamulce i kontrolę nad nagannymi czynami. Poczucie wstydu odnosi się zazwyczaj do zasad religijnych i norm społecznych, a w psychopatologii wiąże się z objawami depresji. Wstyd powstaje wówczas, gdy człowiekowi nie udaje się żyć zgodnie z osobistymi ideałami. Odczuwa wtedy hańbę, poczucie niższości, szczególnie w oczach osób znaczących, których opinia jest osobiście ważna.

Wstyd jest strażnikiem przyzwoitości, a więc w odniesieniu do koncepcji Zygmunta Freuda, to aspekt superego – cenzora moralnego. Ze wstydem ma się do czynienia wówczas, gdy człowiek działa wbrew swojemu „Ja idealnemu”, czyli przeciwko standardom wartościowania własnej osoby. Jeżeli wymagania są wygórowane, może pojawić się niska samoocena i brak samoakceptacji. W czym tkwi różnica między poczuciem wstydu a poczuciem winy? Wina to silniejsza i dłużej trwająca emocja, której towarzyszy uczucie popełnienia zła. Człowiek sam dla siebie staje się sędzią i stara się przepracować zdarzenia we własnej świadomości bez świadków i pomocy innych. Natomiast poczucie wstydu pojawia się w społecznym kontekście i jest przede wszystkim związane z usiłowaniem zachowania pozytywnego obrazu siebie w oczach innych. W tym przypadku sędziami są ludzie fizycznie obecni lub wyobrażeni.

Patologia poczucia winy i samooskarżanie się

Poczucie winy jest emocją „kognitywną” i nieobecną we wczesnym dzieciństwie. Pojawia się dopiero, gdy dziecko jest zdolne zrozumieć znaczenie przekraczania standardów zachowania, umie rozróżnić dobro od zła. Kształtuje się stopniowo wraz z rozwojem molarnym od poziomu przedkonwencjonalnego, kiedy dziecko pragnie tego, co przyjemne, a unika kary, do poziomu postkonwencjonalengo (powyżej około 16. roku życia), kiedy następuje interioryzacja zasad moralnych i wypracowanie autonomicznych norm etycznych.

Poczucie winy to informacja, że jednostka wypracowała własny system wartości, który wpływa na jej zachowanie oraz że ma wgląd w siebie. Na poziomie konotacyjnym poczucie wstydu jest bliskie zakłopotaniu czy zażenowaniu. Zakłopotanie to słabsza emocja z „rodziny wstydu”. Źródłem zażenowania są raczej trywialne sytuacje o charakterze zaskoczenia, które powodują humor, uśmiech i żartowanie z siebie, natomiast wstyd demaskuje umiejscowione w psychice braki czy słabe strony „Ja”, co skutkuje autoobrazą, złością, samokrytyką i usprawiedliwianiem się.

Zawstydzenie i zażenowanie mają związek z nieśmiałością. Ludzie nieśmiali, którzy bezustannie poddają swoje zachowania autoanalizie, szybciej zareagują tymi emocjami w sytuacjach społecznych, gdy ich idealne ego będzie wystawione na próbę. Problematyką poczucia winy zajmują się nie tylko psychologowie kliniczni czy psychologowie osobowości, ale też teolodzy, etycy i duchowni, gdyż tematyka dotyka sumienia człowieka, samooskarżania i skrupułów.

Rodzaje poczucia winy

Poczucie winy to niejednorodny stan emocjonalny, który przyjmuje różne wymiary. Wyróżnia się:

  • prawne poczucie winy – w przypadku naruszenia zasad i standardów życia społecznego, niezależnie od tego, czy zostało się schwytanym i czy są obecne wyrzuty sumienia, np. po przejechaniu na czerwonym świetle czy kradzieży batona ze sklepu;
  • społeczne poczucie winy – złamanie niepisanych reguł i oczekiwań społecznych, np. w przypadku złośliwej krytyki innych, plotkowania, obmawiania;
  • personalne poczucie winy – naruszanie własnych nakazów sumienia, osobiste przeświadczenie, że zachowanie odbiega od wyznaczonych sobie norm i zasad;
  • teologiczne poczucie winy – wyrzuty sumienia, pojawiające się na skutek naruszenia praw i zasad etycznych bez względu na to, jaką religię się wyznaje.

Wina może być też obiektywna albo subiektywna. Ogólne poczucie winy wiąże się z wyrzutami sumienia, poczuciem wstydu, potępienia i żalu, że zrobiło się coś, czego nie powinno się robić lub zaniedbało się coś, co jest istotne. Ponadto pojawia się strach, lęk przed karą, chęć zadośćuczynienia albo izolowanie się od innych. Poczucie winy może mieć charakter właściwy, kiedy odczuwa się wyrzuty proporcjonalne do wykroczenia i motywuje do poprawy albo niewłaściwy, gdy poczucie winy jest zbyt silne, nieadekwatne do czynu lub zbyt słabe czy w ogóle nieobecne.

Dojrzałe poczucie winy i poczucie winy patologiczne

Dojrzałe przeżywanie poczucia winy świadczy o dojrzałej osobowości i umożliwia zachowanie równowagi psychicznej. Zdrowe sumienie to również stabilna samoocena. Człowiek jest wówczas zdolny przyznać się do czynu niezgodnego z własnym systemem wartości i standardami społecznymi, czemu towarzyszy ekspiacja, chęć zadośćuczynienia, pokuty i naprawienia błędu. Patologia poczucia winy wiąże się natomiast z różnymi zaburzeniami natury psychicznej, np. może pojawić się zaniżona samoocena, depresja, zaburzenia nawyków i popędów, symptomy charakterystyczne dla osobowości dyssocjalnej itp. Kiedy pojawia się ryzyko takich zaburzeń?

  • Kiedy system wartości nie został zinterioryzowany (uwewnętrzniony).
  • Kiedy występują zakłócenia w zdolności krytycznej oceny własnych zachowań.
  • Kiedy reakcja emocjonalna w wyniku autoanalizy prowadzi do negatywnych objawów, jak: poczucie zagrożenia, poczucie bezwartościowości, poczucie bycia gorszym, odmawianie sobie prawa do szczęścia, szacunku i miłości.

Nadmierne poczucie winy, koncentracja na słabościach, błędach, porażkach, wykroczeniach, poczucie niedorastania do ideału oraz zaniżona samoocena to częste objawy depresji. Mogą one wynikać np. z przyjętego systemu wartości lub tendencji perfekcjonistycznych, które nie dają prawa na bycie niedoskonałym, co często prowadzi do lęku, niepewności, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych czy symptomów charakterystycznych dla osobowości anankastycznej.

Przyczyn poczucia winy można wymienić kilka. Są to np. nierealne oczekiwania, kiedy rodzice, pracodawcy, przyjaciele, osoby z zewnątrz, ale też sama jednostka stawia sobie poprzeczkę zbyt wysoko. Standardy są niemożliwe do zrealizowania, stąd pojawia się krytyka, potępienie i skargi. Inne źródło poczucia winy to presja społeczna i poczucie niższości. Człowiek niejednokrotnie w dzisiejszym świecie przegrywa w „wyścigu szczurów”, nie wytrzymuje tempa konkurencji, dlatego istnieje ryzyko, że zacznie się obwiniać za to, jaki jest beznadziejny.

Rygoryzm sumienia, nadmierny samokrytycyzm, sztywność w zakresie oceny własnych zachowań, zbyt rygorystyczne trzymanie się przepisów i ciągła postawa oceniająca wobec własnej osoby to nie tylko baza dla depresji. Osobowość skrupulatna, jak potocznie się ją określa, może wynikać np. ze zbyt wygórowanych aspiracji wobec dziecka ze strony rodziców, co destabilizuje obraz samego siebie, przyczynia się do dezorientacji, koncentracji na rytuałach i natrętnych myślach o sobie, a w ostateczności prowadzi do nerwicy natręctw.

Patologie w zakresie poczucia winy i „nieprawidłowo wyregulowane sumienie” mogą zmierzać w dwóch skrajnych kierunkach – albo do lekceważenia zasad moralnych i ignorowania norm społecznych, co prowadzi do zachowań patologicznych, np. bójek, wandalizmu, kradzieży itp. albo - z drugiej strony - zbyt rygorystyczne sumienie, które rodzi nieadekwatne poczucie winy, lęk i nadodpowiedzialność za własne czyny może przyczynić się do zachowań autodestrukcyjnych, jak autoagresja i samookaleczanie.

Komentarze (7)
~anonimus
~anonimus ponad rok temu

@~anonim: czy w Starym lub Nowym Testamencie jest zmianka o tym, że masturbacja, a raczej samogwałt, jak to powszechnie nazywa kościół, jest zakazana? Też jestem wierząca, ale moim zdaniem czasem trzeba na pewne sprawy popatrzeć z dystansem, a tym bardziej, że masturbując się nie robisz krzywdy innym ani sobie (chyba, że jesteś uzależniony, ale to już inny problem :))

Odpowiedz
~anonim
~anonim ponad rok temu

Ja mam poczucie winy po masturbacji typu: co ja robię?! I winę że robię to mimo, że wierzę, chodzę do kościoła i nie jestem wstanie nawet się z tego wyspowiadać. Z drugiejstrony uważam, że czynność ta nie powinna być zabroniona przez kościół, bo co z tego że ktoś pójdzie do tej spowiedzi jak za chwilę znowu zrobi to samo, bo to jest tak przyjemne, że poczucie winy czuje się pół na pół (z jednej strony było to złe a z drugiej przyjemne i tego w pewnym sensie nie żałujemy)

Odpowiedz
~annika
~annika ponad rok temu

Ja mam poczucie winy bo wiedzie mi się lepiej niż niektórym ludziom w mojej rodzinie. Szczególie bolesne jest to, że nie mogę w żaden sposób pomóc mojej starej i schorowanej babci, która mnie przez jakiś czas wychowywała. Mieszkam za granicą i odwiedzając ją czasami w Polsce nawet nie mogę spać z nią pod jednym dachem przez wójka alkoholika(jej syna), który z nią mieszka mieszka :(

Odpowiedz
~Marysia
~Marysia ponad rok temu

Bardzo dobry artykuł ,wiem coś na ten temat ,bo byłam osoba nieśmiałą i wstydliwą ,zawsze zgodna ,litościwa dla ludzi a nie dla siebie ,przez niską samoocenę byłabym przegrała życie lecz obudziłam się z marazmu, byłam ofiarą nie umiałam się bronić i powiedzieć nie.

Odpowiedz
~matti2515
~matti2515 ponad rok temu

Czy istnieje możliwość iż dziecko z rodziny patologicznej oskarżane o coś czego nie jest winien - czuje nieuzasadnione poczucie winy. I zamienia nieuzasadnione na uzasadnione poczucie winy uderzając np. w plecy albo ręce otwartą ręką lub rzucając martwymi przedmiotami w rodziców?

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Poczucie winy
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Poczucie winy
Poczucie winy

Trudna samoakceptacja

Trudna samoakceptacja

Poczucie winy współtowarzyszy często różnym problemom natury psychicznej, np.: depresji, samotności, kryzysom małżeńskim, alkoholizmowi, zdradzie czy zaburzeniom nawyków. Uśpiona samoakceptacja odbiera radość życia.

Poczucie winy

Poczucie winy po rozstaniu

Poczucie winy po rozstaniu z partnerem to częste doznanie. Bez względu na to, czy sam zainicjowałeś rozstanie, czy zostałeś porzucony, pojawiają (...) się samotność, żal, pustka, upokorzenie i rozczarowanie. Intensywność...

Poczucie winy

Manipulowanie uczuciami

Poczucie winy, szczególnie to nieuzasadnione i wywołane manipulacją, może poważnie zaburzyć życie emocjonalne. Oczywiście pamiętajmy, że poczucie winy w pewnych sytuacjach prowadzi do...

Randki

Seks bez miłości (WIDEO)

Seks bez miłości (WIDEO) Odtwórz wideo

są narażone na wiele problemów psychicznych, np. zaburzenia emocjonalne, poczucie winy oraz na choroby przenoszone drogą płciową. (...) Seks w związku kształtuje relacje, buduje zaufanie i poczucie...

Stres

Jak uodpornić się na stres (WIDEO)

Jak uodpornić się na stres (WIDEO) Odtwórz wideo

Jak uodpornić się na stres? Idealną formą walki ze stresem jest uprawianie sportu. Zwłaszcza sporty ekstremalne, które wyzwalają w uprawiającej je osobie silne emocje, pozwalają na przyzwyczajenie się do stałego poziomu stresu. Jednak oprócz sportów ekstremalnych...

Uzależnienie od seksu

Leczenie seksoholizmu (WIDEO)

Leczenie seksoholizmu (WIDEO) Odtwórz wideo

pogardę, wstręt, a także poczucie winy w stosunku do swoich bliskich. Każdy erotoman ma problem z prawdziwą bliskością z drugim człowiekiem, jej brak

Relacje z dziećmi

Najbardziej zaskakujące zmiany w życiu rodzica

Najbardziej zaskakujące zmiany w życiu rodzica

- czas spędzony bez dziecka pomoże zregenerować siły. Poczucie winy jest normalne Kiedy pierwszy raz bierzesz dziecko na ręce, a (...) często nawet przed tym momentem, obiecujesz, że będziesz najlepszym rodzicem. Jednak...

Zbilansowana dieta - charakterystyka, zasady, zdrowe produkty żywieniowe

Jak zjadać 5 posiłków dziennie?

Jak zjadać 5 posiłków dziennie?

, ale jak często jesz. Eksperci zalecają spożywanie 5 posiłków dziennie, a dzięki naszym wskazówkom dowiesz się jak to zrobić. Wyrzuć z głowy poczucie winy Będziesz