Stalking

Nękanie, czyli stalking, to powtarzalny ciąg zachowań podejmowanych przez napastnika w celu wywołania u prześladowanej osoby stanu uzasadnionych obaw o swoje bezpieczeństwo. W tym procesie, z jednej strony występuje stalker (sprawca), a z drugiej – osoba nękana (ofiara). Stalking telefoniczny może nie wyglądać na przestępstwo i sprawiać wrażenie niewinnych, miłych działań ze strony stalkera. Ofiary nękania odczuwają stały niepokój, osaczenie oraz poczucie zagrożenia życia. Na czym dokładnie polega ten rodzaj przemocy i jak się bronić przed prześladowaniem?

Zobacz film: "Kiedy należy zgłosić się do psychiatry?"

Co to jest stalking?

Obecnie pojęcie „stalking” jest określane jako „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”. Osoba dręcząca wykorzystuje również działania, które dla ludzi z otoczenia mogą być postrzegane jako przyjaźń.

Takie zachowanie należy potraktować poważnie i nie dać się wciągnąć w fałszywą przyjaźń czy uprzejmość. Nękanie jest czynem karalnym, podobnie jak zniszczenie mienia, przemoc domowa i obraza imienia. Przykładowe czyny typowe dla stalkingu to: śledzenie ofiary, osaczenie jej poprzez ciągłe wizyty, pocztę elektroniczną i wysyłanie SMS-ów oraz obdarowanie podarunkami.

Aspekty prawne nękania

Stalking w Polsce nie ma regulacji prawnej w formie ustawy. Do orzeczenia o nękaniu wymienia się ustawę art. 191 § Kodeksu karnego, która stanowi, że : „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oraz art. 190 § 1 Kodeksu karnego: „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Skutki stalkingu można podzielić na fizyczne i psychiczne. Do fizycznych zalicza się: niszczenie rzeczy osobistych, destabilizację życia prywatnego i pracy, szkalowanie imienia poprzez rozpowszechnianie spreparowanych informacji, a także zgwałcenia, a nawet zabójstwa. Do psychicznych skutków nękania można zaliczyć: objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD), brak harmonii w życiu własnym oraz rodziny, utratę pracy. W skrajnych przypadkach może pojawić się uzależnienie i myśli samobójcze.

Jak się bronić przed prześladowcą?

Osoba nękająca ingeruje w życie prywatne ofiary. Jeżeli zachowania stalkera wywołują u osoby nękanej poczucie zagrożenia, to takie czyny należy niezwłocznie zgłosić na policję. Należy zebrać wszystkie dowody oraz zapisać SMS-y. Mogą nimi być również: e-maile, nagrania magnetofonowe, listy, zdjęcia, dokumentacja medyczna itd. Ofiary stalkingu mogą oczekiwać zadośćuczynienia w postaci wynagrodzenia pieniężnego.

Działania stalkerów wymierzone są m.in. w prywatność i intymność czy spokój ofiary. Nękanie może być przyczyną strat materialnych, poprzez np. rezygnację ofiary z pracy. Według § 1 Kodeksu cywilnego, osoba, której dobro osobiste jest zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. Według badań, sprawcy stalkingu to mężczyźni poniżej 40. roku życia. Oczywiście stalker może być również osobą nieznaną ofierze. Czasami jest to człowiek chory psychicznie.

Weronika Buczkowska, ponad rok temu

Relacje w pracy

Komentarze (2)
~xs.
~xs. ponad rok temu

Zachęcam Panią mgr.do szczegółowej lektury Kodeksu karnego. Art. 190a. Uporczywe nękanie - stalking Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Relacje w pracy
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Relacje w pracy
Relacje w pracy

Gwałt w pracy (WIDEO)

Gwałt w pracy (WIDEO) Odtwórz wideo

Zgwałceniem może być sytuacja, w której ktoś wykorzystuje swoją wyższą pozycję w pracy do tego, aby zmusić drugą osobę do kontaktów seksualnych (...) . O gwałcie w pracy opowiada Arkadiusz Bilejczyk, seksuolog. Zgwałcenie...

Relacje w pracy

Stresująca praca

Stresująca praca

Stres w pracy pojawia się wtedy, gdy wymagania pracodawcy przerastają nasze możliwości.

Relacje w pracy

Sygnały świadczące o tym, że twoja praca jest toksyczna

Sygnały świadczące o tym, że twoja praca jest toksyczna

Wykonywana praca oraz atmosfera wokół niej ma ogromny wpływ na życie człowieka. Jeżeli nie jesteś z niej zadowolony, przenosisz swoje nastawienie (...) na inne obszary. Toksyczne miejsca pracy mogą też mieć wpływ na...

Relacje w pracy

Prezenteizm - choroba korporacyjna pracowników

Prezenteizm - choroba korporacyjna pracowników

Czujesz się przeziębiony, ale zamiast do lekarza idziesz do pracy? Takie zachowanie to prezenteizm, czyli obecność w pracy pomimo choroby (...) , czyli przychodzenie do pracy pomimo złego stanu zdrowia,...

Relacje w pracy

Molestowanie - definicja, rodzaje, ofiary

do molestowania najczęściej dochodzi w miejscu pracy, jednak można się z nim spotkać również w szkole (nauczyciel w stosunku do ucznia, a także starsi (...) ofiarami molestowania padają kobiety. Są one narażone na molestowanie dosłownie...

Życie intymne

Erotoman - kim jest, terapia

się, że erotoman dopuszcza się czynów karalnych, do których można zaliczyć między innymi śledzenie, nękanie, stalking, grożenie, zachowania o charakterze