Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Mgr Arleta Balcerek

Grupy wsparcia dla osób z nerwicą

Grupy wsparcia dla osób z nerwicą
Grupy wsparcia dla osób z nerwicą

Nerwica zmienia życie osoby chorej. Towarzyszący jej lęk i problemy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach powodują, że chory wycofuje się z życia. Leczenie nerwicy opiera się na zrozumieniu problemów chorego oraz wysłuchaniu go. Dlatego też psychoterapia jest podstawową metodą leczenia nerwic. Dobrym jej uzupełnieniem jest uczestnictwo w spotkaniach grup wsparcia. Kontakt z innymi osobami chorymi uświadamia osobie cierpiącej na zaburzenia nerwicowe, że nie jest ona samotna w swoim problemie.

spis treści

1. Czym są grupy wsparcia?

Grupy wsparcia to pomoc psychologiczna polegająca na rozmowach z ludźmi o podobnych problemach. Poszczególni członkowie są dla siebie oparciem i służą sobie wzajemnie pomocą. Nie jest to pomoc specjalistyczna, jednak zaspokaja wiele potrzeb chorych i pozwala na znalezienie konstruktywnych rozwiązań ich problemów.

Praca w grupie zapewnia chorym poczucie wspólnoty i akceptacji. Członkowie grupy biorą dobrowolnie udział w zajęciach, sami decydują o poruszanych tematach i znajdują rozwiązania. Struktura grupy zależy od potrzeb jej członków. Może mieć charakter otwarty (mogą dochodzić nowe osoby, inne mogą odchodzić) lub zamknięty (skład grupy nie zmienia się w trakcie jej trwania). Również czas pracy grupowej zależy od osób uczestniczących w spotkaniach. Problemy, z jakimi się borykają, są głównym czynnikiem wpływającym na ilość spotkań. W zależności od tych problemów w grupa może być otwarta na różne osoby lub wyznaczać kryteria przynależności (np. wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj choroby, itp.)

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Dlaczego warto robić screening?"

Współpraca międzyludzka jest istotnym elementem radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wspólnie ludzie mogą znaleźć więcej pomysłów na wyjście z sytuacji, opracowywać efektywne strategie działania i obdarzać się niezbędnym wsparciem. Zrozumienie i pomoc innych osób jest także niezbędna w powrocie chorego do zdrowia. Poczucie akceptacji i wspólnoty jest motywacją do działania i poprawy swojego życia.

2. Trudności osób chorych na nerwicę

Osoby, które cierpią na zaburzenia lękowe są narażone na szereg komplikacji. Występują u nich objawy somatyczne nerwicy takie jak: bóle w klatce piersiowej, duszności, uczucie ściśniętego gardła, zaburzenia rytmu serca i oddechu, dolegliwości związane z trawieniem i wydalaniem. Powyższe objawy nie mają zazwyczaj potwierdzenia w badaniach laboratoryjnych. Są związane z zaburzeniami psychicznymi z jakimi boryka się osoba chora.

Oprócz objawów fizycznych chory na nerwicę odczuwa przede wszystkim dolegliwości psychiczne. Jego myślenie jest zaburzone, także postrzeganie zmienia się pod wpływem choroby. Osoba chora ma problemy z kontaktami z otoczeniem, odczuwa silny lęk związany z wykonywaniem wielu czynności czy uczestnictwem w trudnych sytuacjach. Towarzyszy temu napięcie emocjonalne i poczucie wyobcowania. Chorzy mają trudności w codziennym funkcjonowaniu. Potrzebują wsparcia i pomocy otoczenia.

3. Grupy wsparcia w leczeniu nerwicy

Pacjenci ze zdiagnozowaną nerwicą potrzebują wiele uwagi. Choroba ma podłoże w wewnętrznych konfliktach i nieefektywnym radzeniu sobie z trudnościami. W trakcie trwania choroby chory ma problemy z codziennym funkcjonowaniem, potrzebuje pomocy osób ze swojego otoczenia. Oprócz pomocy bezpośredniej w wykonywaniu obowiązków czy zadań, potrzebuje również wsparcia i zrozumienia.

Wsparcie ze strony bliskich nie zawsze jest wystarczające. Rodzina nie zawsze jest w stanie zapewnić odpowiedniej pomoc psychologicznej choremu. Może on czuć się odrzucony i niepotrzebny. W powrocie do zdrowia mogą pomóc grupy wsparcia, które odciążą rodzinę, ale również zaspokoją społeczne potrzeby chorego.

Spotkania w grupach są możliwością wymiany poglądów, wrażeń i przeżyć. Chory ma szansę porozmawiać o tym, co się z nim aktualnie dzieje, jakie spotyka trudności. Grupa jest dla niego nie tylko wsparciem. Członkowie grupy służą również pomocą w trudnych chwilach. Praca w grupie jest także możliwością znalezienia większej liczby rozwiązań problemu i przedyskutowania ich.

W grupie chory nie jest sam ze swoim problemem. Ma dzięki temu szansę zaakceptować to, co się z nim dzieje i starać się pracować nad swoim samopoczuciem. Przynależność do wspólnoty daje siłę do walki z chorobą i otwiera przed chorym nowe możliwości. Na zasadzie społecznego uczenia się członkowie grupy mogą przyswajać prawidłowe wzorce zachowań i wzmacniać swoje pozytywne cechy. Poczucie akceptacji i bycia potrzebnym wpływa na podwyższenie samooceny i wzrost poczucia własnej wartości.

Otoczenie przyjaznych i wyrozumiałych osób daje choremu poczucie bezpieczeństwa i pozwala podejmować ryzyko związane z trudnymi życiowymi sytuacjami. Pozytywnie działa również na zmniejszenie lęku i napięcia emocjonalnego. W trakcie spotkań każdy członek grupy może omówić na forum swoje trudności i skonfrontować swoje poglądy z innymi uczestnikami. Spotkania dają szansę rozmowy o emocjach. Chory może wyrażać swoje uczucia i uzyskiwać zwrotne informacje. Dzięki pracy w grupie chory jest dowartościowany i odnajduje sens w swoich działaniach.

Grupa wsparcia jest dobrym uzupełnieniem psychoterapii i farmakoterapii osób chorych na nerwicę. Pozwalają choremu przyspieszyć powrót do zdrowia. Na spotkaniach uczestnicy wymieniają się informacjami i uwagami, a rozmowy pozwalają poradzić sobie z trudnymi emocjami. Pomoc innych osób jest niezbędna dla funkcjonowania człowieka. W trakcie choroby potrzeba bycia z innymi jest jeszcze silniejsza, gdyż chory ma głęboką potrzebę bycia akceptowanym i potrzebnym. Grupy wsparcia zapewniają mu zaspokojenie tych potrzeb oraz pozwalają uzyskać niezbędne wsparcie i zrozumienie.

Potrzebujesz konsultacji z lekarzem, e-zwolnienia lub e-recepty? Wejdź na abcZdrowie Znajdź Lekarza i umów wizytę stacjonarną u specjalistów z całej Polski lub teleporadę od ręki.

Następny artykuł: Telefony zaufania dla chorych na nerwicę
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze