MCV

MCV (ang. Mean Corpuscular Volume) to średnia objętość krwinki czerwonej. Wynik badania MCV zależny jest od płci. Makrocytoza, tzn. podwyższone MCV, może być spowodowane, m.in. takimi schorzeniami, jak niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość z niedoboru żelaza czy kwasu foliowego. Mikrocytoza, a więc obniżony MCV, związana jest z współistnieniem takich chorób, jak talasemia czy zaburzona erytropoeza. Wskaźnik MCV należy do czynników oznaczanych w morfologii krwi, a więc najczęściej wykonywanego badania diagnostycznego.

1. Co to jest MCV?

MCV stanowi, obok średniej masy hemoglobiny i średniego stężenia hemoglobiny, jeden ze wskaźników opisujących krwinkę czerwoną. Wskaźnik ten może być wyliczany na podstawie zmierzonej wartości hemoglobiny oraz liczby krwinek czerwonych. Jest to średnia objętość krwinki czerwonej. Należy do podstawowych wskaźników oznaczanych podczas badania morfologicznego krwi. Morfologia krwi obwodowej należy do podstawowych badań pozwalających uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta. Pozwala też na zdiagnozowanie dolegliwości zgłaszanych przez pacjenta i stanowi wstęp do dalszego leczenia. Aby wyniki badania były miarodajne, należy wykonywać je na czczo (co najmniej 8 godzin po ostatnim posiłku), odstawić przyjmowanie niektórych leków, a także stosować racjonalną dietę. Wynik badania krwi może być także zafałszowany, jeśli wykona się go w czasie krwawienia miesiączkowego lub w okresie ciąży.

2. Wyniki badania wskaźnika MCV

Wskaźnik MCV jest uzależniony od wieku i płci. Jego wartości referencyjne (podawane w uncjach cieczy - ang. fluide ounce - fl lub mikrometrach sześciennych - µm3) i wynoszą:

 • dla kobiet 81 - 99 fl;
 • dla mężczyzn 80 - 94 fl (75-95 µm3).

2.1. MCV podwyższone - makrocytoza

Przyczynami podwyższonego MCV mogą być następujące czynniki:

 • niedobór żelaza;
 • niedobór witaminy B12;
 • niedobór kwasu foliowego;
 • niedokrwistość hemolityczna (związana z szybszym rozpadem krwinek czerwonych, co wynika z nieprawidłowej budowy lub czynników zewnętrznych);
 • niedokrwistość mielodysplastyczna (upośledzone wytwarzanie, dojrzewanie i przeżywanie komórek krwi, wynikające ze zmian powstałych w szpiku);
 • niedokrwistość hipoproliferacyjna (spowodowana jest niewystarczającą odpowiedzią komórek szpiku na czynniki stymulujące powstawanie czerwonych krwinek);
 • wzrost retikulocytów (młode czerwone krwinki, które mają zwiększoną objętość);
 • choroby wątroby;
 • przewodnienie;
 • hipotonia płynu zewnątrzkomórkowego (osocza);
 • alkoholizm.

2.2. MCV obniżone - niedokrwistość mikrocytowa

Obniżona wartość MCV może świadczyć o:

 • niedokrwistościach sideroblastycznych (są konsekwencją zwiększonego zatrzymywania żelaza w erytoblastach);
 • stanach zaburzonej erytropoezy (proces namnażania i różnicowania czerwonych krwinek);
 • talasemiach (niedokrwistości tarczowatokrwinkowe związane z wrodzonym defektem biosyntezy łańcuchów globiny);
 • chorobach nowotworowych;
 • odwodnieniu;
 • hipertoniach płynu zewnątrzkomórkowego (zaburzenia gospodarki wodnej organizmu).

MCV jest jednym ze wskaźników w morfologii krwi. Jego oznaczenie nie wskazuje konkretnie na istniejącą chorobę, ale daje informację, iż dzieje się w organizmie coś niepokojącego. Ważne jest rutynowe badanie krwi, ponieważ zmiany w obrazie krwi, często nie dając żadnych objawów, mogą wskazywać na istnienie stanu chorobowego. Często są pierwszym objawem wykrywanej choroby.

Marta Bednarska,

Polecane wideo:

Bibliografia

 • Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2
 • Sułek K. (red.), Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 2000, ISBN 83-87944-70-X
 • Jastrzębska M. Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie, OINPHARMA, Warszawa 2009, ISBN 978-83-61364-05-4

Źródła zewnętrzne

Normy laboratoryjne

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

MCV
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły MCV
Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Interpretacja morfologii krwi

(...) zaburzenia, jak a przykład anemia. Podstawowe badania krwi obejmują następujące wskaźniki: RBC - ilość czerwonych krwinek; MCV ... prowadzący. Normy we krwi u kobiet Krwinki czerwone (RBC) 4,2-5,4 mln/mm³ Retikulocyty 20-130 x 109/l MCV 81-99 fl MCH 27-31 pg ... Retikulocyty 20-130 x 109/l MCV 80-94 fl MCH 27-31 pg MCHC 33-37 g/dl Hemoglobina (Hb)(HGB) 14-18 g/100 ml Hematokryt (HCT) 0 ... komórek krwi. Na przykład badanie MCV, czyli wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej, czy MCH, czyli wskaźnik średniej...

Choroby zakaźne skóry

Mięczak zakaźny - nieprzyjemna, ale niegroźna choroba skóry

Mięczak zakaźny - nieprzyjemna, ale niegroźna choroba skóry

(...) z grupy ospy o nazwie Molluscum contagiosum virus (MCV). Na mięczaka zakaźnego najczęściej chorują dzieci pomiędzy 1. a 5. rokiem ... . Na infekcję MCV są szczególnie narażone osoby o obniżonej odporności (np. nosiciele wirusa HIV) oraz przyjmujące leki...

Dieta przyszłej mamy

Anemia w ciąży

Anemia w ciąży

(...) takie jak MCV, czyli objętość krwinki czerwonej, co może być pomocne w rozpoznaniu przyczyny anemii. W przypadku anemii mikrocytarnej (MCV < 79 fl - mała objętość krwinki) zleca się badania w kierunku niedoboru żelaza we krwi (poziom żelaza jest obniżony, a poziom TIBC - białka przenoszącego żelazo we krwi - podwyższony).W przypadku anemii makrocytarnej (MCV > 98 fl - duża...

Białaczka

Anemia a białaczka

(...) W zależności od wyglądu krwinki czerwonej anemie dzieli się na: normocytarne - o prawidłowej wielkości krwinki (MCV 82-92fl) i ilości zawartej w niej hemoglobiny (MCH 27-31pg), mikrocytarne - małe krwinki (MCV makrocytarne (megaloblastyczne) - z dużą krwinką (MCV > 192fl) o zwiększonej ilości hemoglobiny (MCH > 31pg). Różne czynniki (krwotoki, choroby...

Niedokrwistość z niedoborów (żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12)

Diagnostyka i leczenie anemii z niedoboru żelaza

(...) g/dl MCV - 75 fl Plt - 220.000/µl Leczenie opiera się na usunięciu przyczyny niedokrwistości i uzupełnieniu niedoboru...

Badania w łysieniu

Morfologia krwi w diagnostyce łysienia

(...) w stosunku do objętości pełnej krwi)- 37-54%, MCV (objętość krwinki) ♀- 81-99 fl ♂- 88-94 fl, MCH (średnia zawartość hemoglobiny) 27 ... miesiączkowania. W morfologii zauważa się zmniejszoną liczbę krwinek czerwonych o zwiększonej objętości (MCV>110 fl),...

Skutki anemii

Anemia a miesiączka

Anemia a miesiączka

(...) do zmniejszenia objętości krwinki czerwonej (MCV). Lekarz może także zlecić dokładniejsze badania (zazwyczaj poziom żelaza,...

Niedokrwistość z niedoborów (żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12)

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12

(...) niedokrwistości megaloblastycznej, która charakteryzuje się obecnością dużych krwinek we krwi obwodowej (MCV). Witamina B12 odgrywa...