Chemioterapia w białaczce

Chemioterapia jest współcześnie metodą najszerzej stosowana w leczeniu nowotworów. Także w białaczkach w większości przypadków jest podstawową metodą leczenia. Białaczka to choroba nowotworowa krwi, a konkretnie układu krwiotwórczego. Dochodzi do zmian ilościowych i jakościowych w krwinkach białych we krwi, szpiku, węzłach chłonnych, śledzionie.

1. Białaczka objawy

Czym jest białaczka?

Białaczka jest nazwą dla grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, którego zdecydowana większość znajduje się wewnątrz kości...

Polecane wideo:


Potem mogą się dołączać także zmiany w innych komórkach krwi np. krwinkach czerwonych . Jest to dość częsty nowotwór, zwłaszcza u dzieci, gdzie jest na pierwszym miejscu pod względem zachorowalności. Białaczki możemy podzielić na ostre i przewlekłe oraz na te pochodzenia szpikowego oraz limfatyczne. U dzieci przeważa ostra białaczka limfatyczna a u dorosłych ostra białaczka szpikowa . Co do rokowania istnieją znaczne różnice miedzy poszczególnymi typami białaczek, jeżeli zaś chodzi o leczenie we wszystkich typach stosujemy chemioterapię, ewentualnie przeszczep szpiku .

Ostre białaczki, bez względu na pochodzenie, zwykle traktowane są jako jeden zespół chorobowy, ze względu na podobny obraz kliniczny, choć rokowanie jest zupełnie inne. Objawy w dużej mierze wynikają z wyparcia prawidłowych komórek szpiku przez nieprawidłowe krwinki białe. Ze względu na zbyt małą liczbę krwinek czerwonych powstaje niedokrwistość, a zmniejszenie liczby płytek krwi sprawia, że chory na ostrą białaczkę cierpi na krwawienia.
Nieprawidłowa budowa krwinek białych powoduje, że nie chronią one wystarczająco organizmu przed infekcjami. Pojawiają się także objawy ogólne takie jak gorączka, osłabienie i nocne poty. Zmienione krwinki białe naciekają też inne narządy, przez co pojawia się powiększenie śledziony, węzłów chłonnych a także zmiany w kościach oraz mózgu. Metodą leczenia z wyboru w ostrej białaczce jest chemioterapia. Jej zadaniem w pierwszej kolejności jest osiągnięcie remisji, czyli zmniejszenie liczby nieprawidłowych komórek we krwi i szpiku do wartości, które nie będą już szkodzić organizmowi.

2. Stosowanie chemioterapii

Później chemioterapia służy do podtrzymania remisji. Głównymi lekami cytostatycznymi stosowanymi w tym typie białaczki to daunorubicyna i cytarabina. Leczenie często jest długotrwałe i obciążone wieloma skutkami ubocznymi, ale np. w ostrej białaczce u dzieci doprowadza aż w 70-80% do wyleczenia, czyli przeżycia dłuższego niż 5 lat bez nawrotów choroby.
U dorosłych chemioterapia ma niestety niższą skuteczność, ponieważ przeważa u nich ostra białaczka szpikowa, która zdecydowanie gorzej reaguje na chemioterapię. Mimo to w tych przypadkach też jest metodą leczenia pierwszego rzutu. Jeżeli leczenie chemioterapią nie pomaga stosuje się u tych chorych przeszczep szpiku. Jednak przed przeszczepem także konieczna jest bardzo silna chemioterapia połączona naświetlaniem całego ciała w celu zniszczenia wszystkich nieprawidłowych komórek nowotworowych przed przeszczepieniem nowego prawidłowego szpiku.

Przewlekła białaczka limfatyczna jest chorobą bardziej podstępną. Często na początku nie daje żadnych objawów. Choroba ta polega na tym, że leukocyty białe we krwi, węzłach chłonnych oraz śledzionie i szpiku ulegają nadmiernemu rozrostowi. Schorzenie to dotyczy głównie ludzi starszych, z przewagą mężczyzn. W tej postaci białaczki bardzo często dochodzi do bezbolesnego powiększenia węzłów chłonnych, może także dojść do powiększenia śledziony i wątroby.

W przewlekłej białaczce limfatycznej stosuje się trochę inne zasady niż w białaczce ostrej, mianowicie leczenie rozpoczyna się najpóźniej jak można. Wynika to z tego, że rozpoczęcie leczenia we wczesnej fazie choroby nie daje oczekiwanych rezultatów, za to naraża pacjenta na liczne skutki uboczne chemioterapii.
Wskazaniem do rozpoczęciem chemioterapii jest ciężka niedokrwistość, spadek liczby płytek, powiększenie śledziony i węzłów chłonnych. Leczenie polega na niszczeniu nieprawidłowych komórek nowotworowych i stosuje się w tym celu chemioterapię czasami w połączeniu z radioterapią.
Lekiem pierwszego wyboru jest chlorambucyl, który podaje się w formie tabletek co sprawia, że jest mało uciążliwy w stosowaniu. Czasami jako dodatkowy lek stosuje się sterydy, np. prednison. Jednak najczęściej takie leczenie nie przynosi spodziewanych korzyści i choroba nawraca. Niestety nawrót choroby jest już zazwyczaj oporny na stosowane wcześniej leczenie. Lekiem drugiego rzutu jest fludarabina, która hamuje powstawanie nowych nowotworowych klonów krwinek białych oraz zabija te które już powstały, ale jeszcze nie atakują organizmu przez co są trudne do „wykrycia” przez inne chemioterapeutyki.

Przewlekła białaczka szpikowa może rozwijać się skrycie nawet przez wiele lat. Jest spowodowana nieprawidłowym rozrostem komórek w szpiku. Bardzo często u podłoża choroby leży obecność nieprawidłowego chromosomu, zwanego chromosomem Philadelphia.
Choroba może zostać wykryta przypadkowo, np. przy okazji badania krwi albo przy przy badaniu brzucha kiedy lekarz wyczuwa powiększoną śledzionę. Wstępny bezobjawowy okres przewlekły może nawet trwać latami. Późniejszy etap choroby przypomina objawy ostrej białaczki.
W przewlekłej białaczce szpikowej także stosuje się chemioterapię, ale jest ona metodą mało skuteczną. Chemioterapeutykiem który stosuje się w tej chorobie hydroksymocznik. Innym lekiem który można stosować jest interferon ale po nim także występuje wysoki odsetek nawrotów, żeby leczenie było skuteczne nie należy go przerywać. Jedyną metodą, która zapewnia całkowite wyleczenie w tym typie białaczki jest przeszczep szpiku.

3. Znaczenie chemioterapii

Chemioterapia ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno jako metoda, która ma zapewnić wyleczenie pacjenta lub jako sposób umożliwiający skuteczne przeprowadzenie przeszczepu szpiku. Niestety często stosowanie chemioterapeutyków pociąga za sobą bardzo wiele działań ubocznych, a skuteczność nie zawsze jest taka jakiej oczekujemy.
Przy planowaniu chemioterapii, zarówno przy białaczkach tak jak i przy innych nowotworach, trzeba pamiętać że takie leczenie nie ma jedynie samych plusów ale też minusy. Jeżeli w danej chorobie jest to jedyna możliwa metoda leczenia, trzeba starać się pomagać pacjentowi zmagać się z często bardzo przykrymi objawami ubocznymi chemioterapii, aby leczenie nie stało się dla pacjenta bardziej uciążliwe niż sama choroba.

Lekarz Jakub Szaniawski, ponad rok temu

Bibliografia

  • Madej G. Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, ISBN 83-200-2194-4
  • Maj S. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, ISBN 83-200-2449-8
  • Orzechowska-Juzwenko K. Zarys chemioterapii nowotworów narządowych i układowych, Volumed, Wrocław 2000, ISBN 83-87804-15-0
  • Hirano N., McKay J. Chemioterapia, radioterapia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2002, ISBN 978-83-87957-89-6

Białaczka

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Chemioterapia w białaczce
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Candida

Mikolajek6 • ostatni post 57 minut temu

1

Tarczyca?

~Cthuo • ostatni post 21 godzin temu

1
Artykuły Chemioterapia w białaczce
Chemioterapia w białaczce

Rodzaje chemioterapii w białaczce

Chemioterapię można również podzielić pod względem miejsca działania: miejscowa; ogólna (układowa). Obecnie w leczeniu białaczek stosuje się głównie (...) ; hydroksymocznik; winkrystyna. Chemioterapia...

Chemioterapia w białaczce

Zasady bezpieczeństwa chemioterapii

chłoniaki nieziarnicze, ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa); Nowotwory potencjalnie wyleczalne po zastosowaniu chemioterapii (...) jako uzupełnienie innej terapii (przewlekła...

Chemioterapia w białaczce

Cele chemioterapii w leczeniu białaczki

ulegają prawidłowe tkanki. Chemia w białaczce W zależności od typu nowotworu i stadium jego rozwoju, dzięki chemioterapii (...) białaczki limfatycznej jest chemioterapia,...

Chemioterapia w białaczce

Skutki uboczne chemioterapii

może do uszkodzenia układu rozrodczego, oraz rozwinięcia się nowotworów wtórnych ( na przykład ostrej białaczki szpikowej). Chemioterapia ma bardzo szerokie (...) Chemioterapia, czyli leczenie cytostatyczne,...

#dziejesienazywo – Zdrowie

#dziejesienazywo: Czy białaczka jest chorobą dziedziczną?

Aby wykryć białaczkę, wystarczy zwykła morfologia kwi, która ujawni ewentualne zaburzenia. Następnym krokiem po zdiagnozowaniu choroby jest podjęcie (...) leczenia w klinice hematologii i przygotowywanie się do przeszczepu. O białaczce...

Chemioterapia

Leki stosowane w chemioterapii

Leki stosowane w chemioterapii

Sześć różnych leków stosowanych w chemioterapii, od lewej: DTIC-Dome, Cytoxan, Oncovin, Blenoxane, Adriamycin, VePesid.

Białaczka

Białaczka szpikowa

Możliwości leczenia w przewlekłej białaczce szpikowej (PBS) obejmują szereg leków, schematów chemioterapii, a także innych form leczenia. O wyborze (...) też inna nazwa tego typu leczenia białaczki -...

Białaczka

Dieta w białaczce

Leczenie białaczki to przede wszystkim uciążliwa dla pacjentów i osłabiająca ich organizmy chemioterapia. Jednak coraz częściej słyszy się, że zdrowa (...) dieta w chorobie nowotworowej potrafi znacząca wspomóc leczenie...

Leczenie raka piersi

Pojęcie terapii celowanej

Pojęcie terapii celowanej

to ten rodzaj terapii od innych form leczenia przeciwnowotworowego, takich jak chemioterapia, która uszkadza także zdrowe komórki i wywołuje sporo (...) działań niepożądanych. W związku z tym, że chemioterapia nie odróżnia...

Rak nerki

Rak nerki - leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne raka nerki Nie zawsze raka nerki leczy się operacyjnie, chociaż operacja usunięcia guza ma miejsce w większości przypadków tego nowotworu. Od czego zależy decyzja o leczeniu? Mają na nią wpływ następujące czynniki: typ nowotworu...