Czas kefalinowy (PTT)

Czas kefalinowy (PTT) służy do oceny wewnątrzpochodnej drogi aktywacji układu krzepnięcia. Droga ta jest zależna od kaskady reakcji z udziałem czynników krzepnięcia XII, XI, IX i VIII, które prowadzą do powstania aktywnego czynnika X. Z kolei aktywny czynnik X z udziałem czynnika V przekształca nieaktywną protrombinę (II czynnik krzepnięcia krwi) w aktywną trombinę, a ta fibrynogen w fibrynę, czyli włóknik. Włóknik jest podstawowym elementem skrzepu krwi. Czas kefalinowy zależy przede wszystkim od zawartości w osoczu czynników krzepnięcia układu wewnątrzpochodnego (II, V, VIII, IX, X, XI, XII), a także od zawartości fibrynogenu. Na czas kefalinowy nie ma natomiast wpływu ilość płytek krwi. Oznaczenia czasu kefalinowego wykonuje się przy podejrzeniu istnienia nabytych lub wrodzonych skaz osoczowych, choroby von Willebranda, czy w celu monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego heparyną niefrakcjonowaną. Podobnym badaniem, również służącym do diagnostyki zaburzeń aktywacji układu wewnątrzpochodnego krzepnięcia, jest czas kaolinowo-kefalinowy APTT.

Choroby serca najczęstszą przyczyną zgonów Polaków

Sposób oznaczania i wartości prawidłowe czasu kefalinowego

W celu oznaczenia czasu kefalinowego pobiera się do badania próbkę krwi żylnej, najczęściej z żyły łokciowej. Do badania należy przygotować się jak do zwykłego badania krwi, tzn. należy być na czczo (co najmniej 8 godzin po ostatnim, lekkostrawnym posiłku). Należy pamiętać, że wynik może być niemiarodajny w przypadku kobiet w ciąży i kobiet w czasie miesiączki.

Materiałem biologicznym do badania czasu kefalinowego jest osocze cytrynianowe lub osocze cytrynianowe ubogopłytkowe. Otrzymujemy je poprzez umieszczenie próbki krwi w probówce z 3,8% roztworem cytrynianu sodu, w stosunku 9:1 (9 części osocza krwi i 1 cytrynianu). Do osocza cytrynianowego dodajemy następnie fosfolipid kefalinę i mierzymy czas do powstania w probówce skrzepu krwi. Wartość prawidłowa dla czasu kefalinowego mieści się w przedziale 65 - 80 sekund.

Interpretacja wyników oznaczania czasu kefalinowego

Do wydłużenia czasu kefalinowego dochodzi w przypadku:

 • występowania hemofilii – jest to wrodzony, uwarunkowany genetycznie niedobór czynnika krzepnięcia VIII (hemofilia typu A), IX (hemofilia typu B), XI czynnika (hemofilia typu C); stany te wymagają stałego uzupełniania brakującego czynnika i monitorowania układu krzepnięcia (układu hemostazy), w przeciwnym razie mogą prowadzić do wystąpienia zagrażających życiu krwawień;
 • wrodzonych niedoborów innych czynników wewnątrzpochodnej drogi aktywacji układu krzepnięcia;
 • choroby von Willebranda – w chorobie tej dochodzi do upośledzenia adhezji płytek krwi i uszkodzenia VIII czynnika krzepnięcia, co prowadzi do zaburzeń hemostazy;
 • stosowanie heparyny – w przypadku leczenia przeciwzakrzepowego heparyną niefrakcjonowaną należy monitorować stan układu krzepnięcia oznaczając czas kefalinowy lub (częściej) czas kaolinowo-kefalinowy;
 • produktów degradacji fibryny – stanowią one inhibitor układu krzepnięcia i ich obecność w osoczu zaburza hemostazę.

Skazy krwotoczne naczyniowe lub płytkowe, a także niedobory czynników krzepnięcia drogi zewnątrzpochodnej nie prowadzą do zmian czasu kefalinowego.

Natomiast skrócenie czasu kefalinowego występuje w przypadku stanów nadkrzepliwości krwi. Należy także pamiętać, że na wynik badania ma wpływ zarówno sposób pobrania krwi, jak i sposób oznaczania w laboratorium i błędy w tych procedurach mogą przyczynić się do otrzymania błędnych wartości czasu kefalinowego.

Magdalena Pikul, ponad rok temu

Bibliografia

 • Jastrzębska M. Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie, OINPHARMA, Warszawa 2009, ISBN 978-83-61364-05-4
 • Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4
 • Brunzel N.A. Diagnostyka laboratoryjna, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, ISBN 978-83-7609-264-5

Źródła zewnętrzne

Normy laboratoryjne

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Czas kefalinowy (PTT)
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Czas kefalinowy (PTT)
Piercing

Piercing języka

Piercing języka

Czas trwania zabiegu jest krótki, trwa zwykle kilka sekund.

Parapsychologia

Rodzaje medytacji

Rodzaje medytacji

Do medytacji niezbędne są nam spokój, puste pomieszczenie i poduszka. Należy wybrać czas i miejsce, które zapewnią odpowiednie warunki.

Joga

Joga zmniejsza ból

Joga zmniejsza ból

Nowe badania udowadniają, że stosunkowo krótki czas medytacji może znacznie zmniejszyć odczucie bólu, a także zredukować aktywność mózgu związaną z jego percepcją.

Zapalenie prostaty - przyczyny, objawy, leczenie

Zapalenie prostaty - zdjęcia

Zapalenie prostaty - zdjęcia

Zapalenie może trwać dłuższy czas; towarzyszą mu ból, świąd i uczucie dyskomfortu.

Słodycze

Rozsądne zakupy

Rozsądne zakupy

Umiejętne robienie zakupów pozwala zaoszczędzić pieniądze, czas i nerwy. Świadomy wybór produktów wpływa także na zdrowe odżywianie się.

Zawał serca

Ochronna hipotermia

Ochronna hipotermia

Kontrolowana hipotermia znacznie pomaga prowadzić skomplikowane operacje, takie jak przeszczep serca, a także wydłużyć czas przeżycia pacjentom z zatrzymaniem krążenia. Stosuje się ją więc czasami w warunkach szpitalnych.