Dobowy profil glikemii

Dobowy profil glikemii wyznacza się poprzez pomiar stężenia glukozy we krwi, za pomocą glukometru, kilkakrotnie w ciągu doby. Tego typu samokontrola cukrzycy jest pomocna nie tylko w korygowaniu dawki insuliny, ale i w ustalaniu, czy złe samopoczucie w danym momencie, było spowodowane hipo- czy hiperglikemią. Diabetycy leczeni insuliną powinni dokonywać oznaczenia dobowego profilu glikemii przynajmniej raz w tygodniu. Wyniki pomiarów powinni wpisywać do dzienniczka samokontroli. Chorzy na cukrzycę typu II, nieleczeni insuliną, powinni wykonywać dobowy profil glikemii przynajmniej raz w miesiącu.

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Czym jest ból?"

Zasady pobierania próbek krwi do pomiaru glikemii za pomocą glukometru

W celu prawidłowego pomiaru glikemii za pomocą glukometru:

 • należy umyć miejsce nakłucia ciepłą wodą z mydłem;
 • nie należy dezynfekować miejsca nakłucia przy użyciu spirytusu;
 • nie należy wyciskać krwi z miejsca nakłucia;
 • można delikatnie pomasować opuszkę palca przed nakłuciem lub potrzymać rękę z dłonią opuszczoną w dół w celu lepszego ukrwienia opuszek palców,
 • nie należy używać kremów do rąk tuż przed pobraniem próbki krwi.

Wyznaczanie dobowego profilu glikemii

Pełny dobowy profil glikemii umożliwia najdokładniejszą ocenę przebiegu glikemii w ciągu doby. W celu wyznaczenia dobowego profilu glikemii dokonuje się pomiarów stężenia glukozy w następujących porach dnia:

 • rano, na czczo;
 • przed każdym głównym posiłkiem;
 • dwie godziny po każdym głównym posiłku;
 • przed snem;
 • o godzinie 24:00;
 • o godzinie 3:30.

Alternatywnie można również badać tak zwany półprofil glikemii (skrócony profil glikemii), który obejmuje tylko 4 oznaczenia, to jest na czczo i po 3 głównych posiłkach.

Przy oznaczaniu dobowego profilu glikemii za pomocą glukometru należy pamiętać, że stężenie glukozy we krwi włośniczkowej na czczo jest o 10-15% mniejsze niż w osoczu krwi żylnej, dlatego zalecane jest stosowanie takich glukometrów, które jako wynik podają stężenie glukozy w osoczu. Ponadto najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla pacjenta jest używanie jednego rodzaju glukometru. Daje to największą gwarancję uzyskiwania adekwatnych wyników, które można ze sobą porównywać, szczególnie w perspektywie długofalowej. Należy także okresowo kontrolować zarówno umiejętności chorego w zakresie samokontroli glikemii, jak i sprawność glukometru, porównując uzyskiwane wyniki z wynikami metod laboratoryjnych.

Zalecana częstość samokontroli glikemii

Zalecana jest następująca częstość samodzielnego badania profilu glikemii:

Glikemia poposiłkowa

Stężenie glukozy w osoczu po spożyciu pokarmu określane jest mianem glikemii poposiłkowej (PPG). Zazwyczaj rośnie ono 10 minut po rozpoczęciu jedzenia....

 • chorzy na cukrzycę leczeni zgodnie z algorytmem wielokrotnych wstrzyknięć insuliny – wielokrotne pomiary glikemii w ciągu doby według zasad leczenia oraz potrzeb chorego;
 • chorzy na cukrzycę typu II leczeni dietą – raz w miesiącu skrócony profil glikemii (na czczo i po głównych posiłkach);
 • chorzy na cukrzycę typu II stosujący doustne leki przeciwcukrzycowe – raz w tygodniu skrócony profil glikemii;
 • chorzy na cukrzycę typu II leczeni stałymi dawkami insuliny – codziennie jeden lub dwa pomiary glikemii, dodatkowo raz w tygodniu skrócony profil glikemii oraz raz w miesiącu dobowy profil glikemii.

Oznaczenia wykonuje się w porach dnia zależnych od aktywności chorego i przyjmowanych posiłków, kiedy są oczekiwane skrajne wartości glikemii w ciągu doby (dobowy profil glikemii).

Interpretacja wyników oznaczania stężenia glukozy (w osoczu krwi żylnej)

Prawidłowa glikemia na czczo
60-99 mg/dl (3,4-5,5mmol/l)
Nieprawidłowa glikemia na czczo
100-125 mg/dl (5,6-6,9mmol/l)
Podejrzenie cukrzycy (przy pomiarze wykonywanym na czczo)
≥126 mg/dl (≥7mmol/l)

Kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej

Kryteria wyrównania cukrzycy różnią się nieco w zależności od typu cukrzycy, czy wieku chorego.
W przypadku osób z cukrzycą typu I, zwłaszcza u dzieci i młodzieży parametry te powinny być następujące:

 • HbA1c (hemoglobina glikowana) ≤ 6,5%;
 • glikemia na czczo 70-110 mg/dl (3,9-6,1mmol/l);
 • glikemia 2 godz. po posiłku

U osób z cukrzycą typu II, zwłaszcza długo trwającą oraz u osób w podeszłym wieku:

 • HbA1c ≤7 %
 • glikemia na czczo 70-110mg/dl (3,9-6,1mmol/l);
 • glikemia 2 godz. po posiłku

Dla kobiet z cukrzycą ciążową:

 • HbA1c ≤ 6,1%;
 • glikemia na czczo 60-90mg/dl (3,3-5,0mmol/l);
 • glikemia po posiłku
 • między 2:00, a 4:00 >60mg/dl (3,3mmol/l);
 • średnia dobowa glikemia 95 mg/dl (5,3mmol/l).

Utrzymanie prawidłowych wartości wskazanych parametrów, a zwłaszcza prawidłowego dobowego profilu glikemii, ma bardzo duże znaczenie dla monitorowania skuteczności stosowanego leczenia, a tym samym dla uniknięcia groźnych powikłań, jakie mogą wystąpić w przypadku niewłaściwie leczonej cukrzycy.

Redakcja abcZdrowie.pl, ponad rok temu

Bibliografia

 • Bernas M., Czech A., Tatoń J. Diabetologia kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3370-0
 • Jakob M., Normy laboratoryjne, Via Medica, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7555-232-4
 • Moczulski D. Wielka interna - diabetologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2010, ISBN 978-83-60135-85-3

Źródła zewnętrzne

Normy laboratoryjne

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Dobowy profil glikemii
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Dobowy profil glikemii
Glukometr

Jak wybrać glukometr? (WIDEO)

Jak wybrać glukometr? (WIDEO) Odtwórz wideo

wartości glikemii w ciągu doby (dobowy profil glikemii). Więcej na temat tego, jaki glukometr jest najlepszy w wypowiedzi eksperta - prof. Waldemar Karnafel, diabetolog. (...) W...

Badania

Badania w samokontroli cukrzycy

można stwierdzić, jaki jest dobowy profil glikemii, czyli kiedy poziom glukozy we krwi się podnosi, a kiedy spada. Można wtedy dopasować pory przyjmowania insuliny oraz jej dawki. Kontrola glikemii...

Badania w samokontroli cukrzycy

Wybór glukometru

leczonej insuliną zaleca się codzienne 1 do 2 pomiarów w ciągu dnia, 1 raz w tygodniu półprofil glikemii, a 1 raz w miesiącu pełny dobowy profil. Jaki (...) , leczeni intensywną insulinoterapią, powinni...

Cukrzyca

Glukometr

w ciągu dnia, 1 raz w tygodniu półprofil glikemii, a 1 raz w miesiącu pełny dobowy profil. Zaopatrując się w glukometr, pacjent powinien kierować (...) wykonywać tzw. profil dobowy....

Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

Mieszanki insulinowe

była jak najbardziej efektywna dobrze jest od czasu do czasu wykonać tzw. profil dobowy glikemii czyli zmierzyć poziom cukru we krwi ośmiokrotnie: przed każdym (...) podskórnej - im grubsza, tym czas...

Rozwój płodu - okresy życia prenatalnego, rozwój płodu w poszczególnych miesiącach

Płód w 19 tygodniu ciąży (profil)

Płód w 19 tygodniu ciąży (profil)

Płód wykonuje ruchy odczuwalne dla matki, słyszy coraz więcej dźwięków. Jego narządy płciowe rozwijają się

Badania w samokontroli cukrzycy

Bolesne pomiary glikemii (WIDEO)

Bolesne pomiary glikemii (WIDEO) Odtwórz wideo

lub insuliny. Mierzenie cukru jest także ważne u osób leczonych tylko za pomocą diety przeciwcukrzycowej. Samokontrola glikemii jest wręcz niezbędna (...) , prof. dr hab. Jan Tatoń, stwierdza z całą stanowczością, iż nie można zrezygnować...

Randki

Problem z eks

Problem z eks

Jeśli partner często wspomina swoją byłą dziewczynę, jeszcze częściej odwiedza jej profil na portalach społecznościowych - warto stać się bardziej czujną. Być może jest to dzwonek alarmowy dla relacji.

Samokontrola okołoposiłkowa

Dlaczego kontrola poziomu cukru jest ważna? (WIDEO)

Dlaczego kontrola poziomu cukru jest ważna? (WIDEO) Odtwórz wideo

Jeśli już dojdzie do rozpoznania cukrzycy bardzo istotne jest, aby przeprowadzić poszerzony profil badań cukrzycy w celu zidentyfikowania czynników (...) się jakiekolwiek nieprawidłowości w: stężeniu HbA1c (hemoglobiny glikowanej),...