Powikłania po grypie - niewydolność nerek

Pod pojęciem niewydolność nerek kryje się patologiczny stan, w którym nerki z różnych przyczyn przestają pełnić swoje funkcje: wydalnicze, regulacyjne, metaboliczne. W zależności od dynamiki objawów oraz gwałtowności pojawienia się ich, wyróżniamy dwa odrębne rodzaje niewydolności nerek: ostra niewydolność nerek (ONN) i przewlekła niewydolność nerek (PNN). Schorzenie to może się pojawić jako jeden z charakterystycznych objawów powikłania po grypie i mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

1. Ostra niewydolność nerek


Ostra niewydolność nerek polega na nagłym upośledzeniu funkcji nerek – głównie przesączania kłębuszkowego, w wyniku którego, produkowany jest mocz pierwotny. Przyjmuje się, że w ostrej niewydolności nerek dochodzi do 25-50% wzrost stężenia kreatyniny we krwi – jest to substancja, która pochodzi głównie z mięśni, z których jest uwalniana do krwi i usuwana przez nerki do moczu, a jej poziom pozwala monitorować funkcje nerek (stężenie kreatyniny może także wzrosnąć w wyniku dużego jej uwolnienia z mięśni, np. w wyniku urazu). Ostrej niewydolności nerek może towarzyszyć zmniejszona objętość wydalanego moczu.

2. Rodzaje niewydolności nerek

W zależności od mechanizmu powstania ONN wyróżniamy trzy jej rodzaje (w każdym postępowanie lekarskie jest w zasadzie odmienne):

 • przednerkowa ONN wynikająca z upośledzonej perfuzji (zaburzeń ukrwienia). W tym typie choroby do nerek dopływa niewystarczająca ilość krwi, w związku z czym nie może ona być w dostatecznej ilości filtrowana. Do stanu takiego może dojść w wyniku krwotoku, niewydolności serca (mały „rzut” serca), zaburzeń napięcia naczyń nerkowych (np. w sepsie), zaburzeń autoregulacji naczyń nerkowych (np. pod wpływem leków takich jak niesterydowe leki przeciwzapalne – większość popularnych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, czy inhibitory konwertazy angiotensyny – grupa leków na nadciśnienie) czy wyniku niedrożności naczyń nerkowych (np. Zator),
 • nerkowa – miąższowa ONN wynikająca z uszkodzenia struktury nerek. Do stanu takiego mogą doprowadzić choroby kłębuszków nerkowych, toksyny, czy krystalizacja wewnątrznerkowa substancji występujących w moczu (rzadko),
 • zanerkowa ONN wynikająca z istnienia przeszkody w odpływie moczu, co wtórnie doprowadza do uszkodzenia funkcji nerek. Stan taki najczęściej jest spowodowany niedrożnością dróg moczowych w przebiegu kamicy nerkowej. Do innych przyczyn należą: guzy nowotworowe uciskające drogi moczowe, choroby cewki moczowej oraz prostaty powodujące zaburzenia dopływu moczu.

3. Objawy ostrej niewydolności nerek

Do pierwszych objawów (oprócz zaburzeń ilości oddawanego moczu) należą ogólne osłabienie, utrata łaknienia, wymioty. Następnie, jeżeli nie zostanie wdrożone skuteczne leczenie dochodzi do postępującego zatrucia organizmu, ze wszelkiego rodzaju konsekwencjami takimi jak:

 • encefalopatia (zaburzenia funkcji mózgu) z objawami splątania, powolnej utraty świadomości,

 • mocznicowe zapalenie otrzewnej,

 • zaburzenia rytmu w wyniku zaburzeń elektrolitowych (zaburzenia stężeń sodu i potasu we krwi).

4. Diagnostyka ostrej niewydolności nerek

Bardzo pomocne w diagnostyce są badania laboratoryjne. Można w nich zauważyć następujące zmiany:

 • wzrost stężenia mocznika i kreatyniny we krwi,

 • hiperkaliemia - wzrost stężenia potasu we krwi

 • hiperurykemia – wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi,

 • kwasica metaboliczna – obniżenie pH surowicy.

5. Leczenie ostrej niewydolności nerek

Leczenie powinno być w pierwszej kolejności skupione na próbie usunięcia przyczyny ONN. W zależności od typu choroby polega ono na nawodnieniu chorego, leczeniu wstrząsu, leczeniu podstawowej choroby nerek czy usunięciu zalegającego i blokującego odpływ moczu złogu. Dodatkowo w leczeniu ostrej niewydolności nerek bardzo ważne jest monitorowanie parametrów laboratoryjnych wspomnianych wcześniej oraz kontrolowanie diurezy (ilości produkowanego moczu). W niektórych przypadkach konieczne może okazać się zastosowanie leczenia nerkozastępczego, czyli tak zwanych dializ.

6. Przewlekła niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek jest zespołem chorobowym o mniejszej dynamice od wyżej opisanego, rozwijającym się w następstwie postępującego i nieodwracalnego (w przeciwieństwie do ostrej niewydolności nerek) upośledzenia funkcji nerek, głównie przesączania kłębuszkowego w wyniku którego powstaje mocz pierwotny. Do najczęstszych przyczyn powodujących uszkodzenie nerek, które w konsekwencji objawia się ich przewlekłą niewydolności zaliczamy:

 • nefropatię( patologię dotyczącą nerek) cukrzycową,
 • nefropatię nadciśnieniową,
 • kłębuszkowe zapalenie nerek,
 • cewkowo- śródmiąższowe choroby nerek,
 • wielotorbielowate zwyrodnienie nerek.

7. Objawy przewlekłego zapalenia nerek

Objawy jakie towarzyszą przewlekłej niewydolności nerek są zależne od stopnia jej zaawansowania- ma podstawie poziomu przesączania kłębuszkowego, który spada wraz z postępem choroby, wyróżniamy pięć stopni PNN. Do podstawowych symptomów zaliczamy:

 • objawy ogólne: osłabienie, męczliwość, utratę łaknienia,obniżenie odporności,
 • objawy skórne: bladość, suchość, świąd,
 • objawy ze strony przewodu pokarmowego: zapalenie błon śluzowych żołądka/ jelit, krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • objawy ze strony układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, przerost serca, zaburzenia rytmu pracy serca,
 • zaburzenia czynności układu nerwowego: zaburzenia koncentracji, pamięci, funkcji poznawczych, zespół niespokojnych nóg,
 • zaburzenia funkcji układu rozrodczego,
 • zaburzenia układu kostnego,
 • zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Bardzo charakterystyczne są także zmiany obserwowane w badaniach laboratoryjnych krwi oraz moczu. Do zmian obrazu krwi zaliczamy niedokrwistość, wzrost stężenia kreatyniny oraz mocznika, kwasu moczowego, potasu, cholesterolu i trójglicerydów. Natomiast badając mocz można wykazać spadek gęstości moczu, białkomocz, krwinkomocz, krwiomocz, obecność leukocytów (białe krwinki).

8. Powikłania po grypie

Leczenie przewlekłej niewydolności nerek w pierwszej kolejności powinno być skierowane na leczenie choroby podstawowej, leżącej u podstaw niewydolności. Dodatkowo stosuje się leki z grupy ACEI i ARB (działają protekcyjnie na nerki), leki kontrolujące gospodarkę lipidową oraz zmniejszające zaburzenia wynikające z choroby nerek, takie jak niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe, czy nieprawidłowości w gospodarce wapniowo- fosforanowej. Duże znaczenie w leczenieu niewydolności nerek ma również leczenie żywieniowe mające na celu między innymi dostarczenie dostatecznej podaży energii. W przypadku dużego zaawansowania choroby, czyli w stadium 4 i 5, najczęściej wprowadza się leczenie nerkozastępcze, czyli dializy oraz rozważa przeszczep nerki (najlepiej przed wdrożeniem dializ).

Ostra niewydolność nerek może pojawić się jako jedno z powikłań pogrypowych, obok takich schorzeń jak zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie spojówek, zapalenie mięśni czy zapalenie ucha środkowego.

Lekarz Łukasz Galus,

Polecane wideo:

Bibliografia

 • Brydak L.B.: Grypa groźna dla każdego. Przewod. Lek. 2003, 7/8: 124-133
 • Brydak LB. Grypa, pandemia grypy mit czy realne zagrożenie? Rytm, Warszawa 2008, 1-492
 • Książek A., Rutkowski B. Nefrologia, Czelej, Lublin 2004, ISBN 83-89309-36-X
 • Myśliwiec M. Choroby nerek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3528-5

Powikłania grypy

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Powikłania grypy
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Powikłania grypy
Powikłania grypy

Najczęstsze powikłania grypy

Niektórzy ludzie co roku chorują na grypę. Jest to spowodowane nowym szczepem wirusa. Wirus grypy ma zdolność do zmian genetycznych i przez to w każdym sezonie jest inny. Nieleczona grypa powoduje niebezpieczne powikłania. Jakie powikłania grypy występują najczęściej? Ostre zapalenie oskrzeli Objawy ostrego zapalenia oskrzeli to silny kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny, gorączka, złe samopoczucie, duszność. Chorzy zazwyczaj nie wymagają hospitalizacji i leczą się w domu. Zażywają preparaty...

Powikłania grypy

Zagrożenia związane z nieleczeniem grypy

(...) 
Powikłania grypy 
Nieleczona grypa może prowadzić do poważnych powikłań. Zespół Reye'a, który dotyka dzieci i młodzież, jest poważnym ... . Dlatego, należy zachować czujność i stosować środki zapobiegawcze. Powikłania grypy 
Grypa może prowadzić do poważnych powikłań ... do innych, bardziej poważnych powikłań, szczególnie u małych dzieci i starszych osób. Powikłania grypy mogą...

Powikłania grypy

Zapalenie mięśni

Przyczyny zapalenia mięśni nie jest dokładnie poznana. Główną rolę w patogenezie choroby odgrywa proces autoimmunologiczny (układ odpornościowy atakuje tkanki własnego organizmu), któremu sprzyjają pewne wariancje genetyczne oraz czynniki środowiskowe, w...

Powikłania grypy

Układ krążenia

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego. Wywoływana jest przez wirusy grypy, występujące w podtypach A, B oraz C. Jest przenoszona drogą kropelkową, więc ryzyko zakażenia jest związane głównie z przebywaniem w miejscach zatłoczonych, o dużym...

Powikłania grypy

Układ oddechowy

(...) oraz osoby z obniżoną odpornością organizmu. Rodzaje powikłań grypy Powikłania grypy ze strony układu oddechowego...

Powikłania grypy

Układ nerwowy

(...) i zaburzenia dotykające centralnego układu nerwowego (czyli mózgu i rdzenia kręgowego). Takie neurologiczne powikłania grypy najczęściej ... neurologiczne powikłania grypy występują z różną częstością, w zależności od kraju, populacji oraz wieku. Według najnowszych danych ... wcześniej na choroby nerwowe. Neurologiczne powikłania grypy bardzo rzadko są przyczyną zgonów. Mechanizm...

Urologia i nefrologia

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Niewydolność nerek objawia się zmianą objętości wydalanego...

Grypa żołądkowa

Powikłania w grypie żołądkowej

Grypa żołądkowa uchodzi za niegroźną chorobę, ale w rzeczywistości może mieć bardzo ciężki przebieg. Największe niebezpieczeństwo związane z tą przypadłością to wynik wycieńczenia

Szczepionki na grypę

Powikłania po szczepieniu przeciw grypie

Powikłania po szczepieniu przeciw grypie

Powikłania po szczepieniu przeciw grypie nie występują często, ale należy się z nimi liczyć i wiedzieć, jak postępować w razie pojawienia się zaczerwienienia lub obrzęku w miejscu

Profilaktyka grypy

Zapobieganie grypie

Wirus grypy atakuje w okresie jesienno-zimowym. Właśnie wtedy odporność naszego organizmu spada, co jest spowodowane wychłodzeniem ciała oraz częstymi infekcjami górnych dróg odde