Trwa ładowanie...

Tele-EKG - co to za system? Zalety systemu Tele-EKG dla pacjenta i lekarza

Avatar placeholder
09.04.2021 09:26
Tele-EKG - co to za system? Zalety systemu Tele-EKG dla pacjenta i lekarza
Tele-EKG - co to za system? Zalety systemu Tele-EKG dla pacjenta i lekarza

Tele-EKG to system ciągłego, zdalnego monitoringu pacjentów kardiologicznych. Objęci monitoringiem chorzy otrzymują przenośne zminiaturyzowane aparaty EKG zintegrowane z telefonami komórkowymi. We Wrocławiu, Centrum Medinet, zapewnia pacjentom aparaty wielkości karty kredytowej bez naklejanych elektrod czy kabli, co umożliwia ich prostą obsługę polegającą jedynie na przyłożeniu aparatu do klatki piersiowej i naciśnięcia przycisku. Aparaty prowadzą ciągłą rejestrację, a na żądanie pacjenta (wspomniane powyżej jedno naciśnięcie przycisku) wykonują zapis do pamięci kilkunastosekundowego odcinka pomiarowego. Daje to duże prawdopodobieństwo zarejestrowania zdarzenia, które odczuł pacjent. Telefon komórkowy wysyła takie pomiary do centralnego serwera. Po przekształceniu przez program komputerowy na wykres EKG może on być błyskawicznie odebrany przez lekarza sprawującego nadzór całodobowy. W trakcie połączenia telefonicznego dyżurujący kardiolog ocenia przesyłany sygnał, porównuje go z posiadanymi w bazie danych informacjami o pacjencie i stosowanej terapii, stawia diagnozę i udziela odpowiedniej pomocy. W sytuacjach zagrożenia wzywa do chorego natychmiastową pomoc pogotowia ratunkowego, z którym jest w stałym kontakcie.

spis treści

1. Zalety systemu Tele-EKG dla pacjenta

 • umożliwia przeprowadzenie badania serca (zapis EKG) przez samego pacjenta,
 • umożliwia dokonanie zapisu dokładnie w momencie, gdy pacjent czuwa niepokojące objawy - dzięki czemu skraca się czas reakcji na sytuacje zagrożenia,
 • daje poczucie zwiększonego bezpieczeństwa pacjenta dzięki możliwości szybkiego powiadomienia o niepokojącej sytuacji,
 • umożliwia stałą kontrolę i opiekę kardiologiczną poprzez ułatwiony kontakt ze specjalistą,
 • redukuje przeszkody na drodze do gabinetu lekarskiego (pozwala uniknąć stania w długich kolejkach oraz będąc w domu, pozostawać pod opieką specjalisty).

2. Zalety systemu Tele-EKG dla lekarza

 • badanie nie wymaga, w momencie wykonywania zapisu, angażowania personelu medycznego,
 • umożliwia przekazanie zarejestrowanego zapisu bezpośrednio do dyżurnego ośrodka przy pomocy telefonu komórkowego lub Internetu,
 • pozwala na skuteczniejszą ocenę postępu leczenia ze względu na możliwość częstszej kontroli bez zbędnego obciążania pacjenta,
 • lekarz dyżurny (specjalista kardiolog) ma natychmiastowy podgląd zarejestrowanego badania, dzięki czemu może podjąć odpowiednie kroki: wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, skontaktować się z pacjentem i udzielić mu porady medycznej,
 • umożliwia objęcie opieką jednocześnie wielu pacjentów na dowolnym obszarze,
 • pozwala na wykrywanie zaburzeń rytmu serca trudnych do zdiagnozowania przy zdarzeniach występujących sporadycznie.

3. Korzyści finansowo-ekonomiczne z Tele-EKG

Zobacz film: "Badania krwi - bilirubina"
 • niskie koszty inwestycyjne - jednorazowy zakup licencji, typowa stacja komputerowa, z drukarką laserową lub atramentową.
 • ograniczenie zbędnych kosztów jak na przykład przejazdów, hospitalizacji,
 • samofinansowanie działalności przy zastosowaniu systemu abonamentowego.

Tele-EKG jest szczególnie pomocne dla osób po zawałach serca, z niewydolnością serca, po zabiegach kardiochirurgicznych, z zaburzeniami rytmu, dla osób z wszczepionymi stymulatorami oraz pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego: z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, nadwagą, palących papierosy.
Tele-EKG stanowi ważny element terapeutyczny także u osób w dobrym stanie ogólnym i nie wymagających pomocy lekarskiej. Umożliwia przesłania przez pacjenta do centrum swojego zapisu EKG w dowolnym miejscu i czasie oraz uzyskania konsultacji lekarskiej. Przyczynia się to do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjenta.

Tele-EKG może być stosowane zarówno w warunkach normalnych (w placówkach ochrony zdrowia, zakładach pracy), jak i ekstremalnych (w dowolnych miejscach pobytu). System ten ponadto jest dostosowany dla indywidualnych potrzeb pacjentów, w zależności od stopnia umiejętności i możliwości obsługi.

W naszym kraju funkcjonuje obecnie co najmniej kilka ośrodków całodobowego nadzoru telekardiologicznego; do największych i najprężniej działających należą: "Kardiofon", "Kardiotel", "Tele-Kardio-Med”.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Następny artykuł: Holter EKG
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze