Neutrofile

Neurofity to komórki układu odpornościowego należące do granulocytów. Pełnią zasadniczą rolę w odpowiedzi odpornościowej przeciwko bakteriom, ale nie pozostają obojętne również względem innych patogenów.

Lubię to!
0

Pytania do specjalistów

Neutrofile u dziecka

Witam serdecznie. Martwię się, iż moja 5,5-letnia córcia ma obniżony poziom neutrofili, ma 33,2 %, reszta wyników w normie, OB 6 mm... Odkąd pamiętam, jak zaczęłam robić jej morfologię, tak od ok. 3 lat, ma właśnie zaniżone te neutrofile... Mała nie chodzi...

Co oznaczają podwyższone neutrofile?

Witam, ostatnio robiłam badania krwi i mam podwyższone neutrofile 72,9% norma 40-70% bazofile 0,4% norma 0-2% i ob 14 norma do 12. Reszta jest w normie. Co mogą oznaczać te wyniki? Boję się, że może to być białaczka?

pokaż 5 następnych
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

~ Pytania do specjalistów 0 odpowiedzi Neutrofile, limfovyty, monocyty w morfologii 33-latki ~:

Witam. Mam pytanie czy moje wyniki morfologii sa niepokojące. Neutrofile 1,76 (2,5-7), neutrofile 29,1 (40-70), limfocyty 54,2 (20-45), monocyty 10,5 (2-10), eozynofile 5,5 (1-5). Reszta wyników w normie .

~ Pytania do specjalistów 1 odpowiedź Neutrofile nie mieszczące się w granicach normy ~:

Otrzymałam wyniki badania krwi. Neutrofile 36,32%, Limfocyty 46,71%, Eozynofile 8,11%. Te informacje zaznaczono kolorem czerwonym, nie mieszczą się w granicach normy. Co to oznacza? Pozostałe wyniki oraz wyniki z badania moczu są prawidłowe .

pokaż 5 następnych

Artykuły Agranulocytoza

Normy laboratoryjne Neutrofile - normy

Neutrofile (granulocyty obojętnochłonne) chronią organizm przed drobnoustrojami. Żyją od 2 do 4 dni. Poziom neutrofili stwierdza się na podstawie badania diagnostycznego, jakim jest morfologia krwi wykonywana na czczo. Zmieniony poziom granulocytów...

Chorzy z obniżoną odpornością Neutropenia

(...) ów białych krwinek: neutrofile (neutrocyty), limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile. Neutropenia ma miejsce wtedy, gdy liczba neutrofili spada znacznie poniżej normy. Przyczyną neutropenii są często skutki uboczne leków. Neutrofile a neutropenia Neutrofile reprezentują główny system wrodzonej, nieswoistej (w przeciwieństwie do limfocytów, które odpowiadają ... ), średni (500-1000 neutrofilów/mikrolitr) i ciężki (gdy poziom ten spada poniżej 500/mikrolitr). Jako że...

Chorzy z obniżoną odpornością Leczenie neutropenii

(...) limfatyczne, po cały szereg różnych komórek. Jednym z elementów z wyżej wymienionego układu są neutrofile, zwane ... jest znacząco poniżej normy, mówimy o neutropenii. Na czym polega leczenie neutropenii? Czym są neutrofile? Neutrofile to kom ... , neutrofile poniżej...

Odporność organizmu System immunologiczny

(...) szkodliwych drobnoustrojów; należą do nich między innymi makrofagi i neutrofile. Na czym polega odpowiedź...

Odporność organizmu 
Odporność swoista bierna

Układ odpornościowy człowieka składa się z szeregu elementów – od barier w postaci skóry i błon śluzowych, poprzez takie elementy jak grasica, śledziona czy węzły chłonne, po składowe mikroskopowe w postaci przeróżnych komórek (limfocyty, neutrofile, komórki żerne) czy przeciwciał oraz związków chemicznych (cytokiny, limfokiny itd.). Wszystkie wymienione elementy współgrając, tworzą mechanizm obronny, chroniący organizm człowieka przed wszelakiego rodzaju...

Przyczyny astmy Układ odpornościowy a astma

(...) „przyciągają” w miejsce reakcji alergicznej inne komórki, takie jak bazofile, neutrofile,...

Chemioterapia w białaczce Skutki uboczne chemioterapii

(...) to sytuacja, gdy w krwi występuje za małą liczbę neutrofili. Neutrofile to podstawowy rodzaj krwinek białych, ich...

Białaczka Rodzaje białaczki

(...) obojętnochłonne (neutrofile), kwasochłonne (eozynofile) oraz zasadochłonne (bazofile). Wśród limfocytów wyróżnia się...

Białaczka a infekcje
Białaczka Białaczka a infekcje

(...) z nimi. Jedna z grup leukocytów – granulocyty dzieli się na 3 podgrupy. Granulocyty obojętnochłonne...

pokaż 10 następnych