Amnioskopia

Amnioskopia to badanie wykonywane u kobiet ciężarnych. Za pomocą amnioskopu z obturatorem (wziernik, przyrząd optyczny) wprowadzanym do kanału szyjki przeprowadza się ocenę barwy i ilości płynu owodniowego (zielone wody płodowe lub o zmniejszonej ilości mogą wskazywać na prawdopodobieństwo zagrożenia płodu) czy ocenę stanu błon płodowych.

Przebieg amnioskopii

Badanie trwa kilkadziesiąt sekund, lecz poprzedzone jest wcześniejszymi badaniami położniczymi i wykonaniem rozmazu mikrobiologicznego z pochwy. Dokonuje się go w sytuacjach, kiedy zachodzą obawy o bezpieczeństwo płodu. Istotne jest, by podczas wykonywania tego badania płód był dojrzały, tj. w okresie ciąży donoszonej – po 37. tygodniu. Wykonanie badania może być okresowo wstrzymane z powodu stanu zapalnego pochwy do czasu, aż objawy choroby ustąpią.

Badania krwi - limfocyty

Kobieta ciężarna usadzana jest na fotelu ginekologicznym lub łóżku porodowym. Lekarz zakłada pacjentce wzierniki pochwowe, uwidacznia ujście zewnętrzne szyjki macicy, po czym wprowadza rurkę amnioskopową z obturatorem do kanału szyjki. Następnie po ustaleniu pozycji amnioskopu wyjmuje obturator i wprowadza źródło światła do amnioskopu. Od stopnia rozwarcia kanału szyjki zależy wielkość stosowanego amnioskopu, a to z kolei wpływa na pole widzenia. Wynik badania przekazywany jest pacjentce w formie pisemnej lub ustnej.

Na prawidłowy obraz amnioskopowy składają się czyste, a po 38. tygodniu ciąży lekko mętne, bezbarwne wody płodowe. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania następuje stwierdzenie występowania:

  • zielonych wód płodowych - wskazuje to na prawdopodobieństwo zagrożenia płodu zespołem aspiracji smółki (powikłanie niedotlenienia wewnątrzmacicznego, polegające na aspiracji wód płodowych przez płód wraz z oddaną przedwcześnie smółką), zarówno oddanie smółki, jak i głębokie ruchy oddechowe płodu spowodowane są niedotlenieniem i odruchem z nerwu błędnego;
  • żółtopomarańczowego (złotego) płynu owodniowego - sugeruje to chorobę hemolityczną płodu, np. w razie konfliktu w zakresie grup krwi (konflikt serologiczny);
  • ciemnobrunatnego płynu owodniowego - wskazuje to na wewnątrzmaciczne obumarcie płodu.

Wskazania i przeciwwskazania do amnioskopii

Amnioskopia wykonywana jest u kobiet ciężarnych, u których istnieje możliwość niebezpieczeństwa dla płodu. Istnieją szczegółowe wskazania do wcześniejszego przeprowadzenia amnioskopii. Należą do nich:

Przeciwwskazaniem do amnioskopii jest przodujące łożysko oraz odpłynięcie płynu owodniowego.

Konieczne jest poinformowanie przed badaniem o wystąpieniu krwawienia z dróg rodnych, odpłynięciu płynu owodniowego, a także o skazie krwotocznej. Brak specjalnych zaleceń dla kobiety ciężarnej po badaniu. Istnieją jednak rzadkie powikłania po amnioskopii, tj. odpłynięcie płynu owodniowego i możliwość wystąpienia krwawienia.

Redakcja abcZdrowie.pl, ponad rok temu

Bibliografia

  • Bręborowicz G. (red.), Położnictwo i ginekologia, t. 1., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3082-X, s. 345.
  • Tyliński W., Amnioskopia, Encyklopedia Badań Medycznych, Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996.
  • Wielgoś M. Diagnostyka prenatalna z elementami perinatologii, Via Medica, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7555-179-2

Źródła zewnętrzne

Badania

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Amnioskopia
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze