Ból brzucha - kiedy oznacza poważne zagrożenie?

Ból brzucha jest jedną z najczęstszych dolegliwości, z jaką pacjenci zgłaszają się do lekarza. Zwykle, przyczyna bólu nie jest trudna do ustalenia, wystarczy badanie przedmiotowe i wnikliwie zebrany wywiad chorobowy. W przypadku bólu brzucha związanego z błędem dietetycznym, czy zatruciem pokarmowym, postępowanie jest proste i polega na nawadnianiu pacjenta i ewentualnej terapii lekami rozkurczowymi.

Jeżeli natomiast, lekarz podejrzewa, iż przyczyną bólu jest poważne schorzenie układu pokarmowego, bądź innych narządów, powinien podjąć pilną interwencję, gdyż ból brzucha może być objawem choroby potencjalnie zagrażającej życiu.

1. Natężenie bólu

Jak operować, aby zmniejszyć ból pooperacyjny?

Skutkiem obocznym operacji jest ból, jaki towarzyszy po zabiegu, a który może stać się przyczyną zaistnienia powikłań takich jak np. zakrzepica,...

Ból, w dużym uproszczeniu, jest subiektywnym, odczuciem dyskomfortu, często utrudniającym funkcjonowanie i wpływającym na pogorszenie jakości życia. Podstawowa definicja określa ból jako przykre, negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkanki lub bodźców zagrażających ich uszkodzeniem. Próg bólu jest osobniczo różny, a więc każdy pacjent opisuje swoje odczucia inaczej.

Ostry ból pełni w organizmie rolę ostrzegawczo-obronną. Jednak w przypadku braku lub nieskutecznej terapii przeciwbólowej, utrzymujący się ostry ból powoduje powstanie zmian patofizjologicznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Ostra postać bólu może przekształcić się w przewlekły zespół bólowy.

Skale oceny stopnia natężenia bólu możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich to skala wizualna – najbardziej popularna jest tzw. skala wzrokowo – analogowa. Posługując się linijką długości 10 cm, określa się natężenie odczuwanego bólu, gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, natomiast 10 najsilniejszy ból, jaki można sobie wyobrazić. Odmianą stosowaną u dzieci jest skala przedstawiająca schematy twarzy wyrażających różne nasilenie bólu. Kolejna, skala werbalna ocenia ból w sposób opisowy. W skali tej chory może opisywać ból posługując się czterema stopniami jako: brak bólu, ból słaby, ból umiarkowany, ból silny lub dodatkowo, stopień piąty – ból nie do zniesienia. Ostatnią z wymienionych, jest skala numeryczna – oceniająca ból w skali liczbowej, gdzie 0 oznacza brak bólu, a 10 najsilniejszy ból, jaki chory może sobie wyobrazić.

2. Rodzaje bólów

Najważniejszym kryterium oceny, czy ból brzucha stanowi poważne zagrożenie, czy jest tylko krótkotrwałą reakcją organizmu, jest czas trwania i charakter bólu, a także okoliczności jego wystąpienia i objawy towarzyszące. Rodzaje bólów mogą być następujące:

 • Ból związany z błędem dietetycznym jest zwykle bólem ostrym, spowodowanym skurczem mięśniówki jelit, ale przemijającym. Nie są opisywane objawy towarzyszące. Niekiedy mogą dołączyć się krótkotrwałe wymioty lub biegunka.
 • Ból występujący przy zatruciu pokarmowym jest również bólem ostrym i krótkotrwałym z towarzyszącymi wymiotami i biegunką. Przebieg jest jednak bardziej dynamiczny, objawy występują po około 1 do 2 godzin po posiłku, zdarza się, że objawia się również wysoką gorączką. W obu tych sytuacjach ból jest jednak zawsze krótkotrwały, przemijający, rzadko zlokalizowany, a najlepszą formą terapii jest nawadnianie pacjenta.
 • Ból, który powinien być bólem alarmującym to zwykle ból nagły, silny i zlokalizowany o konkretnym kwadrancie brzucha. Oczywiście nie jest to regułą, ponieważ zapalenie otrzewnej, przebiega z rozlanym bólem w obrębie jamy brzusznej, a jest sytuacją zagrażającą życiu pacjenta.

Zwykle jednak ból jest zlokalizowany, co ułatwia diagnostykę i szukanie patologii w obrębie konkretnego narządu.

Jest to ból związany najczęściej z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, chorobą wątroby i dróg żółciowych, zapaleniem trzustki, chorobami zapalnymi bądź niedrożnościami jelit, zapaleniem wyrostka robaczkowego, chorobami nerek i dróg moczowych, a także co warto podkreślić stanami chorobowymi narządów rodnych i przydatków. Z przyczyn ginekologicznych najistotniejsze stany chorobowe objawiające się bólem brzucha to zapalenie przydatków i ostry, często zagrażający życiu ból brzucha, towarzyszący ciąży pozamacicznej, głównie jajowodowej.

3. Ból w chorobie wrzodowej

Zapalenie błony śluzowej żołądka, a często w konsekwencji choroba wrzodowa to jedna z najczęstszych przyczyn bólu brzucha. Jest to zwykle ból zlokalizowany w lewym podżebrzu i śródbrzuszu, często promieniujący do kręgosłupa. Początkowo ból jest kłujący, przewlekły, z towarzyszącymi objawami dyspeptycznymi i nierzadko obecnością smolistych stolców, co jest objawem krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Różnicowanie między chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy jest głównie okoliczność pojawienia się bólu. W przypadku wrzodu żołądka ból pojawia się podczas jedzenia, w przypadku choroby wrzodowej dwunastnicy, pojawia się zwykle 2-3 godziny po posiłku.

W diagnostyce najważniejsze oprócz obrazu klinicznego choroby jest badanie endoskopowe. Wraz z rozwojem choroby, ból się nasila, a nagłe wystąpienie przeszywającego bólu, często z obecnością krwistych wymiotów, jest objawem perforacji wrzodu i wymaga pilnej interwencji chirurgicznej.

Bezpośrednią przyczyną choroby wrzodowej jest zakażenie Helicobacter pylorii, a jedyną skuteczną terapią, zastosowanie antybiotykoterapii i inhibitorów pompy protonowej, łagodzących stan zapalny śluzówki.

4. Ból przy zapaleniu trzustki

Przy ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki również występuje ból brzucha. Ból jest nagły, rwący, promieniuje do kręgosłupa, z towarzyszącymi uporczywymi wymiotami, często gorączką i charakterystycznym w badaniu fizykalnym objawem Cullena, czyli przekrwieniem w okolicy pępka. Przyczyną jest najczęściej uszkodzenie trzustki przez alkohol, kamicę żółciową lub uraz. Leczenie prowadzone jest w warunkach szpitalnych. Konieczne jest zwykle zastosowanie ścisłej diety, następnie włączenie żywienia dojelitowego, podanie leków przeciwbólowych i rozkurczowych oraz dokładna kontrola wszystkich funkcji życiowych, w tym czynności nerek i wydolności układu oddechowego. W przypadku zapalenia trzustki wywołanego zablokowaniem przewodów żółciowych postępowanie jest zabiegowe. Niektóre postaci ostrego zapalenia trzustki mogą wymagać skomplikowanego leczenia operacyjnego.

Objawy przewlekłego zapalenia trzustki są mniej dramatyczne niż w przypadku ostrego zapalenie trzustki i są w dużej mierze związane z powoli rozwijającą się niewydolnością narządu. Ból jest nawracający, o zróżnicowanym nasileniu występujący głównie po jedzeniu i zlokalizowany w nadbrzuszu. Również w przypadku raka trzustki objawem osiowym jest ból w nadbrzuszu, a głównym objawem przedmiotowym bezbolesna żółtaczka.

5. Ból w chorobach zapalnych jelit

Choroby zapalne jelit to przede wszystkim choroby z grupy nieswoistych zapaleń jelit, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa. Ból brzucha jest objawem osiowym głównie w pierwszej z wymienionych chorób i często pomaga w różnicowaniu. Jest to choroba przewlekła, wymagająca długotrwałego leczenia farmakologicznego, a często nawet interwencji chirurgicznej.

W przypadku chorób wątroby i przewodów żółciowych ból ma charakter kolkowy, zlokalizowany jest w prawym podżebrzu i przebiega z szeregiem objawów towarzyszących, takich, jak żółtaczka, obrzęki, hepatomegalia, gorączka i inne. Choroby wątroby to m.in. zapalenia wirusowe, marskość poalkoholowa, hemochromatoza, choroba Wilsona i rak wątrobowokomórkowy. W zależności od etiologii choroby wątroby, inna jest manifestacja kliniczna.

6. Ból przy zapaleniu pęcherzyka żółciowego

Podobną lokalizację ma ból w przebiegu zapalenia pęcherzyka żółciowego. Ból promieniuje pod prawą łopatkę, współwystępuje gorączka, nudności i wymioty. Początkowo stosuje się nawadnianie, antybiotykoterapię i odpowiednią dietę. Postępowaniem z wyboru jest cholecystektomia, czyli laparoskopowe lub chirurgiczne usunięcie pęcherzyka.

Objawy świadczące o stanie zagrażającym życiu i będące wskazaniem do poszerzenia diagnostyki i pilnej interwencji to tzw. objawy otrzewnowe, obecne w zapaleniu otrzewnej. Mówiąc kolokwialnie jest to deskowate napięcie powłok brzusznych oraz m.in. ból przy uciśnięciu w prawym nadbrzuszu, ból przy delikatnym uderzeniu w prawe podżebrze. Ból obecny w zapaleniu otrzewnej jest silny, ciągły, samoistny, niekiedy promieniujący do barków, wzmagany przez każdy ruch. Charakterystyczna jest pozycja z podkurczonymi nogami, bowiem podkurczenie nóg zmniejsza napięcie mięśni brzucha a zatem i łagodzi ból.

7. Tętniak aorty

Warto również wspomnieć, iż ostry, rozdzierający ból brzucha jest głównym objawem tętniaka aorty, najczęściej w momencie jego pękania. W przypadku tętniaków aorty, pęknięcie może wystąpić do jamy otrzewnowej lub do przestrzeni zaotrzewnowej. W pierwszym przypadku krwotok do otrzewnej bywa zwykle śmiertelny. W drugim przypadku, krwotok ulega często samoograniczeniu, co umożliwia to interwencję chirurgiczną. W przypadku tętniaka rozwarstwiającego, ból wywołany rozdzielaniem się ściany aorty jest wyjątkowo silny i gwałtowny. Najczęściej towarzyszy gwałtownemu wysiłkowi lub wzrostowi ciśnienia krwi.

Ból brzucha może również być tzw. maską brzuszną zawału serca lub jednym z elementów maski depresji, u pacjentów bez typowych objawów obniżenia nastroju.

Podsumowując, ból brzucha jest zjawiskiem bardzo częstym, związanym z często bardzo złożonymi jednostkami chorobowymi i w przypadku niepokojącego charakteru bólu i sytuacji, w której ból wyraźnie się przewleka lub istotnie wpływa na jakość życia pacjenta, zawsze wymaga konsultacji lekarskiej i przeprowadzenia wnikliwej diagnostyki.

Lekarz Aleksandra Katarzyńska,

Bibliografia

 • Epstein O, Perkin GD, de Bono D, Badanie kliniczne, Mosby 2000
 • Szczeklik A, Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna 2006
 • Matsushita M., Uchida K., Okazaki K. Role of the appendix in the pathogenesis of ulcerative colitis. „Inflammopharmacology”, sierpień 2007
 • Konturek S , Gastroenterologia i hepatologia kliniczna, PZWL 2006
 • Ostry brzuch. Jan Kulig, Wojciech Nowak (red.). Warszawa: HYPERLINK "/wiki/Wydawnictwo_Lekarskie_PZWL"Wydawnictwo Lekarskie PZWL,2007
 • Góral R, Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 1992
 • HYPERLINK "/wiki/Jan_Nielubowicz"Nielubowicz J, Ostre schorzenia jamy brzusznej, PZWL 1988

Ból brzucha

Komentarze (7)
~Kiiniia
~Kiiniia

Mam silny bol brzucha przypominajacy kłucie rozdzieranie żołądka odrazu po zjedzeniu pierwszego posilku czasem i bol wystepuje po nastepnym ale rzadziej . Jestem w ciazy i bardzo się nie pokoje co przypominaja te objawy.? Oczywiscie pojde do lekarza ale chcialabym wiedzieć co za chorobe przypominają wam te objawy . A i to nie jest ciaza po za maciczna jak juz niektórzy stwierdzali

Odpowiedz
~Jacek
~Jacek

Co to może być? Mój syn lat 7 narzeka na ból brzucha pośrodku poniżej pępka w pozycji leżącej, jak wstaje ból mija, tylko jak leży to jest, jak podkuli nogi też mija. Nie ma żadnych innych objawów, wymiotów ani biegunki, Ogólnie jest dobrze, normalnie je i się bawi. Ból jest już odczuwalny jeden dzień w pozycji leżacej.

Odpowiedz
~ness
~ness

@~ewelina: witam tez mialam usuwany zab pod koniec stycznia 2 antybiotyki ketonal, przed usuwaniem zeba bylam tydzien na pyralginie i nurofenie. Od tygodnia mam nudnosci wzdecia bol zoladka. Przez 2 dni mialam nawet wrazenie ze boli mnie trzustka. Wybieram sie do lekarza bo podejrzewam uszkodzenie blony sluzowej zoladka lub w ogole przewodu pokarmowego po takiej ilosci lekow...

Odpowiedz
~ewelina
~ewelina

w zeszlym tygodniu mialam usuwany ząb , od czasu przepisania antybiotyku zaczely sie problemy typu niestrawnosc , moj brzuch jest ciagle wzdety boli przy sklonach siadaniu pod pepkiem tak samo gdy uciskam czuje bol, mam mdlosci czy to przez antybiotyk?

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Ból brzucha
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Ból brzucha
Ból brzucha

Ostre zapalenie jajowodu

Zapalenie jajowodu często występuje z zapaleniem jajników. Wówczas mamy do czynienia z infekcją przydatków. Pierwsze objawy choroby to: ból w dole brzucha i podwyższona temperatura. Zapalenie przydatków można skutecznie wyleczyć. Na zapalenie jajowodu są...

Ból brzucha

Ból brzucha - przyczyny i sposoby leczenia

Ból brzucha to jeden z najczęściej przytrafiających nam się bólów, pojawiający się między klatką piersiową a pachwinami. Może objawiać się w postaci takiej, jak wzdęcia brzucha, bolesne zaparcia czy po prostu ból brzucha po jedzeniu, spowodowany niestrawnością. Ból brzucha może mieć różne przyczyny i to od nich zależy, jak powinien być leczony. Rodzaje bólu brzucha Są cztery sposoby, aby szybko i jasno opisać ból brzucha: Ogólny ból brzucha to taki ból, kiedy boli więcej niż połowa brzucha i...

Ból brzucha

Bóle brzucha - jakie mogą być przyczyny?

Odbijanie się, burczenie, ból brzucha, wzdęcia, gazy, wszystkie te objawy mogą towarzyszyć bólom brzucha i są oznaką problemów trawiennych i nagromadzenia powietrza w jamie brzusznej. Skąd się bierze powietrze w brzuchu? W przewodzie pokarmowym zawsze znajduje się trochę powietrza. Część jest połykana w czasie oddychania, a reszta jest produkowana podczas trawienia pokarmów ... towarzyszą dodatkowo kawa i/lub papierosy. Sposoby na ból brzucha Często odczuwasz bóle brzucha, którym towarzyszy...

Ból brzucha

Ból brzucha i biegunki

Ból brzucha i biegunki

Niektóre osoby chodzą do toalety trzy razy dziennie, inne trzy razy w tygodniu. Rytm jest różny w zależności od szybkości pracy jelit. O biegunce mówimy, kiedy dochodzi do znacznego zwiększenia częstotliwości oddawania stolca, którego konsystencja zmienia się w płynną lub półpłynną, często towarzyszą jej również bóle brzucha. Ból brzucha i biegunka nie są chorobą samą w sobie. Najczęściej jest to znak, że jelita pozbywają się bakterii, wirusów lub pasożytów, które je zaatakowały. Rodzaje bólu...

Ból brzucha

Ból brzucha i chudnięcie

Samoistne chudnięcie to takie, które nie jest konsekwencją stosowania diety odchudzającej ani nie wynika z anoreksji czy bulimii. Nagła utrata wagi wynosi zwykle od 10 do 15% masy ciała, co oznacza utratę 5 do 8 kilogramów przez osobę ważącą 55 kilogramów i 7 do 10 kilogramów przez osobę ważącą 70 kilo. Często towarzyszą jej bóle brzucha. Ból brzucha i chudnięcie mogą być objawami chorobowymi, wtedy zwykle pojawiają się również inne objawy, jak utrata apetytu, zmęczenie, obecność krwi w stolcu...

Ból brzucha

Ból brzucha i wymioty

Ból brzucha i wymioty

Ból brzucha i wymioty to bardzo częste dolegliwości. Czasami są symptomami jakiejś choroby, a nie tylko dolegliwościami ... z mózgiem oraz centralnym układem nerwowym, a także przez choroby systemowe. Ból brzucha i wymioty mogą być także skutkiem ubocznym ... w rzeczywistości miejsce bólu jest inne. Może boleć zarówno żołądek, wątroba, jak i jelita. Zdarza się także, że silny ból brzucha pochodzi ... i nasilający się ból brzucha, któremu towarzyszą zaparcia, wzdęcia, nudności i wymioty. W niektórych przypadkach niedrożności...

Ból brzucha

O czym może świadczyć ból brzucha?

Ból brzucha jest męczącą dolegliwością i niestety bardzo częstą. Nie zawsze wymaga wizyty u lekarza. Jednak kiedy ból ... niż się to przewiduje. O czym może świadczyć ból brzucha? Ból przemijający i niezlokalizowany w konkretnym miejscu ... dietetycznym zaleca się wypijać duże ilości płynów. Zatrucie pokarmowe Podobnie jak wyżej będzie to ostry ból brzucha z dołączonymi ... . Choroby zapalne jelit Do tej grupy chorób zaliczamy chorobę Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa. Ból brzucha pojawia...

Ból brzucha

Anatomia brzucha

Anatomia brzucha

(...) a gdzie żołądek, więc gdy dokucza im ból brzucha nie są w stanie powiedzieć, czy boli ich trzustka, piecze żołądek czy dokucza wątroba ... pomocna w ocenie czy boli nas trzustka, piecze żołądek czy może naszym problemem jest wątroba. Istota bólu brzucha Ból brzucha jest bólem odczuwanym w ciele poniżej żeber i przepony oraz powyżej kości miedniczej. Ból brzucha może pochodzić od ścian jamy ... , śledziona i trzustka. Może się zdarzyć, że ból brzucha zostanie wywołany organami, które znajdują się poza jamą brzuszną,...

Ból brzucha

Ból brzucha u dzieci

Ból brzucha u dzieci

(...) i niemowlęta, zwłaszcza w pierwszych tygodniach życia. Dziecko odczuwa ból brzucha i głośno o tym informuje. Zdarza się, że zasypia ... nadal zastanawia się, co na ból brzucha u dziecka można zastosować, mamy bardzo prostą radę. Maleństwo wystarczy czasami ... stolca. Zaparcia u dziecka wywołują ból brzucha. Dotykają one nie tylko niemowlęta, ale też starsze dzieci. Zaparcia u dziecka ... może świadczyć o zapaleniu wyrostka robaczkowego! Dziecięcy ból brzucha, podobnie jak dolegliwości bólowe z innych...

Ból brzucha

Rodzaje bólu brzucha

Typy bólu brzucha Najczęściej występujące rodzaje bólu brzucha to: bóle w dole brzucha, bóle po prawej stronie brzucha, bóle po lewej stronie brzucha, kłucie w brzuchu, tępy ból brzucha, pieczenie w żołądku. Rodzaje bólu brzucha i choroby ... ból brzucha promieniuje na inne części ciała. Mogą mu też towarzyszyć inne objawy, jak: nudności, wymioty, biegunka, gorączka ... ten powstaje na skutek nadmiernych skurczów pęcherzyka żółciowego. Zapalenie wyrostka robaczkowego ból brzucha, który nasila...