Klirens kreatyniny - charakterystyka, przygotowanie do badania, opis badania, zastosowanie badania

Kreatynina to substancja, która powstaje w procesie przemiany materii. Produkowana jest głównie w mięśniach szkieletowych. Stężenie kreatyniny bada się w krwi i moczu. Jej zbyt wysoki poziom w moczu świadczy o zaburzeniach przesączania kłębuszkowego w nerkach.

Klirens kreatyniny jest to badanie, które pozwala wnioskować o czynności nerek. Na podstawie oceny klirensu kreatyniny można określić wielkość przesączania kłębuszkowego (tzw. wskaźnik GFR), który mówi nam o tym, ile mililitrów osocza przepływa przez nerki w ciągu jednej minuty. W prawidłowo funkcjonujących nerkach wielkość GFR wynosi 120 ml/min (czyli w ciągu jednej minuty w kłębuszkach nerkowych ulega przesączeniu 120 ml osocza). Na podstawie oceny klirensu kreatyniny, a więc i określenia GRF można też wnioskować o stopniu niewydolności nerek.

Dlaczego warto wykonywać badania profilaktyczne?

Klirens kreatyniny - charakterystyka

Kreatynina to endogenna substancja, która powstaje z degradacji kreatyny. Ta z kolei jest składnikiem komórek mięśniowych i stanowi swoisty rezerwuar energii dla skurczu mięśnia. Każdego dnia około 1-2% kreatyny zawartej w mięśniach jest przekształcana w kreatyninę, która dostaje się do osocza, a następnie wydalana jest przez nerki. Jak widać poziom kreatyniny we krwi zależy od masy mięśniowej (większy będzie u mężczyzn, zwłaszcza umięśnionych, mniejszy zaś u kobiet i dzieci), a także od ilości zjadanego mięsa (osoby spożywające duże ilości mięsa, będą miały wyższy poziom kreatyniny we krwi, od tych, które mięso jedzą sporadycznie lub wcale). U osób w wysokim poziomem kreatyniny we krwi, również klirens kreatyniny będzie zawyżony.

6 sposobów na detoks nerek

Nerki to jeden z najważniejszych organów wewnętrznych w naszym organizmie. Warto zatem regularnie dbać o ich kondycję. W tym celu można wprowadzić do codziennej...

Pojęcie klirensu kreatyniny, oznacza taką ilość osocza, która jest całkowicie oczyszczana przez nerki z kreatyniny w jednostce czasu. Aby wyliczyć klirens kreatyniny, potrzebujemy takich danych jak:

 • stężenie kreatyniny w surowicy;
 • stężenie kreatyniny w moczu;
 • objętość moczu poddanego badaniu;
 • czas zbiórki moczu (zazwyczaj jest to dobowa zbiórka moczu);
 • masa ciała pacjenta;
 • wzrost pacjenta.

Aby obliczyć klirens kreatyniny wystarczy podstawić wyżej wymienione wartości do odpowiedniego wzoru.

Klirens kreatyniny - przygotowanie do badania

Dzień przed badaniem klirensu kreatyniny pacjent powinien powstrzymać się przed piciem kawy i herbaty (ponieważ zawarte w tych używkach substancje działają moczopędnie), poza tym wskazane jest, by zażył tylko niezbędne leki. Przed rozpoczęciem badania pacjent powinien być też dobrze nawodniony (dobrze, by wypił około 0,5 l wody), w celu uzyskania odpowiedniej produkcji moczu (około 2 ml/min).

Klirens kreatyniny - opis badania

Samo badanie klirensu kreatyniny polega na:

 • wykonaniu dobowej zbiórki moczu – mocz powinno się zbierać do jednego naczynia, zbiórkę rozpoczyna się od drugiej mikcji (czyli pierwszą poranną porcję moczu należy oddać normalnie do toalety), a kończy na pierwszej porannej porcji moczu z dnia następnego;
 • pobraniu próbki krwi w celu zbadania poziomu kreatyniny w osoczu;
 • zmierzeniu i zważeniu pacjenta;
 • pomiarze objętości moczu zebranego w ciągu doby.

Klirens kreatyniny - zastosowanie badania

Jak już wspomniano we wstępie, klirens kreatyniny jest miernikiem funkcji nerek. Na jego podstawie możemy wyliczyć wielkość przesączania kłębuszkowego GFR, czyli ilość osocza przepływającego przez nerki w jednostce czasu. To właśnie na podstawie GFR wnioskujemy, czy mamy do czynienia z przewlekła niewydolnością nerek, a jeśli tak, to w jakim stadium choroby znajduje się pacjent.

GFR pozwala monitorować dynamikę postępu przewlekłej niewydolności nerek i zaklasyfikować chorego do leczenia nerkozastępczego (wskazaniem do rozpoczęcia dializ jest spadek GFR poniżej 5 ml/min). Ponadto badanie klirensu kreatyniny i oznaczenie wartości GFR wykonuje się w celu monitorowania funkcji nerek u chorych zażywających leki potencjalnie nefrotoksyczne (czyli uszkadzające nerki).

Ewelina Rogowska, 3 tygodnie temu

Bibliografia

 • Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7609-137-2
 • Myśliwiec M., Wielka interna - nefrologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60135-62-4
 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0

Źródła zewnętrzne

Badania

Komentarze (2)
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Klirens kreatyniny - charakterystyka, przygotowanie do badania, opis badania, zastosowanie badania
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Klirens kreatyniny - charakterystyka, przygotowanie do badania, opis badania, zastosowanie badania
Kolposkopia - opis, wskazania, cele, przygotowanie, przebieg

Hans Hinselmann

Hans Hinselmann

Hans Hinselmann (1884-1959) był niemieckim ginekologiem i wynalazcą badania kolposkopowego.

Badania

Określenie wielkości filtracji nerkowej

do układu naczyniowego lub kreatynina występująca w organizmie człowieka. Zwykle wykonuje się badanie filtracji kłębuszkowej, w którym określa (...) się, tzw. współczynnik oczyszczania endogennej kreatyniny...

Badania

Laboratoryjna ocena czynności nerek

, ale również badanie to może służyć analizie wpływu stosowanych metod terapeutycznych lub leków na funkcję nerek. Przygotowanie do badania nerek Pacjent (...) choremu pobiera się krew (badanie...

Mammografia - jak działa mammograf, dla kogo jest przeznaczona mammografia, kiedy wykonywać badanie, przebieg badania, przygotowanie

Badanie mammograficzne - zdjęcie

Badanie mammograficzne - zdjęcie

Pierś przy mammografii jest skompresowana, by uzyskać lepszy obraz badania.

Badania moczu - wskazania, charakterystyka, wyniki, posiew moczu

Przeprowadzenie badania moczu

Przeprowadzenie badania moczu

Przeprowadzane badania moczu mogą pomóc w zdiagnozowaniu wielu chorób, między innymi nerek i wątroby oraz dróg moczowych.