Pokaż kategorie abcZdrowie.pl
Pokaż kategorie

Monocyty

Krew jest zawiesiną elementów morfotycznych w osoczu. Do elementów morfotycznych zalicza się: krwinki czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty) oraz krwinki płytkowe (trombocyty). Przez wiele lat podstawą badania krwi było oglądanie pod mikroskopem kształtu, rozmiarów i cech zewnętrznych poszczególnych krwinek, a także opis zdolności do pochłaniania specyficznych barwników. Obok opisu preparatu krwi stosowano wyliczanie poszczególnych rodzajów krwinek.

1. Badanie krwi

W rutynowej diagnostyce laboratoryjnej procedury mikroskopowe przestały już być podstawą opisu próbki krwi, a badanie krwi jest wykonywane przy użyciu automatycznych metod liczenia krwinek czerwonych, białych, oceny ich wielkości i stężenia hemoglobiny. Morfologia krwi obwodowej polega zaś na określeniu liczby poszczególnych elementów morfotycznych oraz wartości hematokrytu i stężenia hemoglobiny. Osoba udająca się na badanie krwi musi być na czczo, najlepiej dwanaście godzin po ostatnim posiłku. Spożycie posiłku przed badaniem może zafałszować wyniki. Przed pobraniem krwi należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce informacje o przyjmowanych lekach czy ewentualnych zakażeniach (WZW, AIDS). Krew jest pobierana w każdym laboratorium lub gabinecie zabiegowym, spełniającym odpowiednie wymogi sanitarne. Pielęgniarka pobiera krew z naczynia żylnego, w okolicy zgięcia łokciowego. W miejscu wkłucia igły skóra musi zostać odkarzona. W niektórych przypadkach krew jest pobierana z innych okolic, np. z naczynia żylnego stopy, z opuszki palca lub z płatka ucha. Najpierw pielęgniarka zaciska na ramieniu gumową (lub z innego materiału) opaskę. Powoduje to ustanie odpływu krwi z kończyny, przez co nabrzmiewają żyły i łatwiej jest osobie pobierającej trafić w naczynie. Krew pobiera się przy użyciu jednorazowych igieł, które po badaniu są wyrzucane. Po badaniu miejsce ukłucia przyciska się watką umoczoną w środku dezynfekującym.

Krew do badania powinna być pobrana do probówki zawierającej antykoagulant. Najlepszym antykoagulantem jest wersenian potasowy, w ilości 1,5-2,0 mg na 1 ml krwi.

2. Krwinki białe - monocyty

Krwinki białe – leukocyty – stanowią grupę komórek, biorących udział w nieswoistej i swoistej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Leukocyty różnią się znacznie morfologią. Krew obwodowa zawiera pięć różnych rodzajów krwinek białych:

Monocyty stanowią jeden z rodzajów leukocytów i obejmują 5-8% wszystkich białek krwinek. Dojrzałe monocyty to makrofagi. Są komórkami fagocytującymi, czyli komórkami żernymi. Odpowiadają za usuwanie z ustroju starych, zdegenerowanych komórek, zdenaturowanych białek i kompleksów antygen-przeciwciało. Monocyty pozostają w ścisłym związku z limfocytami i odgrywają ważną rolę w zachowaniu odporności. Mają zdolność wydostawania się poza światło naczyń układu krążenia i ruchu pełzakowatego. Żyją około cztery dni. Produkują interferon, który hamuje namnażanie się wirusów w organizmie. Monocyty są największe wśród białych krwinek. Produkowane są w szpiku kostnym lub w układzie siateczkowo-środbłonkowym.

3. Wartości prawidłowe MONO

W zależności od wieku wartości prawidłowe monocytów u zdrowych ludzi przedstawiają się w następujący sposób

Wiek pacjenta:

 • Liczba monocytów/l krwi
 • Odsetek ogólnej liczby leukocytów
1 rok:
 • 0,05-1,1 x 109/l
 • 2-7% leukocytów
4 lata:
 • 0-0,8 x 109/l
 • 2-7% leukocytów
6 lat:
 • 0-0,8 x 109/l
 • 2-7% leukocytów
10 lat:
 • 0-0,8 x 109/l
 • 1-6% leukocytów
21 lat:
 • 0-0,8 x 109/l
 • 1-8% leukocytów
dorośli:
 • 0-0,8 x 109/l
 • 1-8% leukocytów

Ogólna liczba leukocytów bywa różna, nie tylko u poszczególnych chorych, ale jest zmienna także u tego samego pacjenta. Duże znaczenie diagnostyczne ma wykonanie, tzw. obrazu odsetkowego krwinek białych i ocena liczby poszczególnych rodzajów leukocytów. W tym celu należy wykonać rozmaz krwi obwodowej i po wybarwieniu go metodą Pappenheima ocenić mikroskopowo poszczególne formy krwinek białych. Ocena polega na różnicowaniu w rozmazie stu komórek leukocytów i podaniu liczby neutrofilów o jądrze segmentowanym i pałeczkowatym, limfocytów, monocytów, eozynofilów i bazofilów.

3.1. Wartości nieprawidłowe

Monocytoza, czyli podwyższony poziom monocytów we krwi, może wskazywać na:

Monocyty poniżej normy (monocytopenia) występują po leczeniu glikokortykosterydami oraz podczas infekcji powodujących spadek liczby neutrofilów we krwi.

Bibliografia

 • Czech A., Tatoń J. Diagnostyka internistyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3156-7
 • Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2011, ISBN 978-83-7430-289-0
 • Kokot F. (red.), Choroby wewnętrzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3368-3

Źródła zewnętrzne

Redakcja abcZdrowie.pl,
Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Monocyty - najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Artykuły Monocyty
Białaczka szpikowa

Białaczka monocytowa

(...) są monocyty (to rodzaj leukocytów, czyli krwinek białych), stąd jej nazwa. Ostra białaczka monocytowa Ostra białaczka ... białaczka mielomonocytowa (M4), ostra białaczka megakariocytowa (M6). Norma monocytów Monocyty to grupa leukocytów, które ... białaczkę monocytową, należy zbadać poziom monocytów we krwi. Na wyniku morfologii krwi może się pojawić skrót MONO. Monocyty...

Diagnostyka alergii

Test ALCAT

(...) alergenów pokarmowych poza organizmem. Komórki układu immunologicznego monitorowane są przez aparaturę komputerową.

Morfologia krwi obwodowej

Interpretacja morfologii krwi

Interpretacja morfologii krwi

(...) 109/l Limfocyty T CD4+ 0,53-1,76 x 109/l Limfocyty T CD8+ 0,30-1,03 x 109/l Komórki NK 0,20-0,40 x 109/l Monocyty (MONO) 0 ... ,20-0,40 x 109/l Monocyty (MONO) 0,21-0,92 x 109/l Płytki krwi (PLT) 140 000-450 000/mm³ Choroby diagnzowane na podstawie...

Objawy białaczki i chłoniaków

Chudnięcie a białaczka

(...) obrońcami. Istnieje wiele typów białych krwinek limfocyty T, limfocyty B, neutrofile, monocyty, przekształcające się w...

Chorzy z obniżoną odpornością

Neutropenia

Białe ciałka krwi (leukocyty) chronią nasz organizm przed czynnikami infekcyjnymi (mikroorganizmami) i substancjami obcymi. Tak jak wszystkie pozostałe komórki krwi, leukocyty są wytwarzane w szpiku kostnym. Powstają z komórek prekursorowych (komórek macierzystych), które dzieląc się i dojrzewając, przekształcają się ostatecznie w jeden z pięciu głównych typów białych krwinek: neutrofile (neutrocyty), limfocyty, monocyty, eozynofile i bazofile. Neutropenia ma miejsce wtedy, gdy liczba neutrofili spada znacznie...

Odporność organizmu

Komórki układu odpornościowego

(...) limfocyty B, T, NK; monocyty. Limfocyty Limfocyty są głównymi upostaciowanymi składnikami układu immunologicznego,...

Alergia

Rodzaje nadwrażliwości

(...) odpowiadają gromadzące się w tym rejonie monocyty i makrofagi. Nadwrażliwość pokarmowa Alergia pokarmowa (nadwrażliwość...

Białaczka

Rodzaje białaczki

Jak sama definicja mówi białaczka to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. W jej przebiegu klony jednego typu leukocytów rozprzestrzeniają się w szpiku kostnym po czym przedostają się do krwi i mogą naciekać inne narządy. W szpiku powstaje kilka rodzajów leukocytów. Według podstawowego podziału dzielimy je na granulocyty, monocyty i limfocyty. Według podstawowego podziału wyróżnia się białaczki ostre: szpikową i limfoblastyczną, przewlekłą białaczkę szpikową oraz przewlekłą białaczkę...

Białaczka u dzieci

Objawy białaczki u dzieci

Objawy białaczki u dzieci

(...) monocyty. Ich wspólną funkcją jest zapewnienie organizmowi odpowiedniej odporności przez zapobieganie infekcjom oraz ich...