Nerwica - epidemia XXI wieku

Światowa Organizacja Zdrowia już w 2001 roku biła na alarm, że aż 25% ludności na świecie doznaje lub dozna w trakcie całego życia choroby psychicznej lub neurologicznej. Jak podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w raporcie z 2016 roku w samej tylko Europie ponad 38% mieszańców podjęło leczenie najczęściej z powodu zaburzeń lękowych i nastroju. W Polsce, do poradni psychiatrycznych zgłasza się coraz więcej osób, największy przyrost, aż 24% odnosi się do zaburzeń nerwicowych, które Polacy uważają za główne przyczyny utraconego zdrowia . Oznacza to, że wielu z nas boryka się na co dzień z ogromnym cierpieniem lub zna kogoś, kogo ten problem dotyczy.

Statystyki są nieubłagane i mało optymistyczne, w niektórych grupach społecznych czy zawodowych zachorowalność na nerwicę sięga aż 30-40% . Choroba częściej doświadcza obywateli krajów rozwiniętych i rozwijających się; mieszkańców dużych miast w różnym wieku, w szczególności kobiety. Może przytrafić się każdemu i nie należy jej bagatelizować.

Szczęście podszyte lękiem

Życie w ciągłym biegu, wyścig szczurów, brak czasu dla bliskich, presja osiągnięć i posiadania napędzana przed media czy portale społecznościościowe to codzienność, która zdaje się już nikogo nie dziwić. W narcystycznym społeczeństwie trudno się zatrzymać gdy nieustannie boimy się czy jesteśmy wystarczająco dobrzy i szczęśliwi. Nie ma przestrzeni na słabość, refleksję, ani na lęk, który łatwiej wyprzeć, jakoś sobie wytłumaczyć – za co nieraz płacimy najwyższą cenę bo nieleczona nerwica potrafi odebrać wszystko. Najbardziej uznane stanowiska na temat przyczyn schorzenia wydają się słuszne i wzajemnie się uzupełniają .

W ujęciu psychoanalitycznym i psychodynamicznym źródła należy upatrywać w nierozwiązanych konfliktach wewnętrznych i mechanizmach obronnych jednostki przed lękiem. Dla behawiorystów jest skutkiem warunkowania czyli uczenia się reakcji na stresujący bodziec, zaś neurobiolodzy znajdują przyczynę w zaburzeniach struktur mózgowych takich jak układ limbiczny i inne ośrodki podkorowe oraz w genach. Historie pacjentów zostawiane w gabinetach często są podobne. Specjaliści wśród czynników zwiększających ryzyko nerwicy zwykle wymieniają jeszcze stres w związku utratą bliskich, złą sytuacją materialną, traumy z dzieciństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia, niską samoocenę. Nie bez znaczenia pozostają wrodzone zasoby czyli własności układu nerwowego, temperament np skłonność do pesymizmu i perfekcjonizm.

Diagnoza nerwicy (WIDEO)

Zaburzenie lękowe często są określane mianem nerwicy. Takie emocje powstały po to, aby organizm był w stanie rozpoznawać zagrożenie i właściwie na nie...

Nerwica nie jedno ma imię

Nerwica jest poważną chorobą u podłoża, której leży chroniczny lęk. Charakteryzuje się szerokim spektrum objawów psychicznych i fizycznych, które łatwo pomylić z mnóstwem innych chorób: od migreny przez choroby serca po paraliż włącznie. Wpływa negatywnie na postrzeganie rzeczywistości, emocje i zachowanie. Nieleczona, utrudnia wykonywanie codziennych czynności, komplikuje relacje z otoczeniem; w domu, pracy, szkole skutkując poczuciem izolacji i osamotnieniem, niszczy. Znajomość dolegliwości pozwala przyspieszyć trafną diagnozę i uzyskanie właściwej pomocy.

Nerwica - kiedy warto udać się do specjalisty (WIDEO)

Osoba cierpiąca na zaburzenia psychiczne przez bardzo długi okres rozwoju swojej choroby może nie zdawać sobie sprawy z istnienia nieprawidłowości w swoim...

Gra w otwarte karty

Często pacjent jest świadomy obecności lęku, ale pozostaje wobec niego bezradny, a dotkliwe objawy fizyczne dodatkowo napędzają całą machinę. Zaburzenia z lękiem jawnym przyjmują najczęściej kilka form.

Fobia (nerwica fobii). Powodem absurdalnego strachu w fobiach specyficznych są najczęściej zwierzęta takie jak gryzonie (rodentofobia) czy pająki (arachnofobia), zamknięta przestrzeń (klaustrofobia) widok krwi, ciemność (nyktofiobia) lub śmierć (tanatofobia). Osoby cierpiące na fobię społeczną obawiają się, że obserwowane przez innych i narażą się na kompromitację. W agorafobii problemem jest przebywanie na otwartej przestrzeni, w tłumie , na ulicy skąd trudno uciec lub uzyskać pomoc w przypadku ataku paniki. W najcięższych fobiach (ok. 1%) chorzy rezygnują całkowicie z wychodzenia z domu.

Zespół paniki i zespół uogólnionego lęku (nerwica lękowa) charakteryzuje się poczuciem ustawicznego niepokoju z ostrymi napadami lęku niemającymi wyraźniej przyczyny, towarzyszą im mocne, bardzo dokuczliwe objawy somatyczne : silne poty, napięcie mięśniowe, bezsenność, przyspieszona akcja serca. W nerwicy lękowej mogą występować objawy typowe dla depresji.

Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne (nerwica natręctw). Obsesje to się natarczywe, trudne do pozbycia myśl, wyobrażenia, obiektywnie nieadekwatne do zaistniałej sytuacji. Chory próbuje sobie pomóc za pomocą uspokajających kompulsji czyli powtarzających się zachowań, przyjmujących postać dziwacznych rytuałów. Może to być mycie rąk, sprzątanie, zakręcanie instalacji gazowej, szczypanie się. Nerwicę natręctw należy odróżnić od osobowości obsesyjno-kompulsywnej dla której pedantyczne zachowania wiążą się z uczuciem przyjemności nie są szkodliwe.

Zespół stresu pourazowego (nerwica frontowa) - wywołany zagrożeniem zdrowia i życia. Pierwotnie rozpoznany u żołnierzy, ale dotyka też min policjantów, ofiary katastrof, wypadków, przestępstw, przemocy domowej. Przejawia się nieustannym przeżywaniem sytuacji wywołującej lęk, która odtwarza się w myślach i snach, unikaniu wszystkiego co powoduje bolesne wspomnienia. Pojawia się silne napięcie i wzmożona czujność. W postaci przewlekłej może trwać nawet kilkadziesiąt lat.

5 mitów o chorobach psychicznych

Piętno choroby psychicznej może prowadzić do wielu błędnych opinii. Negatywne stereotypy stwarzają nieporozumienia, które jeszcze bardziej izolują ludzi...

Wszystkie choroby świata albo rozpad na kawałki

Zdarza się, że lęk jest mocno ukryty, trudno go zobaczyć gołym okiem, uświadomić. Wówczas mówimy o zaburzeniach somatomorficznych i dysocjacyjnych znanych wcześniej jako nerwica histeryczna. W zaburzeniach somatomorficznych stres psychiczny zamienia się w autentyczne objawy fizyczne, których nie można kontrolować. Dziesiątki godzin w gabinetach różnych specjalistów, kilogramy leków, wszystko na nic. Przykładowo w konwersji (histeria konwersyjna) pojawiają się trudności ruchowe i czuciowe wskazujące na chorobę neurologiczną taką jak paraliż albo utrata wzroku. W zaburzeniach somatyzujących występują najczęściej przewlekłe bóle głowy, pleców, brzucha w połączeniu z problemami żołądkowo-jelitowymi i natury seksualnej. Objawy mają początek przed 30. rokiem życia i trwają nawet kilka lat zanim pacjent zostanie prawidłowo zdiagnozowany. Często rozpoznaje się zaburzania bólowe (psychialgia) z intensywnym bólem w jednym lub kilku miejscach, wymagającym interwencji lekarskiej.

Nierzadka jest również hipochondria (nerwica hipochondryczna), dla której typowe jest głębokie przekonanie o poważnej chorobie, a objawy nie ustępują mimo wielu specjalistycznych badań potwierdzających dobry stan zdrowia. Niepokojące, obsesyjne roztrząsanie drobnych braków fizycznych, poczucia własnej brzydoty u nastolatków może wskazywać na dymorficzne zaburzenia ciała, które niestety skutkują depresją, samobójstwem lub uzależnieniem od zabiegów chirurgii plastycznej.

Dysocjacja oznacza dezintegrację, pamięci, tożsamości, świadomości lub percepcji, jakby psychika ludzka rozpadała się na osobne części, ulegała rozwarstwieniu. W wyniku amnezji dysocjacyjnej można zapomnieć kim się jest, następuje całkowita utrata pamięci; własnej tożsamości i wiedzy o świecie. Nawet u 50% populacji zdarzają się zaburzenia depersonalizacji: regularne wrażenie odcinania, odłączenia się od ciała lub umysłu oraz przyjęcie roli obserwatora własnej osoby podobnie jak podczas oglądania filmu. Najrzadziej spotyka się dysocjacyjne zaburzenie tożsamości wielorakiej .Jedna osoba ma co najmniej dwie odrębne tożsamości, które na przemian kontrolują jej zachowanie. Sprawę komplikuje fakt, maja one własne imiona, temperament, różne orientacje seksualne, światopogląd. Ponadto utrzymują między sobą wzajemne relacje o ile wiedzą o sobie.

Jak wyglądają choroby psychiczne? Psycholog na fotografiach ukazał problemy swoich pacjentów

W Polsce coraz więcej osób cierpi z powodu depresji. W 2016 roku odnotowano, że Polacy wzięli 9,5 mln dni wolnych od pracy z powodu problemów psychicznych....

Czy można się uwolnić ?

Zdecydowanie tak. Obecnie Najskuteczniejszą formą leczenia jest psychoterapia czasem wspomagana lekami, co duże szanse na normalne, szczęśliwe życie. Rokowania, forma pomocy i czas uzależnione są od zaburzenia i kondycji pacjenta. Nerwica dotyka chorego jak i najbliższe otoczenie, dlatego warto pomóc sobie i bliskim.

Mgr Karolina Kapias, 3 tygodnie temu

Bibliografia

  • „Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej” – K.Klimasiński , Wydawnictwo UJ, Kraków 2002
  • „Psychopatologia”- M.Seligman, E.Walker, D.Rosenhan,Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003
  • http://www.who.int/whr/2001/media_centre/press_release/en/
  • http://www.pzh.gov.pl/stan-zdrowia-ludnosci/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-w-polsce/

Nerwica i lęki

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Nerwica i lęki
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Rozstanie

~Paulina2607 • ostatni post 2 godziny temu

2

Pomocni lekarze

Artykuły Nerwica i lęki
Nerwica i lęki

Ćwiczenia a napady paniki

Ćwiczenia a napady paniki

Regularne ćwiczenia mogą być alternatywą lub pomocniczą strategią w terapii farmakologicznej, a także psychoterapii, mających na celu zwalczanie niekontrolowanych napadów strachu. Już w tym momencie wiadomo, że ćwiczenia są pomocne w leczeniu osób cierpiących...

Nerwica i lęki

Gry terapeutyczne

Gry terapeutyczne

Naukowcy wymyślili nową generację gier komputerowych, które znajdą zastosowanie w terapii lękowej.

Nerwica i lęki

Strach i lęk

psychopatologiczny. Występuje w nerwicach, psychozach i zaburzeniach nastroju. Jak zdefiniować lęk, a jak - strach? Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między (...) . W terminologii psychologicznej uczucie lęku...

Nerwica i lęki

Co to jest klaustrofobia?

Klaustrofobia to jeden z rodzajów fobii specyficznych. Manifestuje się w postaci irracjonalnego lęku przed przebywaniem w małych, ciasnych (...) pomieszczeniach. Klaustrofobia stanowi przeciwieństwo agorafobii - patologicznego lęku...

Nerwica i lęki

Zespół Briqueta

Zespół Briqueta to dawna nazwa zaburzeń somatyzacyjnych. Zespół ten należy do zaburzeń nerwicowych występujących pod postacią somatyczną (ang. somatoform disorder), które zostały ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10...

Nerwica i lęki

Gry komputerowe wyleczą nas z lęków

Stres i presja, jakim jesteśmy poddawani każdego dnia, często ujawniają się w postaci różnorodnych lęków i nerwic. Leczy się je przeważnie (...) i wirtualnej rzeczywistości, pozwalając pacjentom w bezpieczny sposób stanąć...

Nerwica i lęki

Lęk przed ciemnością

Lęk przed ciemnością należy do głównych lęków małych dzieci. Jest to lęk rozwojowy, z którego z czasem dziecko wyrasta i uczy się zasypiać (...) bez konieczności palenia światła w pokoju przez całą noc....

Nerwica i lęki

Fobie - co o nich wiesz?

Fobie są to niezwykle silne lęki przed konkretnymi sytuacjami, rzeczami, przedmiotami, zjawiskami, które zazwyczaj nie wzbudzają przerażenia u ludzi (...) nie panuje nad swoimi lękami. Słowa pociechy lub próba uspokojenia...

Nerwica i lęki

Zaburzenia adaptacyjne

Zaburzenia adaptacyjne

się różnie u poszczególnych pacjentów. Wśród charakterystycznych symptomów chorobowych wymienia się: nastrój depresyjny, lęk i niepokój, zamartwianie