Premedykacja

Premedykacja to jedna z czynności służących przygotowaniu do operacji lub inwazyjnego zabiegu medycznego.
Działanie to polega na podaniu pacjentowi środków farmakologicznych, które ułatwiają przeprowadzenie operacji lub zabiegu diagnostycznego oraz przygotowują chorego do poddania go znieczuleniu ogólnemu. Najczęściej stosowanymi w premedykacji farmaceutykami są środki przeciwbólowe, leki nasenne i środki uspokajające, neuroleptyki i cholinolityki.

Na czym polega premedykacja?

Podczas premedykacji pacjent otrzymuje leki, dzięki którym czuje się lepiej, nie odczuwa bólu, ani niepokoju przed czekającą go operacją. W zależności od planowanego zabiegu, celem podawanych leków może być uspokojenie pacjenta bez ograniczania jego odruchów, dzięki czemu może on współpracować z lekarzami lub całkowite wyeliminowanie odruchów, które mogą przeszkadzać w przeprowadzeniu operacji. Stosując niektóre leki można wywołać u chorego niepamięć wsteczną, co oznacza, że pacjent nie będzie pamiętał czasu, w którym był pod wpływem podanego leku. Zadaniem premedykacji jest także:

Zobacz film: "Badania krwi - bilirubina"

Atropina - budowa

Cholinolityki w tym także atropinę podaje się po zabiegach.

  • zniesienie lęku;
  • zahamowanie wydzielania śliny i treści oskrzelowej;
  • ochrona autonomicznych reakcji odruchowych.

Premedykacja ma zastosowanie w przygotowaniu pacjenta do poddania go znieczuleniu ogólnemu. Niektóre leki ułatwiają wprowadzenie do znieczulenia, a także pozwalają na podanie mniejszych dawek środków znieczulających. Stosowane znieczulenie ogólne wiąże się z pewnymi efektami ubocznymi, które pacjent odczuwa po przebudzeniu. Dzięki premedykacji można im zapobiec lub je znacznie złagodzić. Dzięki podanym wcześniej lekom zmniejsza się dolegliwości bólowe, nudności i wymioty po znieczuleniu.

Jak przebiega premedykacja i jakie jest jej znaczenie?

Środki stosowane w premedykacji podaje się w formie zastrzyków domięśniowo lub dożylnie. Lek domięśniowy podawany jest na 45 - 60 minut, a dożylny 10 - 15 minut przed znieczuleniem. Na wieczór przed zabiegiem podaje się leki uspokajające, np. z grupy benzodizepin, a w razie występowania silnych bólów, lek z grupy opioidowych leków przeciwbólowych. Przed zabiegiem znieczulenia ogólnego podaje się cholinolityki, neuroleptyki, leki nasenne i przeciwbólowe. Częstymi objawami wywoływanymi przez te farmaceutyki są senność oraz suchość w ustach. Są to jednak normalne skutki uboczne podanych leków. Podczas premedykacji możliwe jest także stosowanie preparatów doustnych.

Odpowiednie przygotowanie psychiczne do czekającego zabiegu ma największe znaczenie w przypadku dzieci. W sytuacjach, gdy wymagane jest unieruchomienie dziecka na czas badania, współpraca małego pacjenta sprawia, że niepotrzebne jest znieczulenie ogólne. Rozwiązanie takie jest znacznie bezpieczniejsze dla dziecka, jednak wymaga od rodziców oraz lekarzy pewnego wysiłku w przygotowaniu i odpowiednim nastawieniu dziecka do tego, co je czeka. Pomocna jest szczególnie obecność rodziców dziecka podczas przeprowadzanej procedury medycznej.

Premedykacja ma ogromne znaczenie w przygotowaniu pacjenta do operacji. Dzięki podawanym lekom chory lepiej znosi okres oczekiwania na zabieg. Zmniejszają się także dolegliwości związane ze znieczuleniem.

Marta Bednarska, ponad rok temu

Bibliografia

  • Mayzner-Zawadzka E. (red.), Oksfordzki podręcznik anestezjologii, Medipage, Warszawa 2009, ISBN 978-83-89769-98-5
  • Mayzner-Zawadzka E. (red.), Anestezja praktyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 83-200-3328-4,
  • Kübler A. (red.), Anestezjologia tom 1-2, Urban & Partner, Wrocław 2008, ISBN 978-83-7609-009-2

Źródła zewnętrzne

Badania

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Premedykacja
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Premedykacja
Premedykacja

Atropina - budowa

Atropina - budowa

Cholinolityki w tym także atropinę podaje się po zabiegach.

Zabiegi

Znieczulenie ogólne

podaje się środek uspokajający (premedykacja). - Odkryto nowe metody wybudzania pacjentów ze znieczulenia ogólnego - Znieczulenie podpajęczynówkowe (...) znieczulającej, respiratora, ssaka oraz systemu monitorującego pacjenta). Etapy...

Zabiegi

Wszczepialny defibrylator serca

jest premedykacja, czyli podawane są leki o działaniu uspokajającym. Zawsze zakładana jest również kaniula dożylna (wenflon). Przed zabiegiem konieczne

Zabiegi

Znieczulenie podpajęczynówkowe

. Po kwalifikacji do znieczulenia najpierw pacjent zostaje przewieziony do sali przygotowawczej lub operacyjnej. Niekiedy stosowana jest również premedykacja