Rezonans magnetyczny z kontrastem

Rezonans magnetyczny (MR, MRI) z kontrastem to badanie diagnostyczne wykorzystujące silne pole magnetyczne. Umożliwia wykrycie wielu chorób, szczególnie nowotworów układu nerwowego, ale także zmian o charakterze zapalnym. Dzięki temu badaniu obrazowemu dobrze ukazane są struktury anatomiczne układu nerwowego i układu krwionośnego. Pole magnetyczne nie jest szkodliwe dla pacjenta, podobnie jak zastosowany środek kontrastujący. MRI z kontrastem nie wolno wykonywać u osoby, która ma rozrusznik serca.

1. Wskazania do wykonania rezonansu magnetycznego z kontrastem

Rezonans magnetyczny z kontrastem wykonywany jest w takich przypadkach, jak:

1. choroby układu nerwowego:

 • choroby demielizacyjne, np. stwardnienie rozsiane;
 • choroby otępienne, np. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona;
 • nowotwory mózgu;
 • guzy rdzenia kręgowego;
 • zmiany wynikające z napromieniowania ośrodkowego układu nerwowego;
 • zaburzenia neurologiczne o nieznanej etiologii;
 • udar mózgu;

2. guz serca;
3. choroby naczyń krwionośnych;
4. guzy płuc;
5. nowotwory narządów rodnych u kobiety;
6. nowotwory gruczołu krokowego u mężczyzn;
7. guzy zapalne tkanek miękkich;
8. guzy nowotworowe tkanek miękkich;
9. urazu stawów, mięśni, więzadeł.

Rezonans magnetyczny wykorzystywany jest także do oceny struktur anatomicznych kanału kręgowego oraz okolic przysadki mózgowej, oczodołu lub tylnej części jamy czaszki. MRI z kontrastem pozwala na bardzo dobre uwidocznienie układu mięśniowego i szkieletowego, szczególnie kręgosłupa (MRI kręgosłupa), naczyń krwionośnych, jam serca oraz samego mięśnia sercowego. Dzięki niemu możliwe jest zobrazowanie niektórych struktur np. szpiku kostnego, co nie jest możliwe w badaniu RTG.

Rezonans magnetyczny - zdjęcie

Rezonans magnetyczny obrazuje przekrój narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach.

2. Opis rezonansu magnetycznego z kontrastem

Do badania MRI potrzebne są silne pole magnetyczne oraz fale radiowe. Potrzebny jest także komputer, który otrzymane dane przetworzy w odpowiedni obraz. W badaniu wykorzystywane są właściwości magnetyczne atomów, także tych w organizmie człowieka. Aby badanie było prawidłowo wykonane, do całego systemu MRI nie mogą docierać żadne fale elektromagnetyczne.

Wyróżniamy dwa typy MRI:

 • otwarte – gdy dostęp do pacjenta jest z trzech stron;
 • zamknięte - pacjent wprowadzany jest do tunelu magnesu.

Podczas badania pacjent musi leżeć nieruchomo, aby obraz nie został zniekształcony. Jeżeli typ choroby nie pozwala na to, można podać mu wcześniej leki uspokajające. Przy wykonywaniu badania pacjent słyszy charakterystyczny, pukający dźwięk. Czasami chory ma możliwość założenia słuchawek, aby zagłuszyć hałas. Wcześniej wprowadzany jest środek kontrastujący np. do żyły szyjnej, w celu lepszego uwidocznienia zmian chorobowych. Środek cieniujący umożliwia również ocenę funkcji tkanek i narządów. Można zbadać stan ukrwienia narządów. Środki cieniujące są bezpieczne dla pacjenta, nie wchodzą w żadne interakcje z innymi lekami, są w całości wydalane i mogą być także stosowane u osób uczulonych na związki kontrastujące w badaniu rentgenowskim.

3. Przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego z kontrastem

Badanie MRI nie może być wykonywane u osób z rozrusznikiem serca lub neurostymulatorami. Podczas badania wytwarzane pole magnetyczne może zakłócić ich pracę, w wyniku czego następuje bezpośrednie zagrożenie życia. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania MRI z kontrastem jest obecność metalicznych ciał obcych w oczodole, np. opiłków żelaza w wyniku wypadku. Pole magnetyczne może doprowadzić do ich przesunięcia i uszkodzenia gałki ocznej. Decyzja wykonania badania MRI należy do lekarza w przypadku, gdy obecne są:

 • sztuczna zastawka serca;
 • protezy i klipsy naczyniowe;
 • metaliczne implanty ortopedyczne tj. sztuczne stawy, druty, śruby, stabilizatory;
 • wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna wykonana z metalu.

Należy także bezwzględnie poinformować lekarza zlecającego badanie MRI o istnieniu ciąży.

Artykuły Rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w ginekologii

Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny są technikami badań obrazowych, które stosuje się pomocniczo w diagnostyce ... . Co więcej, z uwagi na odmienną specyfikę badania, rezonans magnetyczny umożliwia lepsze w porównaniu z tomografią komputerową ... do przyległych narządów i ewentualnego zajęcia węzłów chłonnych, stosuje się rezonans magnetyczny. Badanie takie, zwłaszcza w projekcji ... macicy jest nowotworem, w badaniu którego rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa odgrywają rolę pomocniczą.

Rezonans magnetyczny

Czy rezonans magnetyczny jest bezpieczny?

Rezonans magnetyczny jest bardzo czułą i dokładną metodą diagnostyczną. Znalazł zastosowanie niemal w każdej dziedzinie ... na klaustrofobię? Na te i inne pytania dotyczące rezonansu magnetycznego odpowie poniższy artykuł. Rezonans magnetyczny a badanie promieniami Roentgena Rezonans magnetyczny to zestaw bardzo silnych magnesów. Jednak mimo tak wysokiego natężenia, pole magnetyczne ... magnetyczny a klaustrofobia Nie oznacza to, że rezonans magnetyczny nigdy nie zrobił nikomu krzywdy. Jak każda procedura...

Rezonans magnetyczny

Sekwencje w badaniu rezonansu magnetycznego

(...) zbliżony do tomografii komputerowej. Rezonans magnetyczny pokazuje jaśniej te obszary, gdzie gęstość tkanek, a co za tym idzie ... jest bardzo kosztowana, a co się z tym wiąże trudno dostępna. Sąsiadek M. Rezonans magnetyczny w praktyce klinicznej, Urban & Partner ... obszarze tego narządu świadczy o niedokrwieniu w danym miejscu (kwas mlekowy powstaje w skutek metabolizmu beztlenowego). Rezonans magnetyczny otwiera przed nami nowe, niedostępne dotychczas zakamarki ludzkiego organizmu. Pozwala diagnozować choroby i...

Rezonans magnetyczny

Wszystko o rezonansie magnetycznym

Rezonans magnetyczny jest obecnie najlepszym narzędziem diagnostyki obrazowej. Pozwala nie tylko zobaczyć struktury wewnętrzne organizmu, ale także poznać ich funkcję i skład chemiczny. Dodatkowo rezonans magnetyczny jest badaniem bardzo bezpiecznym ... i innych nieprawidłowości. Początek stosowania tej aparatury datuje się na lata 80. XX wieku. Rezonans magnetyczny w neurologii i neurochirurgii ... będzie już za późno na uratowanie życia chorego. Właśnie w takich sytuacjach stosuje się rezonans magnetyczny. Dzięki...

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny kręgosłupa

Rezonans magnetyczny - zdjęcie to badanie całkowicie nieinwazyjne i bezpieczne. W odróżnieniu od badania rentgenowskiego ... patologicznych: zmian nowotworowych i zapalnych. Rezonans magnetyczny to badanie uwidaczniające zarówno tkanki miękkie, jak i kości ... , malformacji naczyniowych w trzonach kręgów, w kanale kręgowym lub rdzeniu kręgowym, uszkodzenia rdzenia kręgowego. Rezonans magnetyczny kręgosłupa jest także stosowany po operacjach kręgosłupa - po usunięciu nowotworu oraz w leczeniu dyskopatii. Ocenia...

Rezonans magnetyczny

Badania obrazowe

Rezonans magnetyczny - zdjęcie" stanowią dużą grupę badań, do której należy między innymi tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania rentgenowskie czy ultrasonografia. Dzięki wykorzystaniu zjawisk fizycznych takich jak promieniowanie rentgenowskie ... Rezonans magnetyczny Rezonans magnetyczny (ang. magnetic resonance imaging, MRI) jest to jedno z najdokładniejszych dostępnych ... jest jednak niewielkie. Oestmann J.W. Radiologia kliniczna - zaczynamy, Medipage, Warszawa 2007, ISBN 83-89769-32-9, Sąsiadek M.

Rezonans magnetyczny

Zasada działania rezonansu magnetycznego

Rezonans magnetyczny jest badaniem radiologicznym, dającym szczegółowe zdjęcia organów i innych struktur wewnątrz organizmu ... zasada działania rezonansu pozostaje nadal tajemnicą. Rezonans magnetyczny Podczas badania silny magnes tworzy pole ... chorób. Rezonans magnetyczny dokładnie sprawdza stan takich miejsc w ciele człowieka jak: mózg, kręgosłup, miednica, stawy ... . Rezonans magnetyczny w praktyce klinicznej, Urban & Partner, Wrocław 2007, ISBN 83-60290-50-7, Brant W.E., Helms C.A.

Rezonans magnetyczny

Martwa ryba analizuje emocje, czyli o wartości diagnostyki

Czy martwy łosoś może reagować w jakikolwiek sposób na różne ludzkie sytuacje społeczne? Pytanie trochę brzmi, jakby zadająca je osoba była pod wpływem alkoholu - wbrew pozorom jednak, przeprowadzone zostało poważne doświadczenie naukowe mające na celu...

Rezonans magnetyczny

Jesteś gotowa do nauki? Sprawdź rezonansem!

(...) od ich pobudzenia była taka sama. Naukowcy uważają więc, że rezonans magnetyczny jest miarodajnym sposobem określenia, kiedy powinniśmy się ... , kiedy hipokamp pracuje? Aktywność różnych obszarów i struktur naszego mózgu można dość łatwo sprawdzać, wykonując funkcjonalny rezonans magnetyczny. Dzięki temu badaniu widać wyraźnie, jak bardzo „zajęty" jest w danej chwili hipokamp - możemy więc określić, czy...

Badania

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny (MRI) jest badaniem obrazowym zmian chorobowych w ciele pacjenta. Tomografia rezonansu magnetycznego jest wykonywana głównie w diagnostyce mózgu, tj. w celu wykrycia takich schorzeń, jak wady wrodzone, guz mózgu, zmiany zapalne tkanki...