Medycyna pracy

Choroby zawodowe to poważne zaburzenia stanu zdrowia związane z warunkami pracy zawodowej. Przykładowe dolegliwości to pylica lub rozedma płuc. Kiedy już wiadomo, co to jest choroba zawodowa – warto dowiedzieć się, na czym polega jej rozpoznanie. Do diagnozowania i leczenia doskwierających dolegliwości i chorób dochodzi tylko wtedy, gdy wykaz chorób zawodowych zawiera je w rejestrze. Diagnozą i leczeniem chorób zawodowych zajmuje się medycyna pracy. Jakie są rozpoznane szkodliwości, czyli substancje, pyły i czynniki wpływające na wystąpienie choroby zawodowej?

Zobacz film: "Polacy żyją aż 7 lat krócej niż Szwedzi"

Rodzaje szkodliwości zawodowych

Zasadniczo szkodliwości zawodowe dzieli się na kilka grup. Są to:

 • czynniki rakotwórcze – 2-5% zachorowań na nowotwory złośliwe ma swoje źródło w środowisku pracy;
 • pyły mineralne o działaniu zwłókniającym – powodują pylicę płuc;
 • czynniki fizyczne – hałas, gorący mikroklimat, wibracja, pole elektromagnetyczne, promienie jonizujące oraz ultra- i infradźwięki;
 • pyły mineralne i organiczne o działaniu drażniącym – wywołują stany zapalne błony śluzowej dróg oddechowych, zwiększają prawdopodobieństwo przewlekłego zapalenia oskrzeli, a także przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;
 • czynniki biologiczne – zakaźne i pasożytnicze;
 • substancje chemiczne o działaniu toksycznym, drażniącym lub alergizującym – mają często postać aerozoli, cieczy, par i gazów. Przyczyniają się do ostrych zatruć przemijających lub przewlekłych (często nieodwracalnych);
 • sposób wykonywania pracy – niekiedy dochodzi do zmian przeciążeniowych w układzie ruchu oraz do uszkodzenia nerwów obwodowych;
 • pyły pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, które wykazują aktywność biologiczną albo działanie alergizujące. Wywołują zapalenia alergiczne błony śluzowej dróg oddechowych i zmiany zapalno-wytwórcze tkanki płucnej.

Rozpoznanie choroby zawodowej

Jak dokonuje się diagnozy choroby zawodowej, np. rozedmy płuc? Pojawia się podejrzenie choroby zawodowej określone przez lekarza, który zajmuje się profilaktyczną opieką nad pracownikami. Pracownik trafia do przychodni lub poradni chorób zawodowych lub na oddział szpitalny, jeśli choroba ma ostry przebieg. Następnie Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza chorobę zawodową lub jej brak na podstawie orzeczenia lekarskiego w sprawie choroby zawodowej. Rozpoznanie choroby zawodowej ma miejsce wtedy, gdy:

 • symptomy wskazują na daną dolegliwość,
 • ryzyko wystąpienia choroby jest dostatecznie wysokie i jest kształtowane przez czynniki szkodliwe i długość narażenia,
 • znany jest czas utajenia (jest to konieczny warunek w przypadku niektórych chorób).

Po diagnozie choroby zawodowej należy przeprowadzić diagnostykę różnicową. Choroby zawodowe, takie jak pylica, rozedma płuc, choroba mikrofalowa lub gorączka metaliczna, pojawiają się po długotrwałym przebywaniu i pracowaniu w warunkach niesprzyjających zdrowiu. Ich przebieg i leczenie także trwają długo, ponieważ są to zwykle choroby przewlekłe. W wielu przypadkach choroby zawodowe mają swój skutek w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto pamiętać, że tego typu dolegliwości mogą dotykać zarówno wybrane grupy zawodowe, jak i całą populację.

Joanna Brodziak, ponad rok temu

Bibliografia

 • Marek K., (red.), Choroby zawodowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, ss.18-22, 588-590.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku, O ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 4).

Choroby i dolegliwości

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Medycyna pracy
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Medycyna pracy
Medycyna pracy

Czy powietrze w twoim biurze ci szkodzi?

Czy powietrze w twoim biurze ci szkodzi?

pracowników. Niemniej jednak jakość środowiska pracy w biurowcach często nadal pozostawia wiele do życzenia. Niewietrzone pomieszczenia (...) pracowników, jakość ich pracy, zdrowie i samopoczucie. Budynki, które...

Medycyna pracy

Choroba mikrofalowa

, Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U. Choroby zawodowe w Polsce - statystyka i epidemiologia, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2007, ISBN 978-83-6081801-5 (...) , Zmyślony M. Działanie stałych i sieciowych pól magnetycznych...

Medycyna pracy

Azbestoza

jest zmuszony do nieustannej pracy. Biorące udział w reakcji odpornościowej fibroblasty z czasem powodują włóknienie tkanki płucnej, co prowadzi (...) i jego przedostawaniu się do dróg oddechowych. Szczeklik A. (red.), Choroby wewnętrzne,...

Medycyna pracy

Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie

medycyny pracy w ramach badań lekarskich w związku z podejmowaniem nowej pracy bądź zmiany stanowiska związanego z obowiązkiem służbowej jazdy (...) z swoistym nadwyrężeniem ich pracy...

Medycyna pracy

Na co chorują polscy pracownicy?

Na co chorują polscy pracownicy?

Chory pracownik to strata zarówno dla pracodawcy, jak i gospodarki. Sytuacja wcale nie wygląda lepiej, kiedy przychodzimy do pracy, mimo że źle (...) chorobach układu ruchu. Kosztowne chorowanie Nieobecność i nieefektywna praca...

Medycyna pracy

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych

i tych z zaburzeniem rozwoju. Nowelizacja ustawy zakłada też modernizację co do zmiany wymogów dla zakładów pracy chronionej. Od teraz trudniej będzie uzyskać taki (...) . Likwidacji zwolnień od podatków ulegną też zakłady pracy...

Relacje w pracy

Stresująca praca

Stresująca praca

Stres w pracy pojawia się wtedy, gdy wymagania pracodawcy przerastają nasze możliwości.