Trwa ładowanie...

Opieka wytchnieniowa – na czym polega i kto może z niej skorzystać

Avatar placeholder
20.01.2021 12:07
Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. (123rf)

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji. Co warto wiedzieć?

spis treści

1. Co to jest opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa to element systemu pomocy społecznej. Jest czasową usługą opiekuńczą nad osobą niesamodzielną. Zarówno weekendowa, kilkudniowa czy kilkunastodniowa opieka w zastępstwie za opiekuna faktycznego jest możliwa w związku ze zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw życia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego.

Oznacza to, że wyznaczone przez powiat placówki mogą czasowo przejąć opiekę nad chorym w formie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych.

Zobacz film: "Pomysł na biznes: Nocna niania"

Opieka wytchnieniowa może być realizowana poprzez zapewnienie usług w:

 • dziennych ośrodkach wsparcia,
 • placówkach całodobowych,
 • jednostkach systemu oświaty,
 • ośrodkach urlopowych,
 • zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
 • poprzez pomoc w miejscu zamieszkania.

2. Dla kogo opieka wytchnieniowa?

Kto może skorzystać z opieki wytchnieniowej? Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i mającym wskazania do:
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 1. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

3. Na czym polega opieka wytchnieniowa?

Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do programu. Polega ona na pomocy w:

 • poruszaniu się i przemieszczaniu,
 • pielęgnacji,
 • zapewnieniu przygotowania i podania posiłków,
 • higieny osobistej i kontroli czynności fizjologicznych,
 • czystości w miejscu przebywania,
 • wspólnym spędzaniu czasu.

4. Forma opieki wytchnieniowej

Opieka wytchnieniowa jest organizowana przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach usług opiekuńczych, a realizowana przez opiekunki środowiskowe. Może być również świadczona na zasadach komercyjnych.

Program jest realizowany w różnych formach:

 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia bądź innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody czy innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu,
 • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji czy dietetyki.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

W nowej edycji programu przewidziano limity. Ile godzin „wsparcia wytchnieniowego” przysługuje opiekunom w tej edycji Programu? Okazuje się, że:

 • 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 • 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego,
 • 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć stosowny wniosek do organu jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Po przekroczeniu limitu godzin, samorząd może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.

Budżet programu Opieka wytchnieniowa 2021, realizowanego od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021, wynosi 50 mln zł. Edycja 2021 jest kontynuacją Programów „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 oraz „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze