Zapobieganie alkoholizmowi

Alkoholizm stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Wzrasta spożycie alkoholu wśród młodzieży, z roku na rok obniża się wiek inicjacji alkoholowej, alkoholizm grozi utratą zdrowia, a nawet życia, na tle alkoholizmu rodzą się inne patologie społeczne, jak przemoc w rodzinie, demoralizacja dzieci, problemy finansowe, kryzysy małżeńskie, zatargi z prawem, kradzieże, bójki, rozboje itp. W świetle tych danych wyłania się konieczność profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na szczeblu państwowym, wojewódzkim i regionalnym. W walkę z alkoholizmem zaangażowane są różne instytucje państwowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe. Jedne inicjatywy mają charakter ogólnopolski, jak np. różne kampanie społeczne, inne akcje natomiast ograniczają się do środowiska lokalnego. Jak przeciwdziałać uzależnieniu od alkoholu?

Zobacz film: "Gdzie szukać pomocy w przypadku uzależnień i innych problemów psychologicznych?"

PARPA

W Polsce od 26 października 1982 roku obowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2000 roku zatwierdzono Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, Ministerstwo Zdrowia zajmuje się opracowywaniem programów wojewódzkich w ramach Wojewódzkich Programów Profilaktyki oraz szczegółowych programów gminnych. Specjalistyczna agenda rządowa, zajmująca się różnymi zagadnieniami i problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu, to PARPA, czyli Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Co robi PARPA?

 • Inicjuje i udoskonala działania profilaktyczne i te związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 • Współpracuje z administracją samorządową, realizującą programy naprawcze i profilaktyczne w lokalnym społeczeństwie.
 • Współdziała z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się problematyką alkoholizmu.
 • Nadzoruje lecznictwo odwykowe i przeprowadza działania interwencyjne.
 • Opracowuje standardy usług świadczonych osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.
 • Zleca i finansuje zadania związane z walką z alkoholizmem, np. kampanie antyalkoholowe.
 • Prowadzi bazy danych instytucji i przedsięwzięć zwalczających alkoholizm.
 • Organizuje szkolenia, zleca ekspertyzy i konsultacje.
 • Opracowuje nowe technologie oddziaływań oraz wydaje publikacje na tematy związane z alkoholizmem.

Jakie programy profilaktyczne i naprawcze realizuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

 1. Zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, np. dla osób współuzależnionych.
 2. Wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
 3. Rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych.
 4. Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych.
 5. Rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych.
 6. Wspieranie społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych.
 7. Prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych.
 8. Monitorowanie i doskonalenie narodowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakresie.
 9. Inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych i ekspertyz w zakresie problemów alkoholowych.
 10. Obsługa programów merytorycznych i inne działania, w tym współpraca zagraniczna.

PARPA współpracuje również z Fundacją ETOH (Fundacją Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych) w wydawaniu i dystrybucji książek oraz pomocy naukowych dotyczących alkoholizmu. Z PARPA współdziała też Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (IPZ PTP), zajmujący się stosowaniem wiedzy i metod psychologicznych do rozwiązywania problemów zdrowotnych u osób, które nadużywają alkoholu albo są współuzależnione. Upowszechnianiem i propagowaniem wiadomości z zakresu psychologii zdrowia zajmuje się głównie Centrum Informacji Naukowej Instytutu Psychologii Zdrowia, które powstało na zlecenie PARPA.

Walka z alkoholizmem na szczeblu lokalnym

W każdej gminie, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powołuje się Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ma za zadanie opracować Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz inicjować, monitorować i oceniać działania profilaktyczno-interwencyjne. Gminne komisje orzekają o przymusowym leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, kontrolują punkty sprzedaży alkoholu oraz opiniują wydawanie zezwoleń na handel alkoholem. Jakie inne instytucje i organizacje zajmują się profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi?

 • Ośrodki terapii uzależnień, przychodnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, oddziały dzienne terapii uzależnienia od alkoholu i przychodnie leczenia uzależnień.
 • Wojewódzkie ośrodki terapii uzależnienia i współuzależnienia.
 • Przyparafialne poradnie i Caritas.
 • Ruch samopomocowy – grupy AA, Al-Anon, Wspólnota Alateen, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
 • Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci „PROM”.
 • Fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zajmujące się problemami alkoholowymi.

Warto pamiętać, że przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmuje szereg różnorodnych działań, w tym między innymi walkę z chorobą alkoholową, pomoc rodzinom uzależnionych, profilaktykę, psychoterapię, upowszechnianie wiedzy o nałogu i leczenie odwykowe.

psycholog Kamila Krocz, ponad rok temu

Bibliografia

 • Alkohol. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych, PARPA, Warszawa 2004, ISBN 89-89566-04-4.
 • Dzieci alkoholików. Indywidualne plany pomocy, PARPA, Warszawa 2006, ISBN 83-89566-16-8.
 • Kaczmarczyk I., Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce. Alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć, „Eneteia”, Warszawa 2008, ISBN 978-83-85713-79-1.
 • Rozwiązywanie problemów alkoholowych. Regulacje prawne i programy działania, PARPA, Warszawa 2001, ISBN 83-88075-29-2.
 • Wilmes D.J., Jak wychować dziecko, które mówi – Nie!!! alkoholowi i narkotykom. To książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko, GWP, Gdańsk 2002, ISBN 83-87957-70-4.

Uzależnienie od alkoholu

Komentarze (1)
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Zapobieganie alkoholizmowi
najnowsze pytania

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

rozstanie

dupster123 • ostatni post 5 godzin temu

2

Pomocni lekarze

Artykuły Zapobieganie alkoholizmowi
Poczucie winy

Trudna samoakceptacja

Trudna samoakceptacja

Poczucie winy współtowarzyszy często różnym problemom natury psychicznej, np.: depresji, samotności, kryzysom małżeńskim, alkoholizmowi, zdradzie czy zaburzeniom nawyków. Uśpiona samoakceptacja odbiera radość życia.

Malaria - zakażenie, objawy, leczenie, zapobieganie

Sporozoit

Sporozoit

Sporozoity wędrujące w cytoplazmie nabłonka jelitowego.

Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

Leczenie niewydolności nerek (WIDEO)

Leczenie niewydolności nerek (WIDEO) Odtwórz wideo

Leczenie niewydolności nerek wymaga kompleksowej opieki medycznej. W jej skład wchodzą takie elementy jak: zapobieganie chorobom układu krążenia (...) , leczenie przyczynowe przewlekłej niewydolności nerek, hamowanie postępu oraz zapobieganie...

Grzybica skóry - przyczyny, objawy, zapobieganie, diagnostyka, leczenie

Grzybica skóry płaskiej - zdjęcia

Grzybica skóry płaskiej - zdjęcia

To najczęściej wystęująca odmiana choroby. Może pojawić się na całej powierzchni ciała.

Siniaki - przyczyny, objawy, leczenie, zapobieganie

Podbiegnięcie krwawe - zdjęcia

Podbiegnięcie krwawe - zdjęcia

Czerwone i fioletowe plamy spowodowane przez słabe krwawienia z uszkodzonych naczyń kapilarnych.

Potliwość dłoni i stóp

Zapobieganie nadmiernej potliwości

Zapobieganie nadmiernej potliwości

Przy tak kłopotliwym problemie, jakim jest nadmierna potliwość stóp, należy szczególnie dbać o higienę nóg - często je myć, sięgać po kosmetyki do pielęgnacji pocących się stóp. Warto też jak najczęściej chodzić na boso.

Cera dojrzała

Skuteczne zapobieganie zmarszczkom

Skuteczne zapobieganie zmarszczkom

Zmarszczki są nieuniknione, z biegiem lat pojawia się ich coraz więcej, głównie na twarzy, szyi i rękach. Można im przeciwdziałać i wtedy pojawią się znacznie później oraz nie będą tak bardzo głębokie.