Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Mgr Arleta Balcerek

Psychoterapia grupowa w nerwicy

Psychoterapia grupowa w nerwicy
Psychoterapia grupowa w nerwicy

Psychoterapia jest podstawową metodą leczenia nerwicy. Oddziaływania terapeutyczne mają na celu rozwiązanie wewnętrznych konfliktów, poznanie przyczyn zaburzeń oraz zmniejszenia dolegliwości wywołanych chorobą. Jedną z form psychoterapii stosowanej w leczeniu nerwic jest psychoterapia grupowa. Praca w grupie uzupełnia terapię indywidualną i leczenie farmakologiczne. Człowiek w grupie czuje się bezpieczny i nie cierpi z powodu samotności.

spis treści

1. Czym jest psychoterapia grupowa?

Praca w grupie daje wiele możliwości i korzyści jej członkom. Pozwala uzyskać wsparcie i zrozumienie innych osób. Oddziaływanie grupy ma także wpływ na utrwalanie się pozytywnych wzorców zachowań – grupa kontroluje zachowanie poszczególnych uczestników oraz wyznacza normy i zasady współdziałania. Praca w grupie jest również możliwością uzyskania pozytywnych komunikatów i akceptacji.

Psychoterapia grupowa może być prowadzona przez psychoterapeutę i mieć charakter wykładu lub pogadanki. Wtedy ma ona formę przekazywania informacji do pacjentów. Inną metodą jest swobodna dyskusja. Pozwala ona na wymianę informacji, ocen, wniosków i odczuć związanych z tematem zajęć. Tematy, nad którymi pracuje grupa, mogą być ustalone przez terapeutę lub wyłaniać się spontanicznie.

2. Leczenie nerwicy psychoterapią grupową

Zobacz film: "Podstawowe badania, jakie powinna wykonać każda kobieta"

Leczenie nerwicy obejmuje różne formy pracy grupowej, które są dobrym uzupełnieniem terapii indywidualnej i farmakoterapii. Pozwala chorym na nerwicę wracać do zdrowia w przyjaznej atmosferze i wzajemnie na siebie oddziaływać. Uzyskane od grupy wsparcie i pozytywne komunikaty dają motywację do dalszego działania i przezwyciężania trudności. W trakcie takiego procesu osoba z zaburzeniami lękowymi może wraz z innymi osobami pracować nad swoimi dolegliwościami. Grupa zapewnia także poczucie bezpieczeństwa, przynależności do określonego kręgu osób oraz akceptację. Zaspokojenie tych potrzeb jest bardzo ważne w leczeniu zaburzeń psychicznych, ponieważ daje chorym siłę do walki z chorobą.

Skuteczność terapii grupowej odbywa się w grupach ok. 9-11 osób. W zależności od ustaleń i potrzeb jej członków grupy mogą mieć charakter zamknięty lub otwarty. Spotkania odbywają się 1 do 4 razy w tygodniu, a sesje trwają ok. 2 godzin. Czas takiej terapii jest uzależniony jej rodzaju oraz potrzeb członków grupy.

Psychoterapia grupowa w nerwicy
Psychoterapia grupowa w nerwicy

Jedną z form leczenia nerwicy jest psychoterapia, która ma na celu rozwiązanie wewnętrznych konfliktów

zobacz galerię

3. Rodzaje psychoterapii grupowej

W leczeniu nerwicy ważną rolę odgrywają te metody terapii, dzięki którym chory może poznać możliwości efektywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach i zapoznać się z prawidłowymi relacjami międzyludzkimi. Psychoterapia grupowa pozwala również pokazać choremu błędy w rozumowaniu i ocenie sytuacji. Pomaga w tym praca w grupie polegająca na ogrywaniu różnych scenek sytuacyjnych i uczeniu prawidłowego wyrażania emocji i reagowania w ciężkich chwilach.

Jedną z dobrze znanych metod używanych w leczeniu depresji jest psychodrama. W trakcie zajęć uczestnicy odgrywają scenki. Mogą one być związane tematycznie z ich problemami, funkcjonowaniem grupy lub mówić o ogólnych sprawach. Odgrywane sceny mogą być realnymi zdarzeniami, marzeniami czy fantazjami członków grupy. Po odegraniu scenek uczestnicy wspólnie je omawiają i poddają analizie ich treści. Daje to możliwość dotarcia do poszczególnych osób, włączenia ich w działania grupy oraz omawiania trudnych problemów dotyczących każdego z nich. Często stosowana jest tzw. „lustro” – uczestnicy prezentują jednemu z członków grupy, jak oni go postrzegają.

Inną metodą stosowaną w leczeniu nerwic jest odgrywanie scenek pantomimicznych. W tej formie oddziaływań terapeutycznych bardzo istotną rolę odgrywają emocje i ich przedstawienie przez chorego. Członkowie grupy uczą się, jak w zrozumiały i poprawny sposób przekazywać swoje emocje innym. Z drugiej strony mają również szansę na dawanie informacji zwrotnych i poznawanie swoich reakcji na emocje innych osób.

4. Wpływ psychoterapii grupowej na osoby chore na nerwicę

Psychoterapia grupowa pozwala choremu odnaleźć się wśród innych ludzi i przyspieszyć jego powrót do aktywnego życia społecznego. W przebiegu nerwicy, silny lęk odczuwany przez chorego często jest przyczyną wycofywania się takiej osoby z życia społecznego i zamykania się w bezpiecznym świecie własnych przeżyć. Akceptacja i wsparcie uzyskane od grupy jest ważnym czynnikiem motywującym do zmian.

Spotkania grup terapeutycznych są dla chorych szansą na rozmowę z osobami, które ich rozumieją. Ułatwia to wyjawianie swoich wewnętrznych trudności i konfliktów. Podczas pracy grupowej chory ma możliwość znalezienia większej liczby możliwych rozwiązań swoich problemów. Psychoterapia daje również możliwość poznania własnych i cudzych emocji oraz uczenia się ich prawidłowego wyrażania.

Psychoterapia pozwala na kształtowanie się odpowiednich postaw u chorego. W zaburzeniach lękowych bardzo istotne jest, by pokazywać choremu błędy w rozumowaniu i utrwalać pozytywne zachowania. Grupa staje się wtedy wyznacznikiem odpowiednich reakcji i zachowań. Każdy z jej członków przyswaja zasady w niej panujące i dzięki odpowiednim wzmocnieniom, może je później stosować w dalszym życiu. Procesy społecznego uczenia się sprzyjają kształtowaniu się odpowiednich postaw oraz korekcji niewłaściwych zachowań. Podczas wspólnej pracy osoby cierpiące na nerwicę przekazują sobie również sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wzajemnie uczą, jak efektywnie rozwiązywać problemy.

Skorzystaj z usług medycznych bez kolejek. Umów wizytę u specjalisty z e-receptą i e-zwolnieniem lub badanie na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Następny artykuł: Psychoterapia indywidualna w nerwicy
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze