Psychoterapia grupowa w nerwicy

Psychoterapia jest podstawową metodą leczenia nerwicy. Oddziaływania terapeutyczne mają na celu rozwiązanie wewnętrznych konfliktów, poznanie przyczyn zaburzeń oraz zmniejszenia dolegliwości wywołanych chorobą. Jedną z form psychoterapii stosowanej w leczeniu nerwic jest psychoterapia grupowa. Praca w grupie uzupełnia terapię indywidualną i leczenie farmakologiczne. Człowiek w grupie czuje się bezpieczny i nie cierpi z powodu samotności.

Czym jest psychoterapia grupowa?

Praca w grupie daje wiele możliwości i korzyści jej członkom. Pozwala uzyskać wsparcie i zrozumienie innych osób. Oddziaływanie grupy ma także wpływ na utrwalanie się pozytywnych wzorców zachowań – grupa kontroluje zachowanie poszczególnych uczestników oraz wyznacza normy i zasady współdziałania. Praca w grupie jest również możliwością uzyskania pozytywnych komunikatów i akceptacji.

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Czy warto wykonywać badania profilaktyczne?"

Psychoterapia grupowa może być prowadzona przez psychoterapeutę i mieć charakter wykładu lub pogadanki. Wtedy ma ona formę przekazywania informacji do pacjentów. Inną metodą jest swobodna dyskusja. Pozwala ona na wymianę informacji, ocen, wniosków i odczuć związanych z tematem zajęć. Tematy, nad którymi pracuje grupa, mogą być ustalone przez terapeutę lub wyłaniać się spontanicznie.

Leczenie nerwicy psychoterapią grupową

Leczenie nerwicy obejmuje różne formy pracy grupowej, które są dobrym uzupełnieniem terapii indywidualnej i farmakoterapii. Pozwala chorym na nerwicę wracać do zdrowia w przyjaznej atmosferze i wzajemnie na siebie oddziaływać. Uzyskane od grupy wsparcie i pozytywne komunikaty dają motywację do dalszego działania i przezwyciężania trudności. W trakcie takiego procesu osoba z zaburzeniami lękowymi może wraz z innymi osobami pracować nad swoimi dolegliwościami. Grupa zapewnia także poczucie bezpieczeństwa, przynależności do określonego kręgu osób oraz akceptację. Zaspokojenie tych potrzeb jest bardzo ważne w leczeniu zaburzeń psychicznych, ponieważ daje chorym siłę do walki z chorobą.

Skuteczność terapii grupowej odbywa się w grupach ok. 9-11 osób. W zależności od ustaleń i potrzeb jej członków grupy mogą mieć charakter zamknięty lub otwarty. Spotkania odbywają się 1 do 4 razy w tygodniu, a sesje trwają ok. 2 godzin. Czas takiej terapii jest uzależniony jej rodzaju oraz potrzeb członków grupy.

Psychoterapia grupowa w nerwicy

Jedną z form leczenia nerwicy jest psychoterapia, która ma na celu rozwiązanie wewnętrznych konfliktów chorego i poznanie przyczyn jego zaburzeń. Często...

Rodzaje psychoterapii grupowej

W leczeniu nerwicy ważną rolę odgrywają te metody terapii, dzięki którym chory może poznać możliwości efektywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach i zapoznać się z prawidłowymi relacjami międzyludzkimi. Psychoterapia grupowa pozwala również pokazać choremu błędy w rozumowaniu i ocenie sytuacji. Pomaga w tym praca w grupie polegająca na ogrywaniu różnych scenek sytuacyjnych i uczeniu prawidłowego wyrażania emocji i reagowania w ciężkich chwilach.

Jedną z dobrze znanych metod używanych w leczeniu depresji jest psychodrama. W trakcie zajęć uczestnicy odgrywają scenki. Mogą one być związane tematycznie z ich problemami, funkcjonowaniem grupy lub mówić o ogólnych sprawach. Odgrywane sceny mogą być realnymi zdarzeniami, marzeniami czy fantazjami członków grupy. Po odegraniu scenek uczestnicy wspólnie je omawiają i poddają analizie ich treści. Daje to możliwość dotarcia do poszczególnych osób, włączenia ich w działania grupy oraz omawiania trudnych problemów dotyczących każdego z nich. Często stosowana jest tzw. „lustro” – uczestnicy prezentują jednemu z członków grupy, jak oni go postrzegają.

Inną metodą stosowaną w leczeniu nerwic jest odgrywanie scenek pantomimicznych. W tej formie oddziaływań terapeutycznych bardzo istotną rolę odgrywają emocje i ich przedstawienie przez chorego. Członkowie grupy uczą się, jak w zrozumiały i poprawny sposób przekazywać swoje emocje innym. Z drugiej strony mają również szansę na dawanie informacji zwrotnych i poznawanie swoich reakcji na emocje innych osób.

Wpływ psychoterapii grupowej na osoby chore na nerwicę

Psychoterapia grupowa pozwala choremu odnaleźć się wśród innych ludzi i przyspieszyć jego powrót do aktywnego życia społecznego. W przebiegu nerwicy, silny lęk odczuwany przez chorego często jest przyczyną wycofywania się takiej osoby z życia społecznego i zamykania się w bezpiecznym świecie własnych przeżyć. Akceptacja i wsparcie uzyskane od grupy jest ważnym czynnikiem motywującym do zmian.

Spotkania grup terapeutycznych są dla chorych szansą na rozmowę z osobami, które ich rozumieją. Ułatwia to wyjawianie swoich wewnętrznych trudności i konfliktów. Podczas pracy grupowej chory ma możliwość znalezienia większej liczby możliwych rozwiązań swoich problemów. Psychoterapia daje również możliwość poznania własnych i cudzych emocji oraz uczenia się ich prawidłowego wyrażania.

Psychoterapia pozwala na kształtowanie się odpowiednich postaw u chorego. W zaburzeniach lękowych bardzo istotne jest, by pokazywać choremu błędy w rozumowaniu i utrwalać pozytywne zachowania. Grupa staje się wtedy wyznacznikiem odpowiednich reakcji i zachowań. Każdy z jej członków przyswaja zasady w niej panujące i dzięki odpowiednim wzmocnieniom, może je później stosować w dalszym życiu. Procesy społecznego uczenia się sprzyjają kształtowaniu się odpowiednich postaw oraz korekcji niewłaściwych zachowań. Podczas wspólnej pracy osoby cierpiące na nerwicę przekazują sobie również sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wzajemnie uczą, jak efektywnie rozwiązywać problemy.

Psycholog Arleta Balcerek, ponad rok temu

Bibliografia

  • Beck J., Terapia poznawcza – podstawy i zagadnienia szczegółowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ISBN 83-233-1986-3.
  • Bilikiewicz A., (red.), Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200-3091-9.
  • Briers S., Pokonaj depresję, stres i lęk, czyli terapia poznawczo-behawioralna w praktyce, Samo Sedno, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62482-37-5.
  • Kratochvil S., Podstawy psychoterapii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, ISBN 83-7150-877-8.

Nerwica leczenie

Komentarze (2)
~gość
~gość ponad rok temu

Tekst odpowiada na podstawowe pytania jednak po pierwszym przeczytaniu mam wrażenie że sporo w nim "masła maślanego". Jako osoba bez tego typu problemów odbieram ten rodzaj leczenia jako swego rodzaju "szopkę", ale skoro pomaga to innym...

Odpowiedz
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby
Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

Jak leczyć nerwicę? (WIDEO)

Jak leczyć nerwicę? (WIDEO) Odtwórz wideo

także oczywiście stosuje się psychoterapię, zazwyczaj równolegle ze stosowaniem leków. O objawach depresji i nerwicy oraz o sposobach ich leczenia wypowiada się prof. dr hab. Marek Jarema. (...) Nerwica...

Depresja i mania

Skuteczność terapii grupowej (WIDEO)

Skuteczność terapii grupowej (WIDEO) Odtwórz wideo

Jedną z form leczenia nerwicy jest psychoterapia, która ma na celu rozwiązanie wewnętrznych konfliktów chorego i poznanie przyczyn jego zaburzeń (...) uczestników i ma wpływ na utrwalanie się pozytywnych wzorców działania....

Nerwica natręctw

Leczenie nerwicy natręctw

i przeżywania. Osiągnięcie takiej reorientacji stanowi główne zadanie tego typu psychoterapii. Psychoterapia grupowa nerwicy natręctw Psychoterapia (...) w zakresie...

Łuszczyca - przyczyny, objawy, leczenie

Łuszczyca a depresja (WIDEO)

Łuszczyca a depresja (WIDEO) Odtwórz wideo

, która może mieć niebagatelne znaczenie dla chorego jest terapia grupowa, która daje mu możliwość wsparcia ze strony innych cierpiących na to schorzenie

Nerwica i lęki

Diagnoza nerwicy (WIDEO)

Diagnoza nerwicy (WIDEO) Odtwórz wideo

Zaburzenie lękowe często są określane mianem nerwicy. Takie emocje powstały po to, aby organizm był w stanie rozpoznawać zagrożenie i właściwie (...) na nie reagować. Takie pierwotne instynkty i zakodowane cechy bardzo wolno ewoluowały,...

Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

Psychoterapia w leczeniu depresji nerwicowej

Psychoterapia jest często pierwszą formą leczenia zalecaną w przypadku depresji nerwicowej. Psychoterapia, nazywana również po prostu terapią, łączy (...) pod uwagę zarówno czynniki psychologiczne, jak i fizjologiczne...

Psychoterapia indywidualna

Terapia sztuką

Terapia sztuką

Sztuce od wielu wieków przypisuje się potężną moc terapeutyczną. Arteterapię wykorzystuje się w leczeniu uzależnień, współuzależnień, w patologii społecznej. Jej celem jest odkrycie sensu i celu życia dzięki tworzeniu.

Depresja - objawy, leczenie

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej (WIDEO)

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej (WIDEO) Odtwórz wideo

W przypadku tej choroby bardzo ważne są wczesna diagnoza i podjęcie leczenia. Jest to dużo trudniejsze niż w przypadku depresji, ponieważ przy tej dolegliwości występują dwa rodzaje epizodów. Choroba afektywna dwubiegunowa wpływa na funkcjonowanie człowieka,...

Nerwica i lęki

Ćwiczenia a napady paniki

Ćwiczenia a napady paniki

Regularne ćwiczenia mogą być alternatywą lub pomocniczą strategią w terapii farmakologicznej, a także psychoterapii, mających na celu zwalczanie