Trwa ładowanie...

Wentrykulografia – przebieg badania, wskazania i powikłania

Avatar placeholder
18.05.2021 11:45
Wentrykulografia to badanie diagnostyczne wykonywane pod kontrolą aparatu rentgenowskiego
Wentrykulografia to badanie diagnostyczne wykonywane pod kontrolą aparatu rentgenowskiego (123rf)

Wentrykulografia to badanie diagnostyczne wykonywane pod kontrolą aparatu rentgenowskiego, które pozwala ocenić czynność lewej komory serca. Jest inwazyjne, wymaga bowiem nakłucia dużych naczyń i wprowadzenia cewnika, przy pomocy którego podaje się kontrast. Jakie są wskazania do wykonania badania? Jak przebiega wentrykulografia i jakie są możliwe powikłania?

spis treści

1. Co to jest wentrykulografia?

Wentrykulografia jest inwazyjnym badaniem stosowanym w diagnostyce czynności serca. Polega na podaniu kontrastu (na przykład jodu) za pomocą cewnika, a następnie wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich. Najczęściej wykonuje się wentrykulografię lewostronną, rzadziej prawostronną.

Badanie cechuje się wysoką powtarzalnością wyników i obiektywną oceną, niezależną od osoby wykonującej badanie.

Zobacz film: "Kieszonkowe EKG"

W trudnych przypadkach, które wymagają bardziej zaawansowanego obrazowania, stosuje się wentrykulografię radioizotopową (RNV, radionuclide ventriculography). To badanie lewej jamy serca za pomocą radioaktywnych izotopów krótkożyciowych, wykorzystujące zwykle technet Tc-99m.

Wentrykulografia radioizotopowa jest badaniem służącym do oceny funkcji skurczowej i rozkurczowej mięśnia sercowego, które wykonuje się w zakładach medycyny nuklearnej. W Polsce, w codziennej praktyce kardiologicznej, stosuje się ją stosunkowo rzadko.

2. Cele wentrykulografii

Dzięki wentrykulografii możliwe jest dokładne zobrazowanie zarówno anatomii, jak i pracy serca. Ponieważ jest to badanie szczegółowe, można określić czynność oraz frakcję wyrzutową lewej komory, a dzięki analizie kurczliwości mięśnia sercowego ustalić przyczynę zaburzenia pracy serca.

Podczas oceny kurczliwości lewej komory serca, gdy czynność skurczowa nie jest prawidłowa, badanie wykazuje:

 • zmniejszony zakres skurczu (hipokineza),
 • brak kurczliwości (akineza),
 • skurczowe uwypuklanie się segmentu ściany lewej komory (dyskineza).

Badanie umożliwia również ocenę stopnia zaawansowania wad serca i poziom ciśnienia wewnątrzsercowego (wentrykulografia lewostronna). Możliwe jest także uwidocznienie nieprawidłowości budowy lewej komory (takich jak skrzeplina czy tętniak).

Rekomendowane przez naszych ekspertów

3. Wskazania do wentrykulografii

Wentrykulografię wykonuje się w przypadku istotnych wskazań medycznych, takich jak:

 • ocena obecności skrzeplin lub tętniaków w jamach serca,
 • ocena zastawki mitralnej i aortalnej oraz wad serca,
 • ocena kurczliwości lewej komory,
 • ocena anatomicznej budowy jam serca,
 • ocena nieprawidłowych połączeń jam serca,
 • ocena zastawkowych fal zwrotnych,
 • ocena frakcji wyrzutowej lewej komory,
 • obliczenie objętości końcoworozkurczowej i końcowoskurczowej.

Wentrykulografię przeprowadza się w pracowniach hemodynamicznych, w znieczuleniu miejscowym. Należy być na czczo.

4. Jak przebiega wentrykulografia?

Wentrykulografia za pomocą cewnika rozpoczyna się od dezynfekcji pachwiny udowej pacjenta. Następnie podawane jest znieczulenie miejscowe i wprowadzany jest cewnik naczyniowy. Ten przechodzi przez tętnicę udową do aorty i zastawkę aortalną do lewej komory. Gdy znajduje się we właściwym miejscu, podaje się kontrast i po kwadransie wykonuje serię zdjęć rentgenowskich.

Rejestracja obrazów kurczącego się serca w spoczynku trwa kilkanaście minut. Podczas badania wentrykulogram oblicza tzw. wskaźniki angiograficzne:

 • wskaźnik objętości wyrzutowej – SVI,
 • wskaźnik sercowy – CI,
 • wskaźnik objętości końcoworozkurczowej – EDVI,
 • wskaźnik objętości końcowoskurczowej – ESVI,
 • frakcję wyrzutową – EF.

Z kolei podczas wentrykulografii izotopowej do organizmu wprowadza się izotop promieniotwórczy. Ten gromadzi się w określonych narządach, a dzięki wysyłanemu przez niego promieniowaniu można śledzić drogę, jaką pokonuje. Jego rozkład pozwala badać funkcje serca oraz innych narządów.

Badanie zleca się w szczególnych przypadkach, na przykład u pacjentów z nieprawidłowościami w spoczynkowym zapisie EKG, rytmem ze stymulatora czy nietypowymi formami zawału mięśnia sercowego, przy niejednoznacznym rozpoznaniu kardiomiopatii.

5. Powikłania po badaniu

Wentrykulografia jest badaniem inwazyjnym i obarczonym dużym ryzykiem powikłań, takich jak:

 • krwiak w miejscu zakładania cewnika i miejscowe krwawienie,
 • komorowe zaburzenia przewodzenia i rytmu,
 • krwiak jamy opłucnej,
 • uszkodzenie ścian naczyń podczas wprowadzania cewnika do jam serca, przebicie mięśnia sercowego przez cewnik naczyniowy,
 • uszkodzenie mięśnia sercowego,
 • zakażenie,
 • zawał mięśnia sercowego,
 • udar mózgu,
 • odma opłucnowa,
 • zawał płuca,
 • swędząca wysypka, reakcja anafilaktyczna na podany kontrast.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze