Wzrost a depresja

Wygląd zewnętrzny jest bardzo ważny dla każdego człowieka. Nad nim spędzamy dużo czasu. Odstępstwa od normy mogą być przyczyną powstawania wewnętrznych problemów i trudności. Odmienny od oczekiwanego wygląd zewnętrzny staje się powodem powstawania różnych zaburzeń psychicznych. Wzrost jest jedną z bardzo ważnych cech wyglądu zewnętrznego człowieka. Zarówno niski wzrost, jak i bardzo wysoki mogą być przyczyną rozwoju takich zaburzeń psychicznych, jak depresja.

Wzrost a akceptacja swojego wyglądu

Jak sobie radzić z kompleksami

Kompleksy towarzyszą wielu osobom. Są jednak i tacy, którzy nie przejmują się wieloma sprawami i nie przywiązują wagi do swoich określonych cech. Kompleksy...

Wzrost jest cechą fizyczną organizmu, która jest regulowana genetycznie. Oznacza to, że ludzie nie mają wpływu na swoją fizyczność. Człowiek rośnie od momentu zapłodnienia aż do czasu zakończenia wieku dojrzewania. Odbieganie wysokością od innych może powodować kompleksy (kompleks niskiego wzrostu), zaniżenie samooceny, brak pewności siebie i poczucie odrzucenia.

Zobacz film: "Depresja problemem społecznym"

Zarówno osoby bardzo wysokie, jak i bardzo niskie odczuwają trudności związane ze swoją fizycznością. Wyróżnianie się swoim wzrostem może być przyczyną prób zmiany swojego wyglądu, dopasowania do społecznych standardów. Mimo że na wzrost nikt nie ma wpływu, to i tak staje się on przyczyną trudności.

W pewnym stopniu jest to subiektywna ocena – istnieją pewne standardy społeczne (przede wszystkim średnia dla danej populacji) – jednak najwięcej zależy od własnego obrazu ciała każdej osoby. Obraz ciała jest wewnętrznym, psychicznym wizerunkiem swojego zewnętrznego wyglądu. Sposób w jaki postrzegamy nasze ciało jest kształtowany od wczesnego dzieciństwa. Wpływ na kształtowanie się go mają przede wszystkim rodzice. W dalszych okresach życia dochodzą do tego informacje uzyskiwane od otoczenia społecznego, szczególnie od rówieśników oraz wzorce lansowane w mediach.

Wzrost a rozwój depresji u nastolatków

Odpowiednio ukształtowane pojęcie własnej osoby daje dziecku, a później dorosłej osobie możliwość przezwyciężania trudności, poczucie pewności siebie i własnej wartości. Występowanie już od wczesnego dzieciństwa zaburzeń związanych z własnym wizerunkiem i utrwalanie ich przez komunikaty od rodziców może być przyczyną powstawania kompleksów. Nieakceptowanie swojego ciała i związane z tym trudności mogą wywoływać szereg dolegliwości psychicznych.

Wzrost jest ważnym elementem wyglądu człowieka. Kiedy jednak człowiek jest zbyt wysoki lub zbyt niski powstają trudności, często rzutujące na całe funkcjonowanie jednostki. Bycie „innym”, wyróżniającym się pod względem wysokości staje się poważnym problemem.

Pierwsze oznaki takich problemów mogą pojawić się w wieku dojrzewania, kiedy dziecko wkracza w okres intensywnych zmian zarówno w organizmie, jak i psychice. Ciało młodego człowieka zmienia się, jest to czas bardzo intensywnego wzrostu ciała. Może się ono wtedy wydawać nieproporcjonalne. Zmiany wieku dojrzewania występują według indywidualnych predyspozycji poszczególnych osób. Dlatego też może się okazać, że jeden z nastolatków jest dużo wyższy od swoich rówieśników lub odwrotnie – wszyscy są już wysocy, a jego czas wzrostu jeszcze się nie rozpoczął.

Wiek dojrzewania jest czasem, kiedy najważniejsza jest akceptacja i opinia otoczenia. Dlatego wyróżnianie się w tym czasie powoduje często odrzucenie z grupy rówieśniczej. Niski lub wysoki wzrost mogą stać się przyczyną żartów i przykrych komentarzy ze strony otoczenia. Młody człowiek czuje się wyobcowany, nie potrafi odnaleźć się w tej sytuacji. Narastające wewnętrzne napięcie oraz piętrzące się trudności mogą prowadzić do rozwoju depresji. Stres i poczucie odrzucenia stają się przyczyną pogarszania się samopoczucia. Obniżenie samooceny i zaniżenie poczucia własnej wartości może w efekcie prowadzić do powstawania myśli samobójczych. Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla młodego człowieka.

Brak możliwości zmiany sytuacji (nie da się zwolnić lub przyspieszyć dojrzewania) i narastające problemy psychiczne prowadzą do odizolowania się. W tym czasie bardzo ważną rolę odgrywają rodzice. Oni powinni zauważać zmiany zachodzące w zachowaniu dziecka, otaczać je opieką i wsparciem. Nastolatki również zapadają na depresję, a ich choroba może stać się przyczyną tragedii. W czasie, kiedy wygląd jest bardzo ważny, a okres dojrzewania powoduje zmiany wizerunku zewnętrznego, nastolatek może odczuwać całkowity bezsens życia. Wraz z pogłębiającą się depresją poczucie beznadziei może prowadzić do podejmowania prób samobójczych. Warto zatem zainteresować się problemami dziecka i starać się je wspierać w trudnym okresie.

Wzrost a powstanie depresji u osób dorosłych

Nie tylko młode osoby mają psychiczne problemy związane ze swoim wzrostem. Także dla osób dorosłych ważny jest zewnętrzny wygląd. Brak akceptacji siebie i zaniżona samoocena wywołane przez fizyczny wizerunek mogą być przyczyną zaburzeń psychicznych. Wyniesione z dzieciństwa przekonanie, że jest się gorszym, brzydszym czy innym od otaczających osób prowadzi w rezultacie od izolowania się od społeczeństwa, desperackich prób zmiany swojego wyglądu (wzrost ciężko jest skorygować) i poczucia beznadziejności.

Kompleks wzrostu powoduje wycofywanie się z kontaktów społecznych. Nieakceptowanie swojego wzrostu może przyczynić się do pogarszania się samopoczucia i zaniżenia poczucia pewności siebie oraz własnej wartości. Narastanie stresu i samotności może być przyczyną rozwoju zaburzeń nastroju. Utrwalanie się tego stanu oraz brak wsparcia ze strony otoczenia mogą prowadzić do rozwoju depresji u takiej osoby.

Jak pomóc osobie z kompleksami?

W przypadku osób mających trudności z zaakceptowaniem swoich cech zewnętrznych, w tym wzrostu, bardzo istotne jest wsparcie i zrozumienie ze strony otoczenia. Pomaganie takiej osobie, budowanie w niej poczucia pewności siebie i akceptowanie jej taką, jaką jest może mieć duże znaczenie dla jej samopoczucia. Akceptacja przez bliskich i pomoc w przezwyciężeniu trudności może być szansą uniknięcia poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Dla osoby, która boryka się nie tylko z problemami akceptacji swojego wizerunku, ale również depresją, pomoc osób bliskich jest bardzo ważna dla powrotu do zdrowia. Wsparcie ze strony otoczenia jest czynnikiem motywującym do poprawy swojego stanu i walki z przeciwnościami.

Psycholog Arleta Balcerek, ponad rok temu

Bibliografia

  • Greszta E., Depresja wieku dorastania, Academica, Warszawa 2006, ISBN 83-89281-19-8.
  • Pużyński S., Depresje i zaburzenia afektywne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3828-6.
  • Rybakowski J., Oblicza choroby maniakalno-depresyjnej, Termedia, Poznań 2009, ISBN 978-83-89825-28-5.
  • Sidorowicz S., (red.), Psychiatria – praktyczny przewodnik kliniczny, Urban & Partner, Wrocław 2010, ISBN 978-83-7609-151-8.

Przyczyny depresji

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przyczyny depresji
najnowsze pytania

Dyskusje na forum

Pomocni lekarze

Artykuły Przyczyny depresji
Przyczyny depresji

Depres JA?

Depresja jest poważnym problemem, który wymaga odpowiedniego zdiagnozowania oraz leczenia. Rozpoznanie depresji niejednokrotnie jest trudne, m.in (...) . z powodu ukrytych objawów czy utrudnionej komunikacji z pacjentem....

Przyczyny depresji

Otyłość a depresja

emocjonalne mogą być przyczyną wystąpienia depresji u osoby otyłej. Częściej występują zaburzenia depresyjne u kobiet niż u mężczyzn. Pojawienie (...) się depresji w otyłości ma również związek z wielkością...

Przyczyny depresji

Depresja problemem społecznym

. Z tego powodu należą one do jednego z najpoważniejszych problemów społecznych przełomu wieków. Depresja jest jedną z cięższych chorób psychicznych (...) funkcjonowanie najbliższego otoczenia chorego. Depresja i...

Przyczyny depresji

Czy to już depresja?

poczucie winy i grzeszności, ma wrażenie, że utracił już wszelkie szanse na zmianę tego stanu. Depresja jest jedną z głównych przyczyn zaginięć - czasem (...) Początek depresji może być nagły, ale bywa,...

Przyczyny depresji

Wygląd fizyczny a depresja

także stać się przyczyną depresji. Wygląd zewnętrzny w życiu człowieka Fizyczność człowieka jest zakodowana w genach. Na specyficzne cechy (...) ryzyka depresji u nastolatków Zaburzenia depresyjne...

Przyczyny depresji

Depresja na emigracji

Kiedy musimy zmienić dotychczasowy sposób bycia lub myślenia, często popadamy w depresję, która nam towarzyszy, dopóki nie uporamy się z kryzysem i nie wyjdziemy z niego ożywieni nową nadzieją, bardziej szczerzy wobec samych siebie. Bez...

Przyczyny depresji

Zaniżone poczucie własnej wartości a depresja

, jak i wrodzonych. Jednak taki styl radzenia sobie z trudnościami może być przyczyną powstawania poważnych zaburzeń psychicznych (np. depresji). Cechą (...) w rezultacie do rozwoju zaburzeń psychicznych, w tym do depresji. Psychiczne...

Przyczyny depresji

Czynniki ryzyka depresji

Kto jest najbardziej narażony na depresję? Bez wątpienia kobiety. Ryzyko depresji u kobiet jest dwukrotnie większe niż u mężczyzn. Dodatkowo (...) bardziej narażone na depresję są kobiety rozwiedzione...

Przyczyny depresji

Kto choruje na depresję?

Na depresję może zachorować każdy - dziecko, nastolatek, osoba dorosła albo w podeszłym wieku. Szacuje się, że kobiety chorują na depresję nawet trzy (...) . około 80-90 procent. Ryzyko wystąpienia depresji...