Kordocenteza

Kordocenteza należy do badań prenatalnych (czyli badań dziecka, znajdującego się jeszcze w łonie matki, przed narodzeniem). Badanie pozwala na pobranie krwi od płodu, a co za tym idzie określenie wielu parametrów świadczących o jego dobrostanie. Ponadto kordocentezę można połączyć z zabiegiem terapeutycznym, np. transfuzji wymiennej krwi płodu w przebiegu ciężkiego konfliktu serologicznego. Mimo że kordocenteza jest inwazyjnym badaniem, wykonywana jest dość często, gdyż dostarcza ważnych i pewnych informacji o stanie płodu.

Zobacz film: "Podstawowe badania, jakie powinna wykonać każda kobieta"

Wskazania do wykonania kordocentezy

Konsultacja ginekologiczna

Diagnostyka niepłodności żeńskiej to cała seria różnych testów, którym powinna poddać się kobieta, aby stwierdzić, co powoduje u niej niepłodność - to...

Kordocenteza pozwala na pomiar parametrów laboratoryjnych krwi płodu, można, m.in. wykonać badanie gazometryczne, którego wynik świadczy o stopniu natlenienia płodu, a przede wszystkim pozwala łatwo zdiagnozować niedotlenienie płodu. Poza tym wskazaniami do kordocentezy są:

 • hipotrofia płodu – czyli ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, oznacza to nic innego jak to, że dziecko jest zbyt małe w stosunku do czasu trwania ciąży;
 • transfuzje dopłodowe - w ciężkim konflikcie serologicznym, kiedy matka produkuje przeciwciała niszczące krwinki płodu, może dojść do sytuacji, że erytrocytów jest zbyt mało, by zapewnić odpowiedni poziom natlenienia organizmu dziecka - dochodzi do ciężkiego niedotlenienia, które może doprowadzić do obumarcia płodu; w takiej sytuacji jedynym ratunkiem dla płodu jest podanie mu krwi, można to zrobić podczas kordocentezy;
 • infuzje dopłodowe;
 • diagnostyka genetyczna - pobranie krwi płodu pozwala na wyizolowanie DNA płodu, które można zbadać pod kątem występowania nieprawidłowości genetycznych, prowadzących do rozwoju takich chorób jak zespół Downa, Edwordsa, Pataua itd.

Przebieg i powikłania kordocentezy

Kordocenteza polega na nakłuciu sznura pępowinowego płodu przez powłoki matki i pobraniu krwi płodu do badań. Przed rozpoczęciem kordocentezy wykonuje się badanie USG, które pozwala ustalić wielkość i ułożenie płodu, a także wskazać lokalizację łożyska. Sam zabieg również wykonuje się pod kontrolą USG. Polega on na odkażeniu skóry brzucha i wprowadzenia pod obserwacją na ekranie USG igły do macicy. Lekarz wybiera odpowiednie miejsce na pępowinie do nakłucia (zazwyczaj w pobliżu jej przyczepu łożyskowego pępowiny - jest tu ona mniej ruchoma, a więc łatwiej w nią trafić, znajduje się też stosunkowo dalej od płodu, co daje mu zabezpieczenie przed przypadkowym zranieniem) i aspiruje krew dziecka. O wyborze znieczulenia matki - ogólnego lub miejscowego - zastosowanego przy kordocentezie decyduje lekarz prowadzący pacjentkę. W zależności od rodzaju zastosowanego znieczulenia obowiązuje ją wstrzemięźliwość/ograniczenie w spożywaniu posiłków i napojów. Ponadto ciężarna powinna poinformować lekarza o wszelkich niezbędnych informacjach podczas wywiadu lekarskiego, m.in. o skłonności do skazy krwotocznej.

Kordocenteza to inwazyjne badanie prenatalne, a więc wiąże się z ryzykiem powikłań. Do najczęstszych należy możliwość przypadkowego uszkodzenia płodu, krwawienia pępowiny z miejsca nakłucia oraz wprowadzenia do jamy macicy patogenów, mogących doprowadzić do rozwoju infekcji wewnątrzmacicznej. Po badaniu obowiązują pacjentkę zalecenia zgodne z zastosowanym znieczuleniem:

 • przy ogólnym znieczuleniu pacjentka pozostaje pod nadzorem medycznym do czasu odzyskania pełnej świadomości i stopniowo ( w przeciągu kliku godzin) następuje pozycjonowanie pacjentki (czyli przyjęcie pozycji stojącej). Dodatkowo przez okres minimum 2 h konieczna jest całkowita wstrzemięźliwość od jedzenia i picia.
 • przy miejscowym znieczuleniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość w piciu i jedzeniu

.

Kordocentezę zawsze wykonuje się na zlecenie i pod kontrolą lekarza w warunkach pełnej aseptyki w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do środowiska płodu.

Ewelina Rogowska, 9 miesięcy temu

Bibliografia

 • Wielgoś M. Diagnostyka prenatalna z elementami perinatologii, Via Medica, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7555-179-2
 • Kaleta M. (red.), Podstawy położnictwa. Najważniejsze zagadnienia, Urban & Partner, Wrocław 2011, ISBN 978-83-7609-254-6
 • Hanretty K. P. Położnictwo, Urban & Partner, Wrocław 2006, ISBN 83-89581-34-5
 • Dudenhausen J. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, ISBN 978-83-200-4032-6

Źródła zewnętrzne

Badania

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Kordocenteza
Badania w ciąży - nieinwazyjne i inwazyjne badania prenatalne

Badania prenatalne

, test PAPP-A. Inwazyjne badania prenatalne to: amniopunkcja, biopsja trofoblastu, kordocenteza. Kiedy wykonać poszczególne badania prenatalne i na czym (...) , które już urodziły dziecko z wadą genetyczną. Kordocenteza Kiedy...

Badania w ciąży - nieinwazyjne i inwazyjne badania prenatalne

Zasady badań prenatalnych - cechy, cel, kiedy

kosmówki i kordocentezę. Amniopunkcja - polega na pobraniu komórek płodu, znajdujących się w płynie owodniowym. Płyn uzyskuje się przez nakłucie powłok (...) przez nakłucie kosmówki (jednej z błon otaczających płód). Kordocenteza...