Leczenie przewlekłej białaczki limfatycznej

Większość pacjentów żyje z chorobą przez wiele lat, ciesząc się relatywnie niezłym zdrowiem. Niestety aktualnie nie istnieje terapia, która mogłaby spowodować wyleczenie z PBL, ale na świecie prowadzi się wiele badań nad nowymi możliwościami leczenia tej choroby.

Stałe kontrole lekarskie

Rodzaje i leczenie białaczki

Białaczka to rodzaj choroby układu krwionośnego, która polega na zmianie ilości leukocytów we krwi, szpiku kostnym oraz narządach wewnętrznych, np. śledzionie...

Chory na PBL pozostaje zwykle pod kontrolą lekarza hematologa. Cele leczenia to przede wszystkim:

Polecane wideo:

  • spowolnienie postępu choroby,
  • utrzymanie pacjenta w stanie zdrowia pozwalającym mu na kontynuowanie codziennych aktywności,
  • ochrona przed infekcjami.

U niektórych pacjentów z PBL, u których postęp choroby jest bardzo wolny, bez towarzyszących objawów można wstrzymać się z włączaniem leczenia, u pozostałych jednak zwykle istnieje konieczność włączenia leków wraz z momentem diagnozy.

Do celów planowania leczenia u pacjentów z PBL dzieli się chorobę na 4 stadia (0–4) w zależności od tego, czy u pacjenta stwierdza się powiększone węzły chłonne, powiększenie wątroby lub śledziony; anemię lub niski poziom płytek krwi. Czynnikiem niekorzystnym dla rokowania jest poziom beta-mikroglobuliny. Jej wysoki poziom świadczy o bardziej agresywnej postaci choroby.

Terapia lekowa

U chorych znajdujących się w bardziej zaawansowanym stadium choroby stosuje się chemioterapię lub terapię tzw. przeciwciałami monoklonalnymi. Większość leków może być podana doustnie, tylko niektóre muszą być podane dożylnie.

Standardowe leczenie PBL polega na stosowaniu chlorambucylu (Leukeran) lub analogów puryn (kladrybina, fludarabina). Powyższe leki można stosować w połączeniu ze sterydami (Encorton).

Przeszczep szpiku allogeniczny

Przeszczep szpiku u pacjentów z PBL jest aktualnie sprawą dyskusyjną. Jest to procedura obarczona dużym ryzykiem dla chorego, dlatego też nie jest dobrym rozwiązaniem u pacjentów w starszym wieku lub z wolno postępującą chorobą. Pacjenci z PBL, którzy by mogli odnieść korzyści z przeszczepu, to osoby poniżej 55. roku życia z agresywną postacią choroby, których rodzeństwo może zostać dawcą.

Trwają badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa procedury przeszczepu szpiku. Być może w przyszłości więcej pacjentów będzie mogło dzięki temu skorzystać z tego rodzaju leczenia.

Lekarz Agnieszka Barchnicka, ponad rok temu

Bibliografia

  • Madej G. Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, ISBN 83-200-2194-4
  • Maj S. Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, ISBN 83-200-2449-8
  • Kałwak K. (red.), Hematopoetyczne komórki macierzyste - pytania i odpowiedzi, MedPharm, Wrocław 2009, ISBN 978-83-60466-68-1
  • Waterbury L. Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 1998, ISBN 83-85842-68-3

Przewlekła białaczka limfatyczna

Komentarze
zapytaj lekarza

za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

Przewlekła białaczka limfatyczna
najnowsze pytania

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocni lekarze

Artykuły Przewlekła białaczka limfatyczna
Przewlekła białaczka limfatyczna

Przewlekła białaczka limfatyczna i jej objawy

Przewlekła białaczka limfatyczna (PBL) jest chorobą nowotworową, wywodzącą się z podtypu białych krwinek zwanych limfocytami. W przebiegu choroby dochodzi do zajęcia szpiku kostnego i węzłów chłonnych...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Przewlekła białaczka limfatyczna

. Białaczka ma cztery odmiany. Są to: ostra białaczka szpikowa, przewlekła białaczka szpikowa, ostra białaczka limfatyczna oraz przewlekła...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Białaczka aleukemiczna

przewlekłych białaczek. W obrazie krwi dominuje duża ilość niedojrzałych postaci białych krwinek, których synteza zaburzona jest - w tym rodzaju (...) białaczki - w szpiku kostnym. Chorobie towarzysza...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Czy białaczkę można wyleczyć?

jedynie przeszczep szpiku kostnego. Niestety w wielu przypadkach nie jest to możliwe. Dlatego pełne wyleczenia w przewlekłej białaczce limfatycznej (...) w danej grupie. Największy odsetek pełnych wyleczeń...

Chemioterapia w białaczce

Cele chemioterapii w leczeniu białaczki

krwotocznej oraz anemii, leczenie zaburzeń metabolicznych. Białaczka limfatyczna przewlekła W leczeniu przewlekłej białaczki (...)...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Kogo dotyka białaczka - grupy ryzyka

chorób: nowotwory mieloproliferacyjne do których należy przewlekła białaczka szpikowa (CML) oraz przewlekłe białaczki limfatyczne (CLL (...) życia, ale ten typ białaczki...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Białaczka włochatokomórkowa

Białaczka włochatokomórkowa, nazywana także kosmatokomórkową (hairy cell leukemia, HCL), to wolno rosnąca postać przewlekłej białaczki limfatycznej (...) . Do potwierdzenia diagnozy białaczki...

Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

Co to są kryteria odpowiedzi na leczenie?

) przewlekłe białaczki szpikowe i przewlekłe białaczki limfatyczne. Wśród nich wydziela się jeszcze wiele podtypów białaczek. Leczenie...