Pancytopenia

Pancytopenia to wieloukładowy niedobór krwinek spowodowany całkowitym zanikiem szpiku kostnego, czyli wytwarzania komórek wszystkich jego składowych, a więc krwinek czerwonych, krwinek białych i megakariocytów. Choroba ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu i prowadzi do niedoboru tlenu oraz problemów z systemem odporności. Wyróżnia się dwie postaci pancytopenii: idiopatyczną, której przyczyna jest nieznana oraz drugorzędową, do wystąpienia której przyczyniają się czynniki środowiskowe. Około połowa przypadków pancytopenii jest idiopatyczna. Choroba może rozwijać się powoli lub gwałtownie, a jej przebieg jest różny u poszczególnych pacjentów.

Zobacz film: "Wiedza i świadomość pacjentów w dobie Internetu"

Przyczyny pancytopenii

Choroba może być spowodowana czynnikami genetycznymi, przyjmowanymi lekami, radioterapią lub kontaktem z chemikaliami. Często konkretna przyczyna pozostaje nieustalona. Wówczas przyjmuje się, że pancytopenia może być powiązana z zaburzeniami autoimmunologicznymi. W rzadkich przypadkach ciąża może doprowadzić do procesów autoimmunologicznych, które z kolei mogą wywołać pancytopenię. Określenie przyczyny choroby jest niezwykle istotne, by możliwe było właściwe dobranie leczenia. Pancytopenia spowodowana czynnikami środowiskowymi może ustąpić samoistnie po usunięciu danego czynnika. Jakie są środowiskowe przyczyny choroby?

 • Leki, w tym niektóre antybiotyki;
 • Chemioterapia;
 • Infekcje wirusowe i ciężkie zakażenia bakteryjne;
 • Radioterapia;
 • Powstawanie komórek nowotworowych zamiast prawidłowych w szpiku;
 • Kontakt z toksycznymi chemikaliami, na przykład z benzenem.

Objawy pancytopenii

Pancytopenia rozpoznawana jest, gdy liczba krwinek czerwonych, krwinek białych i trombocytów we krwi obwodowej jest zmniejszona, jak również obniżona jest liczba ich komórek macierzystych w szpiku kostnym. Objawy choroby to wypadkowa symptomów niedoboru poszczególnych krwinek. Leczenie i profilaktyka też opierają się na sumie objawów klinicznych. Główne symptomy pancytopenii są następujące:

 • Zmęczenie i osłabienie;
 • Wysypka;
 • Skłonność do wystąpienia siniaków;
 • Krwawienie, na przykład z nosa lub z dziąseł, krwawienie bez wyraźnej przyczyny, a także krwawienie wewnętrzne;
 • Częste infekcje;
 • Blada skóra o niezdrowym odcieniu;
 • Tachykardia (przyspieszone bicie serca);
 • Trudności z oddychaniem.

Objawy te mogą pojawiać się codziennie lub okazjonalnie. Niekiedy te symptomy mają ciężką postać. Osoba z pancytopenią powinna jak najszybciej znaleźć się pod opieką lekarską, jeśli wystąpią objawy wskazujące na zagrożenie życia. Są to: utrata przytomności lub konfuzja (nawet krótkotrwałe), obfite krwawienie bez wyraźnej przyczyny, wysoka gorączka, silne zmęczenie, osłabienie lub poważne trudności z oddychaniem.

Leczenie pancytopenii

W bardzo łagodnych przypadkach pancytopenii leczenie może być zbędne. U osób z umiarkowaną postacią choroby transfuzje krwi mogą przywrócić właściwą liczbę komórek krwi, ale z czasem transfuzje tracą na skuteczności. W ciężkich postaciach pancytopenii przeprowadza się przeszczep szpiku kostnego i stosuje się terapię komórkami macierzystymi. Takie leczenie ma za zadanie przywrócić zdolność szpiku do produkcji komórek krwi. Kuracja przynosi lepsze rezultaty u młodszych pacjentów. Niepodjęcie żadnego leczenia w średnich i ciężkich postaciach pancytopenii stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia chorego.

Joanna Brodziak, ponad rok temu

Bibliografia

 • Waterbury L. Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 1998, ISBN 83-85842-68-3
 • Sułek K. (red.), Hematologia, Urban & Partner, Wrocław 2000, ISBN 83-87944-70-X
 • Sułek K., Wąsak-Szulkowska E. Hematologia w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ISBN 978-83-200-3418-9

Źródła zewnętrzne

Krew i naczynia krwionośne

Komentarze (2)
zapytaj lekarza

za darmo

 • Odpowiedź w 24 godziny
 • Bez żadnych opłat
 • Lekarze, psychologowie, dietetycy

lekarzy jest teraz online

0/500

grupy wsparcia i fora dyskusyjne

Pomocni lekarze

Artykuły Pancytopenia
Badania

Odkryto hormon, który wydłuża życie

Odkryto hormon, który wydłuża życie

również z takimi chorobami jak AIDS, pancytopenia, niewydolność nerek czy krążenia, może się pojawić także przy długotrwałym leczeniu kortykosterydami. Eliksir

Limfocyty - normy

Limfocyty T

, jak AIDS, pancytopenia czy niewydolność nerek. Spadek liczby limfocytów zauważa się także, gdy występuje niewydolność krążenia. Niedobór limfocytów T

Anoreksja

Skutki anoreksji

krwiotwórczy - anemia, hipoplazja szpiku, pancytopenia, trombocytopenia, neutropenia z limfocytozą, niski opad (OB), ośrodkowy układ nerwowy - zanik

Biopsja szpiku

Wskazania do biopsji szpiku

poza szpikiem kostnym. Przykładem takim może być pancytopenia, czyli upośledzenie wytwarzania komórek wszystkich trzech linii szpikowych. Przyczyna takiej

Kardiologia

Zawał serca

Zawał serca

krwinek (odnotowano też spadek pozostałych elementów morfotycznych krwi - pancytopenia), białkomocz. Beta-blokery u niektórych osób mogą wywoływać

Zabiegi

Leczenie biologiczne

układowego indukowanego przez leki - ustępują one po przerwaniu leczenia. W nielicznych przypadkach leczenia występowała pancytopenia - czyli zmniejszenie